David A. RIVERA: Posledné varovanie: Dejiny nového svetového poriadku (1. diel)

David A. Rivera prináša po dlhoročnom výskume pravdivý pohľad na dejiny ľudskej civilizácie, ktorý mocným tohto sveta veľmi nevonia. Tento pohľad im totiž vidí do karát. Poctivý výskum precizovaný prostredníctvom veľkého množstva pramenných zdrojov pochopiteľne nie je populárny ani pre mnhých fanatických vykladačov dejín a politológov. Niečo iné sme sa totiž učili v dejepise. Táto kniha je aktuálna o to viac, že v súčasnosti máme aj na Slovensku mnoho historikov či učiteľov... ktorí kráčajú s mainstreamom a šíria skreslenú históriu ľudstva. Dáva čitateľovi možnosť celistvej, komplexnej úvahy, aby sa namáhal myslieť vrámci architektúry súvislostí. Takmer 250 rokov ovládali osud USA a teraz sú pripravení na vytvorenie jednosvetovej vlády. Ak chcete vedieť, prečo sú veci také, aké sú, začítajte sa do tejto knihy. Je dôležité prečítať aj 2. diel pre komplexné pochopenie.

ISBN: 978-80-974417-0-8

Počet strán: 477

Formát: A5

29,00 €