ARIADNÉ

SVETLO PRE VAŠE POZNANIE


Pokiaľ by ste chceli podporiť našu činnosť, môžete tak učiniť na bankový účet ARIADNÉ, o.z.: IBAN SK90 0900 0000 0051 9327 8764

do správy pre prijímateľa je potrebné napísať DAR a meno darcu a na akú knihu prispievate do POZNÁMKY. 

DOBROVOĽNÉ PRÍSPEVKY NA VYDANIE KNÍH:

Ján Šafin - Miroslav Ščerbej : Dejiny Brestlitovskej únie (doplnené vydanie)

Ján Šafin: O ruskom byzantinizme, židovstvujúcich a vesternizácii Ruska

Ján Šafin: O ruskom byzantinizme, židovstvujúcich a vesternizácii Ruska  2. diel

Ján Šafin: Spor o dedičstvo. Cyrilometodská misia medzi Východom a Západom.

Andrea a Marian Svinčiak: Atlantída a ľudstvo dneška

David A. Rivera: Posledné varovanie - Dejiny nového svetového poriadku

Viac o knihách nájdete tu: Knihy profesora Šafina

Za všetky dary a príspevky vopred ďakujeme.PÝTAME SA AKO HLUPÁCI, KTORÍ NEPOZNAJÚ SAMÝCH SEBA:
"KDE SÚ UKRYTÉ STOPY ZANECHANÉ BOHMI?"

RgVedy - Kniha prvá, verš 164,riadok 5a & b


STIAHNI SI UKÁŽKY Z KNÍH

Pripravili sme pre Vás audionahrávky načítaných úryvkov z našich vydaných kníh. 

V prípade záujmu o zakúpenie uvedených kníh je pod každou knihou tlačidlo pre nákup. Exkluzívnym predajcom je www.infovojna.bz.