Čo hovorí zakázaná archeológia o AERONAUTIKE z dávnych dôb histórie Planéty Zem ? ... alebo čo sa v školách o pradávnej histórii neučí ... (5. časť)

10.09.2023

Na úvod len veľmi stručne naznačíme princípy z duchovného pozadia, ktoré vidieť priamo v súčasnosti v materiálnom svete na Slovensku :

Čo sa zmenilo z duchovného hľadiska na Slovensku za posledné 2 - 3 týždne? V podstate nič nové pod Slnkom. Úpadok pokračuje, duchovný pád drvivej väčšiny obyvateľstva na Slovensku je fatálny. Vytráca sa ľudskosť z ľudí stále viac, nevedia, prečo sa narodili na Zemi. Šialený prefetovaný "nácko" s duchovným narušením svojej bytosti v Bratislave fyzicky napadne starčeka pred divadlom P. O. Hviezdoslava a ešte sa chudáčik chce pasovať do role obete?! Aká by asi mohla byť hypotetická reakcia na tento jav zo strany mnohých jednoduchých ľudí z vidieka? Keby to urobil niekde v blízkosti napríklad lazov stredného Slovenska, možno by sa viac na vlastné nohy tento fešák nepostavil, ani by sa viac vlastnými rukami nanajedol. Kde sme to dopracovali ?! ......................... Bratislava je v súčasnosti ako mesto veľmi temný toxický žiarič, ovládnutý extrémnym liberalizmom a kľudne môžeme povedať že aj energiami fašizmu, žiaľ, že mnoho ľudských ľudí to musí v Bratislave doslova trpieť, poznáme ich. Na Prahu zatiaľ však Bratislava "nemá", tam je to ešte horšie........................ Žiadna z politických strán, ktoré sa uchádzajú na Slovensku o moc od občanov nemá v súčasnosti koncepciu priaznivého vývoja pre Slovensko, zacyklenosť pokračuje. Výnimky tvoria poniektorí jedinci, ktorí nemajú taký "výtlak", ako by bolo potrebné. Zvýšila sa temná energia, ktorá pôsobí najmä v nízkych frekvenciách v astrálnej úrovni priamo do hmoty. Ľudia sú "obsadení a ovládnutí" temnými energiami stále viac a viac. Viac ako 98 % ľudí na Slovensku žije v lži a sebaklamoch. Klame aj vedec, aj farár, kňaz, sudca či robotník, mladí, starí (česť výnimkám) od maličkých klamstiev až po veľké obludné klamstvá. Niektorí klamú sústavne (chronicky), ako keď dýchajú vzduch........................... Tak zrejme dopadnú aj voľby 30. 9. 2023, uvidíme zrkadlo. progresívne Slovensko svojim programom, vystúpeniami ako výmet spodiny Slovenska dosiahol úžasných 6,8 % preferencii s božou pomocou sa dostane do parlamentu, avšak už v súčasnosti koketujú dvaja degeneráti Šimečka s Dzurindom, samozrejme, že urobia ešte špinu a manipulácie vo voľbách. Len vyložená spodina, resp, úplatné kaliky prezentujú v prieskumoch u PS 15 %, je to kúpený blud..................... Politická kvalita je odrazom úrovne spoločnosti, či sa niekomu páči alebo nie, česť minimu výnimiek. Je to tak. Vnútorná energetická čistota ľudských bytostí, etika, čestnosť, vytváranie lepšej a kvalitnejšej verzie seba samého je mnohým stále na smiech, tak aj dopadneme. Prosím nezamieňajte si energetickú čistotu bytosti za líderstvo, to je taktiež bludný výklad. Sociálne siete to za nikoho neurobia ani médiá. Len práca na sebe. Lenivosť, prázdnota, virtuálna realita sú "IN" najmä u mladej generácie.......................... Ani alternatívne médiá neponúkajú žiadnu kvalitu pre nový priaznivý vývoj, len sa snažia "kritizovať a strážiť" to, čo sa deje, aj to nie v požadovanej kvalite. Samozrejme, že to nestačí, aj to je proces len a len v rámci zacyklenosti. Videli sme to pri tom, ako v podstate takmer všetky alternatívne médiá tárali totálne bludy ohľadom Prigožina. Takže je to bieda, mainstream je úplne mimo priaznivý vývoj bez hodnoty zbytočný (načo sa platia koncesionárske poplatky?) a alternatíva taktiež s pravdivosťou okolo 40 - 60 %, sem - tam niečo obstojí, sem - tam sa objaví čestná a múdra ľudská bytosť so skutočnou kvalitou a úrovňou pravdivosti. To, že ľudia dokážu prekonať strach vďaka alternatívnym médiám (pretože sa dostávajú k úplne novým informáciám), ešte neznamená automaticky vzostup ich Vedomia a vnútornej energetickej čistoty........................... Čo je pre účinné zabrzdenie duchovného umierania Slovenska jediná možnosť momentálne? Pre akú - takú reparáciu a záchranu štátnosti a zvrchovanosti, aby ľudia žili dôstojne, aby deti a dôchodcovia mali ochranu, je jediná možnosť s určitými rezervami SMER - SD + SNS + ďalší jednotlivci (poslanci, napríklad z Republiky a ďalší), ktorí sa nenechajú kúpiť straníckymi šéfmi, ktorí budú verní čistým hodnotám, budú nevydierateľní. Inak bude zo Slovenska posledný hnoj úpadku a slušní ľudia budú uväznení duchovne aj hmotne........................... Aby sme sa dostali na vzostup ako štát, potrebujeme minimálne 15 - 20 rokov priaznivého vývoja za predpokladu, že jedinci nebudú v páde v takom množstve ako doteraz............................... V súčasnosti Slovensko nie je právny štát a spravodlivosť ako hodnota pretavená do našej reality, v ktorej žijeme, je funkčná na Slovensku zhruba na 18 až 23 %. Slovensko riadi v súčasnosti bábková protektorátna vláda, ktorá sa rozhodla vytvoriť zo Slovenska okrem iného terč "legalizovania" nelegálnej migrácie, aby zaplavili a toxikovali naše krásne Slovensko (od jari do vygradovalo do hroziacich rozmerov) ............................. Problémom, ktorý nás o chvíľu okrem iných dobehne je aj fakt, že v súčasnosti nemáme na Slovensku plnohodnotnú a komplexnú ľudskú bytosť, schopnú vykonávať na vysokej a vyváženej úrovni úrad ako "hlava" štátu, teda nemáme plnohodnotného a kvalitného kandidáta pre prezidentské voľby 2024. Ešte niečo k tomu napíšeme aj v závere článku ...

...................................................

Dnes otvárame ďalšiu obrovskú tému. Isteže to nie je téma pre ľudské bytosti s plytkým či povrchným myslením, ktoré sadajú pravidelne k televíznym a iným prijímačom, aby sledovali mainstreamové médiá ...

Pripomenieme si záver štvrtého článku na túto tému :

Spis Vimaanika Shaastra hovorí o piatich oblastiach Zeme: Rekhaapathha, Mandala, Kakshya, Shakti a Kendra, v ktorých bolo vyznačených až 519 800 letových trás, ale dodnes sa tieto mená nepodarilo správne priradiť k jednotlivým kontinentom. Manuskript s názvom Vaalmeeki Ganita a niekoľko ďalších spisov uvádza oveľa väčšie počty letových trás. Úplná väčšina týchto letových trás vyznačených na povrchu Zeme bola v priebehu času zničená ľudskou činnosťou a eróziou. V Európe, o ktorej sa domnievame, že bola v oblasti Shakti, sídlili početné kmene Ligurov, ktorým vládli kráľovia a šľachta Thuata Danaan. Tí vytvorili nielen megalitické stavby, ale taktiež odivuhodné kruhovité pozemské útvary, dodnes pomerne silne energeticky aktívne. Pôvodne bolo autorstvo pripisované mylne Vikingom, v skutočnosti sú však o mnoho tisíc rokov staršie.

V roku 1982 objavil dánsky amatérsky pilot P. Hansson, že tieto kruhovité útvary, ležia na priamke prepájajúcej Traelleborg - Eskeholm - Fyrkat - Aggersberg. Traelleborg má vo vnútri kruhového útvaru podivný systém delenia pripomínajúci tvarom člnky, o čom sa dá logicky vyvodiť, že ide o jednotkový systém delenia kruhu, podobný systému delenia na stupne. Zmyslom týchto línií energeticky aktívnych bodov súvisí s energetickými trajektóriami dráh našej Slnečnej sústavy a galaxie. Podobné letové terasy boli identifikované aj na území Francúzska, Nemecka, dokonca naznačujú určité informácie prepojenia s územím Čiech a Slovenska.


Dnes sa pozrieme na to, ako zakázaná archeológia prináša mnohé dôkazy a artefakty o aeronautike z veľmi dávnych dôb histórie Planéty Zem. Pokiaľ sa dlhodobo podrobne venujete pravdivému poznaniu histórie, zbieraniu a triedeniu informácii z rôznych prameňov poznania, empirických dát, prastarých písiem a áno aj duchovných zdrojov poznania, mozaika prienikov poznania a informácii sa postupne skladá...

V severnej Indii a aj v Tibete existovalo niekoľko mníšskych rádov uchovávajúcich vo svojich tajných vzácnych knihovniach množstvo veľmi závažných informácii o histórii Zeme a ľudstva. Príkladom, ktorý môžeme uviesť na základe podrobných štúdií, je predbuddhistický rád Bönn - Po. Tento rád mal vo svojich knihovniach, ktoré boli ukryté v skalách v okolí kláštora Čun - Po uložený obzvlášť bohatý zdroj informácii v textoch, ktoré boli písané prastarým písmom a jazykom Shaastra. Práve v tomto jazyku Shaastra boli zapísané pôvodné texty Véd, autorov, tzv. Rišiov. Rišiovia boli v niektorých textoch kníh a literatúre nazývaní ako "Veľkí učitelia, Veľkí Majstri".

V súvislosti so Svätými ostrovmi (bývalou Lemuriou), sú najčastejšie spomínané archipelag Rutas a Sansara. Písmo ktoré sme spomenuli Shaastra má taktiež názov ako "Písmo zjavené bohmi", alebo "Mantrový jazyk", alebo "Protosanskrt". Spolu s jazykom "Sansara" patrí k najstarším jazykom a písmam Zeme.

Jazyk sansara, správne spisovne "shanshaara" je s vysokou pravdepodobnosťou mladšou verziou dnes zabudnutého jazyka "shan - shun", ktorým hovorila prastará civilizácia Shanov, ktorých centrom bola mýtická Shan - ba La (Šambala). Pôvodné manuskripty písané v jazyku shaastra alebo shanshaara, ktorých autori boli dávni Rišiovia, boli neskôr prevedené do mladého jazyka, dnes známeho ako sanskrt. Vďaka tomu, sa tieto vzácne texty dochovali dodnes. Veľmi vzácne bytosti, ktoré sa zaoberali prekladmi manuskriptov technickej povahy do sanskrtu boli predovšetkým Mahariši Bharadwaaja a Mahariši Narada. Samozrejme, boli tu aj mnohí ďalší, ktorí vďaka upadajúcej úrovni Vedomia ľudskej civilizácie boli zabudnutí.

Jedným zo skvelých autorských počinov Mahariši Bharadwaaju bola predovšetkým "Encyklopédia starovekej techniky a technológie Yantra Sarvasva". Jedným z dielov tejto encyklopédie je dielo Vimaanika Shaastra, ktorej prekladom disponujeme. Ide o obrovské množstvo materiálov a artefaktov ...

Teraz čitatelia, ktorí milujete mainstream a podobný odpad ako markíza, JOJ a pododbné ...mety, prosím prestaňte čítať a pustite si telku. My pokračujeme ďalej ...

Vo vyššie uvedených prameňoch je uvedené, že úplne prvými užívateľmi leteckej techniky na Zemi boli "prabohovia tretej kalpy", nazývaní aj "Daivas", (anjeli Dhyani) ktorí pokiaľ to máme zrozumiteľne napísať patria k najstarším civilizáciám tohto Vesmíru. Áno, sú to práve energeticky veľmi čisté entity "Svetla" známe pod názvom ako Arkturiáni, ktoré pobývajú v realitách s podstatne nižšou hustotou hmoty, než v našej realite, najčastejšie v 7. a 9. dimenzii, prípadne 11. dimenzii. Pochádzajú z domovskej hviezdy Arkturus (Arcturus) nachádzajúcej sa v súhvezdí Pastiera (Bootes), čo je pre drvivú väčšinu ľudských bytostí na Zemi nepredstaviteľné, nehovoriac o tom, že sú pre našu hutnosť hmoty neviditeľní, najmä pokiaľ si uvedomíme, že my sa pohybujeme v 3. dimenzii 3D. Civilizácia Arkturiánov taktiež prešla v posledných desaťročiach významným priaznivým vývojom k ešte vyššej úrovni energetickej čistoty a harmónie.

Ako naznačujú mnohé zdroje poznania, boli to práve Arkturiáni, ktorí otlačili svoje stopy na Zemi do riečneho bahna rieky Paluxy River a súčasne nám zanechali podivné a pre svoju dobu nepochopiteľné artefakty s vekom desiatok a stoviek miliónov rokov pozemského času. Oveľa neskôr, približne pred 500 000 rokmi na Zemi zahájili intenzívnu činnosť ďalšie civilizácie geneticky viazané k Arkturiánom. Evolúcia týchto bytostí bola v našom Vesmíre uskutočňovaná v oblasti súhvezdia Orion, Lýry a Vegy.

Tieto civilizácie mimozemského charakteru boli veľmi pokročilé v duchovnej oblasti a aj v oblasti vedy a techniky, pričom pre porovnanie, súčasné ľudstvo má ešte veľmi ďaleko k dosiahnutiu tejto úrovne (pri dnešnom vývoji, niekedy zhruba o 5 000 rokov). Čo sa týka premiestňovania v našom Vesmíre spomínané entity používali veľmi rýchle lode diskoidného tvaru s antigravitačným pohonom prostredníctvom časopriestorových portálov a gravitačných vírov (červie diery), ktorých názov bol "Atras", čo je možné preložiť ako "hviezdolety". O technickej podstate týchto strojov a o ich všeobecnej technologickej úrovni nie je dnes takmer nič známe. Máme ale k dispozícii veľmi vzácne artefakty, ktoré pochádzajú práve z tej doby. Archeológia, teda pardón, tá moderná archeológia tieto významné a veľmi vzácne artefakty väčšinou zosmiešňuje (ako aj ich nálezcov) a snaží sa ich ignorovať, zahmlievať, resp. znižovať ich význam plytkým výkladom a rozborom.

Ako sme už uviedli, podľa viacerých zdrojov poznania tieto lietajúce stroje používali pre rýchle presuny gravitačné víry, ktoré boli generované prostredníctvom kryštálových zosilňovačov koncentrujúcich a usmerňujúcich energiu vyžarovanú z centra Galaxie.

Čo závažné sa následne stalo? Medzi týmito entitami, nazývanými v mytológických textoch na mnohých častiach Zeme aj "prabohovia" došlo časom k rozporom v otázkach koncepcie genetickej štruktúry nového ľudstva, pričom pôvodne, povedzme vedecké konflikty prerástli neskôr do ostrejších až vojenských stretov ... Koniec týmto invazívnym operáciám v našej Slnečnej sústave nastal v období okolo roku 113.519 pred n. l. (približne pred 115.500 rokmi), kedy došlo ku kataklyzme vyvolanej zrážkou planéty Zem s troskou Nimiru (Nibiru).

Ďalšie informácie hovoria o tom, že asi pred 85.000 rokmi bolo na Zem deportovaných 5 rás entity Thorásov a Thandov. Hovoria o tom aj konkrétne védske prastaré texty, ktoré sme mali možnosť čítať v prekladoch. Jedným z týchto textov je manuskript s názvom Dronapaarva boli na orbite nad rovníkom Zeme umiestnené "kovové mestá", tzv."sabhaas". Môžeme ich prirovnať k stacionárnym orbitálnym staniciam, v ktorých sídlili skupiny určené k dohľadu nad vysadenými entitami. Názvy týchto staníc boli : Vaajhasee, Geganachaara, Kheechara a Sundarsom. Podľa RgVéd bolo práve nádherné "kovové mesto" Sundarsom sídlom kráľa bohov Indru a 33 ďalších bohov. V prvej vojne obsadili mesto Sundarsom Asurovia a vrhli ho do hĺbok Vesmíru. Podľa gréckych mýtov bol jedným z "kovových miest" visiacim na Zemou Olymp, v ktorom sídlil Zeus s Hérou a Olympanmi. Zaujímavé všakáno ...

Thorásovia si so sebou na Zem priniesli vlastnú technológiu aeronautiky založenú na používaní teplovzdušných balónov a vzducholodí na horúci vzduch, ktoré boli poháňané vrtuľou. Vzduch sa ohrieval v miestnosti umiestnenej v strede vzducholode, ktorá bola vykurovaná olejom a stlačeným plynom. Postupne sa začala rozvíjať technológia výroby okrídlených lietajúcich strojov s vrtuľou, ktoré potrebovali pomerne dlhé rozjazdové dráhy. Po čase boli vyvinuté parovdušné prúdové motory, kde sa vztlakovej sily dosahovalo tak, že do vysokých vertikálnych komínov sa privádzala vysokotlaková para a stlačený vzduch, ktoré sa získavali priamo v parných strojoch a kompresoroch umiestnených na palube lietajúceho stroja. Pokrokom bolo vynájdenie princípu prúdového náporového motora, ktorý bol spočiatku kombinovaný s forsážou vysokotlakovej pary a tlakového vzduchu. Neskôr boli vyriešené problémy konštrukcie prúdového veľmi výkonného motora, takže odpadlo používanie vysokotlakovej pary a tým aj potreba parných kotlov. Tieto podrobné princípy strojného a motorického vybavenia lietajúcich strojov vimaan sú podrobne a presne uvedené v manuskripte Vimaanika Shaastra.

Tie kmene Trigardov, ktoré sa postupne presunuli na ostrovy v Atlantiku a osídlili aj priľahlé pobrežné územie pevnín, sa postupom času vypracovali na skúsených námorníkov a tak postupne prešiel vývoj ich leteckej technológie cestou prispôsobovania člnov najprv na funkciu vznášadiel a neskôr lietadiel. Áno, čítate správne. Najprv bolo u atlantských Trigardov hlavným konštrukčným materiálom špeciálne husté tkanivo a ľahké porézne drevo, ako napríklad balsa, alebo drevo stromu Ochroma lagopus. Nízka mechanická pevnosť dreva bola kompenzovaná viacvrstvovou impregnáciou špeciálnymi roztokmi, ktorými sa balsa presýtila a po pôsobení tepelného šoku sa získala hmota odolná pôsobeniu vody, pomerne ľahká a majúca dobrú mechanickú pevnosť. Obdobné súčasné technológie pre škrupiny člnov sú známe len posledných 70 rokov. Vznášadlá boli stavané obvykle tak, že kostra vyrobená z impregnovanej balsy bola povlečená (potiahnutá) pevnou hustou tkaninou z dlhovláknovej ťavej a lamej srsti, ktorá bola opakovane niekoľkonásobne impregnovaná roztokmi špeciálnych živíc. Po tepelnom šoku vznikla pružná, tvrdá a veľmi pevná škrupina s nízkou objemovou hmotnosťou.

Väčšie vznášadlá a lietajúce stroje, lietajúce väčšími rýchlosťami boli vyrábané z tenkých dýhových doštičiek balsy, ktoré boli upravené opäť impregnáciou roztokmi živíc. Týmto spôsobom boli vyrábané vznášadlá známe vo svojej dobe ako "paatoowa" (v preklade paah = vodná hladina, toowa = štít) najmä na americkej pevnine. Kurusovia a Ásovia obdobné vznášadlá používali vo vojnách so Surmi a védske texty ich nazývali "saubhaapura", sumerské mýty ich poznajú pod názvami "mu", alebo "dinghiry". Tieto podrobné správy pochádzajú od viacerých bádateľov. Jedným z nich je Scott - Elliot, ktorý sa odvoláva aj na práce a diela Keelyho, týkajúce sa podrobnej prehistórie Ameriky a taktiež štúdie R. Maxima, v ktorých sú zmienky o podivuhodných prostriedkoch vzdušnej dopravy medzi atlantskou Poseidiou a zámorskými kolóniami Atlantov. Ďalším bádateľom, ktorý presne rovnako popisuje udalosti a informácie uvedené v prácach vyššie uvedených bádateľov je Edgar Cayce vo svojich seansách, ktoré uskutočnil v 20. a 30. rokoch 20. storočia, ale aj Vahana vo svojej štúdii o skalných hrobkách z roku 1902.

Spočiatku mali vznášadlá rôzne vonkajšie tvary napodobňujúce napríklad dravé zvieratá, najčastejšie to boli draky, kondory a orly. Z tohoto obdobia pochádzajú správy niektorých vzácnych podrobných sumerských tabuliek o "vtákovi Anzu", ktorý niesol na svojom chrbte ľudí a lietal s nimi okolo Zeme. Čínske manuskripty hovoria v rovnakom zmysle o vtákovi "Chun - tchunovi", ktorý lietal s cisárom Čchang Tzu-y nielen v oblakoch, ale aj na Mesiac. Áno, čítate správne, takéto artefakty, ktoré pojednávajú o presne špecifikovaných udalostiach v dávnej minulosti existujú a sú uchované v mnohých prastarých spisoch (Čína, Tibet, India, Summer, Babylon, Peru, Bolívia, Chile, Argentína, Brazília, Rusko, Mexiko, atď...).

Vznášadlá a lietajúce člny boli najprv konštruované pre posádku 2 až 8 ľudí a až oveľa neskôr bola vyriešená konštrukcia obrích vznášadiel pre 100 alebo viac mužov. Paatoowy mali cestovnú rýchlosť okolo 160 km za hodinu a letová výška sa pohybovala medzi 10 až 20 metrami nad úrovňou terénu. Niektoré člny boli vybavené silnejšími motormi a mohli vystúpať až do výšky 300 metrov. Tieto obmedzené parametre nútili pilotov oblietavať hory aj členitejšie terény, preto vznášadlá lietali najčastejšie nad vodnou hladinou, resp. popri pobrežných oblastiach.

Pokiaľ podrobne študujeme tieto prastaré texty a informácie, či artefakty, vyzerá to tak, že starovekí konštruktéri nikdy neprešli štádiom vývoja piestových vznetových či výbušných motorov, ale priamo od teplovzdušných vzducholodí prešli na spaľovacie prúdové motory s parnou alebo tlakovovzdušnou forsážou. Súbežné riešenie pohonu vo východných oblastiach Zeme, najmä v cisárstve Veľkého Bieleho Bratstva, išlo cestou elektromotormi hnaných ťažných vrtúľ, ktoré boli poháňané elektrinou získavanou transformáciou slnečného žiarenia pomocou špeciálnych "kryštálov" nazývaných "Mani". Prúdové a hybridné prúdové motory spaľovali najprv oleje získavané z olejnatých rastlín, po určitom čase používali ropné destiláty veľmi podobné vriacej petrolejovej frakcii.

Vrcholom pokroku bolo používanie skvapalnených horľavých ropných plynov, ktoré na mnohých miestach Zeme voľne unikali do ovzdušia. Vynález skvapalňovania plynov vrátane vzduchu mimochodom viedol aj k využitiu pri vývoji novej neobyčajne ničivej zbrane. Táto zbraň bola pomenovaná "plynová strela". Išlo v podstate o tlakovú valcovitú nádobu naplnenú skvapalneným ropným plynom, do ktorej bol vsadený ďalší tlakový valec obsahujúci skvapalnený kyslík a trhavinu. Po explózii bolo na území mnohých kilometrov štvorcových zničené všetko živé tlakovou vlnou, žiarením a odčerpaním životne dôležitého kyslíka. Obdobnú zbraň vyvinuli taktiež v 60. rokoch obidve supermocnosti, ale nikdy nebola použítá.

Veľký prelom v rozvoji technológie Trigardov nastal, keď objavili existenciu trosiek mnohých miest a priemyselných centier Shanov, Manehunov, Thuleanov a ďalších vyspelých civilizácii, ktoré opustili Zem krátko pred zrážkou Zeme s planétou Nimiru, o ktorej sme už písali v období pred 115 500 rokmi. V troskách týchto miest realizovali mnoho rokov dôkladný archeologický výskum, vďaka ktorému sa zoznámili s technológiou a technikou týchto prastarých civilizácii. Vďaka týmto bohatým zdrojom informácii sa evolúcia Trigardov a najmä Atlanťanov odohrávala míľovými skokmi. Ovládli techniku hlbinnej ťažby rúd, mimoriadne efektívne metalurgické technológie a dosiahli rozvoja v oblasti oborov, ktoré môžeme kľudne prirovnať k vyspelej chémii, elektrotechnike a spracovaniu kovov. Najväčšiu moc však Trigardovia získali tým, že objavili nové princípy získavania energií.

O čo išlo? Najmä technológia fúzie jadier ťažkých kovov, realizovaná anihiláciou časti hmoty na čistú energiu. Takto získali jednak postup dovoľujúci získavať energiu vyžarovanú Slnkom, vnútrom Zeme ale aj vyžarovanú stredom Galaxie. Pokiaľ vás to zaujíma podrobnejšie, môžete sa to dozvedieť aj z nami pripravovaných kníh o Atlantíde - Existovala bájna Atlantída?, alebo napríklad v knihe Phyla Thibetana.

Z hľadiska rozvoja letectva bol dôležitý objav nového princípu vysoko výkonného motora a objavenie technológie výroby špeciálnych veľmi ľahkých, žiaruvzdorných a mechanicky odolných kovových zliatin založených na troch základných kovoch, ktoré alebo ešte dnes nepoznáme, alebo ich nedokážeme identifikovať. Spis Vimaanika Shaastra tieto kovy pozná pod menami SAMAKA, SOUNDALIKA a MOURTHEWEEKA. Pod akými manami ich poznali Trigardovia nie je do dnes známe.

Zrejme najdôležitejším princípom bol objav kryštálových generátorov (zosilňovačov). Ich fyzikálna podstata a účel majú obdobu v kryštálových generátoroch koherentného žiarenia, známeho pod názvami Laser a Maser. Odlišnosť atlantských kryštálových zosilňovačov od Laseru spočíva predovšetkým v odlišnej kvantovej podstate energie, s ktorou zosilňovače pracujú. Laser pracuje tak, že pomocou luminiscenčného kryštálu (napríklad rubínu) transformuje sumu fotónov rôznej energie na sústredený monochromatický lúč fotónov tej istej energie. Atlantské zosilňovače transformovali obidve polárne zložky energie Zero (známe zo starých spisov aj ako Solas, Navaz), buď oddelene, alebo ich interferovali a vyžarovali ako definovaná špirálne kvantá stabilizovanej energie Zero. Tieto špirálne kvantá majú iný charakter ako kvantá (fotóny) elektromagnetického poľa a teoreticky vytvárajú definované monokvantové fermionové pole.

V praxi sa to prejavuje tak, že z Laseru vyžaruje ostrý monochromatický lúč nekonečnej dĺžky, naproti tomu kryštálový zosilňovač vyžaruje lúč celkom určitej dĺžky. Presne s týmto javom sa stretlo mnoho pozorovateľov a výskumníkov UFO, konkrétne môžeme uviesť Dr. Anon z Alboisse (Francúzsko). Ľudské oko vníma zrejme len tie špirálové kvantá Zero, ktoré majú relatívne nízky obsah energie. Atlanstkí Trigardovia používali vo svojich zosilňovačoch artefakty nazývané "ohnivé kamene", alebo "Tuaoi", o ktorých písal aj Edgar Cayce. Tajomstvo výroby "Tuaoi" a aj jeho používania bolo strážené a bolo zverené malej skupine atlantských kňazov s najvyššou úrovňou zasvätenia.

Tajomstvo kryštálových zosilňovačov zrejme ovládali aj Suernovia (Surovia), ako to vyplýva zo starých védskych manuskriptov, konkrétne s názvami Maniprakarana a Manipradeepikaa. Podľa podrobnej systémovej analýzy komplexného problému je pravdepodobné, že "Tuaoi" Atlanťanov boli pripravované podobne ako "Kameň Mudrcov", teda rozpustením Quinta essentia (Kráľovského draka, Cyklického draka a iné) v roztavenom kremeni. Po vychladnutí mala hmota podobná priezračnému sklu červenú farbu a intenzívnu fialovočervenú fluorescenciu. Z hmoty boli vyrezané a brúsením vyhladené hranoly na jednej strane zakončené dómatmi s rôznym počtom plôch. Z hrotu tohto dómatu bol vyžarovaný tok špirálnych kvant Zero.

Pomocou "Tuaoi" Atlanťania získavali nielen energiu nevyhnutnú pre bežnú činnosť, pre svoje laserové lúčové zbrane ale bola nimi vytváraná aj energia nazývaná "Maxin" pre celoplanetárnu energetickú sieť na Zemi. Tu prichádzame postupne k princípu problému, ktorý sa v konečnom štádiu vymkol kontrole a zničil Atlantídu. "Tuaoi" údajne bola používaná aj pre lietajúce stroje využívajúce anihilačnú energiu a gravitačný vír. Obdobný princíp funkcie "Tuaoi" sa objavuje taktiež v súčasnej dobe v súvislosti s mimozemskými lietajúcimi strojmi pohybujúcimi sa v priestore na princípe gravitačnej propulzie a repulzie.

V týchto lietajúcich strojoch je anihilačný reaktor vždy obklopený skupinou kryštálových zosilňovačov, v ktorých je transformovaná energia anihilácie na sústredený tok špirálových kvant energie Zero, ktorý je vyžarovaný mimo lietajúceho stroja a vytvára gravitačný vír spôsobujúci podľa svojej polarity repulzný, alebo propulzný pohyb stroja. Atlanskí Trigardovia využívali prevažne negatívnu zložku energie Zero (Navaz), naproti čomu Suernovia dávali prednosť využívaniu pozitívnej zložky Solas, ktorú získavali veľmi efektívnym spôsobom pomocou mnohých typov špeciálnych "kryštálov" priamo zo slnečného žiarenia. Energia "Maxin" tečúca v energetickej sieti bola kvantovou stabilnou energiou prúdiacou z centra našej Galaxie. Lietajúce stroje, ktoré odoberali túto energiu z vyžarujúceho lúča siete, ju následne museli upraviť pomocou kryštálových zosilňovačov podľa konštrukcie svojich gravitačných motorov.

Ďalšie informácie sa dozviete v šiestom pokračovaní článkov na tému zakázanej archeológie ...

...........................................

Záver :

Na základe duchovných systémových analýz a reality dnešného sveta bez najmenších pochybností je možné v súčasnosti uviesť, že u drvivej väčšiny ľudských bytostí (populácie) prebieha na Planéte Zem proces degenerácie genetického programu (genetického nosiča), teda DNA. Veľmi jednoducho to zistíte, keď vidíte, akí degeneráti sa pohybujú v politických stranách, ktorí majú túžbu po moci. Je to zrkadlo. Výnimiek je minimum. Aby sa spomalila, resp. zastavila táto degenerácia jednotlivcov a celých rodín, či rodov, je nevyhnutne potrebný priaznivý vzostup energetickej čistoty ľudskej bytosti, na ktorú je naladená, čo v našej úrovni reality tvoria cnosti v materiálnom svete, najmä čestnosť, charakter, etika, mravnosť. Frekvenčný vzostup priaznivej energie môže spustiť schopnosti čistenia a regenerácie DNA. Nie, nezamieňajte si to prosím s puritánstvom. Ide o čistotu energetickej kvality (keď chcete "svetla", ktoré prijímame a následne vyžarujeme ako bytosti). V opačnom prípade ide v životoch v podstate o sizyfovský proces, ktorý vedie k preukázateľnej zacyklenosti a teda k degenerácii a zbytočnosti, či ničotnosti..........................V dnešnej dobe je na Slovensku obzvlášť dôležité nepodľahnúť nihilistickým degenerátom, ktorí vás budú presviedčať, že "Všetko je tak, ako má byť". Útočia najmä z prostredia extrémneho liberalizmu, s príchuťou nacizmu a fašizmu, kde je sloboda zamieňaná za anarchiu a mravnú zvrátenosť ("skazenú modernosť", inakosť, satanizmus, atď.). V súčasnosti útočia na školy (najmä stredné) prostredníctvom mimovládok tzv. "diskusiami a besedami" po celom Slovensku. Tieto monštrá vidíme často aj v médiách hlavného prúdu, zjavne nemajú potrebu etiky, etického života, nemajú zmysel pre Dobro, Pravdu, Svetlo, vyváženosť, prežívajú len na základe konzumnej spotreby, nič viac. Ich "láska" je láskou k peniazom, moci, ovládaniu, nadradenosti vždy a za každú cenu, kradnú a vysávajú energiu okoliu a iným bytostiam. Ich výklad slobody je len démonicky nízky a sebecký. Tieto monštrá si narušenie v duchovných zložkách svojej bytosti a taktiež v genetickom programe, či nosiči svojej bytosti nepriznávajú. Realita je taká, že žijeme dobu, kedy vás kvôli peniazom a finančnému prospechu zradí nielen vedec, politik, bankár, či lekár, ale aj kňaz a to bez mihnutia oka.

Psychologická vojna, ktorá je tu od 2. svetovej vojny vyvrcholila u nás plánovanou "nežnou" revolúciou a výsledky tejto tzv. psywar vidíme v liberálnej politike. Nenechajme sa oklamať a stále klamať !!!

"Všetko je tak, ako má byť" - toto je jedna z najväčších axiomatických hrozieb pre priaznivý vývoj spoločnosti, ktorú podporujú ľudské bytosti v duchovnom páde (démonické entity a zombie,...), ktoré sú výlučne vlečené osudom a svoju komplexnú lenivosť sa snažia prekrývať rôznymi prázdnymi frázami. Chráňme naše deti pred degenerátmi ! Veľa štastia v septembri 2023 !


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, september 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, september 2023

https://www.ariadneknihy.sk/