Chazarská šachovnica

Dve skvelé knihy Tatiany V. Gračevy, ktoré vysvetľujú politiku chazarokracie a jej prepojenie na svetové štruktúry globalizmu. Ako ovládnuť ľudstvo? Ako dosiahnuť poslušnosť? Čo všetko museli urobiť v zahraničnej politike, aby dosiahli svoje ciele? Je demokracia skutočne spásou ľudstva a prečo a ako ju vyvážajú USA do celého sveta a ničia tým národné štáty?

Podrobnejšie informácie nájdete tu: 

Neviditeľná Chazária

Projekt Demokracia

33,00 €