ZVYŠOVANIE FREKVENCIE 1.

01.10.2021

Uvádzame podľa našich skúseností stručný postup, ktorý, pokiaľ človek každodenne pracuje na sebe, naozaj funguje.

  1. Všetko začína rozhodnutím, že svet, v ktorom žijeme, nie je vhodným miestom pre život mňa a môjho dieťaťa resp. detí a ďalších generácií (napr. všimnem si všadeprítomné znečistenie životného prostredia - vody, pôdy, vzduchu, civilizačné ochorenia, hyperkaktivita detí, duševné a psychické poruchy, geneticky modifikované potraviny väčšinou procesované a z toho vychádzajúce ochorenia, ktoré sú liečené skôr ďalšou degeneráciou tabletkami ako pochopením choroby, elektromagnetický smog mikrovlnného žiarenia mobilov, televízie..., ovládanie cez peniaze, podriaďovanie sa módnym výstrelkom...). Pokiaľ si nevšímam prostredie, v ktorom žijem a ne-uvedomujem si tieto poruchy, nemôžem sa rozhodnúť, že mám záujem niečo zmeniť - základom je slobodná vôľa ku zmene a pochopenie, že s tým môžem niečo urobiť (žiadna snehová vločka v lavíne sa nikdy necíti zodpovedná:) a teda si uvedomujem, že mi energia niekde uniká.
  2. Ďalším krokom je, že sa zaujímam o to, čo môžem urobiť pre zmenu a teda zvýšenie svojej energie? Mám záujem prevziať zodpovednosť za svoj život a život na tejto Planéte? Som tu iba sám pre seba? Chcem opakovať tie isté vzorce ako spoločnosť, v ktorej žijem alebo chcem byť vzorom aj pre svoje dieťa vo vnútornej slobode? Aké mám možnosti niečo s tým urobiť a mám vôľu a záujem vyhľadať si informácie, čo môžem urobiť (internet je plný informácií, ale žiaľ v tomto bode musíme konštatovať, že je veľmi málo informácií, ktoré nie sú súčasťou opakovania starých vzorcov, ktoré sú tu tisícročia. Netvrdíme, že aj tieto informácie nemôžu sčasti pomôcť, ale to nie je témou tohto e-booku).
  3. Bez vôle a dôvery v seba nie je možné nič zmeniť. V prvom rade je potrebné začať pracovať na svojich zlozvykoch, zlepšovať dobré vlastnosti, poznávať sám seba - akú mám úroveň emócií, mám vôľu so sebou niečo robiť, niečo zmeniť? Emócie a následne konanie vychádzajúce hlavne z podvedomých vzorcov, ktoré sú stále opakované, je potrebné kontrolovať a uvedomovať si ich. Len ich z-vedomením môžem niečo s nimi urobiť. Na to, aby som sa mohol posunúť vo svojom chápaní je potrebné harmonizovať svoje čakry.

"Čakry (viď obrázok) sú duchovno - energetické orgány, ktoré nás spájajú s vonkajším svetom a každý z nás je určitým spôsobom "malým vesmírom". Okrem tzv. 7 základných čakier (zdvojených v prednej časti tela a na chrbte - 7 x 2 = 14) máme aj ďalšie čakry (8 - 12), ktoré nie sú spojené (ani zdvojené) priamo s fyzickým telom, u niektorých bytostí na Planéte Zem v súčasnosti sú vyvinuté aj ďalšie čakry (13 až 17...). Počet energetických vonkajších tiel ľudskej bytosti je 12, u niektorých ľudských bytostí ich je v súčasnosti až 17). Na fyzickej úrovni sa harmonizovanie deje prostredníctvom:

  • VÝŽIVY, kde prevažuje živá enzýmová surová strava zložená z ovocia, zeleniny, orechov, semien, klíčkov, fermentovaných potravín, resp. správnej vyváženého jedálnička bielkovín, tukov, sacharidov, vlákniny, vitamínov, minerálov a stopových prvkov, kvalitných doplnkov výživy (ktoré je potrebné vedieť rozlíšiť) - platí pravidlo, že aj keď je všeobecne stravy dostatok, väčšina ľudských bytostí je podvyživených!
  • Konzumáciou čistej pramenitej (filtrovanej ) VODY (namiesto sladkých bublikových nápojov, sýtenej vody, ktoré prekysľujú, zanášajú cievy...a narušujú činnosť endokrinného, hormonálneho a nervového systému),
  • Realizáciou každodenného POHYBU a to predovšetkým CVIČENÍM 5 TIBEŤANOV, CHÔDZE, BEHU, POSILŇOVANÍM, striedaním aeróbneho a anaeróbneho cvičenia,
  • Pravidelným, v ideálnom prípade minimálne polhodinovým POBYTOM, resp. Prechádzkou V PRÍRODE,
  • Vedomou DUCHOVNOU KOMUNIKÁCIOU (bez meditácií), ktorej je možné sa naučiť, je však potrebné vedieť s akou bytosťou duchovne komunikujem, zásada spočíva v rovnakej vnútornej harmónii oboch bytostí - frekvenčnom vyladení. Komunikácia prebieha telepatickým spôsobom (obraz, zvuk, zvuk-obraz), kde prostredníctvom čakier sú privádzané energoinformačné impulzy do nervovej sústavy, kde sú odkódované a prenesené napr. do písomného prejavu (proces je komplikovanejší, ale tu nie je priestor na podrobné rozvádzanie).
  • VEDOMOU KOMUNIKÁCIOU, v ktorej nechcem manipulovať a parazitovať na iných a na druhej strane sa nenechám manipulovať a nenechám na sebe energeticky parazitovať.
  • Pri trvalej práci na sebe je možné sa spojiť so svojou vlastnou zdrojovou energiou vylaďovaním a zvyšovaním priaznivej FREKVENCIE a VIBRÁCIE. Tu je potrebné uviesť, že so zdrojovou energiou nie je možné sa spojiť prostredníctvom meditácie, kedy komunikujeme s astrálnym duchom svojej bytosti, ktorého najvyššia frekvencia môže byť maximálne na úrovni tzv. Večného Ja - 10. až 11. energetického tela. Frekvencia Zdrojovej energie pulzujúcej v Nekonečnom vedomí je podstatne vyššiaa jej informácií (prvovočiatok a zrod bytosti - Zero - nikdy nie je totožná s frekvenciou, na ktorej je vyladený astrálny duch bytosti maximálne v úrovni Večného Ja, výnimočne existujú zriedkavé výnimky).

(POZN.: Zdravému človeku, energeticky "spôsobilému" žiť na Planéte v tejto spoločnosti sa optimálne točia čakry doprava (v smere pohľadu na ľudskú bytosť) určitou rýchlosťou (merateľnou). Pokiaľ sa čakry spomaľujú, stoja alebo sa točia doľava (nesprávnym smerom), človek vníma realitu skreslene, často môže byť chorý, nedarí sa mu, má psychické problémy alebo sa celkovo necíti dobre a môže mať pocit, že mu niečo chýba, atď. Súvisí to najmä s prúdením energie v endokrinnom systéme. Čakry a prijímanie priaznivých bioenergii určitým názorným spôsobom súvisia s endokrinným systémom a endokrinný systém a hormóny sú prejavom ducha v hmote a tým aj zdravotného stavu jedinca. Na začiatku, pokiaľ má človek záujem, je možné mu pomôcť, ale má slobodnú vôľu sa rozhodnúť a požiadať (diagnostika čakier a nehmotných energetických obalov ľudskej bytosti je súčasťou našej práce). Čo sa stane, keď človek nezvyšuje svoje frekvencie? Napríklad zostáva "uväznený" sám sebou na 3. vonkajšom energetickom tele - emocionálnom tele a celý život funguje na nízkych pudoch :( Hovoríme o tzv. zvieracích inkarnáciách ľudských bytostí. Pri vylaďovaní na vyššie frekvencie a vibrácie je potrebné byť dobre uzemnený a spojený s Planétou Zem.

Pozri aj článok: https://www.viacenergieprezivot.sk/l/preco-cvicit-pat-tibetanov/ a https://www.viacenergieprezivot.sk/l/harmonizacne-cvicenie/

https://www.viacenergieprezivot.sk/l/skusenosti-s-cvicenim-pat-tibetanov/


POKRAČOVANIE...

© ANDREA & MARIAN, OKTOBER 2021

https://www.ariadneknihy.sk/