SILNÝ PRÍBEH CHAVIVY REIKO ... večný odkaz pre všetky generácie ...

09.05.2024

Dňa 8. mája 2024 sme sa zúčastnili, na základe pozvania, osláv Víťazstva v boji nad fašizmom  a ukončenia 2. svetovej vojny v múzeu Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Celá udalosť bola dôstojná a kultivovaná a niesla sa v znamení úcty k Mieru a pochopenia, že vojna je a prináša to najstrašnejšie utrpenie pre ľudí, ktoré sa nesmie opakovať. Akékoľvek náznaky nacizmu a fašizmu musia byť okamžite eliminované s nulovou toleranciou ...

Odzneli viaceré prejavy. Nie je možné nespomenúť vojnového veterána Vladimíra Strmeňa, ktorý v jeho úctyhodnom veku s jasnou mysľou poukázal na to, že "Mier je potrebné si vážiť a pestovať každým dňom života". Významným bol aj prejav prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, kde je potrebné zdôrazniť jeho slová o tom, že je potrebné odsúdiť snahy o prekrúcanie histórie, kde vyzdvihol obrovský prínos Červenej armády pri oslobodení územia Slovenska... Ako prezident povedal "Poďme hovoriť o prímerí, o mierových scenároch, aktivizujme diplomaciu a zbrane vnímajme ako posledné krajné riešenie" ... tieto slová prezidenta Slovenskej republiky nadchli prítomných... avšak zástupcovia ruského veľvyslanectva chýbali, čomu sa ani nemožno čudovať, keď že diplomacia sa momentálne nachádza v takom stave, v akom sa nachádza politická situácia.

V tejto súvislosti odzneli aj počas ďalšieho programu slová priateľstva, výzvy k Mieru z úst mnohých zúčastnených. Udalosť bola dôstojne dotvorená aj kvalitným kultúrnym programom. Všetka česť ...

Počas tejto udalosti sme vnímali silné energetické čistiace procesy, ktoré prebiehali v duchovnom pozadí sveta v podstate na celej planéte Zem aj v súvislosti s v poradí 5. inauguráciou prezidenta Vladimíra V. Putina, ale aj v súvislosti so sionisticko - nacisticko - fašistickou genocídou voči obyvateľstvu Palestíny, ktorá prebieha v pásme Gazy. Práve v tejto súvislosti nás oslovil aj silný príbeh Chavivy Reiko, ktorý je večným odkazom nielen pre mladé generácie, ale pre všetky generácie ... a impulzy nás viedli k tomu, aby sme zverejnili jej príbeh ...


Chaviva Reiková sa narodila v roku 1944 v slovenskej obci Nadabula (dnes je súčasťou Rožňavy) a vyrastala v Banskej Bystrici. Tu vstúpila do hnutia Hašomer Hacair. V roku 1939 emigrovala do Palestíny, kde pomáhala zakladať kibuc Maanit. Neskôr vstúpila do elitných úderných oddielov Palmach, ktoré boli súčasťou podzemnej vojenskej organizácie Hagana.

Po vypuknutí Slovenského národného povstania a nacistickej okupácii Slovenska 29. augusta 1944 sa Chaviva Reiková dobrovoľne prihlásila na misiu, ktorá sa mala uskutočniť na povstaleckom území a absolvovala výcvik britskej SOE (Oddelenie pre zvláštne operácie). 17. septembra 1944 pristála na letisku Tri duby na Sliači ako pasažier jedného z lietadiel B - 17 (tzv. Lietajúce pevnosti), ktoré priviezli materiálnu pomoc pre SNP.

V Banskej Bystrici sa Chaviva Reiková a ostatní členovia jej skupiny angažovali v podporných a záchranných aktivitách. Reiková pomáhala organizovať odboj viacerých židovských skupín, pričom ich podporovala aj finančne. Taktiež organizovala odvoz židovského obyvateľstva do Palestíny. Vďaka jej kontaktom s partizánskymi skupinami a odbojom pomáhali zachraňovať spojeneckých letcov, ktorí boli zostrelení nad územím Slovenska.

Ako reakciu na nemecký postup v októbri 1944 sa Reikovej skupina rozhodla opustiť Banskú Bystricu a zamierila do obce Pohronský Bukovec. Chaviva a ostatní členovia jej skupiny ušli asi so 40 Židmi rôzneho veku do hôr, kde si vybudovali tábor. Tábor bol však napadnutý nepriateľskými jednotkami a Chaviva Reiková sa dostala do zajatia. Neskôr bola 20. novembra 1944 popravená v Kremničke, mieste najväčšej genocídy vojnových zločinov spáchaných počas 2. svetovej vojny na území Slovenska. V roku 2014 múzeum SNP zriadilo v Banskej Bystrici Záhradu Chavivy Reikovej, v ktorej bola odhalená jej busta (obrázok nižšie).

Hlavným posolstvom pamiatky Chavivy Reikovej je ľudskosť a vzájomná pomoc ľuďom v boji proti nacizmu a fašizmu práve na území Slovenska, ale aj ako princíp oslobodenia a očistenia celej Planéty Zem. Uvedomenie si princípu, že Mier je hodnota, ktorá vzniká a tvorí sa v ľudskom srdci, v jeho čistote (energetickej čistote na ktorú je ľudská bytosť naladená, ... keď chcete v rozhorení sa Božej iskry v ľudskom srdci), ktorá nemá potrebu ovládať a súčasne nenechá parazitovať na sebe .... To je tá pravá vyváženosť (harmónia) a jej jemnosť sa dá stále zvyšovať ... Planéta Zem vníma svetový požiar, ktorý sa rozhorel na mnohých miestach, pričom bez najmenších pochybností je možné konštatovať, že nacizmus a fašizmus a akékoľvek jeho prejavy musia byť eliminované s nulovou toleranciou !!! ... Nesmieme pripustiť prekrúcanie histórie a mladým generáciám je potrebné sústavne pravdivo a poctivo vysvetľovať minulosť. Je strašné, čo sa deje všade, kde sa prejavujú štruktúry Deep State a nacistov (fašistov), ktoré majú stále nové podoby, či už je to na Ukrajine posledných 30 - 40 rokov, alebo v Izraeli, či na iných miestach. Zbytočne umierajú ľudia, deti, ženy ... Pre zmenu smerovania ľudstva ako celku, ktoré je stále v hlbokom duchovnom aj hmotnom páde, je však jediným východiskom zmena vnútornej čistoty, etiky a mravný celkový vzostup jedincov a postupné vzdanie sa všetkých starých dogiem, ktoré ľudskú civilizáciu na Zemi (česť výnimkám) ovládajú ..... Nosnou temnou oporou nacizmu a fašizmu v duchovnom pozadí sveta, je tzv. "čierne bratstvo", ktoré sa stále v duchovnom pozadí čistí, pričom mnoho ľudí si nesie (väčšinou nevedomé) napojenie na tieto temné štruktúry v sebe, bez toho, aby o tom vedeli... 

V tejto súvislosti by bolo veľmi vhodné, keby také príbehy ako je príbeh Chavivy Reikovej neboli zneužívané pre agendu neziskových organizácií (viď Sorosovská Open Society Foundation a dalšie z tejto mimovládky vyrastajúce) a tvárili sa, že nikto iný nebojoval proti fašizmu, len Židia, ako jediné prenasledované obete. Počas poslednej vojny bolo zničených milióny Slovanov a opäť tlačia bratské národy do bratovražednej vojny v mene Beštie. Obeťami vysokej hry patriotov, ktorej dôsledkami je najmä vojna, sú všetci ľudia a získavajú len tí najbohatší a to sú najmä nadnárodné korporácie, ktoré ničia národné štáty a ich sebestačnosť. Likvidácia Beštie môže byť dokonaná len uvedomením si princípov slobody a odvahy, netolerovaním prekrúcania histórie najmä učiteľmi základných škôl. 


© Andrea Lavenda, www.ariadneknihy.sk, máj 2024

© Marian Lavenda, www.ariadneknihy.sk, máj 2024

https://www.ariadneknihy.sk/