David A. RIVERA: Posledné varovanie: Dejiny nového svetového poriadku (2. diel)

NOVINKA

2. dielom pokračuje autor veľmi podrobne vo výskume udalostí v histórii ľudskej civilizácie, týkajúceho sa duchovného pozadia sveta a skrytých manipulácii. Veľmi podrobný výklad svätých písiem a ich zrkadlenie vo faktografii dejín. Kniha poukazuje na temné stránky a prepojenia svätej stolice vo Vatikáne na rôzne ovládacie štruktúry nadnárodných formácii a korporátnych organizácii. V niektorých častiach odkrýva veľmi temné stránky samotných pápežov a katolíckej cirkvi. Kniha je doplnená o techniky sociálneho inžinierstva na Zemi, ktoré prostredníctvom známych i menej známych inštitúcii manipulujú ľudstvo tak, že už ani neviete ktoré myšlienky sú vaše a ktoré nie. Zároveň sa dozviete o niektorých hnutiach New Age, ktoré boli stvorené práve pre manipuláciu duchovného pozadia sveta v materiálnom svete.

27,80 €