TAJNÁ VEDA EGYPTA ... ľudská hlúposť a krátkozrakosť nemá hraníc a dejiny to potvrdzujú ... (2. časť)

25.12.2022

Túto tému sme začali v článku zo dňa 17. 12.2022, kde sme naznačili základnéprincípy "Tajnej vedy Egypta", hermetizmu, aj aj jeho súčasti nazývanej Alchýmia a Theurgia Svätého ohňa. V závere prvej časti sme uviedli : 

Ako sme už uviedli, Egypt je kolískou mágie a hermetizmu. Hermes je v gréckom poňatí duch Merkurius, bol jedným z dvanástich najvyšších bohov v mytológii starého Grécka. Bol synom najvyššieho boha Dia (Zeus) a bohyne Maie. Podľa konkrétnych zdrojov poznania, skutočne títo bohovia žili na Zemi v období pred 500 - 400 tisíc rokmi na Zemi. O tom budeme písať aj v knihe Atlantída a Ľudstvo Dneška. Podľa gréckej mytológie je Hermes označovaný za posla bohov, najrafinovanejší zo všetkých olympských bohov, s vysokou tvorivosťou a schopnosťami mágie, ktorá ovládala celé okolie, "zázrakmi". Zrejme práve pre jeho magické schopnosti ho považovali Gréci ako Herma za zakladateľa dávnej vedy, ktorá prepájala jednotlivé zložky v jeden celok. Od toho pochádza názov Hermetická veda, hermetizmus. Hermes žil pred viac ako 300 tisíc rokmi na Zemi. Hermetizmus je dnes považovaný za vedecky prepracovaný systém, dokonca pre "riadenie" spoločnosti. Zahrňoval komplexné zosúladenie etiky, duchovných poznatkov, vedomostí o Prírode, astrológii, fyzike, alchýmii, schopnosť ovládania energií mágiou, mentálneho ovládania človeka a mnoho iných manipulatívnych konštruktov. Ako sme už uviedli, jej súčasť bola aj Theurgia svätého ohňa, pre najvyššie formy magického zasvätenia v Egypte ...

Čo obsahoval hermetizmus a prečo podobne ako mágia nie sú vhodné pre nový priaznivý vývoj evolúcie ľudskej civilizácie? Treba si uvedomiť, že samotné slobodomurárstvo má korene v hermetizme. Magické systémy z Egypta sú aj v súčasnosti vedome a najmä nevedome inštalované a podsúvané v astrálnom obale nízkej frekvencie Planéty Zem, v materiálnom svete najmä v západnej vede, architektúre a vzdelávaní a prostredníctvom mnohých duchovných temných učení New Age (najmä Anglicko, Holandsko, Dánsko, Belgicko, Francúzsko, USA...). Veľmi podrobne sa dá o týchto záležitostiach dočítať vo výnimočnej knihe Mimozemská Inteligencia a Cesta na Mars.

Túto knihu odporúčame aj pre bádateľov v oblasti histórie, filozofie, architektov, či archeoastronómov.

........

Dnes pokračujeme ...

Isaac Newton svojho času vyslovil citát : " Existujú tajomstvá, významnejšie, ako je transmutácia kovov, a tieto tajomstvá sú známe len "Veľkým Majstrom" ...". Práve v Egypte bola na významnom vzostupe veda, prinesená majstrom Thowtom. Išlo o už spomínanú vedu o alchýmii ...

Keď sa pozrieme na Encyklopedický slovník, tento definuje alchýmiu ako prvotnú formu chémie, predstavujúcu súbor filozofických špekulácií a podstate a premenách hmoty, kombinovaný s empirickým experimentovaním a remeselnou výrobou, najmä kovov, liekov a fabrív. Pokiaľ by sme chceli takému primitívnemu výkladu pojmov prispôsobiť napríklad výklad lekárskej vedy, ako popisuje významný francúzsky filozof a alchymista Dr. Jober, muselo by to znieť asi takto : "Veda, ktorá sa zaoberá spôsobmi odstraňovania kurích ôk a bradavíc ...". 

Pokiaľ nahliadneme do duchovných pravdivých zdrojov poznania a snažíme sa dopracovať k pravde, zisťujeme, že problémom alchýmie sa zaoberá viac ako 20 000 titulov, kníh a článkov v odborných vedeckých časopisoch. Nezostáva nám teda nič iné ako priznať, že ide o veľmi významný fenomén, ktorý nie jemožné odbyť len arogantnými, hlúpymi a scholastickými sloganmi, či úbohými sentenciami dnešnej populáranej vedy a mnohých autorít. O totálnej hlúposti a ignorancie kritikov, ktorí si vo svojej malosti hovoria "skeptici" je možné hovoriť, pokiaľ sa dopátrame k "vysmievaným" knihám s vysokou úrovňou pravdivosti ...

Väčšinou sa ukáže, že títo hlupáci a titulovaní vedci (česť výnimkám), nemajú ani šajnu o pravde a už vôbec nie o možnosti transmutácie kovov, napríklad zlata a striebra. Pozrime sa na pravdivé poznanie minulosti ľudskej civilizácie v oblasti alchýmie kovov, konkrétne zlata a striebra, s koreňmi v starodávnych dobách Egypta, či Atlantídy, no nie je to zaujímavé ...!? Nižšie uvedené skutočnosti potvrdzuje ako skutočnosť samotná Planéta Zem s pravdivosťou viac ako 90 % :


Na začiatku 14. storočia uskutočnil Raymond Lullus, opakovane mnoho transmutácii olova na zlato, v prítomnosti kráľovskej komisie menovanej kráľom Eduardom II., ktorej členmi boli J. Cremer a H. Camden. Zo získaného zlata boli razené povestné "Raymondiny" známe ako "Nobles a la Rose", existujúce dodnes. Začiatkom 15. storočia vyrobil augustiniánsky mních G. Ripley podľa návodu R. Lulla alchymickou transmutáciou veľmi čisté zlato v úhrnnej hmotnosti 100 000 libier. Väčšinu tohoto zlata obdržali johaniti k nákupom výzbroje a k úhradám nákladov na opevňovacie stavby Rhodu, ohrozovaného útokmi islamských vojsk.

Zberateľskou vášňou známy cisár Rudolf II., nemal problém s obrovskými nákladmi vynaloženými na svoju zbierku. Drvivá väčšina jeho zbierky pochádzala z alchymického zlata vyrobeného francúzskym alchymistom D. Zachairom, ktorý býval určitý čas na dvore Rudolfa II. Po cisárovej smrti bol zbytok tohoto alchymického zlata nájdený v cisárskej pokladnici, a to v celkovom množstve 84 "centierov" rýdzeho zlata a 60 "centierov" rýdzeho striebra. 

Na začiatku 17. storčia žil škótsky alchymista Alexander Seton, nazývaný "Cosmopolitanus", ktorý uskutočnil niekoľko svedecky doložených transmutácii kovov na zlato v Basileji v rokoch 1602 až 1603. Časť tohoto zlata je dodnes v majetku bankového domu Zwinger. Keď Seton umieral vo väzení kurfirta Christiana II. na následky krutého mučenia, odovzdal zbytok "Kameňa mudrcov" M. Sendivojovi, ktorý ho z väzenia zachránil. S týmto množstvom Kameňa previedol Sendivoj niekoľko verejných transmutácii na dvore poľského kráľa Žigmunda III. a taktiež na dvore Rudolfa II. v Prahe v roku 1604. Keď bol ale Setonov Kameň spotrebovaný, sláva zašla, pretože on sám nedokázal kameň vyrobiť.

Alchymista T. de Vaugham, známy aj pod menom Erenaeus Philalétha, uskutočnil niekoľko verejných transmutácii ortute na zlato. Získané zlato bolo probované a próbovacou komisiou uznané za najčistejšie. O týchto transmutáciách podal svedectvo van Helmont. Philalétha údajne uskutočnil aj niekoľko neverejných transmutácii v sídle C. Bérigarda, taktiež v laboratóriách lekárnika M. Morgenbessera vo Wohlau a v dome farára Grossa.

15. januára 1648 odovzdal v Prahe malú časť "Kameňa" cisárovi Ferdinandovi III. alchymista J. K. Ritchhausen ako odkaz priateľa de Busadiera. Gróf Russa uskutočnil transmutáciu troch libier ortute jedným gránom tohoto Kameňa a získal 2 libry a 11 lotov veľmi čistého zlata. Pamätné medailne s hmotnosťou 300 dukátov z tohoto zlata razené na príkaz cisára, sú dodnes uložené v cisárskej klenotnici vo Viedni. V roku 1660 previedol transmutáciu jedenj libry olova jeným gránom "Kameňa" pred cisárom Leopoldom I. taktiež alchymista Montschneider, známy ako J. de Monte Snyders. V roku 1665 realizoval najmenej dve ďalšie úspešné transmutácie mincmajstrovi A. Guillaurmovi. V období rokov 1680 až 1683 uskutočnil niekoľko transmutácii aj Heinrich von Wagnerreck vo vtedajšom Nemecku.

Známy objaviteľ porcelánu J. F. Boettiger získal na začiatku 18. storočia malé množstvo "Kameňa" od gréckeho kňaza a alchymistu Archimandritu Lascarisa spolu s návodom k uskutočneniu transmutácie, ktorú previedol pred tromi svedkami: B. Zornom, Bortstom z Melchowa a Winklerom z Magdeburgu. Tento Boettigerov úspech utvrdil saského kurfirta Augusta Silného v presvedčení, že Boettiger pozná tajomstvo výroby Kameňa mudrcov, preto ho násilím prinútil k pobytu na jeho dvore a nariadil mu potrebné množsvto "Kameňa" vyrobiť, aby bolo možné získať transmutáciou väčšie množstvo zlata, ktoré veľmi potreboval. Boettiger sa vďaka chválenkárstvu ocitol v nepríjemnej situácii a pokúsil neúspešne o útek. Bol zatknutý, uväznený vo svojom laboratóriu, kde nakoniec objavil tajomstvo výroby "míšeňského" porcelánu. Tajomstvo výroby Kameňa mudrcov však neobjavil. Aby nedošlo k prezradeniu tajomstva výroby porcelánu, bol ponechaný kurfírom vo väzení, kde v roku 1719 aj zomrel. Po Lascarisovi všetky stopy zmizli.


Ďalší prípad úspečnej transmutácie popisuje J. K. Dippel. Zoznámil sa v Amsterdame s nejakým cudzincom. Tento cudzinec nechal na panvici s horiacim dreveným uhlím položil medený plech a nechal ho rozpáliť. Do stredu rozpáleného kruhu plechu položil malé zrnko "Bieleho kameňa" (Bielej tinktury), pričom po krátkom okamihu sa rozpálený kruh medeného plechu zmenil v rýdze striebro. Následne kruh ďalej zahrieval nad plynovým kahanom, aby sa strieborný kruh rozpálil, potom do jeho stredu položil zrnko Červeného kameňa (Kameňa mudrcov), červenej tinktúry), čo spôsobilo zmenu kruhovitej časti striebra na rýdze zlato. Po ochladení sa pôvodne medený plech zmenil transmutáciou sčasti na striebro a potom aj na zlato, bol tvorený zlatým kolieskom s priemerom cca 4 až 6 cm obklopeným strieborným medzikružím, vonkajšia časť bola tvorená meďou. Po rozstrihaní plechu bolo jasne vidieť prechody jednotlivých kovov.

Taktiež obdobie 18 a 20. storočia zaznamenalo niekoľko prípadov priemyslovej transmutácie, pričom bolo vyrobených zhruba 1 000 t alchymického zlata technológiou podľa tajnej časti Kabaly. V tejto súvislosti sa objavuje s týmito makrotransmutáciami opakovane objavuje meno tajomného alchymistu židovského pôvodu Nicholasa Flammela a grófa Saint Germaina, ktorý v prítomnosti Casanovu transmutoval medenú mincu v zlatý dukát z rýdzeho zlata vysokej čistoty. Taktiež barón Charles - Henry de Gleichen potvrdil, že gróf Saint Germaine taktiež poznal spôsob prípravy umelých diamantov rôznych farieb. Potvrdzuje to parížsky list Mercure Etranger z roku 1813. Saint Germaine údajne ovládal aj postup výroby Elixíru, s pomocou ktorého sa dožíval veľmi vysokého veku. Grófka Georgyová sa s ním stretla osobne v roku 1710 a vtedy mal gróf 55 rokov. Posledný kontakt s grófom Saint Germainom uvádza kontesa d' Adhémorová v roku 1820 večer pred vraždou vojvodu z Berri, to by ale gróf Saint Germaine už mal v tom čase 165 rokov. 

Podľa opakovaných informácii potvrdených pamäťovými jednotkami Planéty Zem, veľká časť zlata vyrobeného židovskými alchymistami v priebehu II. svetovej vojny bola určená ako výkupné na Židov z nemeckých koncentračných táborov. Zbytok tohto zlata, vrátane ďalšieho vyrobeného už po vojne, bol použitý na zakúpenie výstroje, výzbroje a streliva pre izraelskú armádu, brániacu mladý štát Izrael proti útoku okolných muslimských národov.

Tieto jednoznačne pravdivé mutácie neušľachtilých kovov ortute a medi na zlato, jednoznačne potvrdzujú realitu alchymistickej transmutácie a existenciu alchýmie ako objektívnej vedy, ktorá má svoje korene v starom Egypte (zrejme aj hlbšie). Nanajvýš dokonalú syntézu alchymickej vedy a Theurgie Svätého Ohňa predstavuje práve Hermetická veda (Hermetizmus). Niečo sme už naznačili v prvom článku a budeme sa jej venovať aj v ďalších pokračovaniach, vysvetlením, prečo, vzhľadom k pôsobeniu mágie, pre dnešný priaznivý vývoj už nie je vhodná ... 

Podobne ako vnímanie stále vyšších frekvencii svetelnej energie Hudby sfér (v duchovnom pozadí sveta), procesy prirodzeného zvyšovania vnútornej vyváženosti, úrovne Vedomia a duchovno - duševných procesov u ľudskej bytosti, je možné zvedomiť spojením s Prírodou a pochopením chemických procesov, ktoré v nej prebiehajú.


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, december 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, december 2022

https://www.ariadneknihy.sk/