ZVYŠOVANIE FREKVENCIE 2.

15.10.2021

4.   VÝŽIVA

Je potrebné sa pristaviť pri probléme živej stravy pozostávajúcej minimálne z 50% surovej. Dôležitou súčasťou harmonizovania čakier je pestovanie vlastného ovocia a zeleniny, čiže v spojení a práci so zemou je možné získať viac energie. Geneticky modifikované potraviny, mäso a mäsové výrobky, polotovary, jedlá z múky, akékoľvek jedlo, varenie či ohrievanie jedla v mikrovlnnej rúre, jedlo, ktoré je procesované (čiže prešlo akoukoľvek priemyselnou úpravou a predáva sa v obchode - aj keď je to BIO, čo je dnes veľmi moderné) znižuje energetický potenciál jedinca, či už je to dieťa, čo sa môže prejaviť okamžite. U dospelého sa táto nerovnováha prejavuje neskôr a to v duchovnej, fyzickej alebo mentálnej rovine. Háčik je však v tom, že iba surová, živá strava nestačí na to, aby mal človek dostatok živín pre správne fungovanie endokrinného systému. Výsledkom znečistenia pôdy, vody a vzduchu je nedostatok minerálnych látok v pôde a tým pádom aj v zelenine a ovocí, ktoré konzumujeme a preto potrebujeme doplniť pre správne fungovanie organizmu 90 druhov živín (minerály, stopové prvky, vitamíny, bielkoviny - hlavne rastlinné, tuky, cukry).

5.  EMÓCIE

Na emočnej úrovni sa prejavuje správne fungovanie čakier správnym videním sveta - teda, začnem vidieť poruchy, ktoré sú okolo mňa aj vo mne, ale postavím sa k tomu pozitívne, pretože môžem zmeniť len a len seba a svoje vnímanie, správanie, zdravie atď. (Pokiaľ zo mňa vyliezajú programy, ktoré postupne vychádzajú takým poradím a spôsobom, na ktoré je človek pripravený, snažím sa svojou depresiou neotravovať druhých a radšej zájdem do lesa :) Kvalita emócii, nemanipulovanie s druhými bytosťami, nemať záujem ovládať (oberať iných o energiu - resp. parazitovať) a mať moc (takisto získavanie energie) je taktiež závislá aj od kvality priaznivých bioenergii, na ktoré je človek naladený.

6. Ak chcem toto všetko zaviesť do praxe, získať viac energie a svoje deti viesť k zodpovednosti, samostatnosti, vôli a vnútornej slobode, potrebujem vykonávať činnosti, ktoré vedú deti k trpezlivosti, vytrvalosti, estetike, disciplíne, vnímaniu krásy atď. Čiže musím (pardon - mal by som) začať spolupracovať s deťmi a to najmä zapojením seba:) aj detí do remeselných manuálnych činností, postavením si vlastného domčeka z prírodných materiálov, pestovaním v záhrade vlastnej zeleniny či ovocia alebo zapojením sa do spoločnosti rodičov, ktorí síce nemajú vlastnú záhradu, ale chcú sa zúčastniť takýchto aktivít, vytvorením možností pre domáce vzdelávanie (napr. vytvorením skupín rodičov, ktorí majú záujem aj o "návrat do školských čias" a tým si rozširujú svoj obzor a uvedomia si, čo všetko vedia a čo môžu svojim deťom odovzdať, rozvojom svojich umeleckých schopností ako je umenie či spev, vedomým prístupom v komunikácii.

7. Rozum je v tomto prípade až na druhom mieste. Ak chceme všetko chápať iba rozumom, ktorý podporuje ego a sebecký náhľad na svet, nikam nebudeme smerovať (a teda nebudeme mať viac energie, pretože spoločnosť bude na nás parazitovať). Ak si budeme stále metodicky prepočítavať, čo nám to dá a nevidíme vedľajšie efekty takejto filozofie, stále zostaneme stáť (hlavne zo strachu, ktorý nám diktuje rozum a emócie), kde sme. Každému sa postupne jeho vynaložená energia vráti, hlavne pokiaľ je vložená do veci pozitívnym spôsobom, bez špekulácii (čo z toho budem mať...?). Pokiaľ sa snažím vidieť veci z nadhľadu, posunie ma to v chápaní seba aj sveta okolo mňa (prečo sa mi dejú veci, ktoré sa mi dejú...).

8. Zlepšením svojich čakier čiže aj éterického tela (strava, voda, cvičenie 5T, pobyt v prírode), zlepšením emočného naladenia (pozitivita, radosť, láska, spolupráca - spev, umenie, remeslá, ochrana prírody, služba iným, komunikácia) a teda astrálneho tela, zlepšením svojho fyzického zdravia (strava, voda, cvičenie, pobyt v prírode, manuálne zručnosti) privádzame seba aj svoje deti k poznaniu o zmysle života. Dieťa v úcte prijať, v láske vychovať a v slobode prepustiť je podstatné pre vzájomný rešpektujúci prístup, vyväzovanie rodovej karmy, nezdravých tradícií a tým získavanie energie pre tvorivé činnosti.

9. Otázkou, prečo je dôležité zvyšovať potenciál priaznivých energií pre nový vývoj, na ktoré sú ľudské bytosti vyladené je potrebné aj zo zásadného dôvodu, že drvivá väčšina bytostí inkarnovaných na planéte Zem je skutočne doslova uväznená prostredníctvom energetických úpisov v archetypálnych anomáliách nielen v rodovej karme (analogicky aj v národnej karme), v genetických zápisoch kódov sekvenčných anomáliách DNA, RNA, ale aj v podstatne hlbších energetických úpisoch ukrytých v karmických vrstvách (energetických a informačných spiacich tzv. entropických náloží DNA, RNA) jednotlivých bytostí, ešte z obdobia vývoja mimo Planéty Zem v dávnej minulosti. Bez zvyšovania energetického potenciálu priaznivých bioenergií (tzv. pravotočivých) tieto anomálie nie je možné vyviazať a točíme sa v začarovanom kruhu, tzn. karmické nánosy sa nečistia, naopak, nabaľujú sa ďalšie. To, že tieto energie prúdia z Galaktického jadra, vyšších svetov, Zdroja energie mimo tohto Vesmíru z podstatne vyšších hladín a úrovní, ešte neznamená, že sa dostanú na našej planéte ku každej bytosti. Každý jednotlivec by mal na zvyšovaní svojich frekvencií a energetického potenciálu pracovať každodenne. Vtedy jeho úloha v hmote a kreatívny odtlačok presahujú EGO.

10. Dôležitou súčasťou získavania energie je aj zbavovanie sa starých zlozvykov, metód starej duchovnej cesty. V tomto smere nebudeme nikomu vstupovať do svedomia, čo robí a čo nie, každý má slobodnú vôľu. Inšpirujeme ako je možné sústavne zvyšovať svoje frekvencie priaznivých energií, na ktoré je naladené naše vnútorné duchovné jadro (čakra 4A, 4B). Čo je však podstatné je fakt, že zúčastňovaním sa na seánsách, hromadných stretnutiach, meditáciách, psychotronické metódy, mučedníctvo, sebaobetovanie, hromadenie odpadkov namiesto likvidácie, rituály, neoprávnená liečba ochorení bez brania do úvahy karmických súvislostí, nahliadanie do karmických vrstiev mimo poradia - napr. rodinné konštelácie, reki-ki, EFT metódy, SRT metódy, cvičenie jogy, náboženstvo, zneužívanie sexuality a hadej sily, manipulovanie so silami Prírody a morfickými Poliami Prírody a ľudstva (geomantia), propagovanie uvedených metód, astrálne cestovanie. Praktikovaním uvedených metód sa stále znova a znova otvárajú karmické vrstvy z minulosti a každá nová "vymyslená" metóda človekom, ktorému správne nefunguje duchovno-energetický systém aspoň na úrovni 12. tela, je založená na otvorení vlastných karmických vrstiev bez dostatočného nadhľadu a potrebou manipulovať, resp. získať moc.

11. Nie sme tu na to, aby sme hromadili finančné zdroje (teda padli do hmoty a hromadili majetok - čo je doménou zarytých materialistov) a ani na to, aby sme uleteli do duchovného sveta (a tým sa zbavili zodpovednosti - čo je doménou príliš "preduchovnelých ľudí" - viď náboženstvo, niektoré východné náuky...), ale aby sme sa uzemnili, aby sme sa vedeli ako ľudské bytosti o seba postarať z hmotného aj duchovného hľadiska. Tým, že viem vlastnými rukami postaviť dom (aj keď malý), zasadiť strom, vypestovať byliny, ovocie, zeleninu, prípravou jedla, remeselnými zručnosťami v spolupráci s Prírodou, ktorá je naša najväčšia učiteľka, viem ukázať aj deťom, kam môže smerovať ich život. Je to práca systematická, ale zmysluplná. Stojí za to, aby sme získali viac energie pre seba a svoje deti, boli im príkladom.


Všetci sme kvapkou, ale kvapka tvorí oceán a oceán je fraktálom vesmíru ako makrokozmu a bunka mikrokozmu. Pokiaľ neotvoríme svoju srdcovú čakru a nezačneme vnímať srdcom impulzy, ktoré k nám prichádzajú každú sekundu nášho života, nemôžeme mať nadhľad a pohnúť sa smerom ku "hviezdam", nájsť svoj "stred" a byť harmonickou bytosťou - TÝM BUDE NÁŠ ENERGETICKÝ POTENCIÁL RÁSŤ a NEBUDEM MUSIEŤ BOJOVAŤ O ENERGIU.

Existuje v súčasnosti na planéte Zem mnoho filozofií "Starej duchovnej cesty", ktorých korene siahajú do dávnej minulosti. Tieto však v praktickom živote v súčasnosti neprinášajú už žiadne priaznivé výsledky z vyššieho nadhľadu, potrebné pre Nový vývoj a vzostup. V drvivej väčšine ide iba o propagandy a sebaklamy podporujúce EGO ľudských bytostí, prípadne prinášajúce len čiastočné výsledky, ktoré vždy uväzňujú ľudské bytosti na určitých frekvenciách v úrovniach do 12. energetického vonkajšieho tela. Nepodporujú možnosť neobmedzeného vzostupu ľudských bytostí vo Svetle a teda vzostupu Zdrojovej tvorivej energie a dostatočné množstvo energie.

Ich výsledkom je tak vo väčšine prípadov len pokrivená intuícia, ktorej význam končí v úrovni falošného sentimentu, negatívnych emocionálnych, mentálnych a psychických štruktúr (...neschopnosť myslieť, všeobjímajúca láska, liečba vnútorného dieťaťa, neschopnosť objektívne rozoznávať lož od pravdy, svetelné energie od temných, náboženský fanatizmus a pod.).

Náš Vesmír v ktorom sa vyvíjame (...na Planéte Zem v 3D hutnosti hmoty) je o dualite vzájomne protikladných síl rôznej frekvencie, vibrácie (Svetlo - temnota, Dobro - zlo), ktoré sú nezlúčiteľné a v tejto nadväznosti o snahe Svetelných bytostí vytvárať harmonické deje podporujúce život bez parazitovania na iných bytostiach na základe slobodnej vôle v súlade s dynamickou rovnováhou pulzačných skokov. Aj preto je potrebné sústavne vylaďovať na vyššie frekvencie priaznivých energií duchovnú a hmotnú zložku bytosti vo vzájomej rovnováhe. Máme tu totiž aj bytosti ktoré sa snažia parazitovať na životných energiách a živote ako takom...


ANDREA&MARIAN, OKTÓBER 2021


https://www.ariadneknihy.sk/