NAPLNIA sa staré plány latentných princípov odtieňov NACIZMU a FAŠIZMU ... alebo kam kráčaš Európa?

25.11.2023
Nepochopenie duchovného pozadia sveta je kľúčovým prvkom tragédie ľudskej civilizácie odohrávajúcej sa v materiálnom svete. Môžu nám právnici rozprávať čo chcú, pokiaľ si nedokážu uvedomiť, že v duchovnom pozadí našej reality operujú temné systémy v presile oproti priaznivému vývoju ... Všetky legislatívne táraniny a rámce sú len alibistickým klišé, pokiaľ ľudské bytosti nechcú dobrovoľne meniť svoju podstatu k lepšej verzii a podporujú fašizoidné totalitárne formácie, ako vedome tak aj nevedome ...

Masová migrácia je fenomén, ktorého príčiny systém stále šikovne skrýva a multikultúrna propaganda sa ho snaží falošne vykresliť ako neodvratný. V tomto článku máme v úmysle raz a navždy dokázať, že nejde o prirodzený jav. To, čo chcú prezentovať ako nevyhnutný výsledok moderného života, bolo v skutočnosti koncipované od stola a dlhé desaťročia pripravované úplne zničiť tvár kontinentu.

Pan - Európa

Málokto vie, že jedným z hlavných iniciátorov procesu európskej integrácie bol aj ten, kto vypracoval plán genocídy národov Európy. Tento muž je držaný v tieni, jeho existencia je pre masy neznáma, no elita ho považuje za zakladateľa Európskej únie. Volá sa Richard Coudenhove - Kalergi. Jeho otec bol rakúsky diplomat Heinrich von Coudenhove-Kalergi (s príbuzenskými väzbami na byzantskú rodinu Kallergis) a jeho matka bola Japonka Mitsu Aoyama. Vďaka úzkym vzťahom so všetkými európskymi aristokratmi a politikmi svojho otca - šľachtica a diplomata, a vystupovaniu v zákulisí, ďaleko od jasného svetla glasnosti, sa Kalergimu podarilo prilákať do svojho plánu najvýznamnejšie hlavy štátov, ktoré sú podporou a spolupáchateľmi "projektu európskej integrácie" .

V roku 1922 založil vo Viedni "paneurópske" hnutie, ktorého cieľom bolo vytvorenie Nového svetového poriadku založeného na federácii krajín na čele s USA. Európska integrácia bude prvým krokom k vytvoreniu svetovej vlády. Takto si to "páni" predstavovali. Medzi prvých podporovateľov patrili českí politici Tomáš G. Masaryk a Eduard Beneš, bankár Max Warburg, ktorý investoval prvých 60 000 mariek. Rakúsky kancelár Ignaz Seipel a ďalší rakúsky prezident Karl Renner prevzali zodpovednosť za vedenie "paneurópskeho" hnutia. Neskôr ponúkli svoju pomoc takí francúzski politici ako Leon Bloom, Aristide Briand, Alcide De Gasperi a ďalší.

S rastom fašizmu v Európe sa od projektu upustilo a "paneurópske" hnutie bolo nútené sa samo rozpustiť, no po druhej svetovej vojne, vďaka zbesilej a neúnavnej aktivite a podpore Winstona Churchilla, vznikla Židovská slobodomurárska lóža B'nai B'rith a vďaka takým veľkým novinám ako "New York Times" či Riders's Digest, sa Kalergimu podarilo presvedčiť vládu Spojených štátov, aby tento plán prijala. Neskôr CIA prevzala komplexcné dokončenie projektu. Z hľadiska duchovného, podporovali Kalergiho plán v podstate rovnaké temné energie a entity, ktoré aj fašizmus a jeho princípy ...", ale úplne prvotný zámer bol trocha iný. Predovšetkým išlo o myšlienku, aby sa na európskom kontinente viac neodohrala žiadna vojna, aby národy boli jednotné, navzájom  sa nenapádali a čelili útoku Ruska, ktoré považoval Kalergi za najväčšiu hrozbu, dokonca navrhuje postupné spojenie Európy s Ruskom. 

Podstata Kalergiho plánu

Kalergi vo svojej knihe "Praktický idealizmus" ("Praktischer Idealismus") poukazuje na to, že obyvatelia budúcich "Spojených štátov európskych" nebudú ľudia starého kontinentu, ale akýsi podľudia, produkty mestizoizácie (pomešťovania). Jasne hovorí, že národy Európy by sa mali krížiť s Aziatmi a farebnými rasami, čím by sa vytvorila mnohonárodná skupina bez špeciálnych vlastností a ľahko ovládateľná vládnucou elitou. Bude to druh zvieracích podľudí vzniknutých zmiešaním rás!!!

Kalergi hlása zrušenie práva na sebaurčenie a následne likvidáciu národov pomocou etnických separatistických hnutí a masovej migrácie. Aby bola Európa pod kontrolou elity, chce z ľudí urobiť jedinú homogénnu zmes černochov, belochov a Ázijcov. Ale kto je táto elita? Kalergi venuje osobitnú pozornosť pokrytiu tohto problému asi takto :

Človek budúcnosti bude miešancom. Moderné rasy a triedy postupne miznú kvôli eliminácii priestoru, času a predsudkov. Eurázijsko - negroidná rasa budúcnosti, podobajúca sa výzorom starým Egypťanom, nahradí rôznorodosť národov a rôznorodosť jednotlivcov. Namiesto toho, aby Európa zničila európsky judaizmus, proti svojej vôli bude tento ľud zlepšovať a vychovávať a viesť ho týmto umelým evolučným procesom k budúcemu postaveniu vedúceho národa. Nie je prekvapujúce, že ľudia, ktorí ušli z geta – väzníc, sa stali duchovnou šľachtou Európy. Tak súcitný záujem Európanov vytvoril nový druh aristokracie. Stalo sa to, keď bola európska feudálna aristokracia zničená v dôsledku emancipácie Židov (v dôsledku akcií Francúzskej revolúcie r. 1789).

Hoci žiadna učebnica nespomína Kalergiho, jeho myšlienky sú hlavnými princípmi Európskej únie. Presvedčenie, že národy Európy musia byť zmiešané s národmi Afriky a Ázie, aby sme zničili našu identitu a vytvorili jedinú rasu mesticov, je základom všetkých stratégií spoločenstva zameraných na ochranu menšín. Nie z humanitárnych dôvodov, ale kvôli smerniciam vydaným bezohľadným režimom, ktorého machinácie vedú k najväčšej genocíde v dejinách. Európska cena Coudenhove-Kalergiho sa udeľuje každé dva roky Európanom, ktorým sa podarilo presadiť tento zločinecký plán. Medzi tými, ktorí dostali takéto ocenenie, sú Angela Merkelová a Herman Van Rompuy.

Kalergi však nenapísal, ako je mu niekedy pripisované, že by sa mala znížiť priemerná inteligencia Európanov. Je to moderná aktualizácia, ktorej autorom je Thomas P. M. Barnett, súčasný americký vojenský geostratég, plánovač a spolupracovník korporátnej oligarchie. Ako poradca bývalého amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda prehlásil už v roku 2002: "Konečným cieľom je globalizácie a homogenizácia všetkých štátov na zemeguli. Toto musí byť dosiahnuté zmiešaním rás s cieľom vzniku svetlo-hnedej rasy v Európe. Preto musí Európa prijať ročne 1,5 milióna prisťahovalcov z tretieho sveta. Výsledkom tak bude vznik populácie s priemerným IQ 90, teda ľudí, ktorí budú príliš hlúpi na to, aby chápali, ale dosť inteligentní, aby pracovali.".

Je pozoruhodné, že aj keď vládnuce elity presadzujú názor, že všetky rasy sú si rovné a ľudia, čo to popierajú sú vyhadzovaní z práce, pokiaľ pracujú napríklad na univerzitách, sami tomu zjavne neveria. 

Nepripomína vám to výzvy Organizácie Spojených národov, aby sme prijali milióny imigrantov, aby sme pomohli s nízkou pôrodnosťou v EÚ. Európa bude do roku 2025 potrebovať 159 miliónov migrantov, podľa správy "Klasifikácia populácie" zverejnenej v januári 2000 v New York Survey Organizácie Spojených národov s názvom "Doplnenie prisťahovalectvom: Riešenie poklesu populácie a starnutia". Podnecovanie ku genocíde je jadrom neustálych sporov.


Niekto by sa mohol čudovať, odkiaľ sa berie taká presnosť v údajoch o imigrácii, ak to nebol zámerný plán. Je zrejmé, že nízku pôrodnosť možno ľahko zvrátiť vhodnými opatreniami na podporu rodín. Je to rovnako jasné ako fakt, že zavedenie cudzích génov nechráni naše genetické dedičstvo, ale prispieva k jeho zániku. Jediným cieľom týchto opatrení je úplne zmeniť naše národy, premeniť ich na skupiny ľudí bez národnostných, historických a kultúrnych väzieb. Vo všeobecnosti, politika Kalergiho plánu boli a stále je základom vládnej oficiálnej politiky genocídy proti národom Európy prostredníctvom masovej imigrácie. Pán Brock Chisholm, bývalý riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), dokazuje, že sa dobre naučil Kalergiho lekciu, keď hovorí, čo by mali ľudia všade robiť: "obmedziť pôrodnosť a podporiť zmiešané manželstvá (medzi rôznymi rasami)". Účelom toho bude vytvorenie jedinej rasy na svete, ktorá bude riadená centrálnou autoritou. Myslíme, že je to dostatočne prezentované v reklamách, filmoch, seriáloch a celkovo v médiách, kde nikdy nemôže chýbať aspoň jeden černoch alebo občan tmavej pleti a najlepšie potetovaný.

Kalergi chcel napríklad urobiť z angličtiny úradný jazyk celého sveta (a nedeje sa to?). Zamýšľal združiť všetky krajiny do piatich obrích celkov: ZSSR, východná Ázia ovládaná Japonskom a Čínou, Britského impéria, Spojených štátov Európskch (vrátane zbytku Afriky) a Panamerickej únie (celá Južná a Severná Amerika, "vylepšená" NAFTA). Kto by mal vládnuť? Židia vraj nie sú nová šľachta, ale skôr lono, odkiaľ nová duchovná urodzená európska šľachta vzíde, jadro novej duchovnej šľachty. Práve vyrastá duchovno -mestská panská rasa: idealistická (ako naši kaviarenskí povaľači), energická a citlivá (ako naša prezidentka), statočná ako feudálna šľachta vo svojich najlepších časoch, ktorá na seba radostne berie smrť, prenasledovanie, nenávisť aj pohŕdanie (progresívny liberalizmus?), aby tak urobila ľudstvo mravnejším, duchovnejším a šťastnejším. Samozrejme týmto vzletným ideám treba pripísať zásluhy tiež jeho dvom židovským manželkám - prvej a tretej.


Z á v e r y  :

Ak sa pozrieme okolo seba, zdá sa, že Kalergiho plán je plne realizovaný. Stojíme pred splynutím Európy s národmi tretieho sveta. Mor medzirasových manželstiev každoročne vyprodukuje tisíce mladých ľudí zmiešaných rás: "Kalergiho deti". Pod dvojitým tlakom dezinformácií a humanitárnych žvástov, propagovaného médiami, sú Európania učení vzdať sa svojho pôvodu, vzdať sa svojej národnej identity a v školách to nie je o nič iné. Keď si pozriete odporúčania ministerstva školstva, zavádzanie angličtiny už od 1.ročníka základnej školy...

Prisluhovači globalizácie sa nás snažia presvedčiť, že popieranie našej identity je pokrokový a humanitárny čin, že "rasizmus" je nesprávny, pretože chcú, aby sme všetci boli bezohľadnými konzumentmi. Teraz, viac ako kedykoľvek predtým, musíme čeliť klamstvám SYSTÉMU, aby sa prebudil revolučný duch Európanov. Každý musí vidieť pravdu, že európska integrácia sa rovná genocíde. Nemáme inú možnosť, alternatívou je národná samovražda. Budeme sa riadiť tým, čo hlása naša prezidentka, že musíme odovzdať suverenitu štátu. Najzákladnejšou povinnosťou štátu je chrániť svojich občanov. Môžeme sa preto spýtať, komu slúžia politici a prečo sa deje to, čo sa deje. Napĺňajú šialený Kalergiho plán?


EURÓPSKA RADA

Odovzdávanie Coudenhove-Kalergiho ceny prezidentovi Van Rompuyovi


Úsilie Kalergiho nakoniec položilo základy dnešného eurokratického režimu, stal sa Kalergi roku 1950 prvým príjemcom Ceny Karola Veľkého, ktorá sa potom začala nazývať Cena Coudenhove-Kalergiho,

16. novembra 2012, počas mimoriadnej konferencie vo Viedni na počesť 90. výročia paneurópskeho hnutia, bola Hermanovi Van Rompuyovi, predsedovi Európskej rady, udelená Coudenhove-Kalergiho cena. Cena sa udeľuje každé dva roky popredným osobnostiam za ich výnimočný prínos k procesu európskej integrácie. Rozhodujúcim faktorom, ktorý pomohol predsedovi Van Rompuyovi získať cenu, bol jeho vyvážený spôsob plnenia povinností v novej pozícii predsedu Európskej rady, ktorá vznikla v dôsledku Lisabonskej zmluvy. Túto mimoriadne citlivú vodcovskú a koordinačnú úlohu zvládol v odhodlanom a zmierlivom duchu, pričom sa zároveň prejavilo jeho zručné zvládanie kontroverzných otázok v európskych záležitostiach a jeho neochvejné pridržiavanie sa európskych morálnych hodnôt.

Počas svojho prejavu pán Van Rompuy označil zjednotenie Európy za mierový projekt. Táto myšlienka, ktorá bola aj cieľom práce Coudenhove-Kalergiho, je dôležitá aj po 90 rokoch. Ocenenie nesie meno grófa Richarda Nikolausa von Coudenhove-Kalergiho (1894- 1972), filozofa, diplomata, vydavateľa a zakladateľa Paneurópskeho hnutia (1923). Coudenhove-Kalergi bol priekopníkom európskej integrácie a prostredníctvom svojej práce popularizoval myšlienku federálnej Európy. V skutočnosti ide o mimoriadne temné systémy v duchovnom pozadí, ktoré smerujú ku genocíde národov.


Medzi laureátmi ceny sú nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová (2010) a lotyšská prezidentka Vaira Vike-Freibergová (2006).

Víťazi cien Európskej spoločnosti Coudenhove - Kalergi:  

Od založenia organizácie boli ocenené tieto celebrity:


 • 1950 Richard von Coudenhove-Kalergi
 • 1951 Hendrik Brugmans
 • 1952 Alcide de Gasperi
 • 1953 Jean Monnet
 • 1954 Konrad Adenauer
 • 1956 Winston Churchill
 • 1957 Paul Henri Spaak
 • 1958 Robert Schuman
 • 1959 George C. Marshall
 • 1960 Joseph Bech
 • 1961 Walter Hallstein
 • 1963 Edward Heath
 • 1964 Antonio Segni
 • 1966 Jens Otto Krag
 • 1967 Joseph Luns
 • 1969 European Commission
 • 1970 François Seydoux de Clausonne
 • 1972 Roy Jenkins
 • 1973 Salvador de Madariaga
 • 1976 Leo Tindemans
 • 1977 Walter Scheel
 • 1978 Konstantinos Karamanlis
 • 1979 Emilio Colombo
 • 1981 Simone Veil
 • 1982 Juan Carlos of Spain
 • 1984 Karl Carstens
 • 1986 The People of Luxembourg
 • 1987 Henry Kissinger
 • 1988 Helmut Kohl and François Mitterrand
 • 1989 Frère Roger
 • 1990 Gyula Horn
 • 1991 Václav Havel
 • 1992 Jacques Delors
 • 1993 Felipe González
 • 1994 Gro Harlem Brundtland
 • 1995 Franz Vranitzky
 • 1996 Beatrix of the Netherlands
 • 1997 Roman Herzog
 • 1998 Bronisław Geremek
 • 1999 Tony Blair
 • 2000 Bill Clinton
 • 2001 György Konrád
 • 2002 The Euro
 • 2003 Valéry Giscard d'Estaing
 • 2004 Pat Cox
 • 2004 / Pope John Paul II (extraordinary prize)
 • 2005 Carlo Azeglio Ciampi
 • 2006 Jean-Claude Juncker
 • 2007 Javier Solana
 • 2008 Angela Merkel
 • 2009 Andrea Riccardi
 • 2010 Donald Tusk
 • 2011 Jean-Claude Trichet
 • 2012 Wolfgang Schäuble
 • 2013 Dalia Grybauskaitė
 • 2014 Herman Van Rompuy
 • 2015 Martin Schulz[2]
 • 2016 / Pope Francis
 • 2017 Timothy Garton Ash
 • 2018 Emmanuel Macron
 • 2019 António Guterres
 • 2020/2021 Klaus Iohannis[3]
 • 2022 Sviatlana Tsikhanouskaya, Maria Kalesnikava, Veronika Tsepkalo
 • 2023 Volodymyr Zelenskyy and the Ukrainian people

FOTO NÁJDETE TU: https://www.karlspreis.de/en/laureatesKalergi rozhodne nie je autor, ktorý by stál za to, aby bol pripomínaný, on a jeho dielo by naopak mali byť navždy zabudnuté, avšak bohužiaľ šialené plány, ktoré Kalergi zostavil, sa stali návodom, podľa ktorých dnes pracujú európske vládnuce elity, a mnohí politici pracujú na uskutočnení jeho plánu. Samotný George Soros má dôvod zničiť Európu kvôli svojmu pôvodu a životnému príbehu z pomsty. Z tohoto dôvodu je nutné tento plán poznať.

Pokiaľ by sme mali tohto človeka brať z hľadiska diagnostiky G. P. Klimova, tak to bol degenerát s túžbou po moci, pretože ako ešte nedospelý vo veku cca 15 rokov sa zamiloval do o 14 rokov staršej židovky, čím sa prejavujú mocenské komplexy u takýchto ľudí. Je to aj dôkaz celej jeho zvrátenej filozofie skrývajúcej sa za dobro obyvateľov. Viac sa môžete dočítať tu: Vyššia sociológia.

Zatiaľ čo napríklad o komunizme možno povedať, že pôvodný úmysel bol dobrý, ale v praxi sa nie všetko podarilo realizovať a existujú mnohé vetvy, v prípade Európskej únie bol už od začiatku zlý úmysel, čoho je táto kniha jasným dôkazom. Kalergi nebol v skutočnosti žiadny idealista, Kalergi bol človek, ktorý sa zožieral nenávisťou a zároveň pohŕdaním k ostatným ľuďom. V dobe jeho mladosti, v roku 1918, boli zrušené šľachtické tituly a privilégiá, a okrem toho ostatní šľachtici ho rovnako nepovažovali za seberovného, kvôli japonskému pôvodu jeho matky. Nepovažoval sa za Európana.

 Kalergi bol prehnane ctižiadostivý, ale na to, aby uspel v podnikaní či v politike nemal schopnosti, a tak nikdy v živote nepracoval, postupne utrácal majetok zdedený po otcovi, a pritom spisoval svoje šialené, nenávistné vízie na zničenie Európy. V medzivojnovej dobe, kedy vyšli jeho knihy, bol považovaný za šialenca, postupne sa jeho knihy stali programom istých mocenských skupín, ktoré ich, hoci s istými úpravami, začali uskutočňovať. Dnešná EÚ ideovo však vychádza nielen z Kalergiho diela, ale aj z plánov Karola Veľkého, ktorý bol korunovaný v r. 800 a mocenských ambícií. Je teda jasné, aký je konečný cieľ EÚ a ako skončí Európa, pokiaľ sa EÚ nerozpadne. Preto treba Kalergiho dielo poznať. 

Pokiaľ máte chuť čítať, dôsledky pre dnešnú Európu si môžete vyvodiť sami. 

Mimochodom, len pre doplnenie, pre mladých je určená cena Karola Veľkého European Charlemagne Youth Prize, ktorá sa udeľuje od roku 2008 a jednou z posledných zaujímavých ocenených je z roku 2020  aktivistka Madeleine Key, označovaná aj ako EUsupergirl so sloganom The Future is Europe. Len aby sme vedeli, kde sa berú vzory pre naše deti. Zaujímavá je aj posledná cena z roku 2021 pre českých tvorcov webu https://www.fakescape.cz/ a parnerské organizácie 

Nechceme, aby to vypadalo, že všetko kritizujeme, ale nečudujme sa, prosím, kam to všetko v našej skvelej Európe smeruje a prečo deti v dnešných školách rozmýšľajú "svojsky".

© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, november 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, november 2023https://www.ariadneknihy.sk/