NEÚCTA VOČI PROFESII A VOČI ŽENÁM ... ÚBOHOSŤ, KTORÁ VYRAZILA DYCH

04.02.2022

Ako napísala na svojom facebookovom profile dnes Monika Sofiya Soročinová :

"Prevziať si medzinárodné ocenenie Justitia Awards v kategórii výnimočná ženská právnická osobnosť pre rok 2021" a pritom : nevedieť, že interpretačná doložka nemá žiadnu relevanciu pri bilaterálnej medzinárodnej zmluve akou je zmluva o obrannej "spolupráci" medzi SR a USA, nemať riadne vykonanú koncipientskú prax a nechať sa zapísať do zoznamu advokátov, roky podporovať obmedzovanie základných ľudských práv, ukončiť právnickú fakultu dokonca bez diplomovej práce, ... 

... tak to chce riadnu dávku SEBAREFLEXIE. "86. 

Najvplyvnejšia žena sveta", ktorej "vplyv" vyvolal v roku 2018 protesty po vražde J. Kuciaka sa opäť nezaprela. Do partie jej už chýba len, aby jej kamoška bieloruská kuchárka Cichanovska, ktorá vyvolávala protesty plné agresivity a násilia platené západom, dostala Nobelovu cenu za mier. Aaaach jaj. Takúto hanbu robiť nám, ženám, vo svete takúto hanbu, na sto rokov...

...

... presne tak, stotožňujeme sa s Monikou. Človek si myslí, že už nemôže existovať väčšia stupidita ako na Slovensku ukazujú konkrétne situácie každý deň u politických elít. 

Ale nie, stále nájdete viac a viac exponované neuveriteľné úbohosti s nekonečnou nízkosťou, prázdnotou, ktoré nesú hlboký mravný úpadok a nedôstojnosť. Ľudskú nedôstojnosť. Toto bol skutočne vrchol. Lekcia pre ľudí, aby videli, čo to je propaganda a faloš. Zelená je modrá, viete? Nevadí, že je to lož. Lebo niekto si tak zmyslel ... 

Nechceme byť vulgárni aj keď sa doslova natíska spŕška výrazov, ktoré by trvali veľmi dlho ako klasifikácia tohto neskutočne impertinentného a difamujúceho počinu. Hanba bola najmä vôbec prijať tento nechutný pokus o ocenenie, to je neschopnosť sebareflexie a zosmiešnenie človeka ako seba samého.

V tomto prípade ako to popisuje Monika ide aj o neúctu voči ženám a neúctu voči právnickému povolaniu ako takému. Čo my chceme na Slovensku prosím, keď sa dejú takéto úbohé veci priamo v prezidentskom paláci? Spravodlivosť? Ehm ...

Ako k tomu prídu mnohí obyčajní ľudia a aj profesní právnici, ktorí sa snažia pracovať dlhé roky poctivo, makajú na sebe, eticky s mravným puncom? Toto je totálne zhodenie ich práce a zapľutie do očí, výsmech. Proste katatsrofa na viacerých úrovniach.

Zrejme nám skutočne neostáva nič iné ako pracovať každý jeden z nás sám na sebe, na svojej úrovni etiky, mravnosti, čistoty, aby sme budovali tak spravodlivú spoločnosť "ZDOLA". Vedomie tvorí bytie. Niet inej možnosti. 

Nemôžeme sa spoliehať na skazené elity, ktorých pôsobenie sa kráti. To nie je stimul kvality a čistoty. Mali by sme chcieť "vidieť ďalej", s väčším presahom než len v úrovni, že politické elity a vlády sa menia, striedajú. Nespoliehajte sa na politické elity, že vám chcú "dobre a lepšie :-). 

V prvom rade pracujte na sebe a nechajte pôsobiť rezonanciu energie, ktorá svojou čistotou pritiahne k sebe čestných, poctivých a pravdivých ľudí, ktorí tvoria Novú existenciu.


Skúste sa prosím milé ŽENY preniesť cez tento primitívny útok na pojem CTI a nech vám v tom skromne pomôže k úsmevu aspoň tento pohľad na kvety z našej záhrady :-)


Vaša Sila a ľudská dôstojnosť vychádza zvnútra a nech vás stále sprevádza :-)


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, február 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, február 2022

https://www.ariadneknihy.sk/