TAJOMSTVÁ VÝCHODU ... ČÍNA, TIBET, púšť  GOBI, utajené kontakty v Shambhale a Agarthe ...

12.01.2023

Aktuálny odkaz Planéty Zem pre nový vývoj: "Najhorší pre priaznivú evolúciu vývoja na Zemi sú tí, ktorí tvoria na Zemi chaos za účelom dosahovania zisku, stále vedú ľudí len ku kritizovaniu všetkého, pričom nevedia ponúknuť nič lepšie ako to, čo tu bolo vo vývoji doteraz. Sú to väčšinou frustrovaní jedinci, ktorí sa vôbec nepoznajú, nevedia, čo sa s nimi z duchovného hľadiska deje. Takéto bytosti nájdete nielen medzi mainstreamovými médiami, ale aj v alternatívnych médiách, v každej časti spoločnosti, ide vždy o opačné extrémy.

Tieto bytosti škodia viac než tí, ktorí sa snažia pracovať v prvom rade na sebe, zlepšovať samých seba. Väčšinou ide o formy manipulácie a mágie, ktoré pôsobia na nevedomej úrovni.

Zmena v spoločenskom zriadení, čo sa týka rámcových legislatívnych opatrení je opodstatnená len vtedy, keď sa kvalitou a vnútornou vyváženosťou menia k vyššej frekvencii čistoty a Vedomia jednotlivci, ľudské bytosti. Inak to neprinesie nič nové, priaznivé ...

...

Mnohí čitatelia sa obraciate na nás s mnohými otázkami, ktoré nie je možné poctivo fyzicky zodpovedať (nie je toľko času k dispozícii). Zaujíma vás pravdivé poznanie minulosti. Nuž, toto je tak obrovská téma, že väčšina ľudí o nej nemá ani šajnu. Práve preto máme aj my pred ňou obrovský rešpekt, i keď tomu venujeme mnoho času. Napríklad vás zaujíma téma Roswell, oblasť 51 ... nech sa páči môžete si zakúpiť u nás knihu v exkluzívnom preklade do slovenčiny ... Rozhovor s mimozemšťanom, ktorá nesie vysokú mieru pravdivosti, práve o udalosti v Roswelli v roku 1947.

Podobne sa pýtate na dávnu históriu ľudskej civilizácie, nacistické formácie, ktoré škodili a škodia aj v súčasnosti na celej Planéte Zem. Toto je taktiež obrovská téma. Dnes sme pripravili pohľad "z východu", aby čiatelia mali prehľad, že zaujímavé veci sa nediali iba v Roswelli, v USA, na Antarktíde, ale aj na iných miestach Planéty Zem. Pozrieme sa teda aj do Číny, Tibetu, kde taktiež prebiehali a aj prebiehajú tajné vesmírne programy, ktoré majú svoje korene v dávnej minulosti ...

...

"Niekde za Tibetom, medzi ľadovými vrchmi a odľahlými údoliami Strednej Ázie, leží nedostupný raj, miesto univerzálnej múdrosti a nevýslovného pokoja zvané Šambala. Obývajú ho adepti každej rasy a kultúry, ktorí tvoria vnútorný kruh ľudstva tajne usmerňujúci jeho vývoj.".

                                                                                                                      Victoria LePage, Shambhala


Podľa mnohých utajovaných zdrojov, ktoré sa postupne odkrývajú, čínski vojaci boli zvyknutí byť svedkami aktivity UFO v púšti Gobi, ktorá je treťou najväčšou púšťou na svete a rozprestiera sa na veľkých územiach Mongolska a severnej Číny. Zatiaľ čo niektoré z týchto UFO možno pripísať pozorovacím plavidlám vyvinutým Sovietskym zväzom v 60. rokoch, ako verila čínska armáda, je potrebné zvážiť inú možnosť. O púšti Gobi sa už dlho hovorí, že obsahuje podzemnú civilizáciu - nazývanú Shambhala aj Agartha (nazývaná aj Agharti) - ktorá má vysoko pokročilé technológie vrátane lietajúcich tanierov. Bola táto podzemná civilizácia zdrojom UFO, ktoré pravidelne videli čínski vojaci v období pred hraničnými zrážkami so Sovietskym zväzom v roku 1969? 

Zaujímavejšia otázka vyvstáva z málo známeho incidentu, ktorý sa stal v roku 1970 v západnom Mongolsku, kde na základňu patriacu tejto podzemnej civilizácie zaútočili súčasne vojenské sily Sovietskeho zväzu a Číny. Pred preskúmaním tohto pravdivého príbehu však najprv preskúmajme niektoré historické pozadie tohto tajomného regiónu.

Začiatkom 20. storočia niekoľko európskych prieskumníkov strávilo čas cestovaním v púšti Gobi a poskytli prekvapivé poznatky podporujúce miestne legendy rozprávajúce o vyspelej podzemnej civilizácii existujúcej v regióne. Jedným z týchto prieskumníkov bol Ferdinand Ossendowski, bývalý reportér, ktorého cár v roku 1905 vyhnal na Sibír za svoje revolučné aktivity. Ossendowski sa stal profesorom chémie a ministrom financií Bielej ruskej vlády na Sibíri. Neskôr utiekol pred postupujúcou Červenou armádou počas ruskej občianskej vojne (1918-1922) a strávil čas bojujúcich po boku utekajúcich bieloruských síl. Počas vojny utiekol značný počet Bielych Rusov do Mongolska, prevažne tibetskej budhistickej krajiny, ktorá leží medzi Ruskom a Čínou. Mongolsko sa dostalo pod čínsku kontrolu po jeho okupácii v roku 1919. V tomto období ruská jazdecká divízia bielej armády, vedená generálporučíkom Romanom von Ungernom Sternbergom, pomáhala Bogd Khanovi, tretiemu najvyššie postavenému lámovi v tibetskej budhistickej hierarchii a tradičnému vodca Mongolska, vymaniť sa spod čínskej kontroly v hlavnom meste Urga (dnes Ulanbátar).

Začiatkom roku 1921 oslobodil generál Ungern - Sternberg spolu s mongolskými bojovníkmi za nezávislosť chána Bogda a odviedol ho do kláštora Manjushri. Od roku 1733 bol kláštor Manjushri tradičným sídlom najvyššieho budhistického vodcu Mongolska, Jebsundamba Khutuktu (Svätý ctihodný Pán). V roku 1874 13. tibetský dalajláma a pančenláma uznali 8. inkarnáciu Jebsundamba Khutuktu. Keď Mongolsko v roku 1911 získalo nezávislosť od čínskej dynastie Čching, Jebsundamba Khutuktu sa stal hlavou štátu a nazýval sa "Bogd Khan".

Počas tohto chaotického obdobia Ossendowski hovorí, že sa osobne stretol s Bogd Khanom a získal prístup do tajnej knižnice v kláštore Manjushri, ktorá obsahovala informácie o "Agharti" (Agartha). Ossendowski tiež opisuje, že bol svedkom jedného z vchodov do Agarthy a vypočul si mnohé z legiend, ktoré starší lámovia potvrdili ako pravé. Podobne to potvrdzujú aj duchovné zdroje poznania. 

Ossendowského informácie o Agarthe patria medzi prvé správy o obrovskom podzemnom meste v púšti Gobi, opísanom ako pozostatok dávno zabudnutej civilizácie, ktorá sa pred tisícročiami uchýlila do podzemia, aby unikla nejakej povrchovej katastrofe.

Ossendowski vo svojej knihe Beasts, Men and Gods opisuje okolnosti svojho stretnutia s Bogd Khanom (Bogdo) po osobnom úvode generála Ungerna - Sternberga (alias baróna) : "Generál ma predstavil Bogdovi, ktorý sklonil hlavu na znak pozdravu. Začali sa spolu rozprávať tichými tónmi. Cez otvorené dvere som videl časť svätyne. Urobil som veľký stôl s hromadou kníh, niektoré otvorené a iné ležali na podlahe nižšie... Barón čoskoro vstal a uklonil sa pred Bogdom. Tibeťan položil ruky na barónovu hlavu a zašepkal modlitbu. Potom si zobral z vlastného krku ťažkú ikonu a zavesil ju okolo tej barónovej. "Nezomriete, ale budete inkarnovaní v najvyššej forme bytia. Pamätajte si to, inkarnovaný Boh vojny, Chán vďačnosti Mongolska!" Ossendowski pochopil, že Živý Budha požehnal "krvavého generála" pred smrťou.

Bogdchán udelil barónovi (generálovi Ungern - Sternbergovi) najvyššie vyznamenania a uznal ho ako reinkarnovaného Džingischána len niekoľko mesiacov predtým, ako bol barón zajatý Červenou armádou a popravený. Osobné predstavenie a priazeň generála Ungern - Sternberga umožnilo Ossendowskému bezprecedentný prístup k najsvätejším spisom tibetského budhizmu vyhradeným pre starších lámov: "Počas môjho pobytu v Urge som niekoľkokrát navštívil príbytok žijúceho Budhu (Bogd Khan), rozprával som sa s ním a pozoroval jeho život... Videl som ho čítať horoskopy, počul som jeho predpovede, prezeral som si jeho archívy starých kníh a rukopisy obsahujúce životy a predpovede všetkých bogdských chánov. Lámovia boli ku mne veľmi úprimní a otvorení, pretože list Hutuktu z Narabanchi (Bogd Khan) mi získal ich dôveru.".

Vyššie uvedené pasáže odhaľujú jedinečnú príležitosť, ktorú dostal Ossendowski. Posledný nezávislý Bogd Khan mu umožnil prístup k najhlbším tajomstvám tibetského budhizmu pred sovietskymi komunistickými silami, ktoré prevzali moc neskôr v roku 1921, keď Mongolská (ľudová) revolúcia urobila z Mongolska vazalský štát Sovietskeho zväzu.

Ossendowski poskytol poslednú správu z prvej ruky o starodávnej knižnici, ktorú mohol navštíviť v kláštore Mandžushri predtým, ako následné vlny prenasledovania komunistickou stranou, konfiškácií a verejných popráv vysokých lámov viedli k zatvoreniu kláštora v roku 1936: "Niektoré miestnosti boli venované knižnica, kde sú police plné rukopisov a zväzkov rôznych epoch v rôznych jazykoch as mnohými rôznorodými témami... Videli sme tam aj hlinené tabuľky s klinovými nápismi, evidentne z Babylónie, čínske, indické a tibetské knihy odložené vedľa kníh z Mongolska; zväzky starovekého čistého budhizmu; knihy "Červených čiapok" alebo skorumpovaných budhistov; knihy "žltého" alebo lamaitského budhizmu; knihy tradícií, legiend a podobenstiev.".

Skupiny lámov prezerali, študovali a kopírovali tieto knihy, uchovávali a šírili starodávnu múdrosť pre svojich nástupcov. Pozoruhodný je odkaz na hlinené tabuľky s klinovými nápismi, čo ilustruje, že tibetský budhizmus neohrozene uchovával písomné záznamy siahajúce tisícročia až po úsvit ľudskej civilizácie. Možno dokonca až do Atlantídy, ak sa prijme Penielov popis tibetského kláštora, ktorý založili Atlanťania, ktorí prežili poslednú globálnu potopu.

Podľa Ossendowského mu lámovia povedali o podzemnom kráľovstve založenom pred 60 000 rokmi náboženským vodcom a jeho nasledovníkmi, ktoré následne rozvinulo vedu až k jej vrcholu: "Pred viac ako šesťdesiatimi tisíckami rokov zmizol svätý muž s celým kmeňom ľudí pod zem a už sa nikdy neobjavil na povrchu zeme... Veda sa tam rozvíjala pokojne a ničomu nehrozí zničenie. Podzemní ľudia dosiahli najvyššie poznanie."

Ossendowski ďalej vysvetlil, že podzemné kráľovstvo Agharti má milióny obyvateľov a vládne mu záhadný "kráľ sveta", ktorý má psychický vplyv na veľkú časť povrchového ľudstva. Teraz je to veľké kráľovstvo, milióny mužov s kráľom sveta ako ich vládcom. Pozná všetky sily sveta a číta všetky duše ľudstva a veľkú knihu ich osudu. Neviditeľne vládne ôsmim stovkám miliónov ľudí na povrchu zeme a tí splnia každý jeho rozkaz... Toto kráľovstvo je Agharti. Rozprestiera sa vo všetkých podzemných chodbách celého sveta.


Okrem mnohých legiend a posvätných spisov o podzemnom kráľovstve v púšti Gobi, ktoré nazhromaždili cestovatelia zo začiatku 20. storočia ako Ossendowski a Roerich, máme aj novšie správy jednotlivcov, ktorí tvrdia, že sa stretli so zástupcami podzemných civilizácií. Zo Svätého písma poznáme Učenie Blahoslaveného o obyvateľoch vzdialených hviezd. Z rovnakého zdroja sme počuli o lietajúcom oceľovom vtákovi ... o železných hadoch, ktoré požierajú priestor ohňom a dymom. Roerichovi povedali o tomto podzemnom kráľovstve, ktoré tibetskí lámovia niekedy nazývali Shambhala, ktorí mu prezradili tajné znalosti o tam vyvinutých lietajúcich technológiách. Ossendowski nie je sám, komu sa hovorí o podzemnej civilizácii pod púšťou Gobi, ktorá sa prostredníctvom série podzemných tunelov spája s celosvetovou sieťou.

Slávny ruský maliar, občiansky aktivista a prieskumník Nicholas Roerich sa tiež stretol s lámami počas svojich ciest po Tibete, Mongolsku a inde na Ďalekom východe počas 20. rokov 20. storočia. Títo lámovia s ním zdieľali podobné príbehy o rozprávkovom podzemnom kráľovstve s vyspelými technológiami. Na mnohých miestach Strednej Ázie hovoria o Agharti, podzemných ľuďoch. V mnohých krásnych legendách načrtávajú rovnaký príbeh o tom, ako najlepší ľudia opustili zradnú zem a hľadali spásu v skrytých krajinách, kde získali nové sily a podmanili si mocné energie.

Univerzitný profesor Andrei Znamenski, PhD., nám dáva odpoveď vo svojej knihe s názvom: Červená Šambala: Mágia, proroctvo a geopolitika v srdci Ázie.

V Červenej Šambale prof. Znamenski uvádza presvedčivé dôkazy, ktoré dokazujú, že čoskoro po vzniku Sovietskeho zväzu boľševici sponzorovali vedecké expedície do Tibetu, Mongolska a iných vzdialených oblastí, kde sa údajne nachádzali vchody (vstupy) do Šambaly. 

Šéf špeciálnej sekcie boľševickej tajnej polície Gleb Bokii bol priamo zapojený do týchto snáh kvôli svojmu presvedčeniu, že existuje niečo pravdy na existencii Šambaly a jej "starodávnej vedy". Bokii bol boľševický "hlavný kryptograf" zodpovedný v podstate za diplomatické a špionážne kódy a elektronický dohľad v Červenom Rusku. Bokiiho kryptografická služba bola autonómna jednotka v rámci tajnej polície, ktorá podliehala priamo najvyššiemu vedeniu komunistickej strany.

Boli vypracované plány na boľševickú výpravu do Strednej Ázie. Expedícia a Bokiiho úloha sú zhrnuté v oficiálnom memorande Georgyho Chicherina, komisára pre zahraničné veci, ktorý bol požiadaný o podporu plánovanej expedície špeciálnej sekcie: Istý Barčenko už devätnásť rokov hľadá pozostatky akejsi prehistorickej kultúry ...

Priebeh časopriestorového kontinua, keď chcete dejiny ľudskej civilizácie, história Planéty Zem, vývoja v našej Slnečnej sústave, Vesmíre, v našej vetve Stvorenia sa odohrávajú na energetických úrovniach rôznej frekvencie. Je umením bytia naučiť sa ich odčítavať a kódy synchronicity pochopiť a pravdivo vykladať ... na to je ale potrebný stále vyšší duchovný nadhľad človeka žijúceho v materiálnom svete ...

Pokračovanie nabudúce ...© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, január 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, január 2023

https://www.ariadneknihy.sk/