Slovensko - Kubánske stretnutie v Banskej Bystrici

01.10.2023

V júni tohto roka sa konal seminár o možnostiach spolupráce v cestovnom ruchu medzi Kubou a Slovenskom. O tomto seminári sme písali v tomto článku.

Predĺženú verziu videoreportáže aj s prednáškami nájdete tu na tejto adrese

Ďalšou udalosťou v snahe o spoluprácu bolo pracovné stretnutie, ktoré sa konalo 27. septembra 2023 v meste Banská Bystrica. Stretnutia sa zúčastnili pozvaný veľvyslanec Kubánskej republiky Rafael Pino Bécquer s manželkou, konzulkou pani Mercedes Matea Santos Calzada. Organizátorom tohto stretnutia bola Spoločnosť slovensko - kubánskej spolupráce José Martího, Fórum sociálnej spravodlivosti a keďže spolupracujeme, tak sme boli prizvaní tiež sprevádzať pána veľvyslanca a spracovať videozáznam..

Prvou zastávkou návštevy bola Základná škola Adely Ostrolúckej v Budči. Pani riaditeľka PhDr. Zuzana Podhradská so svojim učiteľským zborom privítala pána veľvyslanca a keďže zároveň škola oslavovala Európsky deň jazykov, bol pripravený úžasný program, vrátane vystúpení zameraných na slovenskú kultúru, hru na fujare, heligónke a ľudový spev dievčať, prezentácie vytvorenými žiakmi. Škola bola nadšená z takej významnej návštevy. Španielčina, nemčina, angličtina znela chodbami školy.

Ďalším bodom cesty a plánovaných stretnutí bol rektorát Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde bol pán veľvyslanec privítaný prorektorkou pre medzinárodné vzťahy doc. Mgr. Ing. Miroslavou Knapkovou, PhD. a prof. Ing. Vandou Marákovou, PhD., vedúcou katedry cestovného ruchu Ekonomickej fakulty UMB. Na rokovaní sa preberali otázky o možnostiach spolupráce na rôznych úrovniach - od ministerstiev cez vysoké školstvo až po vedeckú činnosť, jazykové možnosti zlepšenia študentov. Zaujímavé boli paralely rozvoja cestovného ruchu na Slovensku a momentálne na Kube. Obidve strany sa zhodli, že takáto spolupráca by bola veľkým prínosom pre obe strany. 

Z rektorátu Univerzity Mateja Bela smerovala cesta do Bilinguálneho gymnázia Mikuláša Kováča, kde veľvyslanca prijala pani riaditeľka PaedDr. Alena Paulová s učiteľmi španielskeho jazyka. Gymnázium bolo zriadené už v roku 1993 a má za sebou zaujímavé skúsenosti vrámci programov Erasmus, výmeny študentov a zlepšovania kvality študentov pre uplatnenie v praktickom živote.

Ďalšou zastávkou bola bilinguálna anglicko - španielska súkromná materská škola Hello v Banskej Bystrici. Pani riaditeľka Mgr. Lucia Filipová spolu s učiteľkami pripravili krásny program aj v štýle slovenskej kultúry a ako sa patrí privítali detičky veľvyslanca chlebom a soľou. 

Posledným bodom programu bola návšteva Stredoslovenského múzea v Thurzovom dome na Námestí SNP, kde sa pán veľvyslanec s pani konzultkou dozvedeli mnoho zaujímavého o histórii Slovenska. Dozvedel sa o priemysle (sklársky priemysel, keramika...), nerastnom bohatstve, poľnohospodárstve, kultúre a umení naprieč storočiami. Slovensko bolo naozaj sebestačnou krajinou a máme sa čo činiť, aby sme nezostali v područí dravcov. Kuba zostala hrdou krajinou a už 60 rokov, napriek chudobe, čelí a odoláva embargu USA. Odporúčame všetkým školám, aby svojich žiakov zaviedli do tohto múzea, pokiaľ tak ešte neučinili.

V Slovenskej reštaurácii nás čakala po vyčerpávajúcom, ale príjemnom dni, chutná večera. 

Chceme sa srdečne poďakovať organizátorom tohto stretnutia a veríme, že spolupráca medzi Slovenskom a Kubou sa bude rozvíjať v každej oblasti na všetkých úrovniach tak, ako to bolo pred rokom 1989, kedy spolupráca medzi našimi krajinami bola veľmi plodná a mala výsledky. 

Hlavnými organizátormi boli Mgr. Ľubomír Rejko, Jozef Belička, Stanislav Lupták, šoféri ako aj asistentka veľvyslanca Mgr. Michaela Mitrová. Ďakujeme všetkým riaditeľom, učiteľkám, deťom a personálu za prípravu a krásne programy, ktoré predviedli. Musíme však naozaj vynaložiť ako národ veľmi veľa energie na to, aby sme si zachovali svoje národné tradície a zostali Slovenskom, čo nepovažujeme za nacionalizmus, ale za zachovanie svojej špecifickosti, splnenie svojej duchovnej úlohy a nesplynuli s Európskou úniou do stratena. 

Videoreportáž zo seminára, ktorú sme pripravili si môžete pozrieť tu : 


Slovensko - Kubánske priateľské vzťahy sú aj z nášho pohľadu veľmi srdečné a priateľské, vyznačujúce sa úprimnosťou. Práve spolupráca medzi oboma krajinami - Slovenskom a Kubou, ktorej veľkú systémovú analýzu sme pripravili na báze cestovného ruchu, multiplikačných a synergických efektov je mimoriadne dôležitá pre obe strany, oveľa viac, než by sa na prvý pohľad zdalo s obrovskými presahmi aj z hľadiska duchovných princípov. Viac sa dozviete z ďalších článkov ...


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, október 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, október 2023

https://www.ariadneknihy.sk/