AKO VYZERÁ ĽUDSKÁ ŠPINA A LOŽ v PRIAMOM PRENOSE ... alebo má význam zachraňovať národ, ktorý si SÁM VYBERÁ SEBAZNIČENIE ?

26.05.2023

My nesledujeme mainstreamové médiá, nakoľko ich kvalita je zrovnateľná so stokou. Výnimky v podstate neexistujú, je umenie niečo pravdivé nájsť, aspoň sčasti. Alternatívne médiá sa taktiež často odchyľujú od pravdivosti, nakoľko nechápu zásadný zmysel a dôležitosť, prečo je pravdivosť dôležitá pre priaznivý vývoj. Neustále prehrabávanie sa v množstve informácii, ktoré sú svojou kvalitou v drvivej väčšine zmätočné, z ktorých si majú "vyberať" ľudia, aby zistili pravdu. Nechápu aká je metodológia pri triedení informácii s tendenciou pravdivosti a nepravdivosti. Česť výnimkám. Je to ako keď sa zamieňa demokracia s anarchiou, bez slobody spojenej so zodpovednosťou a etického vzostupu. 

Pokiaľ vás však dnes upozorňuje každý priateľ na reláciu, ktorá včera odznela v jednej úplne poddimenzovanej úpadkovej mainstreamovej televízii s pani Čaputovou, ktorá bola vrcholom LŽI, nemôžeme nereagovať, najmä, keď tieto energie sú svojou kvalitou parazitujúce a ničiace jasne aj zdravý vývoj detí a budúcich generácii.

Podľa toho, čo sme mali možnosť zhliadnuť (zo záznamu), čo to predviedla včera p. Čaputová aj vrátane úbohého výkonu moderátorky Dibákovej, je možné potvrdiť, že ide o vrchol ľudskej špiny a bezcharakternosti. 

Pokiaľ sme podrobne odsledovali výkon Čaputovej a Dibákovej vo včerajšej relácii, pravdivosť vyprodukovaná výrokmi týchto bytostí nepresahuje 1 až 2 %, čo je v podstate nulová kvalita svedomia a ľudskej mravnosti. To je neuveriteľné. Takto to hodnotia aj duchovné sféry priaznivého vývoja, nielen samotné empirické dáta. Ide o preukázateľné lži a vedomé klamstvá na strane Čaputovej, podporované s úbohým a nedôstojným výkonom moderátorky Dibákovej, ktorá je svojou bezočivou aroganciou všeobecne známa. Jednoducho je to napľutie mnohým občanom Slovenska do očí, ako už po niekoľký krát. 

Tieto kvality však majú aj pozitívny význam, pretože, kto tomuto špinavému a skazenému kabaretu uverí, je v podstate mentálne veľmi poddimenzovaná bytosť, ktorá nie je vnútorne slobodná a teda nemôže žiť v spoločenskom zriadení, ktoré je vyvážené - (sloboda vyvážená so zodpovednosťou). Žiaľ, že na Slovensku je mnoho ľudí, ktorí sú na veľmi nízkej úrovni vibrácii (Vedomia) a s lipnutím "baštia" úbohé, "sladké", infantilné, falošne sentimentálne a najmä hodnotove prázdne a plytké prejavy p. Čaputovej. Nemusíte byť jasnovidný, aby ste prekukli nepravdivosť p. Čaputovej a ďalších. Dristanie o tom, že USA "sú spojenec Slovenska" a pritom realizovať v praxi preukázateľne vazalskú protislovenskú agendu, je slušnejšie povedané vlastizrada.

Preto nemá význam zachraňovať ľudské bytosti, ktoré sa nachádzajú v takejto úrovni vedomia, ich slobodná vôľa a temné vplyvy s ňou spojené, sa aj ukazujú a prinášajú svoje plody v praktickom živote. Budúcnosť Slovenska a niektorých častí sveta je ohrozená práve démonickou a zvieracou štruktúrou psychiky mnohých jedincov fungujúcich na úrovni energii "nižšieho Ja", nízke pudy a ich uspokojovanie spotrebou a nadspotrebou konzumného egoizmu, podporované programovaním reklamou v médiách.

Ovládnutosť p. Čaputovej v duchovnej oblasti nepriaznivými energiami a vplyvmi nie je potrebné rozvádzať, je to strata času. Sama si vybrala, akému temnému pánovi bude slúžiť už dávno, vidí to aj malé dieťa. Ide však o to, že škodí občanom Slovenska. Má to však pre ňu samotnú nepriaznivý vývznam, pretože ona ako "duchovne uväznená bytosť", je energeticky zneužívaná a ani o tom nevie. Parazitovanie prebieha z jej strany na okolitých bytostiach, ale aj ona sama je zdrojom parazitovania zo strany temných, frekvenčne vyššie naladených bytostí. Na tom funguje temná strana sveta - na parazitovaní, okrádaní o energiu. V našej úrovni reality sa na toto kradnutie používa LOŽ, vedomé KLAMSTVO a manipulácia. O to viac škodí aj sebe a najbližším bytostiam, to si aj zaslúži. Takýchto bytostí je na Slovensku veľa, nielen v politike, sú ovládnutí rôznymi temnými vplyvmi v duchovnom pozadí (viď texty v niektorých predchádzajúcich článkoch) ... 

Takže pokiaľ si vyberú "vyspelé bytosti" na Slovensku proamerickú zvieraciu parazitujúcu kvalitu života, namiesto proslovenskej, nech sa páči. Však uvidíme ako dopadneme. Demokratické princípy prostredníctvom nevyzretých bytostí, ktoré nemajú ani šajnu, čo to je demokracia, prinesú svoje plody v materiálnom svete. My to vidíme už teraz, pokiaľ sa pozrieme čo sa bude, resp., čo sa môže udiať so Slovenskom. Alternatívy sú v podstate len dve zásadné.

Ako sme už uviedli, chlieb sa bude lámať na jar 2024 v rámci prezidentských volieb. V podstate nič horšie na pozícii prezidenta Slovenska, než to čo momentálne máme neexistuje. Alebo áno? Výmena na tejto pozícii, je pre priaznivý vývoj Slovenska kľúčová.

Takže voľby, ktoré sa uskutočnia v septembri 2023, môžu priniesť určitú stabilizáciu a spomalenie totálneho pádu, ale aj to len v prípade, že Čaputová nebude sabotovať výsledky volieb a ich princípy, vychádzajúc pritom z vôle občanov. Manipulácie prebiehajú už v súčasnosti, všetko je vidieť aj v nízkej astralite, kšefty bežia. Zábavné je, keď už ani na kšeftoch sa nevedia tieto slovenské politické mŕtvolky dohodnúť :-)

Čo sa týka programovej koncepcie na obdobie najbližších 4 rokov, prípadne 10 rokov, v súčasnosti ani jeden politický subjekt, ktorý sa dostane na Slovensku do parlamentu nemá kvalitu, ktorá by presahovala úroveň 30 %, pokiaľ berieme, že 100 % je ako cieľ priaznivý vývoj. Myslíme, že sa to dá pochopiť aj tým menej chápavým. Taká je pravda a realita. Výhľadove na 30 rokov vývoja, nemá koncepciu absolútne nikto, až na zopár jedincov na Slovensku. 

Čo sa týka záchrany štátu a spomalenie likvidačných tendencii na Slovensku, zabezpečenie základných stabilizačných princípov fungovania štátu, je na Slovensku len jeden parlamentný subjekt, ktorý má kapacity a schopnosti na to, aby to reálne dokázal preniesť do života. Zrejme nie je potrebné uvádzať ktorý. Máme tu aj "vysoko demokratické a odborné" strany v počte 2 ks, ktoré môžu totálne zrýchliť degeneráciu Slovenska na všetkých úrovniach (satanizmus, mravná zvrátenosť a skazenosť, debilizácia, rozvoj psychopatie a sociopatie, úpadok, bieda, vťahovanie do vojny...), ktoré to taktiež vyžarujú svojou kvalitou, nie je potrebné týchto odborníkov predstavovať :-)

Čo sa týka rezortu spravodlivosti, až na pár výnimiek sudcov (2% z celkového počtu) obstoja v súčasnosti svojou kvalitou odbornosti a vnútornej, mravnej, etickej a ľudskej kvality, spravodlivosť je v úpadku, materiálny právny štát môže vstať z popola po výmene na mieste prezidenta, inak nie.

Uviedli sme zopár zásadných ukazovateľov, ktoré sú súčasnosti realitou, ktorú si drvivá väčšina občanov na Slovensku nechce priznať, vidieť, resp. nevidia ich. Takto to vyzerá aj z duchovného nadhľadu. Nečakajte nič prevratného, pokiaľ sa nebudú meniť svojou kvalitou ľudia. Pred Slovenskom stojí generačná výzva, ktorú chápe zatiaľ len minimum jedincov. Na túto katastrofu Slovenska, pre ktorú by mali viacerí jej zodpovední pôvodcovia zhniť v base, sa nemôžeme pozerať inak, ako na výzvu k pozitívnej zmene a rastu, inak nás to zničí v nenávisti a mravnom úpadku ...


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, máj 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, máj 2023

https://www.ariadneknihy.sk/