TEMNOTE A ZLU JE POTREBNÉ SA POSTAVIŤ ... trpezlivo vysvetľovať DEŤOM hodnoty CTI, MIERU, PRAVDY, SPRAVODLIVOSTI

23.08.2022

Priatelia, vážení čitatelia, tém, ktoré rezonujú v dnešnej spoločnosti a podporujú na Zemi temnú stranu sveta, je obrovské množstvo. Zlo sa snaží pôsobiť na rôznych frekvenčných úrovniach. Pokiaľ nie ste "nad tým", nedokážete rozpoznať ovládací a lživý charakter týchto energií. Preto je potrebné podporiť každý jeden moment, ktorý sa snaží odkrývať zlo a temné systémy, ktoré pôsobia práve na Slovensku aj na naše deti, mládež.

Existujú vedecké sociologické štúdie, ktoré vyhodnotili, že najvyššia hrozba "krvavých prevratov a revolúcii" vzniká v tých štátoch, kde vekový interval od 14 až do 29 rokov, tvorí viac ako 30 % populácie. Je potrebné mierovou cestou, teda bez akýchkoľvek prejavov násilia, poukazovať kultivovaným spôsobom (aj prostredníctvom kvalitného humoru) na korene zla, ktoré sa prejavujú v spoločnosti. 

Treba si vážiť každého jednotlivca, ktorý sa snaží úprimne, čestne a pravdivo, trpezlivo vysvetľovať dôležitosť pravdivosti aj v dejinách (najlepšie písomne, kvalitným dialógom a polemikou, zvukové relácie, atď, ...). Pravdivosť je mimoriadne umenie, ktoré sa u Ľudskej bytosti vždy opiera o vnútornú čistotu bytosti. Intelektuálne konštrukty s chladným bezcitným srdcom, bez ľudskosti a súcitu, nikdy nesmerujú k Pravde.

Skazená propaganda chrapúňov, ktorí sú totálne pomätení, duchovne mŕtvi (a mnohokrát majú k dispozícii značné finančné prostriedky a bohaté zdroje), útočia nevymytými propagandami najmä na deti a mládež. Choré reklamy v mainstreamových médiách, podporované politickými pseudoelitami a špičkami na Slovensku, zneužívajúc pritom slovo "inakosť", rozkladajú mravný rozmer spoločnosti. Korene satanizmu nám vydávajú tieto monštrá v dnešnej spoločnosti za "slobodu a vlastný príbeh človeka". 

Vláda SR, každý jeden z nich, prezidentku nevynímajúc, pokiaľ by mali len štipku elementárnej cti a mravnosti, okamžite odstúpia, tak, že ani smrad by po nich nezostal. Okamžite !!!

Pritom sa na nich ako totálnych idiotov vykašlú všetci grázli, ktorí ich v prejavoch klinickej tuposti a skazenosti podporujú napríklad posledné 2 roky. Sú tak úbohí, že svojou energetickou kvalitou sa nespracú už ani do intervalu úpadkovej frekvencie zodpovedajúcej antikristovi. Sú ešte nižšie.  

Duchovná úloha Slovenska je veľmi náročná, vždy bola, preto ju nepochopí zvierací typ psychiky u nízkej bytosti človeka. 

Srdce Európy - Slovensko je mimoriadnym principiálnym významom pre vyváženosť dejov a ľudskej civilizácie. Preto je potrebou kreatúr ho obsadiť, znefunkčniť. O tejto myšlienke hovorilo mnoho bádateľov a osobností nielen Slovenských dejín. Je to Pravda, ktorej čistota sa má prebudiť. 

Príklad z praxe? Napríklad výstavba Mosta Apollo v Bratislave. Osobne sme mali možnosť v septembri roku 2004 (Marian), byť pri realizácii naplavovania hlavného mostného poľa z Bratislavského brehu na pilier v koryte Dunaja, otáčaním na obrovskom kalotovom ložisku. Tam bolo vidieť ako spoločný cieľ spojil ľudí zo Slovenska, Maďarska, Rakúska, Čiech. Rôzne firmy sa podieľali ako subdodávatelia na tomto diele, spolupracujúce s medzinárodným konzorciom, ktoré bolo generálnym dodávateľom stavby. 

Samozrejme nosnou bola spoločnosť Doprastav, a. s. Bratislava. Všetko muselo šlapať ako hodinky Omega. Každý vedel, čo má robiť. Ešte aj šofér vojenskej Tatry 813 na petržalskom brehu vedel, ako silne má doťahovať navijákom a oceľovým lanom mostné pole, lebo Dunaj v tom čase tiekol pomaly :-) 

Výsledok? Dielo slúži ľuďom. Vyhralo aj 2. miesto v súťaži roku 2006, medzi stavebnými dielami z celého sveta v USA, pre mosty realizované technológiou otáčania.


Zrejme vyššie ciele nás vedú k tomu, aby sme spolupracovali. Bez duchovného rozmeru nie je možné tvoriť v materiálnom svete vyvážený dej, ktorý je skutočným prínosom na podporu života a evolúcie, prosperity. Duchovné mŕtvoly, posadnuté chamtivosťou a nenažratosťou, nemajú ani šajnu o duchovnom rozmere existencie. Máme možnosť to vidieť a žiť na vlastnej koži. Vidíme nebezpečenstvo titulov pred menom a za menom bez ľudskosti a skutočnej múdrosti.

Áno, máme tu klinických idiotov, ktorí nepochybne spĺňajú podmienky odbornej definície pre ľahkú mozgovú disfunkciu, či iné diagnózy dominantnejšieho charakteru. Inak by nemohol niekto tvrdiť, že Slovensko, Slováci nemajú bližšie k Slovanom a k Rusku, ako k západnej kultúre, či hegemóniou obsadeným fešákom spoza veľkej mláky, ktorí skáču tak, ako veľké kľučky pískajú. 

Slovensko má byť príkladom vyváženosti, Mieru, Cti, Spravodlivosti, čo sa v praxi má prejaviť ako príklad mierového života v Pravde. Pojem Cti je viac ako akékoľvek peniaze. Ako je tomu v súčasnosti? Presne naopak. Nemáme dôstojnosť, vazalstvo za judášsky groš nás fascinuje. Česť výnimkám.

Vsugerovať našim deťom, mládeži, že my (Slováci) sme prozápadní aj vždy sme boli, (nielen geograficky), vytváraním karikatúry dejín, je mimoriadne nebezpečné. Je dôležité pravdivo poznať dejiny. Slovenskú históriu, ale aj celej ľudskej civilizácie. Pretože na lži sú postavené dejiny (drvivá väčšina dejín, ktoré sa učia v školách), aby ovládali prítomnosť a teda aj budúcnosť. Áno, práve preto je potrebné pravdivo poznať minulosť ľudskej civilizácie, o čo sa snažíme aj my. 

Chtiac - nechtiac vidíme a počujeme ako v mainstreamových médiách najväčší kreténi, ktorí skutočne nemajú ani šajnu o pravdivých dejinách za posledných 100 rokov, sa prezentujú ako autority, ktoré nám vykladajú dejiny (chorými banermi a reklamami). Ich úroveň je pritom taká, ktorá ani nestojí za kritiku. Nevedia, kto to boli osobnosti Dubček, Štúr, Hurban, Hodža, Francisty, Daxner, Mináč a mnoho ďalších osobností Slovenských dejín ... 

Snažme sa chrániť naše deti pred glorifikovanými tupcami a chrapúňskymi hyenami, ktoré sa snažia v praktickom živote ukotvovať karikatúru dejín, aby miatli Vedomie našich detí a mladej generácie. Tým sa snažia ovládať prítomnosť a budúcnosť.

Niet pochýb o tom, že na Slovensku sa za "hoaxy a konšpirácie" vydávajú v drvivej väčšine preukázateľne Pravdivé informácie, nikto sa neospravedlní, keď pošpiní princíp Pravdy. Lož prináša výhody za úpis, právo a legislatívne rámce sú zneužívané proti spravodlivosti ... a stádu to vyhovuje (lebo lízing, lebo hypotéka, lebo oni ma platia, atď,...). 

Každá maličkosť, úprimne verná Pravde je prínosom ... i keď to stojí mnoho energie :-)


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, august 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, august 2022


https://www.ariadneknihy.sk/