ČO SA STALO S KOBERCOM V PREZIDENTSKOM PALÁCI ?

02.08.2022

Ako sa hovorí, humor je korením života. Najmä ten inteligentný, sarkastický, podaný s noblesou. Tento druh humoru vedie nielen k zamysleniu, ale dokonca k stimulovaniu kvality filozofie. Ako občania Slovenskej republiky, kde je už dlhé obdobie umením udržať sa v akej - takej vyváženosti, žijeme, pracujeme, tvoríme a vychovávame dieťa, pomáhame ľuďom a okoliu. Dnes nás vyrušila jedna informácia, ktorá otvára otázky v súvislosti s totálnym dehonestovaním výkonu funkcie Prezidenta republiky. Tieto prejavy vzhľadom k tomu, že je prezidentka financovaná z kapitol štátneho rozpočtu (a nie málo) jasne vnímať, že oberajú ľudí o energiu, doslova to vysáva energiu, avšak tentokrát pretiekol pohár a je potrebné zaujať jasný postoj z viacerých dôvodov.


Okrem včerajšieho fatálneho zlyhania justície na Slovensku, týkajúceho sa rozsudku v súvislosti s výrokmi poslanca Ľuboša Blahu na adresu p. Čaputovej, je viditeľný jeden moment, ktorý by mohol vyznieť v kontexte, že bič plieska najviac na konci. Pokiaľ by totiž došlo z hľadiska teórie právnej vedy k výkladu tohto rozsudku ako aplikačnej praxe precendentného práva, potom by sa malo s okamžitou platnosťou prestať v praktickom živote s nadávkami ako napríklad dezolát, Putinofil, kremeľský agent a pod.. Najmä zo strany politických pseudoelít na Slovensku, ale aj v rámci celej spoločnosti. Samotná p. Čaputová, by sa mala verejne hlboko a úctivo ospravedlniť, že sa nikdy nepostavila za ochranu ľudí, ktorí boli vystavení mediálnemu lynču. Máme na mysli tých, práve tých jej oponentov, ktorí mali pevný postoj aj počas minulých dvoch rokov a snažili sa nezapredať, boli nevylomiteľní v snahe byť pravdiví a čestní. Je ich mnoho, patrí im úcta ...

Uvedomuje si p. Čaputová, že ju sledujú aj deti? Deti, ktoré sú šokované z jej falošnosti? Uvedomuje si, že aká obrovská je jej falošnosť? Tu už nie je potrebné ani zrkadlo, pretože by zrejme prasklo pri jej pohľade do neho. Nikdy totiž nebolo zjavné zo strany p. Čaputovej verejné odsúdenie nenávisti voči mediálnemu lynču konkrétnych osobností, najmä jej oponentom, ako sme už uviedli. Alebo, žeby to bolo práve kvôli tomu, že odborne nesiaha týmto oponentom aj s celou svojou prezidentskou agendou ani po členky? Podľa nás je to jednoznačne práve zúfalá neodbornosť v spojení s úbohosťou hĺbky (alebo plytkosti?) dôstojnosti (nie teatrálnej ale tej vnútornej čistoty). 

Podľa nás niet pochýb o tom, že keby len trošku vlastnej dôstojnosti p. Čaputová mala, okamžite by odstúpila z funkcie prezidentky s nádejou, že sa možno uživí ako úradníčka na nejakom regionálnom, či obecnom okrsku (v tom lepšom prípade). Ako sme uviedli neuveriteľná falošnosť, nepravdivosť. Ako hovoril kráľ Šalamún ..."Keď slepý vedie slepého, tak obidvaja spadnú do jamy". 


Je tu však ešte jeden veľmi vyrušujúci otáznik. Dnes 2. augusta 2022 v relácii internetového rádia Infovojna - Dopoludnie na Infovojne (na začiatku ale aj na konci relácie) opakovane odznela informácia zo strany moderátora Norberta Lichtnera, komentovaného aj moderátorom Adrianom Repčokom ktorá, pokiaľ by sa potvrdila, uzatvára definitívne kapitolu totálnej dehonestácie výkonu funkcie úradu Prezidenta SR. Zdôrazňujeme, že nám je p. Čaputová ako bytosť úplne ukradnutá, nepodstatná a nezaujímavá. Tu ide o funkciu Prezidenta republiky.

Aká to bola informácia? Nuž taká, či sa to niekomu páči alebo nie, že v prezidentskom paláci došlo údajne k "pochcaniu koberca" v súvislosti s akýmisi "žúrkami". Skoro sme odpadli, keď sme to počuli. Nestačilo váľanie sa a fotenie sa na koberci? Nestačila vrcholná arogancia, absenciou na oslave 30. výročia vyhlásenia Deklarácie zvrchovanosti Slovenského národa? Ešte aj toto? 

Nech sa páči vypočujte si reláciu z archívu tu. Pýtame sa ako občania: Čo toto je za bordel prosím pekne? Alebo, žeby boli tie vrabce, ktoré to čvirikali, nafetované? To, že p. Čaputová nemá ani najmenšie predstavy o správnom a pravdivom výklade pojmu Slobody (vnútornej slobody jednotlivca a pod.), je už v tejto chvíli nepodstatné. Nie je jediná. Pre tieto debaty niektoré bytosti ani nemajú potenciál, aby o nich mohli hovoriť, pretože nevedia, o čom by chceli hovoriť, čo je náplňou tejto témy. V podstate sa potvrdzuje jej nevyzretosť na pochopenie významu existencie a evolúcie spoločnosti v demokratickom zriadení.

My v tom máme jasno, pretože sa vieme bezpečne spoľahnúť na duchovné zdroje poznania, vieme sa opýtať na to, či ono. Vieme sa opýtať na pravdivosť deja udalosti.

Ale čo ďalší občania SR, ktorí sa skladajú na 14 tisícový plat p. Čaputovej? Do kedy budú ešte tieto škandály tolerovať? 

Sme presvedčení, bez najmenších pochybností je úplne jasné, že p. Čaputová bola dosadená na výkon (nevýkon) funkcie Prezidentky SR prostredníctvom "veľkých peňazí" a že neslúži záujmom Slovenska.

Okamžite by mala z funkcie Prezidentky odstúpiť !

Zamyslime sa však nad novými ideami, pokiaľ vôbec nejaké "Nové" máme, potrebnými pre Nový priaznivý vývoj Slovenska ... Prosím nie opäť robiť tie isté chyby ako v minulosti. Na to je potrebný kultivovaný, eticky vyspelý, veľmi úprimný a pravdivý dialóg, ako elementárny nástroj spolupráce, očisty, liečenia a Vzostupu.

Pokiaľ nechceme totalitu akéhokoľvek odtieňa, digitálnu nevynímajúc, je to len na nás. Kritické myslenie, podobne ako bezbrehá karikatúra slobody už v súčasnosti na Nový priaznivý vývoj nestačia, je potrebné zapojiť to najťažšie ... vo vyváženosti vysoké etické cnosti a tvorivé myslenie. Falošnosťou, zbabelosťou a pokrytectvom ničíme len sami seba. I keď to mnohých veľmi dráždi, či sa to páči alebo nie, určitý príklad Mierovej cesty a ukončenia konfliktu na Ukrajine, je možné vidieť u politických elít susedov v Maďarsku.


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, august 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, august 2022􏰗􏲇􏲍􏱩􏰲􏰳􏰋 􏰲 􏰍􏰑􏰐


https://www.ariadneknihy.sk/