ARIADNÉ

SVETLO PRE VAŠE POZNANIE

SPOLUPRÁCA


Profesionálna klaviristka z Petrohradu Svetlana Gracheva so špecializáciou pre pedagogiku detí v meste Lučenec. Viac info o nej nájdete tu: https://veselenoty.sk . Odporúčame, máme vlastnú skúsenosť, je naozaj skvelá 😊👍🧶, aj v rámci korepetície (komorná hudba, klasika) s flautou, klarinetom a pod. 


Jedna základná pravda môže byť použitá ako základ pre horu klamstiev, 
a ak sa v tej hore lží prehrabeme dostatočne hlboko a vynesieme tú pravdu na povrch, postavíme ju na vrchol hory lží, tak sa celá hora lží sa rozpadne pod ťarchou tej jedinej pravdy a pre štruktúru lží nie je nič ničivejšie ako odhalenie pravdy, na ktorej bola postavená štruktúra lží, pretože šokové vlny odhalenia pravdy odznievajú a naďalej sa ozývajú po celej Zemi počas nasledujúcich generácií, pričom prebúdza aj tých ľudí, ktorí netúžili byť prebudení k pravde.
Delamer Duverus