VAROVNÉ SIGNÁLY pri podpore konceptuálneho planetárneho MIERU?

06.06.2022

Aj napriek tomu, že na Planéte Zem sa deje mnoho temných záležitostí smerujúcich k ovládaniu ľudskej civilizácie, považujeme jednu latentnú z nich za potrebné vypichnúť, ktorá do určitej miery vyrušila ...


Vo svojom statuse zo dňa 5. júna 2022 na facebooku napísal Eduard Chmelár nasledovné :

"Bolo pre mňa veľkou cťou po prvý raz vystúpiť na jednej z najstarších európskych univerzít (University of Glasgow, založená v roku 1451) v rámci Valného zhromaždenia Svetovej humanistickej federácie, ktorá združuje 130 organizácií svetských humanistov, ateistov, agnostikov, voľnomyšlienkárov a skeptikov z celého sveta. 

Vo svojej prednáške som hovoril predovšetkým o práve na mier. 

Na môj návrh bola medzi základné humanistické hodnoty zaradená kultúra mieru ako civilizačný ideál a fundamentálny predpoklad humanizmu. 

Paradoxne, tento návrh sa stretol s odporom zástupcov USA, Veľkej Británie a Nemecka, a našiel podporu najmä medzi africkými a ázijskými delegátmi. Som však optimistom, že budúcnosť patrí kultúre mieru. Prispieť k jej presadeniu a vytvoreniu je moje základné poslanie na tomto svete."

...

Doporučujeme veľmi pozorne prečítať tento krátky status a pokúsiť sa vnímať hlbšie, čo vyjadruje.

Je skvelé, že Eduard Chmelár prostredníctvom svojho návrhu inicioval medzi základné humanistické hodnoty kultúru mieru ako civilizačný ideál a fundamentálny predpoklad humanizmu. Slovák ide príkladom.

O to viac nás zarazilo, že pod pláštikom humanistických organizácií sa skrýva všeličo. Presne ako sme aj predpokladali. A zaujímavé je, že Eduard Chmelár sa stretol s odporom práve zástupcov USA, Veľkej Británie, a Nemecka. Pochopiteľne, že to nie je náhoda. Nás to v podstate neprekvapilo. Kto má srdce úprimné a viac otvorené konceptuálnemu celoplanetárnemu mieru? Môžete si sami urobiť názor, prečo práve africkí a ázijskí delegáti podporili iniciatívu E. Chmelára.


Pokúste sa čítať aj medzi riadkami, prečo je potrebné celistvé poznanie a vnímanie udalostí, práve preto, aby ste dokázali rozpoznávať Pravdu a lož. Nie nálepky.

Vtedy budete vedieť pochopiť aj to, že prečo sa nedá brániť s ružou v ruke proti tanku a najmä duchovnú axiómu ukotvenú v hmote, že MIER a SPRAVODLIVOSŤ sú veľmi čisté "živé" cnosti a procesy jemných svetelných energií a štruktúr, ktoré primárne vznikajú v našich srdciach, v našom vnútri, a NIE dodávaním zbraní, živením nenávisti a podporou vojny, ktorá je sizyfovským vyčerpávaním a vysávaním energie v linearite plynutia časopriestoru.


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, jún 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, jún 2022

https://www.ariadneknihy.sk/