VZÁCNE PRASTARÉ TEXTY o DÁVNEJ HISTÓRII Planéty Zem ... alebo zakázaná archeológia a aeronautika (7. časť)

05.11.2023
Priatelia, v súčasnosti sa deje na Slovensku presne to, čo sme predpokladali, nová vláda nesie určité percento diletantov, i keď nie v takom pomere ako tomu bolo u čaputovských "odborných" diletatntov. Prosím neočakávajte, že budeme komentovať výrok každého degeneráta z progresívneho Slovenska, nestoja totiž ani za odpľutie, toto nikdy nebola a ani nebude žiadna politická strana, je to len a len nakúpená a pozbieraná spodina (ľudsky aj odborne o mravnosti nehovoriac), ktorá nemá ekvivalent v časopriestore tohto Vesmíru, ide totiž preukázateľne o anomáliu v našej vetve Stvorenia (pochopiteľne nie jedinú). Logicky teda nie je a ani nemôže byť súčasťou akejsi plnohodnotnej politickej opozície, ide len o značne roztrasenú karikatúru, ponevierajúcu sa vo fyzickom svete našej reality, bezducho, so zrelosťou pre anihiláciu (čo sa zrejme aj stane) ... Podobne je to aj s médiami hlavného prúdu, ktoré stoja pred zrútením (je pre nich veľmi trpké zistenie ich zbytočnosti vďaka predchádzajúcej dlhodobej nečestnosti). 

Treba si uvedomiť jednu zásadnú záležitosť, že nie je možné sa vyhovárať na to, že "na Slovensku bude dobre najskôr o 10 až 15 rokov", ako pod pláštikom alibizmu. Toto je síce pravda, že za 4 roky sa nedá reparovať to, čo narobili gauneri predchádzajúceho úpadkového zoskupenia. Avšak v danom prípade ide o to, že nie je možné tolerovať novým ministrom a štátnym úradníkom ani sebemenší náznak rovnakej chybovosti a prešľapov, ako tomu bolo v minulosti. Pokiaľ sme sa poučili, je potrebné operatívne totálne nesprávne riešenia (viď rezort školstva a zdravotníctva) zastaviť ihneď a nie čakať, aby vytvorili noví diletanti ďalšie katastrofy .................. 

Podľa rôznych prameňov a zdrojov poznania je potrebné okamžite "prečistiť" kompletne celé Ministerstvo školstva SR, doslova prepustiť z pracovného pomeru konkrétnych "odborníkov" ako autorov obludných schém a reforiem, s ktorými spolupracoval aj Gröhling, či Bútora, pretože práve odtiaľ prúdia naväčšie toxíny pre spoločnosť na Slovensku a jej vývoj. Nový minister školstva Drücker je v podstate v tom lepšom prípade do počtu. Ďalšou fatálnou záležitosťou je odpojenie parazitujúcich mimovládok v prvom rade od Ministerstva životného prostredia SR, atď. a pochopiteľne všetkých ďalších parazitov (mimovládok) od štátneho rozpočtu ako takých ...

..........................................

Pripomeňme si stručne záver šiestej časti článku na tému zakázanej archeológie zo dňa 29. 10. 2023:

V januári 1994 vyslal Pentagon v rámci projektu Deep Space Program Science Experiment (DSPSE) sondu Clementine k podrobnému prieskumu odvrátenej strany Mesiaca. I keď išlo o prísne tajný projekt, fešáci z rôznych tajných služieb a zložiek obrany USA nie sú veľmi nadšení z toho, že touto informáciou disponujú aj Rusi aj Čína. Sonda bola vybavená najmodernejšou kamerou s vysokou rozlišovacou schopnosťou, ktorej úlohou bolo snímkovanie územia o ploche väčšej ako 70 000 km2. Skúmaná oblasť sa nazýva Sinus Medii. Snímky, ktoré boli odoslané na Zem boli vyhodnotené počítačovými scanermi a infračervenou počítačovou reflektoskopiou.

Čo bolo zistené? Na záznamoch bolo identifikovaných niekoľko obrovských symetrických útvarov z priehľadného materiálu, ktoré nie sú prirodzeného pôvodu, teda nejde o dôsledok mesačných vulkanických a horotvorných procesov. Viacerí vedci sa zaoberali vyhodnocovaním snímkov mesačnej krajiny a záver ku ktorému došiel C. Hoagland potvrdzuje, že ide o prastaré gigantické stavby, pôvodne prekryté obrovskými priehľadnými kopulami, ktorých autori boli Arkturiáni (už sme sa o nich zmieňovali vo viacerých článkoch). Potvrdzujú to viaceré duchovné telepatické prenosy aj priamo s pamäťovými jednotkami tohto Vesmíru. Uniknuté závery tajných zložiek potvrdzujú, že na Mesiaci bolo zistené aj v rámci projektov Gemini a Apollo mnoho stôp nielen po chôdzi nejakých bytostí, ale aj stopy, ktoré náramne pripomínajú otlačky pásov tankov a zjavne cudzie stavby o čom hovoria diela výskumníkov J. Bergiera, G. H. Galleta a M. Chatelaina, ktorými disponujeme.


Dnes pokračujeme siedmou časťou článku na témy zakázanej archeológie ...

Jedným z vynikajúcich bádateľov v oblasti zakázanej histórie ako takej (nielen archeológie, či aeronautiky) 20. storočia bol J. Churchward, ktorý urobil veľký kus práce aj svojimi prekladmi vzácnych prastarých textov. V určitom čase získal napríklad veľmi staré tabuľky pochádzajúce z knihovne jedného kláštora v Naagalande (miesto Naacal), ide o dnešný Assám. Na týchto kamenných a hlinených tabuľkách bola zapísaná história prastarej ríše nazvanej Ríša Veľkého Bieleho Bratstva. Táto ríša sa na základe veľmi starých spisov rozprestierala v období pred 20 000 až 25 000 rokmi v oblasti Indie, Kašmíru, Barmy, Srí Lanky a skupiny Ostrovov Zasvätencov, ktorých mená sú známe aj ako Rutas a Sansaara.

Naagaland však bolo centrum ešte oveľa staršej civilizácie, ktorá obývala planétu Zem. Jej obyvateľstvo, tvorilo spoločenstvo Naagov (hadov), ktorých pôvod je na základe viacerých prameňov, duchovné zdroje a telepatické prenosy nevynímajúc, mimozemského pôvodu. V tradíciách a starých textoch boli opakovane uvádzaní ako spoločenstvo Veľkých Učiteľov či Majstrov.

Tieto tabuľky, o ktorých píšeme sa zmieňujú veľmi podrobne aj o ťažkých bojoch so západnými nepriateľmi, tzv. "bojov medzi Bohmi a démonmi" z obdobia pred 20 000 až 25 000 rokmi, ktoré boli víťazne ukončené až posledným kráľom pochádzajúcim z Naagalandu - Pašurámom. V spomínaných tabuľkách a textoch sú detailne popisované aj vzdušné sily Rámovej armády, ktoré neskôr dobyli aj základne Ásurov (nepriateľov, čiernych hadov a mágov), ktoré sa nachádzali na Mesiaci.

Práve z týchto prameňov vychádzali poctivo aj autori vzácnych diel a staroindických eposov Mahábhárata, Drona Parva a Raamajaanam, ktorými disponujeme v originálnej podobe aj preloženej verzii. Učenec Kchung c' (Konfucius) v jednom pojednaní o zakladateľovi taoismu Lao-c' uvádza meno cisárstva Hsi Wang Mu (Veľké Biele Bratstvo), ktoré založil cisár Ones pochádzajúci z Naagov. Cisár Ones bol prvým z piatich mýtických cisárov pradávnych vekov, ktorých na Zem poslali "nebesá". Posledným cisárom ľudských potomkov predchádzajúcich Naagov bol Ráma Audi (Pašuráma), ktorý porazil Trigardov a panstvo Veľkého Bieleho Bratstva rozšíril o Európu a severnú Afriku.

Áno, pozorní čitatlia a bádatelia, ktorých táto téma zaujíma pochopili správne. Ide o neskoré obdobie existenicie bájnej Atlantídy, ktorej posledné pozostatky ako ostrovnej ríše zanikli podľa systémovej analýzy niekedy okolo roku 9 564 pred n. l. Aj v sérii našich kníh, ktoré pripravujeme s názvom Existovala bájna Atlantída?, (1. diel je tesne pred dokončením), sa dozviete určite informácie aj v tejto súvislosti.

Prevahu a silu Rámových vzdušných síl nepriamo dokazujú jednak aj početné európske a severoafrické megalitické stavby, ktorých prvotný účel spočíval v ochrane ľudí pred útokmi lietajúcich strojov zo vzduchu a jednak mnoho lokalít sklovitých (spečených pri veľmi vysokých teplotách) trosiek pevností Trigardov a Dananov pochádzajúcich z tej konkrétnej doby.

Pozrime sa na ďalšie vzácne prastaré texty. Zdroje z čínskych kláštorov Š-ti hovoria podrobne o prastarom národe Čchi-Kung, ktorý žil na vzdialenom ostrove, alebo na brehu za Nefritovou bránou, vo vzdialenosti 40 000 li od pohoria Jü-men a často prilietali na návštevu cisára Ríše Stredu, ktorého meno bolo Čcheng Tang. Ďiaľková jednotka "li" má dva významy : takzvané "malé li" obnáša približne 150 m a "veľké li" odpovedá 644,4 m. Dĺžka 40 000 li by teda v prvom rade odpovedala vzdialenosti 6 000 kilometrov. V druhom prípade by územie Čchi-Kungov ležalo vo vzdialenosti 25 776 km. Pre starovekých Číňanov bol Nefritovou bránou pás pohoria Kaukazu, ktorý leží približne vo vzdialenosti 6 000 km od hrebeňa Jü-men. Kaukaz a územie za nim pozdĺž pobrežia Čierneho mora bolo kráľovstvom Ásov, tzv. praotcov Germánov (na ktorých sa fanaticky upínal v okultizme Hitler, Himmler a ďalší nacisti a fašisti). Je teda logicky možné predpokladať, že národ Čchi-Kung bol totožný s temnými Ásmi (Asurovia), ktorí dlhé obdobie viedli už vyššie spomínané vojny medzi bohmi a démonmi ...

Ideme ďalej, to, čo sme prelúskali z veľmi dávnej histórie ... legendy polobožského národa Fanisov, v dávnych časoch sídliaceho v oblasti alpského regiónu Fanisalpe, v okolí hory Wallburg, uvádzajú rozprávania o dávnych krvavých vojnách s nepriateľskými Cammuniami, prichádzajúcimi z juhu. Fanisovia boli síce málo početnou entitou, aj napriek tomu vlastnili lietajúce stroje a vedeli ich aj vyrábať. Na začiatku vojny uzatvorili spojenectvo s početným a dobre vyzbrojeným spoločenstvom Čchi-Kung, ktoré priletelo Fanisom na pomoc v rýchlych lietajúcich strojoch, ktoré mali podobu orlov. Posledná bitka, kedy Čchi-Kungovia podporovali Fanisov, bola krvavá bitka o pevnosť Furtya dai Fers, ktorá ale skončila porážkou oboch spomínaných národov.

V alpskej oblasti sa dochovalo mnoho legiend, ktoré pojednávajú o krvavých bojoch rôznych entít aj s lietajúcimi strojmi, ktoré mali podobu dravých vtákov. Napríklad v južnom Tyrolsku sa odohrávali ťažké boje v oblasti Valmasea (Údolie čarodejníc). Práve do týchto bojov zasiahol tajomný národ polobohov lietajúcich na podivných strojoch pripomínajúcich dravé vtáky. Títo polobohovia boli mnoho krát nazývaní "jednorukí". Čo sa týka časového datovania ide s veľkou pravdepodobnosťou o súčasť vojen "bohov proti démonom" z obdobia pred 20 000 až 25 000 rokmi, čo potvrdzujú mnohé pramene poznania.

Veľmi bohatými zdrojmi informácii a empirických dát sú aj ďalšie prastaré čínske spisy. O jednom z veľmi bojovných "polobožských" národov, je zmieňované v spise Kuyu-tu z roku 1391, ktorý sa zaoberá udalosťami odohrávajúcimi sa v časoch cisára Čenga z dynastie Chou v období 1077 - 1115 pred n. l. Mýty a legendy starej Číny, ktoré zozbierali autori Čou Mei-žu a Ču Wej-Chuo, hovoria o stretnutí božského princa Chou I. s princeznou Mi, ku ktorej letel princ na svojom rýchlom oblačnom voze. Ďalej pojednávajú prastaré spisy o tom, že princ bojoval s desiatimi slnkami a aj o tom, ako zahynul vo svojom lietajúcom voze, ktorý nepriatelia zrazili z neba na Zem.

Podľa prastarých textov nebeské lietajúce vozy vlastnil aj mýtický cisár Yao, ale aj cisár Cchi z dynastie Sia. Ten mal dva nebeské vozy a lietal na nich do vzdialených zemí. Vo svojom nebeskom voze lietal aj princ Wan Hoo, pričom so svojim nepriateľmi zvádzal rôzne boje a najmä letecké bitky.

Starobylý vzácny spis Kebra Negast sa zmieňuje o častých cestách kráľa Šalamúna a celého jeho dvora do Kašmíru, severnej Indie a Perzie, ktoré boli uskutočňované pomocou lietajúcich člnov a vznášadiel. Indológovia dnes otvorene hovoria o tom, že biblická "Zem Zasľúbená" Hebrejcov, bola v dobe Šalamúna určite a jednoznačne Kašmír, ďalej to bola oblasť okolo Šrínagaru ... Šalamún nechal práve tu vystavať mnoho chrámov aj miest, ktoré aj dnes ešte nesú meno tohoto váženého kráľa. Tacht-i-Sulejmán je dochované meno hory nad Šrínagarom, kde Šalamún nechal postaviť chrám. Taktiež staré pôvodné meno Kašmíru znie "Šalamúnova záhrada" (Bágh-i-Sulejmán), pretože na príklaz tohto kráľa tu bolo vybudované a obnovené zavodňovacie zariadenia. Takže z vysušenej poničenej zeme sa stala jeho dielom kvitnúca záhrada ...

Ďalšie miesto, kde nechal Šalamún postaviť chrám leží v západnom Iráne o čom písal aj F. Bernier. Tieto značné vzdialenosti medzi svojim sídlom v Jeruzaleme a Kašmírom či Iránom bolo možné v krátkom čase prekonať len pomocou lietajúcich strojov. Práve spis Kebra Nagast, ktorý sme spomínali vyššie (v kapitole 30, 52, 58 a ďalších) pojednáva, že Šalamún dostal niekoľko lietajúcich strojov od svojho predka kráľa Davida I., ktorý mu odovzdal aj umenie stavby, opráv a riadenia týchto lietajúcich strojov. Vychádzajúc z nerozvinutého priemyslu v tejto dobe získal Šalamún skôr sklady dielov, z ktorých boli lietajúce stroje montované, alebo s ich pomocou opravované. Podľa podrobností textov zo spisu Kebra Nagast je možné usudzovať, že tieto lietajúce stroje boli skôr charakteru vznášadiel, ktoré mali veľkú nosnosť a lietali v malej výške nad povrchom zeme.

Lietajúce stroje Vailxi podľa týchto spisov existovali vo viacerých typoch veľkostí, ale pravdepodobne prevažovali ich tvary vo forme predĺženej cigary, v štyroch základných dĺžkach : 7,6 metra, 24,4 m, 47,2 m, 91,4 m. Existovala aj gigantická dĺžka 200 metrov, ktorá bola používaná k transportu vojenských jednotiek. Jednomužové celuly sa používali pre súkromné lety príslušníkov majetných vrstiev o rozmeroch dĺžky 4,6 m a šírke 1,8 m.

Najvýznamnejšími zdrojmi informácii okrem duchovných zdrojov poznania, týkajúcich sa aeronautiky v staroveku sú predovšetkým empirické dáta a prastaré texty védske, tantrické a brahmanské manuskripty, ktoré máme k dispozícii aj s prekladmi. K jedným z najstarších textov patrí Bhagavaata Purana, o ktorej si niečo napíšeme nabudúce ...

Podporiť tvorbu článkov a našu činnosť môžete nákupom kníh z E-obchodu, alebo TU. Ďakujeme ...

................

Žiaľ, že aj v súčasnosti vidíme aké rôzne podoby na Zemi má fašizmus a extrémistické podoby nadradenosti, sadizmu, SIONIZMU, smerujúcich proti životu, ľudskosti. Vyjadrenia monštier prežívajúcich v ľudských telách, ako je napríklad izraelský minister pre záležitosti Jeruzalema a kultúrne dedičstvo Amichaj Elijahu, člen krajne pravicovej strany Židovská sila (Ocma Jehudit), ktorého temná energia v duchovnom pozadí dosahuje v súčasnosti neuveriteľných 98 %, o tom, že by zo strany Izraela nemali problém zhodiť atómovú bombu na Palestínu v rámci konečného riešenia Palestínskej otázky, sú skutočnou hrozbou pre život na Planéte Zem (nie, to nie je žiadna metafora, ale reálna hrozba) ................ Preto je zásadné, aby Slovensko bolo o to viac zvrchovaným a suverénnym vzorom "Posla Mieru v srdci Európy", kde nie je možné podporovať žiadne extrémy, ktoré smerujú proti životu, na podporu vojny (zdôrazňujeme, že ide o skutky, nie o prázdne politické frázy) ............... Pochopiteľne, že vzhľadom k radikálnej šialenosti takýchto entít, ako je zjavné v Izraeli, ktoré majú toxické karmické zaťaženie aj pre svoje okolie, budú tieto bytosti eliminované operáciami Síl Svetla vedúcich duchovný priaznivý vývoj v našom Vesmíre, aby nemohli ďalej ohrozovať ľudské bytosti na Zemi nukleárnymi katastrofami ... Žiaľ, že aj v súčasnosti drvivá väčšina ľudí nechápe o čo ide v danom prípade v pásme Gazy, prečo sa deje neuveriteľná agresivita a vraždenie ľudských bytostí. Najhoršie je, že umierajú nevinní ľudia ..................... Vydieračské aktivity entít, ktoré chcú aj v exopolitickej úrovni aj priamo v našej úrovni reality ovládnuť Planétu Zem (už dlhé tisíce rokov) sú ako temná strana či zlo podrobne zmapované, odsúdené na zánik, avšak len v prípade, ked dostatočné množstvo ľudských bytostí žijúcich na Zemi bude na vzostupe vnútornej energetickej čistoty svojho duchovného vnútra či jadra, čo sa prejavuje v praktickom živote ako etika a mravné princípy stále jemnejšej úrovne vyváženosti, čestnosti a pravdivosti ... vtedy totiž tvorivá sila Ľudskej bytosti vytvára harmonické deje a neovláda, nemá potrebu mocenských ambícii ...


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, november 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, november 2023

https://www.ariadneknihy.sk/