ÚŽASNÁ PRÍRODA NA SLOVENSKU ... VÁŽIME SI TIETO DARY ?

12.02.2022

Názov článku hovorí za všetko. Opýtajme sa každý z nás sám seba na túto otázku a pokúsme sa pravdivo odpovedať.

Možno to vyzerá pri aktuálnej situácii na Slovensku nezaujímavo, je to však dôležitejšia téma, než si niektorí dokážeme predstaviť. Vieme o čom hovoríme. Žijeme už 6 rokov "na samote u lesa" a sme za to veľmi vďační. Mesto nikdy nedokáže poskytnúť toľko krásy, čistoty, vitality a Prírody ako Les. Je to úžasné žiť v lese. Skutočne. Samotná lokalita Cerová vrchovina ako Chránená krajinná oblasť je svojou dispozíciou, krásou a potenciálom úžasná. Prináša mnohodimenzionálne inšpirácie a dary pre človeka.  

My sme v minulosti robili práve v obci Lipovany na juhu Slovenska v nádhernom prostredí v rámci projektov "Spojenie detí s Prírodou" tvorivé dielne pre deti s rodičmi rôznych aktivít. Od kurzov prírodného staviteľstva, sadenie stromov, ručných tradičných prác ako tkanie, pletennie, práca s hlinou, pestovateľské práce s rastlinami, modelovanie, výroba hlinených úľov, až po lukostreľbu ... Prišli ku nám priatelia z rôznych kútov Prešova, Bratislavy aj z Prahy (ČR).

Príroda v tejto lokalite je úžasná a situovanie Cerovej vrchoviny mimoriadne obohacujúce aj pre turistov, pre milovníkov spoznávania Prírody a rôznych atrakcii.


Prírodné staviteľstvo - deti s rodičmi ... Hlinený kruhový domček, kombinácia drevo, slama a kameň (Lipovany 2018)


Spojenie s Prírodou u Ľudských bytostí už od útleho detského veku považujeme za veľmi dôležité. Význam je obrovský, vzdelávanie nevynímajúc, presahuje nás viac, ako väčšina z nás dokáže vnímať. Na Slovensku máme úžasné lokality, resp mnoho krás a pokladov. Žiaľ starostlivosť a záujem o ne asi nie sú silnou stránkou (česť výnimkám). Mimoriadne kvality LESOV, vodných zdrojov (aj podzemných) nesú výnimočný potenciál. Slovensko je strechou a Srdcom Európy aj čo sa týka mimoriadnej polohy horských masívov a siete vodných tokov. Ani si poniektorí neuvedomujeme, čo máme za poklady "pod zadkom" a aj sa tak správame.

Sme vďační, že toto prostredie, v ktorom žijeme nám pomáha aj v našej práci týkajúcej sa Zdravého životného štýlu ako komplexného celistvého prístupu k ľudským bytostiam od detí až po dôchodcov. Mnoho detí aj s poruchami autistického spektra sa u nás cítilo veľmi dobre aj s rodičmi a pomohli sme im aj vyladením výživy dosiahnuť v spolupráci s Prírodou skvelé výsledky.


Roháč obyčajný - Lucanus cervus (Lipovany, Cerová vrchovina 2018)


V súvislosti s významom sebapoznania a spoznávania Prírody nás zaujal projekt, ktorý bol odprezentovaný dňa 9. februára 2022 na internetovom rádiu INFO VOJNA, kde Patrik Bujna ako hosť okrem iného pohovoril aj o projekte Slovenská príroda, ktorý považujeme za veľmi pozitívny a potrebný. Vieme presne o čom Patrik hovoril a poznáme práve aj tienistú stránku toho, že máloktorý človek si dokáže vážiť túto prácu, nedokáže oceniť dôležitosť takéhoto projektu. Tak isto je to aj u prístupu pracovníkov školstva (česť výnimkám) a žiaľ aj u poniektorých ochranárov, či pseudoochranárov. 

Práve pre zamedzenie digitálnej demencie u detí vo vzdelávacom procese, ktorá sa nezadržateľne rúti do priepasti devolučného pádu sú potrebné takéto vzdelávacie projekty na báze dobrovoľnosti. Mnohé deti nevedia písať rukou písaným písmom, čítať, mnohokrát vedia len "googliť". Načo niečo vedieť, všetko vygooglim. Otázkou zostáva, či informácie na internete sú kvalitné a pravdivé a do akej miery? Jemná motorika u detí degeneruje, kritické myslenie je obsedantné, bez tvorivosti a schopnosti tvorivo myslieť. 


Výhľad z Lipovianskej rozhľadne smerom na Ipolytarnóc (foto: Andrea Svinčiak)

Nosce te ipsum ... aby sme sa spoznávali, potrebujeme spoznávať aj prostredie okolo nás, Príroda je studnica múdrosti a podáva ruku každému človeku. Je to súčasť procesov, ktoré prebiehajú v morfických a morfogenetických poliach Prírody na Slovensku a na celej Planéte Zem. Pochopenie zmyslu krásy a lásky nám dokáže sprostredkovať práve Príroda. 

Veríme, že už nikdy nebudeme vidieť zvrátené obrazy rodičov pri prechádzkach v lese ... trojročné deti s rúškami na tvári ...


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, február 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, február 2022

https://www.ariadneknihy.sk/