VZÁCNE PRASTARÉ TEXTY o DÁVNEJ HISTÓRII Planéty Zem a zakázaná archeológia ... alebo tajomstvo (anti)gravitačného pohonu ... (8. časť)

09.12.2023
Na úvod jedno oznámenie : Od 1. januára 2024 budú niektoré texty aj všetky podcasty na našej webovej stránke len pre registrovaných užívateľov a spoplatnené. Pokiaľ máte záujem ich čítať, sledovať, či počúvať, minimálny mesačný príspevok registrovaného čitateľa je 3,-- EUR. Niektoré podcasty ponecháme aj bez poplatkov, resp. po určitý čas budú voľne prístupné. Bližšie informácie (číslo účtu) nájdete v časti "podpora", rôzne možnosti príspevkov, ktoré budeme ponúkať aj zdarma budú zverejnené na našom webe počas decembra 2023 ... 

......................................

V súvislosti s Lipšicom, ktorý je nepochybne jednou z najtemnejších postáv moderných dejín Slovenska snáď len uvedieme, že dopadol a dopadne presne tak, ako sa dalo očakávať. Podobne tak aj zbytočný úrad špeciálnej prokuratúry a špeciálneho súdu. Už samotný ich vznik (vznik zákona, ktorý ich legitimizoval), bol v tom čase procedúrou ekvivalentnou ťažkej mentálnej oslabenosti tvorcov s určitými znakmi mozgovej dysfunkcie o charaktere duchovných mŕtvol nehovoriac. Na Slovensku totiž osôbkam ľudsky "malým" anektovaným fešákmi zo CIA, prostredníctvom rôznych mimovládnych stôk Sorosa ruže nepokvitnú. Nikdy nepokvitli a ani nepokvitnú, keď tak len na chvíľku vyskakujú, parazitujú na štátnom rozpočte, vytvárajú neoliberálny progresívny toxický odpad v informačných poliach, mravný rozklad a potom doskáču ............. Je to dané určitými ochrannými priaznivými energiami v duchovnom pozadí, ktorým sa tieto kreatúry smejú, pretože o nich nevedia, nemajú na ne jednoducho frekvenčný dosah. A práve tieto "ochranné energie" zasiahnu, už keď to nejde ináč, aby ochránili pred zánikom "ľudskú" časť populácie ........... Ešte to bude veľmi zaujímavé, aká špina vypláva na povrch v súvislosti s činnosťou ÚŠP, zatiaľ občania na Slovensku vedia len 10 až 12 percent pravdy o nezákonných prípadoch, zneužívaní práva proti spravodlivosti, ktoré aj médiá hlavného prúdu na Slovensku precízne dlhodobo kryli ......... Čo sa zrejme udeje? Lipšic a ďalší bezduchí poskokovia sú pre priaznivý vývoj Slovenska nevhodní a zbytoční a to ich ako entity postupne rozloží už v našej úrovni reality, prípadne následne aj v duchovnom pozadí energeticky anihilujú ........... Veľmi kvalifikované a pravdivé je v tomto smere aj stanovisko dekana právnickej fakulty UK Docenta Burdu, ktorý jednoznačne odporučil čím skôr zrušiť UŠP z dôvodu potencialneho "kriminogénneho faktoru".......... Stručne - čo sa týka "záchranného kolesa", ktoré vo svojej pomýlenosti hodí Čaputová na záchranu ÚŠP vo forme podania na Ústavný súd SR, potom, ako zanikne ku koncu roka 2023, ... týmto sa dosiahne jedine to, že Čaputová si svoje postavenie slabučkej prezidentky ešte viac zosmiešni s hanbou umocnenou na kvadrát, pričom jej zabudnutie ako bezvýznamnej a škodiacej entity mimo priaznivý vývoj bude nezvratné ........ Zaujímavosťou v súčasnosti je aj hystéria Bruselu, ktorý nezvláda "pozametanie" so skazenými inštitúciami, ktoré javili všetky známky fašizoidných praktík na Slovensku a bojuje za nich, ako v dávnej minulosti bojovali na Zemi temné entity za 200 padlých anjelov, ktorí mimoriadne škodili vývoju na Zemi (o tom niekedy inokedy) ......... Neoliberálni extrémisti z PS ako aj s ostatnými degenerátmi na politickej scéne, ktorí sa nedokážu vyrovnať s výsledkami volieb na Slovensku, podporovaní hnilobou pisálkov či karikatúr novinárov hlavného prúdu, sú bezvýznamní svojou vyprázdnenosťou od mravných, etických a kvalitatívnych princípov, sú súčasťou devolúcie ................................... ešte je potrebné práve v tejto časti uviesť, že temné energie a sily stojace v roku 2004 za legislatívnym zriadením mnohých temných inštitúcii, mali práve prekrývať a zahmlievať najväčšie korupčné škandály a rozhodnutia Európskej únie. Len si spomente na dátumy 1. mája 2004, 1. septembra 2004 a 17. júla 2009, trošku sa treba namáhať v myslení, architektúra súvislostí ...

................................................

Dnes sa pozrieme v rámci hlavnej témy zakázaná archeológia do dávnej minulosti na Zemi ... Áno, už sme o tejto téme písali v niektorých predchádzajúcich článkoch, napríklad práve v súvislosti s históriou nacistov a fašistov. Disponovali totiž na základe odtajnených záznamov z tajných archívov Gestapa aj SS kompletnými konštrukčnými plánmi viacerých typov lietajúcich strojov diskoidného charakteru, využívajúcimi pohon prostredníctvom gravitačných vírov. Dnes sa teda pozrieme do dávnej minulosti na Zemi na písomné dôkazy o existencii (anti)gravitačného pohonu ... Pre čitateľov uvádzame, že téme (anti)gravitačných pohonov sa podrobnejšie budeme venovať v troch článkoch ... teda v tomto a ešte v dvoch ďalších ...

Starý védsky manuskript Samarangana Suttradhara poskytuje nielen mnoho údajov vzťahujúcich sa k technológii výroby lietajúcich strojov, ale nesie aj informácie o charaktere používanej energie. Hovorí sa tu, že mocná sila použiteľná k výkonu Vimaany (Vimaana - názov lietajúceho stroja v sánskrte) sa získa, pokiaľ sa riadeným ohňom zahrieva ortuť umiestnená na pevne uzatvorených oceľových nádobách. Ďalej je v tomto manuskripte napísané, že táto energia je skrytá v ortuti a uvoľniť ju môžu iba "zasvätenci"... 

Dnes už vieme, že išlo o energiu získanú počas anihilácie hmoty sprevádzajúcej fúziu jadier atómov ortute. Energia získaná rozpadom ortute ohrievala prúd vzduchu a ten spolu s plameňmi unikal zo spodnej časti vimaany, keď stúpala k oblohe ako "žiariaca perla". V inej časti tohto manuskriptu sa píše, že zasvätení z ortute "získajú tajný oheň vytvárajúci vírivé sily, ktoré môžu vimaanu vynášať ďaleko ku hviezdam". Je potrebné sa teda pýtať a skúmať, čo sa skrýva za touto informáciou, aký je jej kompletný obsah?

Kto sa hlbšie venuje štúdiu chémie a princípom alchýmie, bez predsudkov a otvorenou mysľou časom s prekvapením zistil, že "Majstri" v minulosti veľmi precízne varovali svojich "Adeptov". O čo išlo? Aby veľmi precízne regulovali vonkajšiu teplotu, pri ktorej dochádza k konjugácii Leva (Zlata) s Orlicami (sublimát Materia Prima), pokiaľ nechú byť sami roztrhaní. Podobné varovanie k opatrnosti sprevádza taktiež záverečnú alchymickú operáciu, počas ktorej Adept v peci (Athanore) varí "alchymické vajce". Pokiaľ je teplota v peci príliš nízka, "oheň Roto" (ohnivý vír, rotujúci oheň) sa neobjaví, pri príliš vysokej teplote vynesie "Roto" Adepta rýchlo do neba, čo je v podstate nebezpečenstvo ničivej explózie. Len veľmi vhodne volená a starostlivo udržiavaná teplota dovolí vajcu vyzrieť a Adept v takomto prípade na ohni Roto bezpečne dôjde k žiadúcemu cieľu. Alchymický oheň Roto je v skutočnosti identický s energiou skrytou v ortuti, o ktorej hovorí už spomínané dielo Samarangana Suttradhara.

Táto alchymická operácia sa ináč nazýva aj "Veľké dielo". Jeho realizácia môže mať suchú a mokrú cestu. Pre suchú cestu je surovinou iba ortuť, ktorá sa v pevne uzatvorenej nádobe zahrieva "štvrtým stupňom" ohňa, čo odpovedá teplote 1200 stupňov Celzia. Proces, ktorý sa odohráva suchou cestou alchymistov prebieha pri zahrievaní ortute v kovových autoklávach tak, ako to popisuje manuskript Samarangana Suttradhara. Žiadúcim cieľom operácie však nie je tajomná Quinta Essentia, ale práve oheň Roto, teda anihilačná energia použiteľná k pohonu vimaany.

Mohlo by sa zdať, že získanie energie vhodnej k pohonu vimaany je jednoduché, pokiaľ je k dispozícii ortuť s tepelne odolným autoklávom a dobre ovládateľný primárny zdroj tepla. Kameňom úrazu je však spôsob ovládania energie a vedenia energie vznikajúcej v priestore anihilácie ortute. Podstatou ohňa Roto, čiže anihilačnej energie, je zvláštny druh energie súčasnou fyzikou nepoznaný, ktorý bol pracovne nazvaný "energia Zero", inak nazývaná aj "Zdrojová energia".

Pozrime sa trošku na práce Nikolu Teslu, pre ktoré bol znesený z tohto sveta. Známa energia elektromagnetického poľa je kvantovaná vo foriem bosonov (energetických kvant bosonového typu), pričom v rovnakom kvantovom stave sa dá podľa teórie očakávať väčšie množstvo bosonov, najmenej ale dva. Kvantová fyzika predpokladá existenciu ďalšieho poľa tvoreného kvantovými častiami nazývanými fermiony. Tú istú kvantovú hodnotu, alebo rovnaký kvantový stav však podľa tejto teórie môže mať iba výlučne jediný fermion. Praktickým dôsledkom tejto teórie je to, že lúč bosonov nemôže byť nikdy ostro ukončený, naproti čomu lúč fermionov áno. Dĺžka lúča fermionovej energie je závislá na kvantovej hodnote fermionu a mení sa skokovo. Práve s týmto podivuhodným efektom sa stretlo mnoho výskumníkov a pozorovateľov UFO. Ide o detailné pozorovania zachytené na videozáznamoch kvalitných kamier, napríklad úkazy, keď boli vytvárané ostro zakončené pásy, farby zelenej, modrej, ale aj červeno zafarbených lúčov ...

V technickom vyjadrení, sú takéto lúče nazývané termínom "Solid Light". Problematikou ostro zakončených pásov žiarenia produkovaných fenomémom UFO sa zaoberal bádateľ W. Bucher, ktorý podrobne zaznamenal, že dĺžky týchto  pásov bývajú od 2 metrov do 30 km, šírka pásu žiarenia býva od 30 metrov do 3 metrov. Najdôležitejšou zaujímavosťou a schopnosťou tohto žiarenia je prenikanie pevnými prekážkami. Pokiaľ sa s nimi stretne človek a je ožiarený, dochádza k poruchám vnímania biologického času, rozkolísania Vedomia a aberácie vnímania priestoročasu.

Proces fúzie jadier atómov ortute, čo je v skutočnosti reálna podstata alchymickej reakcie transmutácie kovov, je sprevádzaný vždy anihiláciou časti hmoty v energiu. Túto energiu v podstate tvorí energia Zero, teda energia kvantovej fermionovej podstaty, ale v toku energie anihilácie sa nachádza zatiaľ neznáme množstvo fremiónov v rôznych kvantových stavoch (pre porozumenie s rôznou veľkosťou energetického kvanta). Okrem toho počas anihilácie vďaka parazitujúcim procesom vzniká síce malé, ale nie zanedbateľné množstvo balastnej energie tvorenej  elektromagnetickými kvantami bosonového typu, od mikrovlnných kvant až po kvantá veľmi tvrdého ultrafialového žiarenia, pričom nie je možné vylúčiť aj vznik kvant mäkkej časti spektra gamma - žiarenia.

Kvantá energie Zero majú tvar vlákien, ktorých dĺžka a rozloženie v priestore (tzv. vinutie), závisí predovšetkým na obsahu energie v kvante a na charaktere polí kvantum obklopujúcich. Túto "surovú" energiu Zero si môžeme predstaviť napríklad ako rúno čerstvo ostrihanej ovce, ktorú je potrebné najprv zbaviť nečistôt a potom spracovať na vlákna použiteľné k utkaniu látky. Podľa teórie kvantových stavov sa predpokladá, že každé vláknové kvantum Zero sa obaľuje sekundárnym poľom energie, ktorá sa navonok javí ako gravitácia. Vo vnútri vzniknutého tunelu potom platí iný tok času, ako je z vonkajšej úrovne tunelu, pretože čas je jedným z prejavov gravitačného poľa. Gravitačný tunel nie je stabilný, pretože reaguje na zmeny tvaru a polohy vláknového kvanta. Pokiaľ sa však nestabilné vlákno prevedie do stabilného tvaru, napríklad do formy špirály, vytvára sa okolo špirály v zmysle jej pozdĺžnej osy stabilný gravitačný vír, či rotujúce gravitačné pole, ktorého zmysel rotácie je určený zmyslom vinutia a hustotou vinutia ôk špirály.

Podľa mnohých existujúcich indícií, existuje zákon duchovných kvalít určujúci, že kvalita časopriestoru je definovaná predovšetkým hodnotou rotačného vektoru gravitačného poľa tento priestor obklopujúceho. Inými slovami by sme to mohli uviesť tak, že tok času (časová invariencia), je funkciou gravitačného poľa, takže pri zmene rotačného vektora gravitačného poľa nasleduje bezprostredne taktiež zmena toku času. Pozorovaniami viacerých vedeckých špičkových kapacít (z ktorých si mnohí robia srandu) to bolo potvrdené.

Dôsledkom väzby časového priestoru na gravitačné pole sú aj zmeny v štruktúre hmoty, ktorá u niektorých kovov môže dosahovať nečakané rozmery. Vodivé kovy, najmä meď a striebro v blízkosti gravitačného víru strácajú voľné elektróny a tým aj elektrickú vodivosť a stávajú sa dočasnými izolátormi. Prejavuje sa to výpadkom činnosti všetkých typov elektrických prístrojov obsahujúcich vodivé spoje, polovodiče a ďalšie prvky s obsahom kovov, či polokovov. To vysvetľuje časté pozorovanie zhasínania svetiel v blízkosti UFO, sprevádzané výpadkami elektronických prístrojov, vysielačiek, rádií, rádiokompasov a ďalších zariadení.


Pokračovanie nabudúce ...

..........................................

Z á v e r  : 

I keď sa to mnohým nebude páčit, pretože nemajú v láske objektivitu a snahu o objektivitu, pravdivosť, súčasný stav aj v duchovnom pozadí sveta, to jednoznačne potvrdzuje, že na Slovensku momentálne nemáme politika, ktorý by mohol komplexne predčiť svojimi kvalitami R. Fica ako ministerského predsedu. Táto informácia opäť rozhádže egočká mnohých čitateľov, čo je výlučne ich problém. Áno, máme na Slovensku mimoriadne veľa človečích zvieracích démonických trosiek, ktoré sú v politike, lebo múdri ľudia sa tam nepchajú ... Isteže, každý sa môže zlepšovať a pred Ficom stojí veľmi ťažká úloha - nepokakať sa z Bruselu a formácii Deep State, upratať degenerované línie ľudskej devolúcie, ktoré extrémami škodia životu a najmä vysporiadať sa "tu a teraz" so zločinmi proti ľudskosti v dôsledku depopulačných plánov (sčasti realizovaných), čo je celoplanetárna úloha ... Nie náhodou je tento článok napísaný v takých súvislostiach ako je ... 


© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, december 2023

© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, december 2023

https://www.ariadneknihy.sk/