NOVÉ RELÁCIE SI MÔŽETE VYPOČUŤ V PODCASTOCH ...

19.02.2022

Pre priaznivcov pripravujeme tento týždeň ďalšie relácie v časti podcasty so zaujímavými hosťami na témy, ktoré dynamicky vplývajú na vývoj spoločnosti v mnohých smeroch.


Konkrétne sa môžete tešiť na rozhovory s kardiologičkou MUDr. Sandrou Hanáčkovou, s chirurgom MUDr. Františkom Hanáčkom, a ich praktickými skúsenosťami v oblasti svojich odborných špecializácii aj počas obdobia posledných dvoch rokov, ako pomohli mnohým Ľuďom nielen v oblasti Zdravia ale aj osobného rastu, ľudským prístupom. Ako pomáhali ľuďom aj prekonať strach, vyslobodiť sa vnútorne z otroctva ovládacích paradigiem. Nové myšlienky a skúsenosti, ktoré smerujú o Pravdivosti, sebaúcte, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre Zdravý životný štýl, Zdravie, Vitalitu, prirodzenú Imunitu, plnohodnotný úspešný život, naplnenie životného poslania ...

Ďalšími vzácnymi hosťami budú napríklad Prof. PhDr. Ján Šafin, PhD, s ktorým sa budeme rozprávať pravidelne o dôležitosti celistvého poznania múdrosti, kde sa zapája aj intuícia okrem zložiek empirických a rozumu, o Sofiológii ako filozofii, ktorá je v tradícii Slovanov podkladom pre rozvíjanie intergrálnej vedy celistvého poznania. Pravda, múdrosť, krása, láska ako tvorivá sila, etické vyššie cnosti, mravná intuícia ako hodnoty, ktoré vo vzájomnej vyváženosti vytvárajú predpoklady pre evolúciu a vzostup Vedomia ...


Pochopiteľne sa môžete tešiť aj ďalšie osobnosti z oblasti verejného života, vedy, rôznych oblastí spoločenského života, ktoré budú pre vás prekvapením, pretože ich spoločným cieľom je Ľudskosť, Pravdivosť, túžba po pravde a spravodlivosti, etickom spôsobe života vo výváženosti s vedecko - technickým pokrokom so sebaúctou k Ľudskej dôstojnosti. 

Prajeme príjemné počúvanie a nové poznanie :-)© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, február 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, február 2022

https://www.ariadneknihy.sk/