ARIADNÉ

SVETLO PRE VAŠE POZNANIE


PÝTAME SA AKO HLUPÁCI, KTORÍ NEPOZNAJÚ SAMÝCH SEBA:
"KDE SÚ UKRYTÉ STOPY ZANECHANÉ BOHMI?"

RgVedy - Kniha prvá, verš 164,riadok 5a & b


STIAHNI SI UKÁŽKY Z KNÍH

Pripravili sme pre Vás audionahrávky načítaných úryvkov z našich vydaných kníh. 

V prípade záujmu o zakúpenie uvedených kníh je pod každou knihou tlačidlo pre nákup. Exkluzívnym predajcom je www.infovojna.bz.