CHORVÁTSKY EUROPOSLANEC KOLAKUŠIČ "naložil" v Európskom parlamente LEYENOVEJ  aj MACRONOVI ...

24.01.2022

"Povinné očkovanie predstavuje trest smrti!," povedal priamo do tváre Macronovi chorvátsky europoslanec Mislav Kolakušič ...

Ďalší odvážny poslanec Európskeho parlamentu sa zapojil do boja proti lekárskej tyranii. Chorvát Mislav Kolakušič vystúpil v Európskom parlamente a z plných pľúc povedal Macronovi holý fakt. 


Zdroj : (video) 

https://bezpressu.news/videa/povinne-ockovani-predstavuje-trest-smrti/


 "Práva občanov sú porušované ako za nacizmu! Vaša správa o stave ľudských práv v EÚ je vymyslená a nepravdivá, zastavte šialené delenie a diskrimináciu občanov!," povedal von der Leyenovej chorvátsky europoslanec Mislav Kolakušič ...

Jeho krátke vystúpenie je TU :


https://bezpressu.news/videa/prava-obcanu-jsou-porusovana-jako-za-nacismu/


... 

Dávame dole klobúk pred Mislavom Kolakušičom. Presne tak, "fešáci a krásavice" si postupne uvedomia, že "SLOVANIA" sa ich neboja. To je BETON.


V tejto chvíli je vhodné si z úcty k Slovensku a vlastenectvu pripomenúť niektoré myšlienky slovenských velikánov a buditeľov ako sú napríklad Jozef Miloslav Hurban a Peter Kellner Hostinský, tu sú vybrané citáty z ich diel (Orol tatránski, Slovenskije pohladi na vedi, umeňja a literatúru z rokov 1846, 1851 ...), kde rozpracúvali Štúrovskú koncepciu Slovanskej integrálnej vedy :

"Najprednejší ťah vedy slovanskej bude a musí byť videnia duchovnô pravdy celej. Charakter vedy slovanskej je celosť, jej zaokrúhlenia. Slovanská veda musí všetky čiastky do celosti shladať a všetko rozdvojenô a rozsekanô sjednocuvať, bo keď by to nerobila, prestala by byť slovanskou." 

"Veda naša je more, do ktorého všetkie potoky vied sa slievajú. Veda slovanská musí byť absolútnou jednotou všetkých momentov poznania pravdy".

"Každý národ má pod božím slnkom svoj čas a lipa kvitne až vtedy, keď dub už dávno odkvitol".

"Sláva Minerve tatranskej", "slovenskej Aténe" alebo "zlatojasnej kráľovnej zámku vedy slovanskej, ten šťastný, kto tejto hviezdy videl vlastným ducha okom, bo videl on nebeskú devicu - pravdu".

"Slovanstvo verí za to, že v ňom je to jedno oko duchovnô, ktorô nemau žiaden národ pred ním žijúci".

Ďakujeme !


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, január 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, január 2022

https://www.ariadneknihy.sk/