ZVRÁTENOSŤ a MRAVNÝ ROZKLAD človeka ako dôsledok NEOLIBERÁLNYCH EXTRÉMOV ...

01.10.2022

Degenerovanie spoločnosti aj z hľadiska mravnej kvality a čistoty na Slovensku aj u mládeže je známe. Pochopiteľne, že je to tak v celej Európe aj vo svete. Výnimiek je málo. Z pohľadu Planéty Zem, je možno 2 promile z celkovej populácie (cca 16 až 20 miliónov ľudských bytostí) takých charakterov, že reálne pracujú na sebazlepšovaní a zvyšovaní vnútornej vyváženosti a čistoty. Tvoria každodennou prácou na sebe, na maličkostiach, lepšiu verziu seba v prospech celku. 

Práve bezduchosť, absencia vnútornej slobody jednotlivca sú hlavnými príčinami. Na úkor vnútornej slobody jednotlivca (duchovnej slobody), sa prebúdzajú zvrátené chúťky šialenosti, upínania sa na "vonkajšiu slobodu", potrebu mať, vlastniť, rôzne nutkavé psychózy konzumného egoizmu, vedené duchovným a hmotným egom. To je zásadný rozdiel. Dynamizuje sa aj na Slovensku úchylný a ničotný princíp, "že najprv musíš mať, aby si mohol byť". Je to evidentné aj pri argumentácii samotných voličov, prečo niekoho volia. Jednak nedokážu rozpoznať pravdu a lož, dobro a zlo a taktiež sú hodnotove v rozklade.


Práve na základe pôsobenia temných duchových vplyvov z duchovného pozadia sveta (o čom sme niečo naznačili v článku zo dňa 30. 9. 2022), sa prejavujú v materiálnom svete ako nosiče rôzne pafilozofie, judášske pamflety a ideové formácie, ktoré sú skazené už v zárodku. To, že ľudia o tom nevedia, nie je podstatné (česť výnimkám). Frekvencia vedomia ľudskej bytosti vždy zodpovedá úrovni celkového naladenia bytosti. Pokiaľ je bytosť prízemná, rezonanciou môže pritiahnuť len to isté. Extrémy neoliberalizmu sú presne tým, čo evidentne rozkladá spoločnosť. O tom niet pochýb. 

Na Zemi existujú bytosti, ktorých úroveň vnútornej slobody je v podstate nulová (nepovažujú ju za dôležitú), považujú za slobodnú voľbu napríklad to, že si môžu vybrať pohlavie zo 73 možností. Nenormalita a šialenosť, zvrátenosť, o ktorej snívajú, smerujúca proti životu, Prírode, Planéte Zem, podporuje démonológiu Vesmíru, na základe narušenej štruktúry psychiky a celej bytosti. Pochopiteľne, že opäť o tom nevedia, to ale nie je podstatné. Pokiaľ ľudská bytosť nemá schopnosť rozpoznávať pravdu a lož, dobro a zlo, nie je schopná si uvedomiť, že ideály, ktoré vyznáva, sú vedené, či inšpirované temnou stranou sveta. 

Poprední filozofi a duchovní bádatelia sa po mnohé veky v podstate zhodli na axióme, ktorá hovorí, že: 

"Pokiaľ je potlačené u človeka Svedomie (prejavujúce sa vo Vnútornom duchovnom Ja) a pocit "vedieť sa hanbiť", ostych, vzniká tzv. "nečlovek", bytosť, ktorá sa človeku síce podobá, ale nie je schopná stať sa človekom dovtedy, pokiaľ sa v ňom, v hĺbke jeho srdca a duchovných štruktúrach jeho bytosti, neprebudí schopnosť hanbiť sa, teda Svedomie, ktoré je napojené na svetelné štruktúry v duchovnom pozadí, svetelnú intuíciu." 

Toto platí ako pravdivý výklad potvrdený aj materiálnym svetom. 

Hlasy svedomia a hanby sú nazývanými aj "vnútorným hlasom" ľudskej psychiky, schopnej súcitu, empatie, kde emocionálna inteligencia je mimoriadne dôležitá. Existujú však aj "vnútorné hlasy" temnej strany sily, keď chcete, zla. Tieto sú rozpoznateľné vďaka špecifikácii informácii, energoinformačných štruktúr, ktoré do ľudského Vedomia prinášajú a zdrojov týchto informácii (príklad, môžete prijať telepatickú informáciu od prírodného anjela alebo od padlého anjela). Tie priaznivé pravdivé impulzy sa nikdy nevyznačujú samoľúbosťou ani hnevom voči sebe, či iným bytostiam, čo je však zásadné, často sú pre jedincove ego a ješitnosť nepríjemné.


Jeden z najhorších typov štruktúry človeka, ktorý sa vytvoril pôsobením temných duchovných štruktúr v hmote, ktorý v podstate svojou degeneráciou vytvorili ľudia sami, je štruktúra psychiky zvrátená do neprirodzenosti. O tejto poruche hovoríme vtedy, keď sa subjekt patriaci k biologickému druhu "človek rozumný" omamuje rôznymi psychotropnými látkami, najmä alkoholom, drogami, omamnými psychotropnými látkami, čo vedie k neprirodzenej deformácii charakteru fyziológie organizmu. Nielen, čo sa týka fyzického tela. Ide najmä o vytváranie veľmi škodlivých egregorov a patologickej kvality biopoľa. Veľmi škodlivé, sú najmä práve tie "neviditeľné štruktúry", ktoré takéto bytosti vytvárajú v energeticko - informačných poliach Planéty Zem. Je to toxický odpad, ktorý škodí okoliu. Asi nebude ťažké si odpovedať, ktoré hnutia v politike aj na Slovensku podporujú konzumovanie drôg, "pre lepšiu výkonnosť človeka".

Táto temná štruktúra egregoru psychiky je charakteristická pre typy štruktúry psychiky zvieracej, zombie a démonickej. Nositelia ľudského typu štruktúry psychiky nemajú potrebu sa omamovať. Nech sa urazí kto chce, je to pravda. V zvieracej úrovni vedomia, je človek podobný ľudskej bytosti iba telesne, avšak energeticky, mentálne, psychicky je v skutočnosti parazitom, ktorý vedome a aj nevedome vysáva energiu všetkým okolitým bytostiam. Prejavuje sa to v praxi napríklad tým, že keď takýto človek len prejde okolo vás, je vám zle, až na vracanie. Lenže dnešnej liberálnej degenerovanej štruktúre človeka je to úplne jedno, že škodí svojmu okoliu, pretože "on má predsa slobodu, robíme si čo chceme", všakáno? Liberalizmus a jeho extrémy v drvivej väčšine prípadov jeho pôsobenia, sú svojou frekvenčnou úrovňou energeticko - informačného poľa veľmi nízko, blízko zvieraciemu typu štruktúry psychiky a či sa to niekomu páči alebo nie, škodia svojou kvalitou práve prostredníctvom bezbrehého skarikovaného vykladu slobody okoliu a najmä bytostiam s vyššou úrovňou Vedomia.

Planéta Zem ako obrí živý organizmus toxické energo - informačné polia a egregory, ktoré ju zaťažujú v jej energetických štruktúrach v podstate stále vyhodnocuje. 

Je to, ako keď človek kontroluje sám seba, či niečo, čo robí, konzumuje, neškodí jemu a okoliu, rodine, deťom. 

Práve takých parazitujúcich štruktúr a energii, ktoré jej škodia sa postupne zbavuje. Pokiaľ v nejakej oblasti, lokalite sa nahromadí extrémne množstvo takýchto egregorov a energií za dlhé obdobie, vred praskne a dejú sa potom nepríjemné veci. Civilizácia ich vníma ako prírodné katastrofy rôznej intenzity. 

Podobne sa to bude diať na Planéte Zem aj najbližších 10 rokov, to si môžeme byť v podstate istí. Planéta Zem si poradí so šialenstvom časti ľudskej civilizácie "šmahom ruky". Ubezpečujeme vás, že ani veda bez etického rozmeru s tým nič nezmôže. 

Dramatickosť určitých dejov najbližších 10 až 15 rokov nebude príjemná, s vysokou pravdepodobnosťou dôjde k udalostiam, ktoré vytvoria z oblastí, kde v súčasnosti žije okolo 2 až 2,5 miliardy ľudských bytostí neobývateľné územia, okolo 30 % populácie bude nútená migrovať a meniť svoje zlé sklony, rozpustiť svoju zónu komfortu a úplne zmeniť úroveň svojej energetickej čistoty a Vedomia. My to hovoríme teraz, dnes, tak ako to naznačujú viaceré zdroje poznania. 

Aj preto sme vďační, že žijeme na Slovensku, na ktoré si brúsia mnohé kreatúry zuby. 

Prosím, prestante dávať energiu vojne na Ukrajine, aj tak hlavná pravdivá príčina potreby ovládnutia Krymu, za každú cenu zo strany NATO, EÚ, Deep State, nie je drvivej väčšine ľudí známa ...

Vytvárajte v sebe, svojim životom MIER, SPRAVODLIVOSŤ, SÚCIT v najbližšom okolí vyváženými dejmi, skutkami, maličkosťami, tam to začína. 

Práve temné štruktúry, by chceli zneužiť, že ľudskú civilizáciu považujú za zvieratá, ktoré iba konzumujú. Múdre bytosti, schopné konceptuálnej úrovne vyššieho riadenia a spolupráce, ktorých je drvivá menšina na Zemi, sú schopné tvoriť také deje, ktoré svojou vyváženosťou Planéta Zem podporuje. Na ktorú stranu sa pridáte?


    © Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, október 2022

    © Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, október 2022

https://www.ariadneknihy.sk/