PRAVDIVÉ POZNANIE MINULOSTI : SPOMIENKA na KONFERENCIU NATO v roku 2000 konanú v Bratislave, s cieľom OVLÁDNUTIA EURÓPY (1. časť) ...

18.05.2023

Pravdivé poznanie a to nielen minulosti, je dôležité, pre pochopenie chýb, omylov a vychýleností, ktoré pri tvorení dejov spôsobili anomálie, inak nazývané aj zlo, alebo temnotu. Ide teda toxické deje, ktoré sú disharmonické a parazitujúce. Takéto toxické deje smerujú v konečnom dôsledku proti životu a zdraviu, proti ľudskosti. 

Pri pravdivom poznaní sa nepohneme bez duchovného priaznivého vzostupu, teda bez vzostupu priaznivého energetického naladenia svojej bytosti. Prečo? No preto, lebo nepochopíme pravdivú príčinu, prečo sa deje to, čo sa deje a pochopiteľne ani nemôžeme následne vedieť, ako chybu eliminovať. Inak je to väčšinou iba táranie v nízkej frekvencii Vedomia, pritom si tárajúci myslia, že "vedia", väčšinou sa na všetko pozerajú len cez peniaze. Škody vidia len v "peňažnej úrovni", nevidia ujmy energetické, emocionálne a iné, ktoré sú podstatne horšie. Jednoducho názor tárajúcich je prízemný a teda aj primerane nedostatočný a najmä s nízkou úrovňou pravdivosti. Je to ako keď sa chce niekto sa hrať na spravodlivého a pritom samotný jeho spôsob života je parazitujúci. Česť výnimkám.

Pravdivé poznanie minulosti, napríklad tento článok, by si mali uvedomiť najmä mladšie generácie, ktoré majú vymývané mozgy aj v školách, prostredníctvom indoktrinácie. Kedy už pochopíme, aspoň poniektorí, že vzdelanie a to akékoľvek, ešte neznamená automaticky múdrosť. Vzdelanie bez vnútornej kvality a čistoty energie, na ktorej vibruje ľudská bytosť, povedzme inými slovami bez etického a mravného vzostupu je, resp. môže byť zbraň. 

Povedia si poniektorí, no a čo. Keď na Slovensku môžeme mať sudkyne, ktoré sú ako bytosti mentálne narušené v mravnom úpadku, so sklonmi k sadizmu a pomstychtivosti, ktoré majú korene v emocionálnych poruchách z detstva, môžeme si robiť všetci, čo chceme. Ako sa môže stať sudcom na Slovensku človek, ktorý je duchovne hlboko napadnutý a obsadený temnými energetickými vplyvmi, ktoré sa na úrovni jeho DNA prejavujú ako skrytá vážna duševná úchylka, či anomália? 

Ako sa to môže stať? Pritom sa s tým nedokáže spoločnosť vysporiadať. Na Slovensku asi len 2% sudcov z tých, ktorí obliekajú talár, zodpovedajú ako ľudské bytosti svojou mravnou a etickou kvalitou vyváženou so vzdelaním, skutočne možnosti kvalitne vykonávať povolanie (poslanie) či funkciu sudcu. Je to strašné. Väčšina z nich nemá ani šajnu o tom, čo to je spravodlivosť a právo, dokážu len formálne opisovať legislatívne ustanovenia (väčšinou fašizoidného charakteru), aj to bez aplikačnej schopnosti a citu pre spravodlivosť. Zase sme pri úrovni Vedomia. Taká je vizitka potvrdená z duchovného pozadia sveta, ale aj v materiálnom svete a je úplne jedno, či tomu niekto verí alebo nie. Vidíme to za posledných napríklad 5 - 10 rokov aj pri sudcoch, všetkých právnických povolaniach, ale aj u politikov, štátnických elitách a pod...

Naozaj, je to tak, pretože ľudské bytosti v drvivej väčšine nedokážu rozpoznať duchovné pozadie, dobro, zlo, pravdu, lož, čo sú objektívne rozpoznateľné energie a informačné algoritmy. Druhá vec, pokiaľ je bytosť ovládnutá strachom. Informáciu a jej pravdivosť nedokážeme rozpoznať len intelektuálne, to nestačí, taká je prax. Intelektuálne ľudia vedia síce polemizovať, avšak nedokážu rozvíjať tému tak, aby zvyšovala svoju vyváženosť, harmóniu a pravdivosť, tvorivosť, pokiaľ nedostávajú potrebné energetické vzostupné impulzy. Aj preto je dôležitá kvalita myslenia a jeho vyššie, stále vyváženejšie úrovne, ktorú možno rozvíjať najmä kvalitou výživy fyzického tela, ako základom. O tom budeme pripravovať podcasty.

...............

Dnes si teda napíšeme o Konferencii NATO, ktorá sa konala v Bratislave v roku 2000, kde je preukázateľné na základe jej záverov, ako prispela k cieľu ovládnutia Európy. Ministerstvo zahraničných vecí USA a Americký podnikový inštitút (AEI) sa blysli svojou skazenosťou a špinou v Bratislave, keď útok NATO sa snažil "napraviť" startegické chyby, ktorých sa dopustil generál Eisenhower. Prejdime si teda túto konferenciu po bodoch, podľa prítomného zdroja. Na takýchto špinavostiach sa podieľali zločinci ako Dzurinda, Miklóš a spol. kumpánov, však sami si viete zistiť bez problémov, kto hlasoval vo vtedajšej vláde "ZA" otvorenie vzdušného priestoru pre bombardovanie Juhoslávie, ako prehnitý šmejd Dzurinda povedal "otvoril som nebo ..." ...  

Bod prvý : Organizátori konferencie (US State Department a American Enterprise Institute) požadovali urýchlené uznanie Kosova podľa medzinárodného práva ako nezávislého štátu. Právnou analýzou viacerých špičkových expertov sveta (nielen) je preukázateľne potvrdené, táto požiadavka naznačuje, že Helsinská dohoda týkajúca sa európskej bezpečnosti a spolupráce (OBSE) sa považuje za bezcennú pre Spojené štáty, napriek tomu, že USA a všetky európske štáty dohodu podpísali. Hlavným úspechom Helsinskej dohody bolo, že všetci signatári súhlasili s tým, že žiadna hranica v rámci Európy nemôže byť zmenená násilnými prostriedkami. Požiadavka USA na urýchlené uznanie nezávislého štátu Kosovo nebola ničím menším, ako návratom do barbarskej minulosti, keď sa hranice Európy neustále prekresľovali do krvi. Neznamenalo by to nič viac ani nič menej ako zrušenie Helsinskej dohody, čo by ohrozilo aj OBSE a malo by to ďalekosiahle a hrozivé dôsledky pre celý kontinent.

Vzhľadom na množstvo nevyriešených sporov týkajúcich sa hraníc a menšín na starom kontinentne by to otvorilo skutočnú Pandorinu skrinku, a práve preto bola väčšina európskych partnerov NATO veľmi skeptická  k požiadavkám amerického spojenca. USA však práve preto použili úskočný a skazený právny trik, aby dostali, čo chcú, a obišli európske námietky, ako sa to ukazuje v liste Willyho Wimmera.

Bod druhý : Organizátori konferencie "vysvetlili", že Juhoslovanská republika musí byť vylúčená zo všetkých inštitúcií právneho štátu, a najmä mimo Helsinských dohôd. Tento právny trik by vyriešil problémy násilníckeho Washingtonu. Kosovu by to umožnilo získať nezávislosť so súhlasom NATO, bez porušenia pravidiel OBSE. Ak Juhoslávia nespĺňala parametre uvedené v Helsinskej dohode, obsah tejto dohody sa na túto krajinu nevzťahoval. Skutočnosť, že Federálna republika Juhoslávia podpísala Helsinskú dohodu, sa pohodlne prehliadala. Zdalo by sa, že Spojené štáty, ako posledná zostávajúca superveľmoc na svete, môžu podľa ľubovôle určiť, ktoré krajiny spadajú pod Helsinskú dohodu a ktoré nie, inými slovami, ktoré hranice možno meniť násilnými prostriedkami, a ktoré nie. 

Čo to je? Demokracia? Aha, asi áno, demokracia. Alebo že by totalitárna demokracia? Konferencia v Bratislave v roku 2000 jednoznačne produkuje nespochybniteľný dôkaz procedúry s akou ľahkosťou a aroganciou Spojené štáty ignorovali medzinárodné dohody, keď sú v stávke ich záujmy.

Bod tretí : Európsky právny štát je prekážkou NATO. Americký právny systém je preto pre Európu vhodnejší. Týmto svojim vyhlásením Washington jasne odhalil svoj imperialistický a globálny nárok na moc a patent na spravodlivosť. Existujú pozoruhodné paralely medzi spôsobmi, akými USA v tomto smere fungujú, a spôsobom, akým si rímski cisár nárokovali svetovú moc. Dokonca aj Američania, ktorí kritizujú svoju vládu, si uvedomujú, že nároky ich národa na globálnu moc, využívajúc americké skazené hodnoty ako štandard, sú hľadaním Nového svetového poriadku.

Bod štvrtý : Vojna proti Juhoslávii bola vedená s cieľom napraviť nesprávne rozhodnutie generála Eisenhowera počas druhej svetovej vojny. Potvrdzujú to aj uniknuté informácie z tajných služieb. Týmto spôsobom, zo strategických dôvodov vyžadujúcich rozmiestnenie amerických vojakov v tomto regióne, bolo chybné a opravené. Historický detailný výskum a systémová analýza dát v materiálnom svete a aj prienikov duchovného poznania jasne naznačujú, že táto "chyba" Eisenhowera sa odvoláva na výsledky spojeneckých konzultácií v Teheráne, v roku 1944.

Počas tejto konferencie sa spojenci rozhodli stiahnuť svoju podporu legendárnemu rojalistickému guerillovému vodcovi generálovi Dražovi Mihailovičovi. Namiesto toho sa rozhodli vtedy podporiť v tom čase neznámeho Tita. Po vojne to bol skôr komunista Tito, než rojalistický priateľ Západu Mihailovič, kto rozhodoval o usporiadaní Juhoslávie. Po vojne pokračoval Mihailovič v partizánskom boji proti Titovi. Nakoniec padol do Titových rúk a bol popravený.

.............................

K Slovensku odkaz dnes : V súčasnosti je obludnosť a toxicita šíriaca sa energeticko - informačnými poliami na Slovensku dosahujúca historické maximum. Ešte nikdy nebola taká nízka frekvencia celkového vedomia (v priemere) na Slovensku, ako je tomu v súčasnosti. Ľudské bytosti v drvivej väčšine majú ovládnuté svoje vnútra (väčšinou nevedome). Česť všetkým výnimkám, ktoré nerezignovali a stále stavajú na cti, čestnosti, charaktere a hodnotách mravných princípov, kultúrneho a duchovného vzostupu. Je ich málo. Mladé generácie sú infikované selektívnou slepotou a hluchotou, na základe pôsobenia výhradne sebeckej tendencie vychádzajúcej z rodín, nezáujem o celostné poznanie a architektúru koncepcie priaznivého vývoja. Systém na Slovensku je nastavený ako parazitujúci : "Po mne potopa", ukotvujú sa démonické a zvieracie typy psychiky ľudí (otrokov), k čomu prispieva najmä kvalita vzdelávania. Nasledujúce voľby sú kapitálne, čo sa týka prežitia Slovenska. Nové generácie, narodené po roku 1990 sú doslova čo sa týka úrovne vedomia existenčne vygumované, fungujúce na autopilota ovládacieho matrixu, výnimky takmer neexistujú. Voľby, ktoré nasledujú sú poslednou možnosťou, kedy môžu povstať z popola mravné hodnoty, úcta k Pravde, čestnosti, úprimnosti, spravodlivosti pre celkový vzostup, v takom prípade je možné za obdobie nasledujúcich 10 rokov reparovať základné fatálne zlyhania na Slovensku za posledné 3 roky. Kľúčová pre priaznivý vývoj je a bude výmena na poste Prezidenta Slovenska. Vývoj na Slovensku nie je možné priaznivo zmeniť ťahmi politickými persónami a figúrkami, ale úplne novými kvalitatívnymi princípmi hodnôt, na ktorých sa zhodnú bežní občania - čestnosť a pravdivosť, odstránenie tendencii skazeného rodinkárstva, eliminácia vlastizradcov a kolaborantov z riadiacich funkcií, aby nemohli škodiť štátu, ľuďom a priaznivému vývoju a nezatiahli Slovensko do vojny ... to ovplyvní zásadne mnoho ďalších okolností ... Že je to utópia? Isteže, pre skazených jedincov je to utópia.

... pokračovanie ďalších bodov (Konferencie) v nasledujúcom článku ...© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, máj 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, máj 2023

https://www.ariadneknihy.sk/