ARIADNÉ

SVETLO PRE VAŠE POZNANIE

Pripravujeme


PREDPREDAJ

Za všetky dary a príspevky vopred ďakujeme.
Pokiaľ by ste chceli podporiť našu činnosť, môžete tak učiniť na bankový účet ARIADNÉ, o.z.: IBAN SK90 0900 0000 0051 9327 8764

do správy pre prijímateľa je potrebné napísať 

DAR a meno darcu a na akú knihu prispievate do POZNÁMKY. 

DOBROVOĽNÉ PRÍSPEVKY NA VYDANIE KNÍH:


Ján Šafin: O ruskom byzantinizme, židovstvujúcich a vesternizácii Ruska

Ján Šafin: O ruskom byzantinizme, židovstvujúcich a vesternizácii Ruska  2. diel

Ján Šafin: Spor o dedičstvo. Cyrilometodská misia medzi Východom a Západom.

Andrea a Marian Svinčiak: Atlantída a ľudstvo dneška

Viac o knihách nájdete tu: Knihy profesora Šafina


KTO NEPOZNÁ MINULOSŤ,
NEPOCHOPÍ BUDÚCNOSŤ.

"NEVADÍ MI, ŽE KRADNÚ MOJE MYŠLIENKY, MRZÍ MA, ŽE NEMAJÚ SVOJE VLASTNÉ."
(Nikola Tesla)


POKIAĽ MÁTE ZÁUJEM ZORGANIZOVAŤ STRETNUTIE A BESEDU S NAMI PRE SKUPINU ĽUDÍ VO VAŠOM MESTE, NAŠOU PODMIENKOU JE ÚHRADA CESTOVNÝCH NÁKLADOV A ZAKÚPENIE NIEKTOREJ Z KNÍH, KTORÉ PRINESIEME SO SEBOU, PRÍPADNE DOBROVOĽNÝ PRÍSPEVOK PRE NAŠE OBČIANSKE ZDRUŽENIE, KTORÉ POUŽIJEME PRE NAŠU ČINNOSŤ A VYDÁVANIE KNÍH.

MÔŽEME  ZAVÍTAŤ AJ K VÁM SPOLU S NAŠIMI KNIŽKAMI A PODELÍME SA S VAMI O NAŠE POZNANIE