Odkaz Planéty ZEM ľudskej civilizácii ... začnete si vážiť ŽIVOT?

06.10.2022

Ľudová múdrosť hovorí, že "dovtedy sa chodí s džbánom po vodu, kým sa nerozbije". Ono ľudská múdrosť, ktorá vychádza úprimne z čistého srdca obyčajných ľudí, býva väčšinou pravdivá. Keď sa pozrieme na udalosti, ktoré sa dejú na Planéte Zem napríklad za posledných 100 rokov, je to na zaplakanie. Nie je potrebné to rozoberať ... vojny, násilie, veda, ktorá smeruje proti ľudskému životu a ľudskej dôstojnosti, snaha o ovládanie, namiesto Mieru a spolupráce, atď, atď ... 

Súčasnosť podobne. Máme tu vojnových štváčov na Slovensku medzi politikmi a pseudoelitami, v štruktúrach EÚ, na celom svete. Ide o mimoriadne obmedzených, mravne skazených idiotov, ktorí nás silou mocou chcú vtiahnuť do vojny. Hovoríme NIE. My chceme MIER. My podporujeme mierové aktivity, nie vojnové štváčstvo prozápadných štruktúr, ktoré chcú "vyučovať" demokraciu v tejto galaxii. Je úplne jasné, že jediné kreatúry, ktoré nechcú mier sú USA, Deep State, EÚ, NATO, a temný nedemokratický režim na Ukrajine. O tom niet pochýb. Samotné hlasy zástupcov krajín na pôde OSN hovoria jasnou rečou.

Pokiaľ sa na to pozrieme z pohľadu obrieho živého organizmu ... Planéty Zem, je to jasné. Medzi ľudskými bytosťami na Zemi existujú parazitujúce bytosti a štruktúry, ktoré vytvárajú procesy smerujúce k ovládnutiu celej Planéty Zem. Tak tak, na Planétu Zem sme prikrátki, tú nevieme oklamať so žiadnou propagandou. Nikto nie je majiteľom Planéty Zem. Nikto. Žiadne entity, dokonca ani dva exopolitické domy, ktoré sa o ňu bijú, ako pseudomajitelia. 

Planéta Zem vníma, že ľudská civilizácia ako celok nedokáže po stáročia (tisícročia) spolupracovať, žiť v mieri a dostať sa na priaznivý evolučný vzostup. Sme nepoučiteľní a nepoznáme ani svoju vlastnú pravdivú minulosť. Keby sme ju poznali, tak by sme vedeli, že Planéta Zem si poradí "šmahom ruky" s očistou, pokiaľ sa potrebuje zbaviť parazitov. Naposledy sa tak stalo v roku 3 449 pred n. l. (známa udalosť ako Biblická potopa).

Dnes sme veľmi blízko podobnej kataklizme. Z pohľadu Planéty Zem je 100 rokov zanedbateľný časový interval. Niekomu možno smiešne, najmä poniektorým idiotom, ktorí sa snažia "vyučovať" demokraciu v galaxii, všakáno, tým, ktorí sa stavajú do bohorovnej pozície.

Ako sme už spomenuli opakovane vo viacerých článkoch s pravdepodobnosťou rovnajúcou sa istote je možné uviesť, že v priebehu najbližších 10 až 15 rokov s vysokou pravdepodobnosťou dôjde k udalostiam, ktoré vytvoria z oblastí, kde v súčasnosti žije okolo 2 až 2,5 miliardy ľudských bytostí neobývateľné územia, okolo 30 % populácie bude nútená migrovať, v rôznych diferenciách. 

Hovoríme o migrácii obyvateľstva, ktorá nie je z titulu užívania si, kariéry, lepšieho života, či vzdelania, ale naopak, z dôvodu PREŽITIA. Nevyhnutne budú obyvatelia Planéty Zem nútení meniť svoje zlé sklony, opustiť svoju zónu komfortu a úplne zmeniť úroveň svojej energetickej čistoty a Vedomia. My to hovoríme teraz, dnes, tak ako to naznačujú viaceré zdroje poznania.

Aj preto sme vďační, že žijeme na Slovensku, táto lokalita nie je ohrozená tak ako iné, i keď nastanú zmeny aj u nás. Čo myslíte, prečo si na naše územie brúsia mnohé kreatúry zuby?

Prosím, prestante dávať energiu vojne na Ukrajine, aj tak hlavná pravdivá príčina potreby ovládnutia Krymu, za každú cenu zo strany NATO, EÚ, Deep State, nie je drvivej väčšine ľudí známa ...

Vytvárajme v sebe, svojim životom MIER, SPRAVODLIVOSŤ, SÚCIT, ĽUDSKOSŤ v najbližšom okolí vyváženými dejmi, skutkami, maličkosťami, tam to začína.

Práve temné štruktúry, by chceli zneužiť, že ľudskú civilizáciu považujú za zvieratá, ktoré iba konzumujú. Múdre bytosti, schopné konceptuálnej úrovne vyššieho riadenia a spolupráce, ktorých je drvivá menšina na Zemi, sú schopné tvoriť také deje, ktoré svojou vyváženosťou Planéta Zem podporuje. Na ktorú stranu sa pridáte?

Konkrétne? Planéta Zem dvíha varovný prst. "Nevážite si ako ľudia život, hazardujete so životmi ľudských bytostí, živíte vojnu (česť výnimkám)". Dokonca ľudská civilizácia škodí aj priamo Planéte Zem. Do roku 2050 bude situácia s vysokou pravdepodobnosťou taká, že klimatická kríza zasiahne všetky kontinenty, ide o vlny horúčav, suchá, tajfúny, hurikány, masívne skazy po celom svete. Toto všetko bude pre ľudstvo mimoriadne zničujúce: vymieranie druhov, šírenie chorôb, neznesiteľné horúčavy, ničenie ekosystémov, zaplavovanie miest atď. Tieto účinky zmeny klímy sa zrýchľujú a budú nevyhnutne bolestné, my ľudská civilizácia tieto procesy môžeme spomaliť, bude však potrebný vzostup Vedomia u ľudských bytostí na celoplanetárnej úrovni, život v súlade s Prírodou a Planétou Zem aj na energetickej úrovni, úplne nové konceptuálne systémy riadenia spoločnosti na vyššej frekvencii Vedomia ...  

Zásadným problémom bude voda, bude oveľa vzácnejšia ako je tomu dnes. Ľadovce a ľadové štíty v polárnych a horských oblastiach sa topia rýchlejšie ako kedykoľvek predtým, takže hladiny morí stúpajú. Plochy morského ľadu v Arktíde a Antarktíde sa zmenšujú, ľad v ľadových príkrovoch Grónska a Antarktídy stráca na hmotnosti. To znamená, že planéta čoraz horšie odráža slnečné teplo - a to ju navyše ohrieva. Takmer 2/3 svetových miest sa nachádzajú v oblastiach s vysokým rizikom stúpania hladiny morí a takmer 40 % svetovej populácie žije v okruhu 100 km od pobrežia. V horizonte najbližších 15 až 20 rokov celé oblasti New Yorku, Šanghaja, Abú Zabí, Osaky, Rio de Janeira a mnohých ďalších miest, môžu byť pod vodou. Niečo vám začalo dochádzať?

Otepľujúce sa oceány logicky ohrozujú ekosystémy. Okrem toho oceány absorbujú veľa oxidu uhličitého, vďaka čomu je voda v nich kyslejšia a nepriateľská pre morský život. Už teraz vidíme úpadok spôsobu života založeného na rybolove. Metaštúdie, realizované na 138 krajinách sveta týkajúce sa rizík totálneho sucha preukazujú, že mimoriadne nevhodné pre život budú v horizonte 15 až 20 rokov lokality Moldavsko, Ukrajina, Bangladéš, India, Srbsko. Ohrozené sú pochopiteľne aj ďalšie časti sveta, v Južnej Amerike, Afrike, atď. 

Medzi lokality s priaznivou polohou patrí práve Slovensko, Maďarsko, Rusko, oblasť Altaj, Kaukaz, Ural, Tarimská panva a ďalšie ...

Nie je potrebné vymenúvať ďalšie podrobnosti udalostí, ktoré pravdepodobne nastanú na základe pôsobenia energii, ktoré ľudská civilizácia vytvorila a vytvára. Planéta Zem je obrí živý organizmus, všetky systémy sa ovplyvňujú a spolupôsobia. Isteže aj naše Slnko prechádza vývojom, ale vyhovárať sa naň by bolo detinské. Podstatné je pochopiť princíp ...

Carl Gustav Jung v minulosti vyslovil opakovane myšlienku, ktorá v princípe znamená, že: ... "Čo nevýjde zvnútra ľudskej bytosti ako cnosť vytvorená prácou na sebe (lepšia verzia seba samého), príde zvonka ako osudová lekcia". Platí to aj pre národy, spoločenstvá aj ľudskú civilizáciu ako celok. 

Nechceme sami ako ľudská civilizácia (celok) vytvárať vyššie úrovne čistoty, mravnosti, spravodlivosti a konceptuálnych systémov riadenia? No tak sa to naučíme pôsobením vyšších vplyvov zvonka, resp. dostaneme možnosť sa to naučiť. Nevyhneme sa tomu, iná možnosť nie je, pokiaľ máme prežiť a žiť v evolúcii na vzostupe. Inak to nemá zmysel. Pritiahneme si rezonanciou také udalosti, aké zodpovedajú našej kvalite.

Vedecko - technický pokrok nevieme ustáť eticky a ani duchovnou úrovňou. Nevyhnutný stred západnej a východnej civilizácie nastal. Práve v tom spočíva eschatologický význam dejín, inak sa nepoučíme nikdy. 

Život a mier, ako najvyššie hodnoty, si žiaľ vážia len tie ľudské bytosti, ktoré svojou vnútornou čistotou a vyváženosťou smerujú na vzostup. Planéta Zem nikdy nebude ťahať za kratší koniec, má ochrany aj pred nukleárnou katastrofou ako obria živá bytosť. Máme to v rukách my ľudstvo, Planéta Zem nám podáva pomocné ruky, i keď sme veľmi namyslení na našu obmedzenosť a na to, akí sme slepí ... 


    © Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, október 2022

    © Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, október 2022

https://www.ariadneknihy.sk/