VÝZVA (aj pre) MLADÝCH ĽUDÍ ... ŠTUDUJTE A ČÍTAJTE MÚDRE KNIHY ...

25.04.2022

Hovorí sa, že úroveň etiky a mravnosti sa prejavuje v spoločnosti tým, že nie je potrebné veľké množstvo písaných zákonov. Teda, môžeme povedať, že čím viac písaných zákonov je v rámci spoločnosti potrebných pre život, tým je nižšia úroveň etiky v spoločnosti. Pochopiteľne, že vždy existujú v spoločnosti výnimky, ktorí sú ako jednotlivci na vyššej etickej úrovni, avšak väčšinou nedokážu títo jednotlivci priaznivým smerom strhnúť Vedomie davu. 

Je to "po lopate" vysvetlené, že pokiaľ neviem zvnútra vlastnej bytosti, že čo je dobré a čo je zlé, nemám záujem rozoznávať Pravdu a lož, je mi jedno, že parazitujem iných bytostiach, na okolí a na spoločnosti, len aby som uspokojil vždy len a len seba, tak sa musia vytvárať v spoločnosti regulatívy prostredníctvom aj zbytočných písaných zákonov, ako túto úbohosť a nízkosť, nespratnosť a nemravnosť ľudí obmedziť. Áno, aj zlými, vyložene mocenskými ovládacími legislatívnymi normami, prijímaním doslova zvrátených zákonov, ktoré sú platné, vytvorené pre ovládanie a šikanovanie spoločnosti totalitnými vládami. A opäť sme pri rozpoznávacej schopnosti. Tieto skutočnosti ako veľké pravdy potvrdzuju samotné dejiny a história ľudskej civilizácie.

Podobne takto vznikajú aj tzv. "zbytočné povolania", ktoré podporujú zvrátené a parazitujúce idey a myšlienky. Pokiaľ z duchovného pozadia sveta príde impulz temnej strany a ovládacej energie, v praxi je to uzemnenie v podstate zla. Zla, ktoré je veľmi rafinované a má mnoho odtieňov. Zlo alebo temnota má úplne iný nosný typ energie ako Svetlo, dobro. Možno prejde ešte 100 alebo 200 rokov, pokiaľ to ľudia budú chápať (teda väčšina). Áno, toxickými energiami prijímanými z duchovného pozadia sveta vznikajú aj zbytočné povolania, ktoré ovládajú a plytvajú energetickými zdrojmi. Preto je potrebné už v príčinnej úrovni vedieť celistvo objektivizovať situáciu. Rozum (intelekt) jednoducho nepostačuje na to, aby ste vedeli rozoznávať dobro, zlo, Pravdu, lož. Je to necelistvé poznanie.


V spoločnosti je zásadným kritériom jej vývoja aj úroveň kultúry. Prejavuje sa opäť v každej časti spoločenského života. My sa stretávame u mnohých rodín, rodičov s názormi, že deti nechcú čítať knihy. Proste nemajú záujem čítať, okrem googlenia na internete. Potvrdzuje to mnohými odborníkmi spomínanú debilizáciu a digitálnu demenciu vzdelávacieho procesu ľudstva. Áno, deti nám hlúpnu, česť výnimkám. Vytvorilo sa určité morfické, informačné pole degenerácie. Deti sú podľa vyjadrení mnohých pedagógov lenivé, vedené len k povrchnosti (počítač a mobil všetko urobí za mňa). Absentuje prirodzená láska k múdrosti, k sebapoznaniu, sebazušľachteniu, očiste, vzdelanie sa stáva zbraňou väčšinou v rukách bohatých (česť výnimkám).

Je pravdou, že pokiaľ rodičia nečítajú a deti nevidia v nich osobný príklad, neexistuje očkávať, že deti budú čítať, najmä pri dimenzovaní dnešného vzdelávacieho procesu. Niekto povie, že nemám čas, mám iné starosti ako čítať. Áno, skutočne? Tak potom ako je možné, že máte čas na  čítanie rôznych nezmyslov na internete, sociálnych sieťach a prečo ste ako ovce, keď skočíte na každú lož, propagandu a nezmysel?

Zrejme je vhodné radšej prečítať si kvalitnú knihu, klasickú papierovú, ideálne múdru knihu. Isteže, dnes je náročné v informačnej zmesi nájsť kvalitu a Pravdivosť. V knihe čítame aj seba, spoznávame seba, obnažujeme aj sami seba, vlastné vrstvy a štruktúry svojej bytosti, o ktorých vôbec nevieme. Mainstreamové médiá sú v podstate do počtu, zbytočne plytvajú elektrickou energiou nielen na Slovensku. Alternatívne médiá sú taktiež výnimočne zmysluplné, že sa snažia tvoriť priestor a objektivizovať informácie, smerovať k Pravdivosti, otvárať priestor pre kultivovaný dialóg. Tých pár alternatívnych médií, ktoré sú vo vývoji dôležité pre oslobodzovanie Vedomia ľudí, zase detinsky a neúspešne "vypína" totalitná tendencia vlády nielen na Slovensku ale aj vo svete, čím ich vlastne posilňujú ...

Pokiaľ človek nečíta, je tupý, zadubený, hlúpne, viac, než si dokážete predstaviť. Na Slovensku si nedokážeme ani kultúrnych a národných hrdinov vážiť a uctiť. Je to veľmi úbohé, keď ani štátne elity nemajú úctu k vlastným dejinám. Najmä v súčasnosti existuje mnoho prípadov, keď sa prepisujú totálne nepravdivým spôsobom dejiny, vyhadzujú sa knihy na filozofických fakultách (aj na Slovensku), vymývajú sa mozgy deťom indoktrináciou a digitálnou demenciou. Všetko záčína v rodinách, v tých najjemnejších vzťahoch. Pokiaľ etické hodnoty, elementárne cnosti sú v rodinách podriadené totalitným zotročovacím praktikám a falošným istotám, vývoj Vedomia degeneruje, čomu sa nevyhne ani ľudský genóm. Ako chete byť pravdiví a neovládateľní, keď nepoznáte vlastnú históriu?

Pokiaľ študujete kvalitné knihy, prichádzajú postupne pravdivejšie informácie a človek sa stáva stále menej ovládateľnejší. Rožširuje sa obzor a poznanie sa postupne scelistvuje. Bytosť ide do svojej hĺbky, hlbšieho sebapoznania, zvyšuje sa nadhľad. Pochopiteľne pre vyvážený vývoj ľudskej bytosti nepostačuje len čítať knihy. Je potrebné sa postarať vyvážene o všetky zložky bytosti, city (emócie), vôľu, intelekt a vedomie (intuíciu), teda vyváženosť hmotnej a nehmotnej zložky ľudskej bytosti. 

Čítanie a písane rukou (písaným písmom) je však mimoriadne dôležité. I keď kultúrna oblasť, umenie a hudba ako možnosť povznesenia človeka boli taktiež veľmi ochromené počas posledných 2 rokov aj vo vzdelávaní, je to na nás, aby sme dokázali deťom vytvoriť podmienky pre ich rast. Je jasné, že vyučovať hudobnú výchovu cez mobil je nenormálne (počas lockdownov), vždy sa však nájde lepšie riešenie a kvalitný učiteľ pomôže ...


Posledné roky ublížili mnohým ľuďom. Poznáme mnoho osudov ľudí, kde pomáhame celým rodinám v oblasti Zdravia, výživy, osobnostného rastu. A žiaľ mnoho mladých ľudí už vo veku 10 až 15 rokov trpí depresiami. Vždy je možné pomôcť, nie je jedinou možnosťou skončiť na psychiatrii a na farmakách. Obdobie dospievania okolo 13., 14. roku života je veľmi významné. Okrem energetických formácii človeka (duchovné zložky bytosti), kedy sa v tomto období rozvíja emocionálne telo v astralite, ako keď "kvet rozkvitne z púčika", mladý človek objavuje svoj vnútorný svet citov a pocitov. A tu je veľmi dôležité, k akým kvalitám je mladý človek vedený, či priťahovaný. Či k špine, pahodnotám, ktoré smerujú proti Životu a Prírode alebo k čistote. 

Opäť zohráva zásadnú úlohu rodinné prostredie, škola, spoločnosť ale aj výživa hmotná (fyzického tela) a aj nehmotná (energetické naladenie a potenciál). V tomto období sa vyjavujú mladému človeku potreby ideálov, ako by mal svet vyzerať, kde významnú úlohu hrá práve čistota a etika. Toto obdobbie je významné pre podstatu zmyslu lásky a krásy, dobra a Pravdy. 

Pokiaľ však všade v spoločnosti okolo seba mladí ľudia vidia iba totalitné praktiky, ovládanie, zneužívanie mocenských ambícií, aké špinavosti dokážu ľudia a najmä politici urobiť za peniaze pre rozklad demokracie a celej spoločnosti, proti Ľudskosti, dôstojnosti, zmysel pre krásno je v spoločnosti atakovaný temnotou všade okolo nás. O to väčšiu kvalitu a čistotu potrebujeme tvoriť v sebe a v rodinách. Morálne kvality a mravné vzory sú v dnešnej spoločnosti dehonestované, zosmiešňované, nie sú totiž "IN", to je druh pahodnotovej filozofie nihilizmu. Nebezpečná je najmä plytkosť poznania ľudských bytostí. Ešte aj dnes nosia konkrétni ľudia respirátor, dokonca v autách deti s rodičmi. Tak aká je úroveň Vedomia týchto ľudí, aké majú ich deti vzory?! Z čoho, z koho si majú brať príklad? Zo skazenej spoločnosti, prehnitých politických elít?

Ideály, ako by mala spravodlivá spoločnosť vyzerať ako vyvážený celok, mladé generácie len ťažko v sebe nachádzajú, pokiaľ ich rozkladajú temné systémy rôznych pafilozofií zvonka, v škole, spoločnosti, ako to vidíme dnes. V súčasnosti totiž väčšinou tá najväčšia spodina v spoločnosti o sebe tvrdí, že je to práve ona, kto je tvorcom demokracie a že ona presne vie, ako to má správne byť v demokracii :-):-)  (... to je typ demokracie, ktorý hovorí, že všade si budem robit čo sa mi zachce). 

Dokonca poniektorí "mierotvorcovia" to o sebe aj vedia, že sú hlúpi a skazení, ale žijú v akomsi sebaklame, že sila peňazí prekričí a prehluší ich svedomie (par don niekde nie je svedomie), resp. názor občanov. Mladá generácia vidí okolo seba v drvivej väčšine lož, cez ktorú sa často stúpa v spoločenskom rebríčku, kradne a ovláda, túžbu po moci, nenávisť či pomstu, do kolečka do kola. Namiesto tvorivosti a vyváženosti smerujúcim k premene skutočných ideálov do reality, sú mnohí mladí ľudia frustrovaní nihilizmom.

Potrebujeme u mladých ľudí otvoriť schopnosti vytvárať a prijímať impulzy pre čisté ideály a nie pahodnoty, ktoré vládnu davu aj na Slovensku. Nie je možné, aby etika a mravnosť podľahla tendenciám konzumného egoizmu ako karikatúre šťastia na princípe parazitovania na iných bytostiach a Prírode, Planéte Zem.

Je pochopiteľné, že komunikácia pubescenta s dospelými je sprevádzaná typickými znakmi neporozumenia, konfliktnosťou. Chrakteristiky dospievania však v princípe tohto obdobia z hľadiska psychologických čŕt, je potrebné ako určitú revolučnosť pretaviť do povedzme hnutí a hľadania zmyslu života, ktoré sú cnostnými piliermi vysokých kvalít citov a čistoty a nie karikatúrami múdrosti v totálnom úpadku a zvrátenosti. Isteže, je to náročné, pokiaľ všade okolo v spoločnosti je prítomná propaganda a lož na dennom poriadku ...

Rýdzosť a čistota prichádza cez sebapoznanie. Ako povedal Johann Wolfgang Goethe ... " Mladí ľudia, ktorí blúdia svojou vlastnou cestou, sú mi milší ako tí, čo idú správne cudzími cestami.".

Príklady dehonestácie človeka v spoločnosti? Napríkad scestné disciplinárne konanie proti advokátovi JUDr. Petrovi Weisovi (číslo konania na SAK 177/1428/2021). JUDr. Peter Weis veľmi jasne opakovane a podrobne vo svojich prejavoch ctil Pravdu, snažil sa o zodpovedanie zásadných otázok, ktoré smerujú pre garanciu ľudskej dôstojnosti a etických hodnôt človeka. Mnohotisícová podpora JUDr. Weisa zo strany občanov SR hovorí za všetko. Podľa nás a nielen podľa nás ale aj mnohých špičkových právnych expertov je obvinenie tohto advokáta neopodstatnené a nekvalifikované. Námietky JUDr. Radovana Hrádeka, že predmetnému disciplinárnemu konaniu chýba presná citácia zákona, presné vyjadrenie, čoho sa dospustil JUDr. Weis sú jednoznačne opodstatnené. Mnohotisícová podporná petícia občanov SR na podporu JUDr. Weisa hovorí za všetko. Podpora JUDr. Weisa je preukázateľná ... 29. apríla 2022 o 9.00 hod. pred budovou SAK na Kolárskej 4 v Bratislave sa uskutoční stretnutie občanov SR. 


Je veľmi dôležité, aby mladé generácie boli schopné odolávať lži a propagande. Týka sa to pochopiteľne všetkých vekových kategórií ľudí. Teda v prípade, že máme záujem na zachovaní Slovenska. Inak nie je možné tvoriť koncepciu spoločnosti na najbližších 20 - 30 rokov. Ľudia, ktorí v podstate nevedia prečo sú na Zemi, načo žijú, len ťažko môžu vytvoriť niečo zmysluplné, čo má mať plnohodnotný cieľ pre väčší celok a viacúrovňovú spoluprácu. Filozofia ako veda vied, ktorá je "živá" môže spájať srdcia ľudských bytostí, ktoré o ňu stoja a chcú sa dobrovoľne namáhať pre niečo vyššie zmysluplné, čo ich presahuje.

Spomínali sme v tomto článku kultúru, umenie, knihy v súvislosti s celistvým poznaním. Práca na svojej lepšej verzii. Žiaľ, že dnešná vládna junta SR nemá úctu k hodnotám kultúry, Slovenska. Je to len pár dní, kedy 20. apríla 2022 uplynulo 150 rokov od smrti básnika Andreja Sládkoviča. Známy svojimi dielami Detvan, Marína a ďalšími, je klenotom našich kultúrnych dejín. Svojimi dielami má čo povedať aj mladým ľuďom. Nikde ani zmienka o tejto udalosti, v mainstreame ani slovo. Toto sú kvality našej súčasnej spoločnosti elít.

Zrejme ešte veľa vody pretečie, pokiaľ si uvedomíme, že Slovensko ako srdce Európy má svoje poslanie a úlohu. Tieto pramenia v duchovných sférach, uzemnených koreňoch, vysokej jemnosti vzájomnej úcty a spolupráce, srdečnosti, kde je jej jedinečnosť, ako každého z nás. Súčasne dokážu tieto impulzy spájať jednotlivcov. Poslaním Slovenska určite nie je v žiadnom prípade geopolitický záujem USA o zneužitie, či využitie Slovenska. Je smiešny a veľmi hlúpy, kto si to myslí. Žiaľ, že ešte je väčšina od nájdenia princípu významu Slovenska v novodobých dejinách ďaleko a prázdnota v schopnosti tvorivo myslieť ľudí paralizovala. V každom prípade sebaúcta, sebauvedomenie nás samých a kultúrneho dedičstva, spojenie s Prírodou, jej úžasným potenciálom, sú jedným z kľúčov.


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, apríl 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, apríl 2022 


https://www.ariadneknihy.sk/