PREČO SA ĽUDSKÁ ŠPINA STÁLE ROZLIEVA PO SLOVENSKU ? ... alebo ako chce progresívne Slovensko znižovať dôchodky ...

24.06.2023

Ešte ste poniektorí ani nestihli dotlieskať po tom, čo Zuzanka Čaputová oznámila, že nebude kandidovať na funkciu prezidenta Slovenskej republiky a už tu máme príklad ľudskej spodiny a chrapúňov hrubého zrna, ktorí svojou vnútornou ľudskou špinou nepochybne dosahujú až za hranice našej galaxie. Pochopiteľne, že ide o návrhy v úrovni doslova poslednej spodiny, ktorými chce progresívne Slovensko ako tá skutočne politická stoka, znižovať dôchodcom príjmy (dôchodky). 

Len ľudská špina a hyena sa dokáže vykašlať na tých najslabších, ktorí už odovzdali pre tento štát svoju energiu, prácu, tvorivosť, je potrebné to takýmto progresívnym zrúdam povedať vždy do očí !

Takúto špinu môže vysloviť iba posledná ľudská hyena, ktorá nevie, čo to je mravný princíp vzostupu, etika, súcit, ľudskosť, spravodlivosť v konceptuálnych systémoch riadenia a spoločenských zriadení. Je to ešte väčšia úbohosť a trúfalosť, ako to, že proamerický poskok so slabučkou úrovňou vedomia a poznania Korčok, chce byť prezidentom Slovenskej republiky. Znížiť dôchodky - toto je dôkaz, že posledná ľudská spodina nepozná žiadne dno, pretože je sústavne v páde, v duchovnom páde a parazituje na okolí, na energii iných bytostí. 

Na Slovensku, kde dôchodci majú pre prežitie 3,-- EUR na deň (drvivá väčšina), je tento návrh progresívnej stoky ako bezočivosť a chrapúnčina hraničiaca s genocídnym správaním. Z duchovného hľadiska je to v podstate niečo podobné, ako duchovná smrť ľudskej bytosti, pokiaľ niekto niečo také vysloví. Stane sa z neho duchovne mŕtvy človek. Nemáme záujem rozoberať politiku, nakoľko už sme opakovane písali, že ani zmena po voľbách na jeseň 2023 neprinesie nič nové prelomové, keď tak len minimálne, trošku sa spomalí duchovný pád Slovenska, avšak stále je to pád viditeľný v materiálnom svete. Nemenia sa totiž kvality jednotlivcov, žiadne nové priaznivé myšlienky pre vývoj, len výnimočne a minimálne. Prelomové budú prezidentské voľby na jar 2024. 

Tu však ide o niečo podstatne vyššie, ako o politiku. Ide o prístup k ľudskému životu, ľudskosť a vyššie hodnoty. Títo analfabeti si vôbec neuvedomujú, že kde by boli takí Korčokovia, Čaputové, Káčerovia, Hegerovia a ďalší, nebyť práve generácie dôchodcov, ktorí sa podieľali na tvorení Slovenska najmä pred rokom 1989. Kde by boli tieto ničoty? Čo by bolo možné rozkradnúť po roku 1989, keby nebolo generácie dôchodcov, ktorá vytvorila na Slovensku hodnoty, ktoré novodobí grázli najmä počas Dzurindovej vlády rozkradli s legislatívnym krytím nazvaným "privatizácia". Neuveriteľné, akí šmejdi sú v politike na Slovensku. Výnimiek? Ako šafránu.

Ako naznačujú duchovné pravdivé zdroje poznania ale aj empirické skúmanie reality, skutočne existujú na Slovensku (nielen) bytosti, ktoré sú totálne ovládnuté temnými energiami (i keď o tom väčšinou nevedia), ale aj doslova neľudské kreatúry, ktoré sa dokonca hrajú na elity. Prázdne misky, ktoré protekčne získali (aj za bývalého režimu) ako prvotriedni darmožráči tituly a pritom sú to ľudské hyeny, ktoré nie sú schopné sami a ani v spolupráci s inými bytosťami nič kvalitné a priaznivé vytvoriť. Máme ich pred očami a chcú rozhodovať o osudoch ľudí. Hrajú sa na "progres", avšak v skutočnosti sú bez kvalitných myšlienok a najmä bez čestnosti a pravdivosti, likvidujúc pritom slobodu. Napríklad Korčok, jeho úroveň výrokov z hľadiska pravdivosti a úprimnosti sa pohybuje okolo 8 % až 11 %, takže v podstate bezvýznamná kvalita podobne ako u Zuzanky.

Neschopnosť empatie a súcitu u kreatúr, ktoré sa v progresívnom Slovensku snažia uchopiť moc na Slovensku (aj s inými zrúdami), je jasným signálom, že duchovná mŕtvola prežívajúca vo fyzickom tele ľudskej podoby (už v štádiu degenerácie), nepozná čo to je ľudská dôstojnosť. Podobne ako satanistická čvarga Sorošovcov, ktorej ako sa sami vyjadrili "nevadia sociálne dopady ich zvráteností". Je jasné, že skazenosť rôznych dementov, ktorí boli dlhšiu dobu pripravovaní na svinstvá, ktoré chcú prezentovať na politickej scéne a prenášať ich do praktického života je prejavom temnej strany sily z duchovného pozadia sveta. Práve preto nie je možné túto šíriacu sa mravnú hnilobu ignorovať. Najmä deti a mladé generácie je potrebné chrániť pred skazenosťou, chaosom, duchovnou lenivosťou a nihilizmom, ktoré sú piliermi liberalizmu a aj progresívneho Slovenska.

Žiaľ, že ako potvrdzujú informácie z viacerých zdrojov, práve bruselská agenda smeruje k vytvoreniu takého prostredia v spoločnosti aj na Slovensku, že dôchodcovia majú byť označovaní ako neproduktívna časť spoločnosti, ktorá je "nepotrebná" a teda je potrebné maximálne šetriť finančné zdroje potrebné pre starostlivosť o nich. Je to hrozné, v podstate to korešponduje s charakterom propagandy nacistických a fašistických koreňov Európskej únie. Dnes už je preukázateľné, že konkrétni fašistickí pohlavári a konkrétni bývalí členovia SS, boli zakladateľmi, či poprednými bábkami pri tvorení základov Európskej únie. Čistá neľudskosť, myslenie fašistických kreatúr sa má sústrediť len na podporu skupín, ktoré produkujú zisk. To je tá úžasná kvalita skazenosti liberalizmu, na jednej strane egomaniactvo "progres", démonický a zvierací typ psychiky bez vnútornej slobody jednotlivca, ktoré na druhej strane logicky vytvárajú opačný extrém, tzv. "total control", nakoľko chaos a anarchiu zvieracieho davu je potrebné umelo a nasilu zvonka kontrolovať. Jasná absencia vnútornej kvality a vzostupu celkovej harmónie ľudskej bytosti ...

Takže na jednej strane cez privatizáciu rozkradneme štátne majetky suverénnych štátov, vybudované ľudskými bytosťami (občanmi týchto štátov), aby sme nakoniec vychovali generáciu, ktorá je neschopná, lenivá, hlúpa a logicky nie sú dostatočné kapacity pre schopnosť vyprodukovať v priemysle, hospodárstve štátu dostatočné zdroje na dôchodky ľudí, ktorých plody práce práve nechali politici rozkradnúť. Toto je úžasné, ako u slabomyseľných, perspektíva za posledných 30 rokov aj na Slovensku, toto dokázali darebáci a diletanti vo vládach za posledných 30 rokov. Totálna absencia konceptuálneho systému riadenia.

Tak, tak vážení, jednou z najtoxickejších projekcii Bruselu (Agenda 2030), je totálne rozloženie rodín v princípe nasúvania LGBTI ... agendy už v materských školách (jasliach), eliminácia zabezpečenia dôchodcov (nákladová položka pre neproduktívne výkony), inklúzia vo vzdelávacom procese (po slovensky debilizácia šikovných, talentovaných, múdrych), Slovensko je už v súčasnosti biedou bied v Európe. Ako sme uviedli duchovný pád pokračuje. 

Hrozivé je však zistenie, že na Slovensku duchovné mŕtvoly ľudských bytostí sú percentuálne dramaticky narastajúce najmä vo vekovej kategórii 25 až 35 rokov (doslova odrezané od priaznivého vzostupu), pričom práve táto veková kategória je najmenej zodpovedná pri voľbách, prejavuje sa hrubý mravný úpadok, vnútorný rozklad bytosti a inklinovanie k drogám, návykovým a psychotropným látkam. Vyvodiť si môže z toho záver každý sám ... Čo sa týka predvolebných prieskumov, v súčasnosti opäť prebieha na Slovensku manipulácia hrubého zrna, umelé vytváranie preferencii, nakoľko progresívne Slovensko ako odpad na politickej scéne Slovenska sa pohybuje podľa pravdivých zdrojov poznania niekde medzi 7 - 8 %. 

... pokračovanie pripravujeme ...© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, jún 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, jún 2023

https://www.ariadneknihy.sk/