UTAJENÉ DÔKAZY O ATLANTÍDE ... BAHAMSKÉ TAJOMSTVO

11.05.2022

V minulých článkoch sme písali aj o knihe Mimozemská inteligencia a cesta na Mars, autorov Mary Bennettovej a Davida S. Percyho, ktorej preklad z anglického originálu do slovenčiny, sme vydali v septembri 2021. Dnes budeme pokračovať ďalšími zaujímavosťami, ktoré nesie táto vedecká kniha.

Mnoho ľudí si uvedomuje, že ostrovy Bahamy údajne tvoria jeden roh takzvaného Bermudského trojuholníka, zóny, ktorá je charakteristická formáciami zvláštnych meterologických účinkov. Práve táto oblasť je vysoko na zozname lokalít, kde by sa mohol nachádzať ponorený stratený kontinent Atlantída, resp. jeho časť. 

Existuje mapa, ktorá je predmetom utajených výskumov podmorskej archeológie, preukazujúca dva obrovské ponorené artefakty bájnej Atlantídy. Známy jasnovidec a bádateľ Edgar Cayce, v jednom zo svojich vhľadov, veľmi presne popísal miesto, kde sa v budúcnosti vynoria časti kontinentu bájnej Atlantídy. Tak sa aj stalo, už v roku 1986 pri ostrove Biminy. Cayce spomínal aj dôležitosť preskúmania prístupu k atlantskej krištáľovej technológii. Preto v roku 1931 Edgar Cayce založil vlastnú neziskovú organizáciu na výskum holistického zdravia, starodávnych tajomstiev a osobnej spirituality s názvom Asociácia pre výskum a osvietenie (ARE). 

Práve zo zdrojov ARE je zrejmé, že americká NASA sa veľmi intenzívne "prehrabávala" prostredníctvom archeologických výskumov v tejto lokalite. V roku 2001 a 2002 zaplatila Nadácia Edgara Cayceho veľké peniaze (v tých časoch od 12.000 do 28.000 dolárov), keď poverila satelit IKONOS, aby nasnímal 630 kilometrov štvorcových okolo dvoch ostrovov Bahamy (juhovýchodný ostrov Andros). John Van Auken z ARE uviedol neskôr, že objednávka sa týkala plochy 243 štvorcových míľ a že ju zaplatila nadácia Dona Dickinsona Law of One Foundation ... (snímka sa nachádza v knihe na strane 242).

Podľa existujúcich informácii, boli prvé snímky tejto oblasti realizované a získané 23. júla 1973. O devätnásť rokov neskôr, v roku 1992, vyšla v špeciálnom spravodaji ručne vyrobená mapa morí v okolí Bahám, ktorá obsahovala päťuholníkovú pyramídu ležiacu pod vodami Atlantiku, juhovýchodne od južných Bahám a obdĺžnikovú formu s plochým vrcholom tesne pri pobreží severných Bahám (mapa sa nachádza v knihe na strane 243).


Zaujímavosťou pri pohľade na túto mapu je, že mapa je afinitná so snímkami oblasti Cydónia z Marsu ... päťstranná formácia Toru a obdĺžnikový obrys "Tváre na Marse", zrealizované kamerami sond Mariner 9 (mapoval Mars od 40 stupňov S do 60 stupňov S, rýchlosťou 12 stupňov zemepisnej šírky za jeden deň, podľa NASA a po rekalibrácii opäť mapoval tú istú oblasť ibaže to trvalo 5 dní na každom stupni zemepisnej šírky). 

Existujú informácie o námornom výskumnom plavidle Atlantis. Od roku 1931 strávilo toto plavidlo rušné letá prácou v blízkosti Massachusetts a pokojné zimy "rôznymi prácami v Mexickom zálive a Karibiku". Atlantis I, ktorý bol navrhnutý špeciálne pre morskú biológiu, morskú geológiu a fyzikálny oceánografický výskum, slúžil do roku 1964, resp. 1966. Atlantis II bol online v roku 1967 a bol postavený Americkým námorníctvom. Atlantis III ho nahradil v roku 1997. Tieto posledné dve lode spolupracovali s ponorným zariadením Alvin, ktoré vytvorilo Národné zariadenie pre hĺbkové ponorky. 

Edgar Cayce dosahoval svojimi jasnovidnými duchovnými prenosmi skutočne mimoriadnu presnosť, niekede okolo 93 až 95 percent pravdivosti. Bol pochopiteľne aj sledovaný vládnymi štruktúrami. Konkrétne E. Cayce uviedol, že presne medzi Yucatánom v Mexickom zálive a ostrovmi Bahamy sa má nachádzať "atlantská sieň záznamov". Môžete si vydedukovať, prečo sa jeden z raketoplánov NASA taktiež menoval Atlantis. Niet pochýb o tom, že práve tento raketoplán vykonával operácie aj nad Bermudským trojuholníkom ... 

V roku 1973 vláda Spojených štátov Amerických reorganizovala svoje mapovacie agentúry. Ako hovorí historik studenej vojny John Cloud : "Prvým krokom bolo premiestnenie civilnej divízie národného mapovania Amerického geologického prieskumu z Washingtonu na izolované lesné predmestia Reston vo Virginii a výstavba budovy E-1, prísne tajného laboratória na úrovni TALENT-KEYHOLE. V rámci E-1 mali vedci a technici USGS prístup k filmu, ktorý natočili nad Severnou Amerikou prísne tajné satelity CORONA.".

Ako ďalej hovorí John Cloud ... na revízne mapy sa vzťahovala legenda "založené na leteckej fotografii a ďalších zdrojoch údajov", a pokiaľ ide o ďalšie zdroje údajov, sú to satelity. Ďalšími zdrojmi údajov pre všetky americké mapovacie programy, boli za poslednú tretinu storočia utajené satelity CORONA a prieskumné satelitné systémy, ktoré nastúpili po nich. Nástupcovia satelitov CORONA sa volajú SAMOS, GAMBIT a HEXAGON a sú dodnes v utajení.".

...

Vyššie spomínaná kniha preukazuje mnoho súvislostí medzi stavbami a objektami nachádzajúcimi sa v lokalite Cydónia na Marse, pyramídami v Gíze (Egypt) a formáciami nachádzajúcimi sa tesne pod hladinou v okolí ostrovov na Bahamách (Biminy a ďalšie), ako pozostatkov bájnej Atlantídy. Pochopiteľne Atlantída sa nachádzala podľa viacerých bádateľov na veľmi rozsiahlom území (pod hladinou oceánov a morí), nielen v okolí ostrovov na Bahamách. 

Na základe systémovej analýzy viacerých zdrojov poznania tieto naznačujú existenciu energetického, geometrického prepojenia a afinity, na rôznych úrovniach informácii (matematika, astrofyzika, geodézia, podmorská archeológia a ďalšie vedné obory). Ako je možné, že tieto vyššie uvedené diela majú veľmi podobné parametre? Je to náhoda? Alebo len mávneme rukou, lebo sme leniví a uspokojíme sa s bludmi a lžou mainstreamu?

Je potrebné preštudovať mnoho materiálov a kníh, aby sa človek dokázal v danej problematike slušne orientovať ... každý však môže preniknúť do tajov odkrývania pravdivej minulosti, pokiaľ má záujem ...


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, máj 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, máj 2022

https://www.ariadneknihy.sk/