FANATIZMUS NACISTOV sa opieral o OKULTIZMUS A MÁGIU ... utajená história a vývoj plavidiel s antigravitačným pohonom ... (8. časť)

23.12.2022

Na úvod ôsmeho pokračovania článkov na túto tému si dnes na začiatku zhrňme kvôli prehľadnosti texty, ktoré sme zatiaľ publikovali. Sú nasledovné :

1. FANATIZMUS NACISTOV sa opieral o OKULTIZMUS A MÁGIU ... utajovaná história (1. časť) zo dňa 1. 12. 2022

2. FANATIZMUS NACISTOV sa opieral o OKULTIZMUS A MÁGIU ... utajovaná história (2. časť) zo dňa 2. 12. 2022

3. FANATIZMUS NACISTOV sa opieral o OKULTIZMUS A MÁGIU ... utajovaná história (3. časť) zo dňa 4. 12. 2022

4. FANATIZMUS NACISTOV sa opieral o OKULTIZMUS A MÁGIU ... alebo duchovné pozadie vzniku SS (4. časť) zo dňa 5. 12. 2022

5. FANATIZMUS NACISTOV sa opieral o OKULTIZMUS A MÁGIU ... spoločnosti THULE, VRIL a Maria Orsič (5. časť) zo dňa 7. 12. 2022

6. FANATIZMUS NACISTOV sa opieral o OKULTIZMUS A MÁGIU ... spoločnosť VRIL a návrhy na konštrukciu medzihviezdneho plavidla s antigravitačným pohonom (6. časť) zo dňa 10. 12. 2022

7. FANATIZMUS NACISTOV sa opieral o OKULTIZMUS A MÁGIU ... plavidlá s antigravitačným pohonom RFZ 2, FG Vril 1 - Jäger a ďalšie tajné technológie ... (7. časť) zo dňa 16. 12. 2022

................................

V závere siedmej časti sme uviedli nasledovné skutočnosti :

Nakoľko sa vedľajším účinkom prejavuje indukcia značného elektrostatického náboja ako na povrchu lietadla, tak aj v jeho okolí, nesmie mať konštrukcia plavidla ostré rohy a výčnelky (nebezpečenstvo elektrického výboja). Vril 1 bol riadený pomocou prístroja "Magnetfeldimulsor-4a", ktorého podstata je veľkou záhadou, o ktorej by nám vedel podrobne rozprávať zrejme len Nikola Tesla. Princíp je založený na tom, že dochádza k určitému vychyľovaniu hmotného ťažiska plavidla z "ťažiska" jeho elektrogravitačného poľa, ktoré sa snaží ťažisko lietadla opäť dosiahnuť, čo sa prejaví zmenou letu. Podľa veľkosti vychyľovaného impulzu môžu byť zmeny smeru o 90 stupňov, 45 stupňov, alebo 22,5 stupňa voči ose lietadla. Veľkou výhodou sú možnosti náhleho odskoku.

Pre zaujímavosť je možné uviesť, že tento typ letadiel FG Vril 1 bol úplne bežný pred 20 000 rokmi v Indii, v Ríši Rámu. Pre získanie levitačného efektu nazývaného "sila laghina" a gravitačného priťahovania k povrchu zeme (sily garimy) sa používalo zariadenie veľmi podobné levitátoru Vrilu 1.

Príslušné a veľmi podrobné informácie pochádzajú zo súboru védskych manuskriptov Veda Vimana, ktorých autorstvo sa prisudzuje Ríši Brighov. Ďalšie podrobné informácie pochádzajú z tibetských tantrických spisov prenesených tibetskými lámami na úteku pred Číňanmi do indického Chandrigaru, kde študovala aj Dr. R. Reynová.

Vyplýva z toho, že konštrukcia a zásadné princípy stavby lietadla VRIL 1 sú veľmi staré, ale súčasne na úrovni pozemskej technológie predstavuje principiálne nový a perspektívny smer vývoja pozemskej leteckej technológie.Skúsenosti nemeckých inžinierov a projektantov s prevádzkou Vril 1, sa preniesli na vývoj a úpravy systémov pre medzihviezdne lode Vril 7 Odin, Vril 8 Walhall a Haunebu DOSTRA, o ktorých budeme ešte v budúcnosti písať.  

Na základe vášho záujmu pokračujeme dnes 8. článkom na túto tému utajovanej histórie nacizmu ...

V rokoch 1941 a 1942 sa pozícia spoločnosti VRIL stávala vzhľadom k meniacej sa politickej situácii stále zložitejšia, pretože odchovanec spoločnosti Thule, Adolf Hitler, si začal robiť, čo chcel, a nehodlal sa naďalej riadiť radami Karla Haushofera. Nakoniec to došlo až tak ďaleko, že "vodca nemeckého národa", totálne ignoroval spoločnosť Thule a dokonca zakázal spoločnosť VRIL s odôvodnením, že sa jedná o "okultné" združenie. Aj napriek tomu technický úsek VRILu mohol pod označením "Výroba pohonných systémov" ďalej existovať a prijímať zákazky. Duchovné zdroje pamäťových jednotiek Planéty Zem potvrdzujú, že následne bola zavraždená Mária Orsic, médium zo Záhrebu. V reakcii na túto vraždu, vydal Himmler, bez Hitlerovho vedomia pokyn, aby madame Traute, druhé médium spoločnosti VRIL, cez ktorú prichádzali channelingové prenosy, bola dopravená na Wewelsburg, do akejsi "ochrannej väzby".

Spoločnosť VRIL však po Hitlerovom zákaze existovať neprestala, v utajenom režime fungovala ďalej. Jej špičky udržiavali aj naďalej kontakty s vysokými dôstojníkmi wehrmachtu a taktiež s vtedajším šéfom špionáže, admirálom Canarisom. Po vojne sa nakoniec premenila v tajnú organizáciu s názvom "Reťaz".

Je potrebné dodať, že taktiež SS začala po roku 1938 vyrábať svoje vlastné lietadlá, plavidlá diskovitého tvaru s antigravitačným pohonom, podľa plánov a návodov z dielní spoločnosti VRIL. Projekt RFZ nebol zastavený, ale bol preorientovaný na vývoj diskoidných plavidiel poháňaných novými typmi plynových turbín. Prvý model spoločnosti VRIL niesol názov RFZ 4 a neskôr sa objavili jeho vylepšené verzie. Napríklad lietadlo s dlhým doletom, ktorého názov bol najprv RFZ 5 a neskôr sa premenoval na Haunebu (Haunebu 1). V roku 1942 sa dostala do výroby zdokonalená verzia Haunebu 2, ktorá mala priemer 26 až 32 metrov, s výškou 9 až 12 metrov, mohla prepravovať až 20 osôb. Tento stroj používal ako pohonnú jednotku "thulský tachyonátor", ktorý umožnil vzlietnuť až do najvyšších vrstiev atmosféry, nízko nad zemou dosahoval rýchlosť 6 000 km/h. Nemci takýmto spôsobom sledovali aj odvedenie pozornosti nepriateľských výzvedných služieb, od plavidiel Vril a Haunebu, čo sa im aj podarilo a dodnes existuje v tejto oblasti zmätok.

Mnoho písomných záznamov existuje o testoch nemeckých lietajúcich tanierov v okolí Prahy koncom roku 1944 a začiatkom roku 1945, ktoré sa vzťahovali konkrétne na plavidlo RFZ 7 konštruktérskeho tímu Schriever - Habermöhl - Miethe - Belluzo, ktoré bolo poháňané dvanástimi turboagregátmi BMW 028. Ako palivo sa používala skvapalnená propan - butanová frakcia. V niektorých povrchných pojednaniach býva tento stroj RFZ 7 mylne zamieňaný za stroj Vril 7 Odin. Archívne záznamy letových skúšok udávajú, že počas jednej minúty vystúpal RFZ 7 do výšky 8 000 metrov, pri horizontálnom lete dosahoval rýchlosť 2 200 km/hod. a podarilo sa dosiahnuť maximálnej výšky letovej hladiny 24 200  metrov. V praxi neboli však tieto stroje používané pre veľmi veľkú spotrebu nedostatkového skvapalneného propan - butánu.


V tejto dobe dramatických zmien a neustále sa prehlbujúceho vojnového konfliktu, ustúpil projekt "stroja času" úplne do úzadia. Taktiež Karl Haushofer mal úplne iné starosti. Cítil zodpovednosť za to, že pomohol Hitlerovi dostať sa k moci, výčitky svedomia sa dostavili. Haushofera veľmi dráždilo fanatické hromadné prenasledovanie židov zo strany Hitlera. Haushofer hovoril, že židov je potrebné zbaviť vplyvu, najmä politického vplyvu, ale v žiadnom prípade nesúhlasil s ich masakrovaním.

Z Hitlera sa stala "neriadená strela" a Haushofer premýšľal, čo by mal v tejto situácii urobiť. Nakoniec sa rozhodol kontaktovať jedného starého známeho muža, ktorý mal silný zákulisný vplyv na všetky nemecké tajné združenia ... Aleistera Crowleyho. Nebolo to jednoduché, pretože Crowley v tom čase žil v Anglicku a Nemecko bolo s Anglickom vo vojnovom stave. Haushofer využil kontaktov s tajnými službami, zaobstaral si vatikánsky pas, na ktorý vycestoval do Portugalska. 

Tu sa stretol s agentom anglickej tajnej služby Ianom Flemingom, známym, ako autor románov a Jamesovi Bondovi. Ian Fleming bol vysoko postaveným dôstojníkom britskej tajnej služby MI 6. Fleming následne sprostredkoval schôdzku medzi Haushoferom a Crowleym, kde sa radili, ako postupovať proti Hitlerovi. Rozhodli sa zasvätiť do svojich zámerov aj Hitlerovho zástupcu Rudolfa Hessa, ktorý bol blízkym priateľom Haushofera. Ich plán vyzeral tak, že Hess odletí tajne, bez vedomia Hitlera do Škótska, kde dojedná mier medzi Veľkou Britániou a Nemeckom ...

Crowley predal prostredníctvom okultných signálov Hessovi určité informácie, Hess nakoniec túto náročnú úlohu prijal. So svojim lietadlom sa dostal až nad Škótsko, kde následne uskutočnil zoskok padákom. Po úspešnom realizovaní zoskoku nadviazal kontakt s Vojvodom z Hamiltonu, ktorého poznal ešte z predvojnových časov. Celá táto misia stroskotala, pretože Winston Churchil sa odmietol stretnúť z Hessom, tým bol Hessov osud spečatený. Najzaujímavejšie na tomto príbehu je, že Aleister Crowley mal ako vodcovská osobnosť tajného rádu Ordo Templi Orientis dostatočný vplyv na to, aby Churchilov postoj zmenil. Aj napriek tomu to neurobil. Nemecko malo byť hnané do záhuby aj napriek tomu, že bude spoločnosť VRIL obetovaná. Haushofer veril, že Crowley urobí všetko preto, aby došlo k uzavretiu mieru medzi Anglickom a Nemeckom. Mýlil sa však ...

Hitler sa dozvedel o zrade Hessa a tá ho rozzúrila k nepríčetnosti. Hitler vedel, že za akciou Hessa stáli magické okultné sily Crowleyho a preto nechal zakázať všetky astrologické a okultné spolky. Táto represia postihla aj spoločnosť VRIL. Aj pozícia Haushofera bola oslabená s tým, že si stále viac uvedomoval, že Hitlera je potrebné odstrániť násilím. Haushofer pripravil plán atentátu na Hitlera, ktorého sa mal zúčastniť aj jeho syn Albrecht. Atentát sa nevydaril a Albrecht Haushofer skončil na popravisku. Tieto informácie bolo potrebné uviesť v tejto súvislosti, pretože tajné projekty spoločnosti VRIL, týkajúce sa zostavovania stroja času, pootvorili dvere veľmi temným mocnostiam do našej Slnečnej sústavy s iných dimenzii a paralelných svetov, bez toho, aby o tom mali šajnu. Otvorili Pandorinu skrinku !


Tu sa vráťme ešte k už spomínanému lietajúcemu stroju diskoidného charakteru s antigravitačným pohonom s názvom FG Haunebu. Pozrime sa na jeho konštrukciu, ktorá bola získaná aj z channelingových prenosov prostredníctvom média Maria Orsič ... Ide o skupinu veľmi sofistikovaných plavidiel diskovitého tanierového tvaru, ktoré Nemci obdržali v troch telepatických channelingových prenosoch prostredníctvom Marie Orsič ako média, od entity Gizeh Intelligence z oblasti Aldebaran. Išlo o tri verzie plavidiel Haunebu I, Haunebu II, Haunebu III. Veľmi podrobným štúdiom technológii Haunebu na základe dochovaných písomných materiálov sa zaoberala aj technická divízia SS Schwarze Sonne, konkrétne výskumná sekcia SS Entwicklungestelle - IV vo Wiener Neustadte. Zaujímavý je pôvod názvu plavidiel Haunebu. Z egyptských prameňov vyplýva, že pojem Hau - Nebut (Ostrovy za stĺpmi), boli označované národy polobožského pôvodu, žijúce na jednom z atlanstkých ostrovov. Podľa starých písomných zdrojov dochovaných z Egypta (knižnice viacerých faraónov), národy "Hau - Nebut" prišli z hviezd a Atlanťanom priniesli múdrosť a poznanie. Tieto zdroje ako aj duchovné zdroje poznania naznačujú, že "Hau - Nebut" a Gizeh Intelligence je tá istá entita. Zástupcovia Gizeh Intelligence tvrdia, že v oblasti Planéty Zem operujú nie menej ako 25 000 rokov lineárneho pozemského času s prestávkami a pojem Haunebu obsahoval skryté informácie o pôvode tejto pokročilej technológie.

Od stroja typu FG Vril 1 - Jäger sa FG Haunebu odlišovali predovšetkým pohonným systémom, ktorého podstatou bol gravitačný motor Thule - Tachyonator. Zdroj energie nechceli entity Gizeh prezradiť, len sčasti zdroje hovoria o čistej ortuti + ťažká oranžová nekovová hmota. Tieto informácie potvrdzujú aj védske texty a tantrické manuskripty a texty Veda Vimana. O tom, čo to bolo za látku, ktorá bola zdrojom energie a ďalších tajných informáciách budeme písať v ďaších pokračovaniach.

Niet pochýb, že za vznikom nacizmu a fašizmu, kde eugenika bola jedným z oporných pilierov tohto ZLA, stáli v duchovnom pozadí sveta veľmi temné duchovné entity a energie, dosť vysokej frekvencie temnej energie a temnej sily, ktoré mali záujem o anektovanie Planéty Zem. Dodnes sa tieto entity nechcú vzdať svojich zvrátených cieľov. 

Nie je potrebné si nič predstavovať, stačí si len uvedomiť, že Sily Svetla a sily temna, bojujú medzi sebou na rôznych úrovniach nielen priamo vo fyzickom svete, ale aj v "neviditeľných" duchovných úrovniach na hladinách energie nižšej hutnosti hmoty s rôznou výškou frekvencie. Aj preto je potrebné zvyšovať svoje naladenie, aby sme videli z dostatočného nadhľadu, čo sa vlastne deje, s kým máme tú česť, keď bojujeme za spravodlivosť ... chápete ?

Túto tému budeme podrobne rozoberať aj v ďalších pokračovaniach ...


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, december 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, december 2022 

https://www.ariadneknihy.sk/