TEÓRIE FYZIKÁLNYCH VÁKUOVÝCH A TORZNÝCH POLÍ ...

04.09.2022

Mnohí ľudia sa pýtajú prečo je dôležitá intuícia? Ako je možné dosiahnuť stav u človeka, kedy vie vedome zapojiť to procesu bytia a života celistvý prístup, teda aj intuíciu, resp. duchovnú komunikáciu, telepatický prenos informácii? Napríklad práve vtedy, keď je potrebné rozpoznávať Pravdu a lož. Ako to dosiahnuť, že "vidíte za roh", teda že viete, že niekto klame, alebo nemá čistý úmysel? Alebo napríklad pri voľbách, ako vedieť predvídať, čo je pravdivé a čo je len predstierané, resp. čo smeruje skutočne k mieru a spolupráci a čo sa snaží len uchopiť moc a ovládať? Atď, atď, atď...

Áno, je to veľká pomoc v praktickom živote, keď sa nerozhodujete len na základe inteligencie, vôle a emócii, ale zapojíte aj niečo viac, teda intuíciu, resp. Svedomie (vnútornú čistotu bytosti), napojenú na vyššie čistejšie energie (niečo čo nás Ľudí presahuje), ktoré majú podstatne vyváženejší nadhľad, než je len produkcia Ega. Mnohí ľudia majú v tomto smere vlastné skúsenosti, ktoré sa im opakovane potvrdzujú v praktickom živote. Teda, že vedia vopred prekuknúť, že to či ono nie je strana "Dobra a Pravdy", vedia predvídať hrozbu a nebezpečenstvo a podľa toho aj tvoriť vyváženejšie a spravodlivejšie deje. Pochopiteľne, že títo ľudia sú v drvivej menšine na Planéte Zem a sú často zosmiešňovaní, až kým nepríde na lámanie chleba.


Príklad? Vláda SR na Slovensku posledné 2 roky, prezidentka SR, podobne aj vláda v Čechách a pod.. My sme to vedeli vopred, že to takto dopadne, už v roku 2008 (s koreňmi okolo roku 1996, 1989) to bolo jasné ako Slnko na nebi. Nebolo to vôbec extra náročné rozpoznať. Druhá vec je však aj fakt, že Slovensko má z hľadiska konceptuálneho veľmi náročnú duchovnú úlohu, keď chcete tak "charakter iterácii v entropii bytostí ako národa", že len máloktorý jedinec to pochopí. Nie je to populárne, je to náročné. 

Slovensko je Srdcom Európy a jeho hlavným povedzme duchovným princípom v hmote je úprimnosť, srdečnosť, láskavosť, vyváženosť, Mier, spravodlivosť. Výnimočná duchovná úloha nielen Slovákov ale aj Slovanov je "mravná intuícia", niečo veľmi ušľachtilé, čo má dávať vyšší jemnejší rozmer existencie a zmysel bytiu. Je to niečo ako tvorba nových cností, zvyšovanie vnútornej čistoty a vyváženosti. Vtedy sa otvárajú dvere "novému poznaniu", aby nemohlo byť zneužité proti ľudskému životu. Zatiaľ je však táto sféra pre väčšinu akokeby neviditeľná a nedosiahnuteľná. Pochopenie, že vnútorná sila oživuje a dáva zmysel existencie aj veľkým hráčom, inak sú mŕtvi a zbytoční. Slovensko má predpoklady na svoju skutočnú zvrchovanosť a samostatnosť, avšak naplniť to môžu jedine Ľudské bytosti, ktoré niečo "vyššie" dobrovoľne spája.

Vnútorná sila prirodzenosti a spolupráce s prírodou a "zemou", tvorenie vyvážených dejov, pomáhať ale nenechať sa zneužívať, byť priateľskí ale zachovať si svoju identitu, integritu, kultúru, poslanie spájať a budovať mosty. Ukazovať okoliu, že bez vnútornej čistoty a tvorivej sily spolupráce, latentného potenciálu ľudskosti, je aj ten najsilnejší vládca bezmocný, pretože je zbytočný. Nikto nie je dokonalý ako sme už písali. Svetlo vidí do srdca 24 hodín denne, či už ste oblečený ako kominár alebo vycipkaní v obleku ... Radšej trochu dynamiky navonok, zdravého sebavedomia, ako byť stále naškrobený "slušnočlovek" a v srdci mať prirom skazenosť a s prepáčením hnoj. 

Žiaľ, nihilizmus, rozkošníctvo, toxicita nízkych frekvencii vedomia, nemajú s touto duchovnou úlohou nič spoločné. A to vidieť po roku 1989, keď falošné princípy demokracie ako návnada na udici skončili hlboko v krkoch mnohých z nás. Aj my Slováci, v susedných Čechách, sme si nechali pošliapať po ľudskej dôstojnosti, sebaúcte národov, zradili sme princípy, ktoré nás presahujú (aj v bývalom Československu a aj v období po osamostatnení). Naše vnútro nemalo pre mnohých z nás vlastnú cenu, nevážili sme si sami seba, keď nám ponúknu výhody ako energetický úpis, sme v drvivej väčšine predajní (česť výnimkám).

Pritom naša kultúra, keď sa pozrieme napríklad do druhej polovice 20. storočia, či už na Slovensku, ale aj v Čechách, to boli metamorfózy, priatelia. Vysoká originalita a mimoriadna kvalita, jedinečnosť, hĺbka, odkaz nadčasovosti. Úžasné diela, ktoré vytvorili Slovenskí a Českí velikáni v rôznych kategóriách umenia aj v dávnejšej minulosti, to sú skvosty, ktoré si zaslúžia stále úctu a treba o nich zvestovať mladším generáciám. Tam sú ukryté pravdy a nadčasové tradície, filozofické kvitnúce záhrady pre nápady, tvorivosť, spoluprácu.

Podobne tak výkony nášho priemyslu a celkovej produkcie národného hospodárstva v druhej polovici 20. storočia boli podľa mnohých svetových ekonómov vynikajúce aj vzhľadom k sebestačnosti (napr. poľnohospodárske družstvá) ...

To dobré je potrebné rozvíjať a nie zničiť, stále sa dá zlepšovať ... Inováciami dobré rozvinúť a tradície, ktoré brzdia, škodia, utlmiť, využiť to dobré z nich pre rast. To je umenie vyváženosti ... nie extrémnych neoliberálnych zvrátených dostihov ...

Kde sme teraz? Pomýlené existencie Čaputovej, Naďa, Korčoka, ďalších pomätencov a hadov, nám idú spolu so šialenou "gynekologičkou" z Bruselu a ďalšími sociopatickými a hlupučkými kreatúrami na čele EÚ rozprávať o geopolitike, o histórii, greenovej propagande, o tom, čo to je demokracia, kde sloboda sa opiera o mravný rozklad ľudskej bytosti, satanizmus, chaos, anarchiu a pod.. Zničenie národov je jedným z cieľov, áno, ale veď to vidíte minimálne 20 rokov, nie? Nuž pokiaľ nie, tak ste slepí. Nech sa páči ...   

Nebude to med lízať, pokiaľ nenájdeme vlastné inšpirácie, témy pre existenčnú jedinečnosť národa. Oni driemu v našom vnútri, ktoré je u mnohých obsadené, uväznené. Je to o jedincoch. Pokiaľ jedinec nevie o sebe a je len bábkou v nejakých ekonomických mantineloch korporátneho fašizmu (total control), tak logicky nemá zmysel existencia národa pozostávajúca z takých ľudí. Lenže skutočný evolučný vzostup vždy vychádza zvnútra Ľudských bytostí, tak ako aj MIER a spravodlivosť. Vždy je tu tá možnosť. Len temná strana sveta to nechce, pretože chce ovládať všetko a všetkých.

Čo sa deje teraz s energiami? Veľmi jednoducho sa dá s grázlami, čo túto situáciu cielene vytvorili zatočiť. Ide len o vôľu, postaviť sa tomu, keď vám niekto chce zobrať ľudskú dôstojnosť. Rodičia, ste pripravení na to, keď sa teraz na jeseň napríklad zatvoria základné školy pre neschopnosť platiť vymyslené a prehnané úžernícke faktúry za energie? Včera sme mali možnosť vidieť energiu viac než 100 000 ľudí na Václavskom námestí v Prahe. Veľmi jasne pomenovali svoju nespokojnosť, jednoznačne opodstatnene prejavili svoj postoj ! A to aj napriek tomu, že pán profesor Fiala so svojimi poskokmi dementne nazve takúto masu ľudí, že ide o "extrémistov" alebo "proruských švábov". Ako si to môžu dovoliť? To je úcta k ľuďom, národu? Okamžite by mal Fiala odstúpiť aj s celou svojou úbohou družinkou, ktorá podobne ako aj štátnické kaliky na Slovensku, stojí na hlinených nohách. Áno, končia, ale čo bude ďalej, kto príde po nich? Tá paseka, ktorú narobili proti vlastnému národu je obrovská, dôsledky ešte len vylezú a zhojenie je možné len konceptuálnym celistvým prístupom, obnažením boľavých miest. 

Práve preto, aby ľudia nezúfali, aby si uvedomili, že tá nekonečná studnica poznania, ktorá závisí výlučne od čistoty a otvorenosti nášho vnútra (Srdca) je tu, stále máme Nádej, Odvaha je v nás, vždy sa dá začať znova. Je potrebné naučiť sa rozpoznať Pravdu a lož. Nenechať sa deprimovať tým, že temná strana sveta mala väčšinou v histórii navrch. Áno, pretože ovládať, ničiť je ľahšie ako spolupracovať, tvoriť priaznivé deje.

Myslieť v architektúre súvislostí, konceptuálne, nielen po vchodové dvere. Príroda nám pomáha. Prečo ju nechceme počúvať? Práve preto budeme pripravovať aj články na špičkové vedecké témy, akou je napríkad aj teória vákuových a torzných polí ... 

Neuroveda a jej najnovšie poznatky šokujú. Áno, pokiaľ pracujeme na sebe, môžeme informácie, inšpirácie a energie prijímať aj telepaticky a toto prosím nie je novinka, toto je na Zemi zvedomené už minimálne 100 rokov. 

Akurát sa o tom veľmi nahlas nehovorí. Prečo asi? Predsudky a dogmy brzdia Vedomie, je to všetko na ľuďoch, čo prijímajú do svojho vnútra a čím sú vedení ...


    © Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, september 2022

    © Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, september 2022

https://www.ariadneknihy.sk/