ČO JE TO ENERGIA?

01.09.2021

Touto otázkou sa zaoberajú vedci minimálne posledných 100 rokov, je stará ako ľudstvo samo a aj tak až do dnešného dňa ľudská civilizácia vrátane vedeckej obce ani zďaleka nedokážu vnímať a pochopiť, čo to energia je, aké rôzne jej kvality vo vesmíre existujú a aké informácie tieto energie môžu niesť. Viac menej sme sa touto témou začali zaoberať pred viac ako 7 rokmi, nevedome viac ako 20 rokov. Pozorovanie energetických systémov, ich častí, archetypálnych súvislostí v architektúre súvislostí sme prevádzali posledných 10 rokov intenzívne.

Energia je neviditeľná substancia všade okolo nás. Niektorí ju nazývajú éter, iní ki, čchi ... aj keď všetky tieto názvy majú trocha odlišný význam v súvislosti s jej funkciou a získavaním. Boj o energiu je starý ako ľudstvo samo a možno staršie ako vesmír, v ktorom žijeme. Boj o energiu prebieha medzi ľuďmi a ľudia si sčasti nevedome a sčasti vedome uvedomujú jej význam. Nedostatok energie u ľudskej bytosti sa na hmotnej úrovni prejavuje najmä únavou, či už chvíľkovou, až po chronickú únavu (lekári ju diagnostikujú ako chronický únavový syndróm), oslabením imunity, dýchacími problémami, poruchou endokrinného systému, hormonálneho systému, poruchou nervového systému (napr. agresivita) atď. Takisto vyžarovanie - inak povedané "charizma" je u niektorých ľudských bytostí viditeľná a vidíme aj vlastnými očami, keď je niekto unavený alebo sa v spoločnosti niekoho cítime "nepríjemne" a radšej chceme odísť.

Čo je však najpodstatnejšie na celom systéme pochopenia fungovania energie? To, že človek je hmotno-duchovná bytosť žijúca v tejto dimenzii reality a v tejto Galaxii. Zmeny, ktoré sa odohrávajú na našej Planéte od roku 1987 s medzníkmi ďalšieho prelomového zvyšovania frekvencií v roku 1999, 2011 a 2013, 2018 (2022...2028) súvisia s postupným zvyšovaním frekvencie priaznivých energií, na ktoré sa ľudská bytosť môže vylaďovať (neviditeľných energií jemnejšej hutnosti hmoty, inak aj tzv. bioenergií). Tieto energie umožňujú určitú zmenu kvalitatívnych parametrov DNA, ktoré sa môžu premietnuť do vyšších harmonizačných priaznivých tvorivých schopností človeka vyvíjajúceho sa v hmote a do zvýšenia vnútornej čistoty a harmónie. Pochopenie tohto procesu spočíva najmä vo vnímaní priaznivých energetických vibrácií a frekvencií (duchovných energoinformačných impulzov) srdcovou čakrou (duchovné Ja človeka - tzv. životná iskra). Odkiaľ? Z Prírody, jej morfických a morfogenetických polí, Vesmíru, v ktorom žijeme, vyšších svetov nad našim Vesmírom, Nekonečného vedomia.... Toto je jedna zo zásadných axióm, ktorá vytláča z Planéty Zem akúkoľvek mágiu (ovládanie). Tak vzniká vnútorná harmónia a čistota v súlade s tvorivými schopnosťami. Pokiaľ prevyšujú tvorivé schopnosti vnútornú harmóniu bytosti, vždy ide o mágiu, teda o schopnosť ovládať iné bytosti a parazitovať na nich (čiže boj o energiu mnohokrát nespravodlivo skrivený).

Samozrejme, nie je možné vnímať detailne tieto energetické zmeny (a teda uvedomovať si stratu alebo naberanie vlastnej energie), pokiaľ človek nezačne meniť svoje vlastné vnímanie a chápanie sveta a nezačne niečo so sebou robiť. Dokonca väčšina ľudí tvrdí, že žiadna energia neexistuje, pretože ju nevidia, že je to iba nejaká fantasmagória, placebo efekt a pod. Zodpovedne však môžeme povedať, že nielen ruskí vedci, ktorí sú priekopníkmi v pozorovaní energetických polí (viď štúdie prof. Garjajeva, Kozyrev, Poponin a ďalší) zistili a nielenže zmerali energetické pole rastlín, zvierat, človeka, ale ich aj odfotili (Kirlianov prístroj na meranie EMP) a sú vedci (napr. manželia Pierrakosovci, Rupert Sheldrake, Barbara Ann Brennan - fyzička venujúca sa výskumu elektromagnetického poľa ľudskej bytosti), ktorí namerali a reálne vidia vysávacie a parazitujúce väzby medzi ľudskými bytosťami. Ale čo a ako urobiť, aby sme zvýšili úroveň svojej energie a mali jej dosť pre každodenný život ?

ČLOVEK je HMOTNO-DUCHOVNÁ BYTOSŤ ! Čiže pozostáva z hmotnej časti - fyzického tela a nehmotných tiel - tzv. energetických obalov rôznej jemnosti a vyladenia. Pokiaľ sa nestaráme o obe zložky rovnakým dielom, môžeme očakávať, že ako pole neorané nám niekto na tej, ktorá "leží ľadom", začne parazitovať alebo nami manipulovať. A čo sa stane? Staneme sa nemysliacim a necítiacim stádom, nevnímajúcim okolo seba nič a vlastne ani seba. Nevieme, čo sa s nami deje a robia si s nami iní čo chcú!!! Kto? No predsa spoločnosť, v ktorej žijeme. Čím vyššie úrovne harmónie dokážeme vnímať prostredníctvom nehmotných tiel (hovoríme o tzv. schopnosti vylaďovať sa vo Svetle) v praktickom živote vo fyzickom svete, tým vyššiu úroveň pravdy môžeme vnímať a prenášať do tejto hmoty, pričom je potrebné rešpektovať rovnováhu medzi hmotnou a duchovnou zložkou bytostí. Nemyslíme, neuvedomujeme si, že konzumujeme nezdravé jedlá (lebo sme tak boli naučení od detstva a sme presvedčení, že je to správne). Obviňujeme za svoje problémy iných, namiesto toho, aby sme niečo urobili so sebou.

POKRAČOVANIE...

© ANDREA A MARIAN, SEPTEMBER 2021

https://www.ariadneknihy.sk/