NÍZKA ÚROVEŇ VEDOMIA dnešnej civilizácie pripútaná na nízke pudy a vonkajškovosť ... alebo HEDONIZMUS a pôžitkárstvo ako prekliatie ľudstva ... (2. časť)

07.01.2024

V dnešnom článu pokračujeme v téme, ktorú sme začali dňa 26. 12. 2022 s rovnomenným názvom. Je vhodné si prečítať najprv prvú časť, pretože ide o kontinuitu princípov, o ktoré sa opierame.

Tu je záver prvej časti : 

Stále okolo seba vidíme, koľko zla je vo svete, koľko utrpenia sa deje každý deň a vidíme aj to, koľko degenerátov podporuje vo svete temné vplyvy, vojny, násilnie, nacizmus, fašizmus, atď. Je potrebné si veľmi hlboko uvedomiť, že i keď máme aj na Slovensku rôzne tendencie ako napríklad možná majdanizácia, podobne ako v roku 2018, digitálne technológie a výdobytky UI (IT technológie), ktoré často podporujú to najhoršie v ľuďoch a najmä deťoch (digitálna demencia, virtuálna realita), to najtemnejšie útočí vždy zvnútra každého jednotlivca ....... Práve temnota a zlo, ako aj vyššie spomínaný hedonizmus, ktoré si nesú ľudské bytosti vo svojom vnútri (drvivá väčšina) vo vrstvách a ktorých je potrebné sa zbaviť, vyčistiť sa z toho, sú najväčšími hrozbami pre priaznivý vývoj na Zemi. Preto je nevyhnutný celkový duchovný vzostup čo najväčšieho počtu jednotlivcov, nárast naladenia ľudskej bytosti na priaznivé čistejšie energie, teda etiku v praktickom živote. Vykecávanie sa, ktoré nemá ani hlavu ani pätu a výlučne uspokojuje egočká jednotlivcov bez zmyslu a priaznivého konceptuálneho vývoja, sú stratou času. Sú potrebné každodenné maličkosti a skutky vo svetle, pravde, kráse a láske.

.................................

Nevyzretosť či detinskosť ľudských bytostí v dospelom veku (aj seniorskom) ako taká sa prejavuje nielen na Slovensku (ale v prvom rade hovoríme o Slovensku) napríklad hedonizmom, o ktorom sme už písali. Pokiaľ by sme chceli vniknúť hlbšie do tajov psychiky nevyzretého človeka, ktorá je v duchovnom pozadí ovplyvňovaná určitými temnými tendenciami a ovládacími energiami, či algoritmami, je potrebné aspoň v princípe pochopiť špecifickosť zvláštností poznávacích procesov dieťaťa v prvých siedmich rokoch. Kognitívny vývoj tohto archetypu skúmali v minulosti viacerí bádatelia a vedci. 

Nevyzreté myslenie dospelého jedinca je ako u detí predškolského veku senzualistické, ide o nutkavé naviazanie na fyzické zmysly v prítomnosti, bez schopnosti komplexného a konceptuálneho myslenia, nadhľadu, triezveho myslenia, minulosť a budúcnosť ich nezaujíma. Je im jedno, hlavne, že dostanú sľub niečoho lepšieho pôžitkárskeho čím skôr (napríklad od politikov, i keď je nereálny), pričom je nepodstatné, na úkor koho, resp. na úkor čoho, aj tak tomuto sľubu uveria. Logický výsledok je parazitovanie na iných bytostiach ...

Predstavte si dve sklenené nádoby s rovnakým objemom. Rozdiel je v ich tvare (dva valce), jedna je širšia, druhá štíhlejšia (má menší priemer podstavy valca). Predstavte si, že do oboch nádob nasypete rovnaké gorálky s rovnakým objemom, teda v rovnakom množstve. Máme medzi nami ľudí v dospelom veku, ktorí vám povedia, že v tej štíhlejšej nádobe je viac gorálok a to len preto, že stĺpec je opticky vyšší oproti prvej. Absencia logickej úvahy, zapojenia empirického racionálneho myslenia a systémovej analýzy, komplexného myslenia o duchovnom vnímaní nehovoriac. Takto myslí mnoho ľudí na Slovensku a aj na Zemi. Obmedzene. Sú otrokmi vonkajšieho zážitku naviazaného na fyzické zmysly, nič viac ...

Nevyzretosť myslenia (obmedzenosť), hovorí sa tomu aj tak, že "zastal vývoj". Človek je uväznený v senzualizme, myslenie je otrokom fyzických zmyslov a tým je obmedzené. Hovoríme o detskom senzualizme a fenomenizme ako o pilieri hedonistických prúdov filozofie, kde sa kladie dôraz na nízku morálku "výlučného šťastia v prítomnom okamihu", nič viac. 

Žiaľ, že aj veda v období postmoderny je obludná s podobným charakterom svojich princípov. Neschopnosť vnímania celostného (sofiologického), výlučné pútanie na materiálny svet a fyzické zmysly v podstate ovláda a skresľuje pravdivosť. Aj vo filozofii nachádzame filozofický materializmus a to nielen v súčasnosti. Tieto črty nachádzame už v minulosti opakovane, pre priblíženie napríklad Francis Bacon (1561 - 1626) ako zakladateľ materializmu, kde prijímal výlučne experimentálnu empirickú vedu. Za jediný hodnoverný zdroj inforímácii považoval len empirické dáta a prácu s nimi. Nakoniec si uvedomil, že sa mýlil a i keď s nechuťou ale predsa vedel, že zmyslová skúsenosť je len dojem vonkajškovosti a to veľmi skreslený. Vyvrcholenie v dialektickom materializme vidíme u Karla Marxa a Fridricha Engelsa, i keď pokračovali v pozitivizme. Je rozdiel medzi vedou a vedou, ktorá sa snaží byť pravdivá na podporu života, vyvážených dejov pre komplexný vzostup ľudských bytostí ... 

Takže je možné uviesť mnoho dôkazov z minulosti, kde vidíme opakujúce sa tie isté pochybenia v princípoch jednak v myslení jednotlivcov, ale aj vo filozofii, či vede. Je vzácne si uvedomiť princíp, teda, že celostné poznanie zahŕňa minimálne tri základné zdroje, či pramene poznania, kde len jedným z nich je zmyslová skúsenosť. Obludnosť a obmedzenosť v praktickom živote spoločnosti je viditeľná v súčasnosti napríklad v oblasti právnických povolaní dlhodobo (pochopiteľne aj inde), česť výnimkám, kde zmyslové poznanie v spojení s uzemnením energie zla a temnoty (z duchovných sfér) vytvára už 3 roky nacistické a fašistické formácie na Slovensku ako súčasť štátnej hydry, ktorá likviduje štát a zneužíva ľudské bytosti parazitovaním na nich. Jedine etický a mravný vzostup (neklamať, nekradnúť, nebyť lakomý), kde sloboda nie je bez vyváženého spojenia so zodpovednosťou u jednotlivca vedú ku spravodlivej spoločnosti. Zatiaľ na Slovensku nie je pripravenosť na vyšší level ľudskej civilizácie, ako sa hovorí jedna lastovička ešte leto nerobí ...

Podobne je to aj s voľbou prezidenta, ktorý je najviditeľnejšou osobou v našom právnom systéme. Mal by to byť človek, ktorý reprezentuje Slovensko a chápe procesy, ktoré sa odohrávajú aj v duchovnom pozadí, má konceptuálne chápanie... Po mužských adeptoch, ktorými boli predchádzajúci prezidenti od Michala Kováča cez Rudolfa Schustera, Ivana Gašparoviča až po Ivana Kisku, kandidovala aj neznáma ekodílerka, ale vcelku zovňajškom celkom prijateľná (terajšia prezidentka) "barbie-eko-femi-empatička" s "materským princípom". Skutočne Slovensko potrebuje materský princíp a barbie na poste prezidenta? Zamyslime sa nad motiváciou voľby tejto prezidentky, ktorá sa ukázala byť neschopná sama niečo vytvoriť a je len bábkou v rukách iných mocností smerujúcich k západnej hranici Ruska. Hlavne sa tváriaca ako milujúca, ale vnútri neskutočne nenávistná voči Slovensku. Toto je ten princíp detského senzualizmu. Koľko rokov má Slovensko? 30. Tridsať je len detský vek v štátnosti a taký bol aj výsledok. Uvažujme ako dospelé bytosti, ktoré majú volebné právo a nevoľme jamkáčov, ktorí navonok vyzerajú ako Ken alebo podobných ako český prezident vo forme napríklad Korčoka. Máme tu aj kvalitnejších kandidátov akým je provlastenecký, názormi konzistentný a konceptuálne jasne zmýšľajúci bývalý minister spravodlivosti, pán Štefan Harabin. Samozrejme, že každý môže v živote urobiť chyby, ale druhá vec je, že len dospelý a vyzretý človek si ich uvedomí a prizná. My nepotrebujeme na poste prezidenta nevyzretého otecka ani mamičku so srdcom plným nenávisti k vlastnému národu, s bábkou v niečích rukách, ale človeka, ktorý chápe a na nič sa nehrá. Nie sme predsa deti, ktoré nerozoznajú, veľkosť nádoby ako bolo vyššie uvedené.   

....................................

Robert Fico deklaroval, že podporí vo voľbách na funkciu prezidenta Slovenskej republiky na jar 2024 Petra Pellegriniho. Táto dohoda je zjavná ako aj ďalšie vplyvy z nej vyplývajúce. Málokto si však uvedomuje, že toto je jedna z pascí, do ktorej sa Robert Fico chytil, pričom ovplyvní výraznou mierou život na Slovensku. Isteže to bolo "niečo za niečo", ale je to krátkozraké. Pretože v prípade, že sa Pellegrinimu vo voľbách zadarí, pre Slovensko to bude rovnaké, ak nie horšie, ako je tomu teraz. Že nie? Uvidíme ... Zrada číha jasne a viditeľne, už v súčasnosti sú rezorty, ktoré spravuje Hlas (školstvo, zdravotníctvo) katastrofálnou hanbou. Takže vopred je evidentné, že sme sa na Slovensku nepoučili (česť výnimkám). Uviaznutie v časovej smyčke ako na tanieri ... stále veríme "vyčačkaným okázalým" sľubom a nevieme prekuknúť princípy lži a faloš, či zlo včas ................. Jedným z príkladov sú štruktúry a temné nacistické korene EÚ, alebo napríklad hymna SRN, ktoré jasne naznačujú ovládanie. Uvedomte si jej slová (text) : "Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt ..." a máte vymaľované, kde sú korene nadradenosti v Európe, priamo v materiálnom svete to bolo ukázané ľuďom ako na tácke ................. Podobne je to aj s NWO, kde samotní ľudia podporujú svoju záhubu, dokonca aj tí (väčšinou nevedome v duchovnej úrovni), ktorí o tom verejne rozprávajú, aké je to nebezpečné pre civilizáciu ...


© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, január 2024

© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, január 2024

https://www.ariadneknihy.sk/