VZÁCNE ODKAZY SLOVENSKEJ PRÍRODY ... VIHORLATSKÉ VRCHY

16.06.2022

Dňa 11. júna 2022 sa uskutočnilo stretnutie poslucháčov a priaznivcov internetového rádia InfoVojna na Zemplínskej šírave. Ďakujeme, vydarilo sa.

My sme si urobili predĺžený víkend, pretože táto prírodná lokalita v okolí "Slovenského mora", ako ju mnohí nazývajú, je skutočne úžasná. Našli sme si čas, aby sme si oddýchli aj v nádhernej Prírode. Plávanie v Zemplínskej šírave bolo skvelé :-)


Pre mnohých však ostávajú dôležité odkazy Prírody tejto lokality skryté. Sú akoby, pri všetkej úcte, slepí ...

Len pár kilometrov od Zemplínskej šíravy sa totiž nachádzajú mimoriadne významné Vihorlatské vrchy so svojimi nádherami. Prešli sme si to, takže sa tam určite ešte niekedy vrátime. 

Nie je možné nespomenúť fakt, že práve v tejto lokalite sa nachádza aj Vihorlatský prales, ktorý má fascinujúci, nádherný bukový porast (niektoré informácie naznačujú, že vek stromov sa pohybuje nad 250 rokov). Je to nádhera, úžasná vôňa, treba zažiť "na vlastnej koži". Preto bol v roku 2007 tento prales zapísaný aj do Svetového prírodného dedičstva UNESCO. 

Medzi ďalšie turistické atrakcie a Prírodné krásy tejto lokality patria Morské oko a Sninská skala (Sninský kameň 1006 m. n. m.). Morské oko pôsobí veľmi čistými energiami, leží vo výške 618 m. n. m. a má mimoriadne čisté kvality aj na úrovni biochémie vody (množstvá rýb to jasne naznačujú). 

Ľudia, ktorí sú citliví na vnímanie energií vedia, že v tejto lokalite sa nachádza významná energetická formácia Planéty Zem, doslova energetická čakra, zrejme jedno z najsilnejších centier na Slovensku (neďaleko, okolo Sninského kameňa).

... Vtedy vnímate aj tú obrovskú silu Prírody a Planéty Zem a naproti tomu malosť a plytkosť niektorých ľudí ako parazitov, ktorí nevedia o svojej vnútornej neslobode a ovládnutí.

Morské oko, 618 m. n. m., najväčšie jazero vo Vihorlatských vrchoch, tretie najväčšie jazero na Slovensku, nádherná a energeticky čistá lokalita, odporúčame navštíviť. Má tvar nepravidelnej päťcípej hviezdy. V roku 2020 sa stala národná prírodná rezervácia Morské oko súčasťou prírodnej rezervácie Vihorlatský prales. 


(Poznámka: zemská čakra, alebo inak vortex, je vedecky vysvetľovaná ako miesto - orgán špirálovitého tvaru na Planéte Zem s trvalými fyzikálnymi anomáliami, najčastejšie gravitačným, elektromagnetickým, časovým, priestorovým, energeticko-informačným vplyvom polí neznámych síl, napr. k zakriveniu dráhy svetla, rôzne fyzikálne anomálie a pod., z duchovného hľadiska spojená s prúdením energie a telepatickým prenosom energo-informácií konkrétnej frekvencie a tendencie) 


Pokiaľ si niekto dokáže pospájať významné krásy tejto lokality, vníma, že mu odovzdávajú odkazy ... 

Aké? Máme tu obrazy: "Slovenské more", "Morské oko" a nádherný výhľad zo Sninského kameňa (na Vysoké Tatry, Národný park Poloniny, atď.). Uvedomujeme si to, čo to znamená? Máme výnimočnú Prírodu na Slovensku, mimoriadne podmienky vodohospodárstva, Príroda a Planéta Zem, nám doslova podávajú pomocnú ruku a poniektorí ľudia, sú aj napriek tomu posadnutí hrabivosťou a nenažratosťou v podnikaní, aj v oblasti cestovného ruchu (česť výnimkám). Varovania prichádzajú stále, väčšina ľudí je však ponorených len do hmoty a teda slepých.


Pohľad z Morského oka na Sninský kameň (1006 m. n. m.). 

Máme mimoriadne predpoklady pre sebestačnosť, poľnohospodárstvo a vôbec lesné hospodárstvo, spojenie Ľudských bytostí s Prírodou na všetkých úrovniach. Dynamika a určitá divokosť Prírody na Slovensku naznačujú jasnú dôležitosť prepojenia duchovnej a hmotnej stránky života. 

Dôležitosť Slovenska ako "Srdca" Európy, ktoré bolo mnohokrát zneužité a prebiehajú oň sústavne boje, je dominantná. Morské oko nám jasne odkazuje potrebu sústavného očisťovania a zlepšovania sa každého z nás!

Nežiť vo virtuálnej realite. Planéta Zem dokáže uživiť nie menej ako 15 miliárd ľudských bytostí, záleží na tom, či ľudia nemajú "inštalovaný" zvierací typ psychiky.

Nedokážeme si uvedomiť, že cez obsedantné sebectvo cesta nevedie. Je potrebné zmeniť vnútorné hodnoty a nastavenie. Nikdy nie je pozde. Cez úprimnosť sa to dá. Pokiaľ svojou kvalitou a čistotou (čestnosťou, úprimnosťou, etikou, mravnými cnosťami) a vôbec celkovou integritou neprinášame okrem seba osoh aj okoliu, je to žiaľ prázdne, bez zmyslu a poslania. 

Každý môže spoznať odpoveď na otázku: Prečo som tu na Zemi? Aké je moje miesto?

Duchovná axióma, ktorá je ukotvená v hmote, hovorí, že MIER a SPRAVODLIVOSŤ sú veľmi čisté "živé" cnosti a procesy prijímania jemných svetelných energií a štruktúr, ktoré primárne vznikajú v našich srdciach, v našom vnútri s tendenciou evolučného vzostupu. 

To nemá nič spoločné s dodávaním zbraní, živením nenávisti a podporou vojny, ktorá je sizyfovským vyčerpávaním a vysávaním energie v linearite plynutia časopriestoru.

Mier a spravodlivosť je však aj život v súlade s Prírodou a Planétou Zem a to je taktiež umením života. Ľudská bytosť nie je pánom ani nadradeným článkom Prírode, je jej vyváženou súčasťou, nemá koristnícky drancovať ale s pokorou prijímať jej dary a zveľaďovať ich.

Pozrite sa v súčasnosti aj na samotné deti a mladé generácie. V drvivej väčšine sú to bezduché otupelé výrazy tváre, kaliky bez zmyslu života, konzumné zvieratká s mobilom (aspoň jedným) v ruke (česť výnimkám). My sme ako deti "lietali" celý čas vonku po dvore za loptou, športovali, v Prírode sme boli ako doma, plávanie v prírodných jazerách bolo "IN" a boli sme spokojní a vďační (... vedeli sme aj to, že mlieko dáva krava, koza, nie Tesco, a vedeli sme aj to, že čo to je pravý maštaľný hnoj, ako sa kála drevo a pod.). 

Sebestačnosť nám nebola cudzia ... pozrite sa dnes na tú beznádej mladých, kto je na chybe? Čo stváral náš štát a svet v posledných 2 rokoch? Pokúsme sa nevyhovárať sa na nejakú zbytočnú Čaputovú a Hegera, pozrime sa na to, čo sme robili každý jeden pre lepší a zdravší život ... meniť vieme seba!

Mier je sebaúcta, úcta k vlastnému domovu, charakteru svojej krajiny, národu a prirodzeným impulzom potrebným pre prepájanie tradícii, ktoré neovládajú, s inováciami, ktoré nie sú prehnane utopistické. Schopnosť vyvažovať vlastnú výnimočnosť v prospech celku a spolupráce, bez parazitovania na iných bytostiach. Opičením sa po druhých, vlastné poslanie, tvorivosť a zmysel existencie nenájdeme, iba budeme viac slepí ...


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, jún 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, jún 2022

https://www.ariadneknihy.sk/