NÍZKA ÚROVEŇ VEDOMIA dnešnej civilizácie pripútaná na nízke pudy a vonkajškovosť ... alebo HEDONIZMUS a pôžitkárstvo ako prekliatie ľudstva ... (2. časť)

19.07.2024

V dnešnom článu pokračujeme v téme, ktorú sme začali dňa 8. júla 2024 s rovnomenným názvom. Je vhodné si prečítať najprv prvú časť, pretože ide o kontinuitu princípov, o ktoré sa opierame.

Tu je záver prvej časti : 

Stále okolo seba vidíme, koľko zla je vo svete, koľko utrpenia sa deje každý deň a vidíme aj to, koľko degenerátov podporuje vo svete temné vplyvy, vojny, násilnie, nacizmus, fašizmus, atď. Je potrebné si veľmi hlboko uvedomiť, že i keď máme aj na Slovensku rôzne tendencie ako napríklad možná majdanizácia, podobne ako v roku 2018, digitálne technológie a výdobytky UI (IT technológie), ktoré často podporujú to najhoršie v ľuďoch a najmä deťoch (digitálna demencia, virtuálna realita), to najtemnejšie útočí vždy zvnútra každého jednotlivca ....... Práve temnota a zlo, ako aj vyššie spomínaný hedonizmus, ktoré si nesú ľudské bytosti vo svojom vnútri (drvivá väčšina) vo vrstvách a ktorých je potrebné sa zbaviť, vyčistiť sa z toho, sú najväčšími hrozbami pre priaznivý vývoj na Zemi. Preto je nevyhnutný celkový duchovný vzostup čo najväčšieho počtu jednotlivcov, nárast naladenia ľudskej bytosti na priaznivé čistejšie energie, teda etiku v praktickom živote. Vykecávanie sa, ktoré nemá ani hlavu ani pätu a výlučne uspokojuje egočká jednotlivcov bez zmyslu a priaznivého konceptuálneho vývoja, sú stratou času. Sú potrebné každodenné maličkosti a skutky vo svetle, pravde, kráse a láske.

.................................

Dnes pokračujeme v téme ...

Nevyzretosť či detinskosť ľudských bytostí v dospelom veku (aj seniorskom) ako taká sa prejavuje nielen na Slovensku (ale v prvom rade hovoríme o Slovensku) napríklad hedonizmom, o ktorom sme už písali. Pokiaľ by sme chceli vniknúť hlbšie do tajov psychiky nevyzretého človeka, ktorá je v duchovnom pozadí ovplyvňovaná určitými temnými tendenciami a ovládacími energiami, či algoritmami, je potrebné aspoň v princípe pochopiť špecifickosť zvláštností poznávacích procesov dieťaťa v prvých siedmich rokoch. Kognitívny vývoj tohto archetypu skúmali v minulosti viacerí bádatelia a vedci ...

Nevyzreté myslenie dospelého jedinca je ako u detí predškolského veku senzualistické, ide o nutkavé naviazanie na fyzické zmysly v prítomnosti, bez schopnosti komplexného a konceptuálneho myslenia, nadhľadu, triezveho myslenia, minulosť a budúcnosť ich nezaujíma. Je im jedno, hlavne, že dostanú sľub niečoho lepšieho pôžitkárskeho čím skôr (napríklad od politikov, i keď je nereálny), pričom je nepodstatné, na úkor koho, resp. na úkor čoho, aj tak tomuto sľubu uveria. Logický výsledok je parazitovanie na iných bytostiach ...

Predstavte si dve sklenené nádoby s rovnakým objemom. Rozdiel je v ich tvare (dva valce), jedna je širšia, druhá štíhlejšia (má menší priemer podstavy valca). Predstavte si, že do oboch nádob nasypete rovnaké gorálky s rovnakým objemom, teda v rovnakom množstve. Máme medzi nami ľudí v dospelom veku, ktorí vám povedia, že v tej štíhlejšej nádobe je viac gorálok a to len preto, že stĺpec je opticky vyšší oproti prvej. Absencia logickej úvahy, zapojenia empirického racionálneho myslenia a systémovej analýzy, komplexného myslenia o duchovnom vnímaní nehovoriac. Takto myslí mnoho ľudí na Slovensku a aj na Zemi. Obmedzene. Sú otrokmi vonkajšieho zážitku naviazaného na fyzické zmysly, nič viac ...

Nevyzretosť myslenia (obmedzenosť), hovorí sa tomu aj tak, že "zastal vývoj". Človek je uväznený v senzualizme, myslenie je otrokom fyzických zmyslov a tým je obmedzené. Hovoríme o detskom senzualizme a fenomenizme ako o pilieri hedonistických prúdov filozofie, kde sa kladie dôraz na nízku morálku "výlučného šťastia v prítomnom okamihu", nič viac. 

Žiaľ, že aj veda v období postmoderny je obludná s podobným charakterom svojich princípov. Neschopnosť vnímania celostného (sofiologického), výlučné pútanie na materiálny svet a fyzické zmysly v podstate ovláda a skresľuje pravdivosť. Aj vo filozofii nachádzame filozofický materializmus a to nielen v súčasnosti. Tieto črty nachádzame už v minulosti opakovane, pre priblíženie napríklad Francis Bacon (1561 - 1626) ako zakladateľ materializmu, kde prijímal výlučne experimentálnu empirickú vedu. Za jediný hodnoverný zdroj inforímácii považoval len empirické dáta a prácu s nimi. Nakoniec si uvedomil, že sa mýlil a i keď s nechuťou ale predsa vedel, že zmyslová skúsenosť je len dojem vonkajškovosti a to veľmi skreslený. Vyvrcholenie v dialektickom materializme vidíme u Karla Marxa a Fridricha Engelsa, i keď pokračovali v pozitivizme. Je rozdiel medzi vedou a vedou, ktorá sa snaží byť pravdivá na podporu života, vyvážených dejov pre komplexný vzostup ľudských bytostí ... 

Takže je možné uviesť mnoho dôkazov z minulosti, kde vidíme opakujúce sa tie isté pochybenia v princípoch jednak v myslení jednotlivcov, ale aj vo filozofii, či vede. Je vzácne si uvedomiť princíp, teda, že celostné poznanie zahŕňa minimálne tri základné zdroje, či pramene poznania, kde len jedným z nich je zmyslová skúsenosť. Obludnosť a obmedzenosť v praktickom živote spoločnosti je viditeľná v súčasnosti napríklad v oblasti právnických povolaní dlhodobo (pochopiteľne aj inde), česť výnimkám, kde zmyslové poznanie v spojení s uzemnením energie zla a temnoty (z duchovných sfér) vytvára už 3 roky nacistické a fašistické formácie na Slovensku ako súčasť štátnej hydry, ktorá likviduje štát a zneužíva ľudské bytosti parazitovaním na nich. Jedine etický a mravný vzostup (neklamať, nekradnúť, nebyť lakomý), kde sloboda nie je bez vyváženého spojenia so zodpovednosťou u jednotlivca vedú ku spravodlivej spoločnosti. Zatiaľ na Slovensku nie je pripravenosť na vyšší level ľudskej civilizácie, ako sa hovorí jedna lastovička ešte leto nerobí ...

Podobne je to aj s voľbou prezidenta, ktorý je najviditeľnejšou osobou v našom právnom systéme. Mal by to byť človek, ktorý reprezentuje Slovensko a chápe procesy, ktoré sa odohrávajú aj v duchovnom pozadí, má konceptuálne chápanie ... Po mužských adeptoch, ktorými boli predchádzajúci prezidenti od Michala Kováča cez Rudolfa Schustera, Ivana Gašparoviča až po Ivana Kisku, kandidovala aj neznáma ekodílerka, ale vcelku zovňajškom celkom prijateľná Čaputová "barbie-eko-femi-empatička" s "materským princípom". Skutočne Slovensko potrebuje materský princíp a barbie na poste prezidenta? Zamyslime sa nad motiváciou voľby tejto prezidentky, ktorá sa ukázala byť neschopná sama niečo vytvoriť a je len bábkou v rukách iných mocností smerujúcich k západnej hranici Ruska. Hlavne sa tváriaca ako milujúca, ale vnútri neskutočne nenávistná voči Slovensku. Toto je ten princíp detského senzualizmu. Koľko rokov má Slovensko? 30. Tridsať je len detský vek v štátnosti a taký bol aj výsledok.

 

My nepotrebujeme na poste prezidenta ... nevyzretého otecka ani mamičku so srdcom plným nenávisti k vlastnému národu, s bábkou v niečích rukách, ale človeka, ktorý chápe a na nič sa nehrá. Nie sme predsa deti, ktoré nerozoznajú, veľkosť nádoby ako bolo vyššie uvedené. Žiaľ, že po infantilnej, falošnej a skazenej Čaputovej nedávno nastúpil Peter Pellegrini, ktorý v podstate už po pár týždňoch vykonávania funkcie prezidenta potvrdil predpoklad, že ZRADÍ hodnoty a princípy, ktorými sa oháňal v predvolebnej kampani ...

....................................

Slovensko je česť výnimkám až príliš nevyzreté, čo sa týka obyvateľstva a komu niet rady, tomu niet pomoci ... Väčšina ľudí - občanov je "uväznená" v ateizme, alebo v duchovných bludoch New Age a mágii ... Podobne, ako tomu býva napríklad u ľudí narodených v znamení "Raka" (nielen), ktorí si často nedajú poradiť a opakujú tie isté chyby, pretože sú ako nezrelé deti (aj v dospelosti). Takáto je prax, česť výnimkám ... Západná civilizácia a jej kultúra sa definitívne dostala do štádia zániku, z duchovného hľadiska je to nezvratné ... bude aj Slovensko pokračovať v degenerácii ?


© Andrea Lavenda, www.ariadneknihy.sk, júl 2024

© Marian Lavenda, www.ariadneknihy.sk, júl 2024

https://www.ariadneknihy.sk/