ÚBOHOSŤ A KRÁTKOZRAKOSŤ V NAŠEJ SLNEČNEJ SÚSTAVE ... 

21.03.2022

Dnes je pre niektorých deň "D", radostný a úspešný. Pochopiteľne existujú aj konkrétne ľahké a ťažšie prípady mozgovej dysfunkcie rôznych typov dominancie, pre ktoré je radosťou "vypnutie" alternatívneho média Infovojna. Pre iných je to zase tragikomické. Pre niekoho smiešne a detinské. 

Niet pochýb o úbohosti tejto zúfalej operácie štátnej mašinérie na Slovensku, na ktorú sa pozerajú v našej Slnečnej sústave viaceré entity ako na nepodarený pokus o štátny totalitný determinovaný proces (inak výkrik do tmy), ktorý ani nevie o sebe, čo vlastne chce. 

Prečo? Nuž preto, nakoľko podvedome cíti, že toto "vypnutie" je to len akési oddialenie časti konca temnej éry v dejinách vývoja na Planéte Zem.


Pochopiteľne, že pokiaľ vnímate viac ako len to, čo sa deje v hmote, tak s kľudom viete ako pozorovateľ, že tento úbohý pokus ukážky pozície moci, je len vodou na mlyn ešte silnejšej túžbe Ľudských bytostí po slobodnom prístupe k informáciám a k hľadaniu Pravdy. Je jednoznačné, že táto operácia prinesie ešte kvalitnejší prísun energií, ktoré sa postupne uzemnia ešte vo vyššej kvalite, frekvencii a vyváženosti, schopnosti rozpoznávať Pravdu a lož, schopnosť objektivizovať a vyhodnocovať vyváženosť dejov.

V tejto súvislosti opäť nechýbala sympaticky pri svojom morálnom postoji ani ženská energia. Judita Laššáková to jasne trošku prevetrala vo svojom videu, ktoré dnes zverejnila na svojom facebookovom profile a telegramovom kanále Infovojny, kde pohovorila o "demokratických princípoch" vypnutia Infovojny a veľkej radosti poniektorých primitívov ...

Takže "nech žije" úbohosť a krátkozrakosť nízkych entít vtelených na Zemi, aspoň sami seba skôr porazia. Porazia sa svojou nízkosťou, plytkosťou a nenávisťou, ktorá z nich vyžaruje. Ten, kto nenávidí, totiž už prehral a ani o tom nevie.

Už dnes je možné v pokoji potvrdiť aj z duchovného pozadia sveta, že tento pokus o akési "vypnutie" a vôbec vypínanie alternatívnych médii je zbytočný a v podstate bezvýznamný, nehovoriac o tom, že nijako nepomôže totálnemu rozkladu architektúry súvislostí pre Evolúciu Vedomia a priaznivého vývoja na Slovensku, nepomôže Zmieru, Mieru a spravodlivosti, civilizačnému Ľudskému a dôstojnému vzostupu, práve naopak. Otvorí ešte dynamickejšie otázky a témy s podstatne menšou úrovňou krátkozrakosti. Určite nepomôže ani obsedantnej túžbe po moci poniektorých elít ...


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, marec 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, marec 2022

https://www.ariadneknihy.sk/