PRAVDIVÉ POZNANIE MINULOSTI O SLOVENSKO - MAĎARSKÝCH VZŤAHOCH alebo prečo sa o tom nehovorí ?

29.05.2024

Vážení čitatelia, ďakujeme za podporu aj za kritiku, pretože píšeme málo článkov. Máte pravdu. Píšeme toľko, ako umožňujú naše časové dispozície a vyváženosť.

Dnes napíšeme vzhľadom k tomu, čo sa deje na Slovensku, v Európe a na celom svete určité informácie, ktoré sa v školách neučia. Pochopiteľne preto, lebo sú nepríjemné ...

Témou bude Maďarsko, resp. aj jeho vzťahy so Slovenskom. Trošku sme sa tejto téme okrajove venovali v našich reláciách podcasty s historikom PhDr. Pavlom Mičianikom, PhD. Ide totiž o duchovné pozadie sveta a čistenie určitých karmických nánosov Planéty Zem, kde sa obnažujú rôzne vrstvy podľa výšky frekvencie a informačných kódov, ktoré nesú prvky nacizmu a fašizmu. 

Isteže mnoho ľudí na Zemi nemá ani len predstavu o tom, čo to je "karmické čistenie" alebo duchovný vzostup Ľudskej bytosti a poniektoré entity v úrovni degenerátov sa z toho aj smejú. Nech sa páči smejte sa koľko chcete, veď tak to aj vyzerá na Zemi. Nie, intelektuálne vykecávanie nie je čistenie, to jednoducho nestačí. Máme na Zemi mnoho ľudí, čo dennodenne kecajú o problémoch spoločnosti a pritom sami škodia jednak sebe a pochopiteľne aj okoliu svojimi energiami, ktoré vyžarujú do priestoru ...

Dnes sa pozrieme sa na roky 1918 a ďalšie obdobie a aj na hnutia, ktoré boli v podstate teroristickými formáciami, konkrétne ide o hnutie pokropené krvou nevinných a jeho názov je "Ebredö Magyarok". Podľa viacerých historikov, intelektuálov a aj podľa informácii z duchovného pozadia sveta dnes, resp. v súčasných novodobých dejinách otvorene na toto hnutie nadväzuje hnutie Jobbik s rovnakými cieľmi ... vyhubiť Cigánov, Židov a Slovanov. Médiá o tom informujú skreslene, alebo vôbec nie ...

Udalosti, ktoré sa odohrali v minulosti sa prelínajú v časopriestore aj v súčasnosti, majú totiž súvislosti, o ktorých laická verejnosť nič nevie. Besnenie maďarských antisemitov bolo rovnako temné a odporné ako šialenstvo chorvátskych ustašovcov, ktorých Maďari všemožne podporovali a vyzbrojili, aby urobili v Marseille atentát na kráľa Alexandra Karadjordeviča a francúzskeho ministra Borthoua. Pochopiteľne, že málokto o tom niečo vie ...

Maďarskí fašisti vycvičili ustašovských vrahov v tábore nazvanom Jankapuszta. Tých vrahov, ktorí v rokoch 1941 až 1945 povraždili viac ako 600 tisíc Srbov a desaťtisíce obetí ďalších národností. A o desaťročia neskôr to boli možno potomkovia tých istých maďarských fašistov, ktorí dodali zbrane potomkom chorvátskych ustašovcov, aby rozbili Juhosláviu v roku 1993. Práve preto, že málokto o týchto témach niečo vie, budeme sa tomu venovať trošku v našich článkoch, aby sa neopakovala veľmi temná minulosť ...

Neodolateľná vôňa krvi bezbranných nevinných civilistov bola aj v Maďarsku súčasťou temnej histórie. Zločiny počas 2. svetovej vojny sú charakteristické tým, že všade, kde vstúpili maďarské vojská, jediné, čo tu bolo rovnaké, boli krivdy páchané na menšinách, či už to bolo v Rumunsku, na Slovensku, najmä v Báčke, odkiaľ Srbov, ktorí sa tu usadili hneď po roku 1918 vyhnali.

V januári 1942 sa tu spáchalo najhanebnejšie zverstvo, akých sa maďarská armáda počas vojny dopustila, je to krvavý masaker viac než 3000 civilistov v meste Novi Sad (Újvidék), ako údajná odveta za partizánske akcie v okolí.

Aj počiatočné nadšenie "oslobodených" Maďarov čoskoro schladila skutočnosť, že vláda so všetkými obyvateľmi novopripojených oblastí, Maďarmi aj Nemaďarmi, zaobchádzala s veľkou podozrievavosťou a že väčšinu miest v miestnej administratíve ponúkla, so zreteľom na ich lojalitu, príslušníkom kresťanských stredných vrstiev z "materskej krajiny".


Mnohým sa to bude zdať nepríjemné, ale mnoho oligarchov v zákulisí, ktorí sú napojení na politické štruktúry slovenskej politiky (nielen) túži po tom, aby hranica medzi Maďarskom a Poľskom viedla cez Nízke Tatry. Iní by zase boli radi, aby hranica medzi Slovenskou republikou a Maďarskom viedla trasou tak, ako tomu bolo v minulosti, teda cez Levice, Lučenec, a Košice, ktoré boli súčasť Maďarska. Nie, vôbec to nie je náhoda priatelia ... v duchovnom pozadí sa to jasne vynára ...

Práve tí, ktorí vám aj médiách hovoria o tom, akí sú hrdí Slováci a vlastenci (vrátane tzv. "alternatívnych médií"), pričom sa pchajú aj do Bruselu, majú veľmi silné napojenia a zázemie smerujúce s koreňmi do Maďarska a inde na politické špičky. Nie je to vyčistené dodnes, energetické temné nánosy a informačné polia z minulosti sú hrozbou v súčasnosti. Myslíte si, že informačná vojna je pre človeka priaznivá, pokiaľ nie je ako Ľudská bytosť na priaznivom celkovom duchovnom vzostupe ? Určite nie ! 

Práve naopak informačná vojna a chaos spôsobujú zrýchlenie temného vývoja u ľudskej bytosti najmä, pokiaľ si vyberáte ako jedinec z informácii, ktoré sú skreslené a polopravdivé, resp. vyložene lživé. Nemá to absolútne žiadny význam pre priaznivý vývoj človeka. Takto to je, preto nestačí vykecávanie sa, je potrebná konkrétna činnosť a práca na sebe správnym spôsobom, na zlepšovaní kvality fyzického tela a aj na energetických obaloch duchovnej zložky svojej bytosti, dennodenne, ide o zvyšovanie celkového priaznivého naladenia ... Áno, dokolečka, dokola ...

Niekto by mohol povedať ... čím viac informácii, tým lepšie, pretože prekonáva strach. Opak je pravdou. I keď slobodná vôľa človeka tu je, platí zásada, že priťahujete kvalitou len také informácie a toky, aké zodpovedajú frekvenčnému naladeniu bytosti vrátane ich kódovania, čo potvrdzuje aj moderná neuroveda. Nehovoriac o schopnosti rozpoznávať kvalitu a pravdivosť informácii, čo drvivá väčšina ľudí na Zemi nedokáže, sú vedení len fyzickými zmyslami a empíriou. Talamus a hypotalamus fungujú v našom mozgu ako určité kvalitatívne filtre a čistenie s následným ladením a harmonizovaním bytosti ... na čo ste naladení, to priťahujete, to je veľmi zjednodušený výklad. Aké kvality energii prijímate, takú vyváženosť máte následne cez neurotransmittery a neuropeptidy v celom endokrinnom systéme a fyzickom tele.  

Nie je možné nespomenúť, že občania Slovenskej republiky, teda v čase, keď Slovensko bolo anektované Maďarskom v rokoch 1939 - 1945, boli "druhotriednymi" občanmi, ktorí platili maďarské dane a maďarské dlhy. Mnoho strašných udalostí sprevádza nielen fašistické zverstvá na Slovensku, ale aj v Maďarsku. Príkladom je doba "bieleho teroru" v Maďarsku, o ktorej sa veľmi nevie, ... počas troch mesiacov bolo pravdepodobne zavraždených okolo 2000 skutočných alebo domnelých členov bývalých rád, vojakov Červenej armády, medzi nimi aj osoby, ktoré nemajú nič spoločné s proletárskou revolúciou, ale boli Židia. Okrem popráv a prípadov lynčovania bolo v tomto období uväznených alebo internovaných asi 70 000 ľudí. Budeme sa tomu venovať aj v ďalších článkoch ...

...................

Záver :

Z duchovného hľadiska a duchovného pozadia sveta je podstatné, aby sme si uvedomili, že v podstate všade na Zemi sa postupne obnažujú vrstvy minulosti spojené s nacizmom a fašizmom. Je nevyhnutné, aby čo najviac jedincov - Ľudských bytostí (pochopiteľne aj na Slovensku) bolo na priaznivom vzostupe preto, aby vedeli rozpoznávať Pravdu a lož, tendencie k pravde a aj naopak k ovládaniu a lži ... Potom veľa času ušetríte zbytočným počúvaním prázdneho tliachania, nebudete nosiť na rukách červené náramky "ako ochranu", čo je jednoznačne temná kabalistická pomôcka a pod ... Napríklad nebudete prekvapení, že i keď Orbán pomáha mladým rodinám, na jednej strane povie, že je proti bruselskej liberálnej politike a na druhej strane na bilboardoch v Maďarsku vidíte obrazy, ako sa stíska Orbán s Leyenovou ... V súčasnosti na politickej scéne na Slovensku a v Maďarsku nie je viditeľný princíp, ktorý by definoval čestne a úprimne harmonickú spoluprácu medzi Maďarskom a Slovenskou republikou s víziou do budúcna, je to až príliš zahmlené, veľa skreslenia vytvára aj konflikt na Ukrajine. Je pekné, že Orbán nepodporuje vojenský konflikt na Ukrajine, to áno ... Temná strana nikdy nespí ... Pokiaľ si nevážime samých seba (sebaúcta, nie ego), nie je možné, aby to vyžarovalo z nás aj do okolia ... Vzájomné priateľské vzťahy medzi akýmikoľvek subjektami môžu byť tvorené a zveľaďované výsostne na priaznivom komplexnom vzostupe, harmónii a nie na temných štruktúrach parazitovania a ovládania ...

Skúste si ešte pozrieť pozorne v rámci kultúrneho vyžitia ságu Tisícročná včela. Je to veľmi zaujímavé a to pre všetky generácie !!!

Pokračovanie nabudúce ...© Andrea Lavenda, www.ariadneknihy.sk, máj 2024

© Marian Lavenda, www.ariadneknihy.sk, máj 2024

https://www.ariadneknihy.sk/