PRINCÍPY schopnosti objektívneho rozpoznávania Dobra a zla zakladajú vzostup Ľudskej bytosti ... (5. časť) ... alebo prečo poniektorým na Slovensku vadia etické a mravné prejavy sudcov?

14.11.2022

Na úvod otázka : Komu vadia na Slovensku sudcovia, ktorí majú prejavy založené na vyššej etickej a mravnej kvalite, na vyšších duchovných princípoch, ktoré nesie vyššia frekvencia Vedomia, než je tomu u bežného priemeru a podpriemeru? 

Slovensko ani zďaleka nie je vyspelou demokratickou krajinou, ale v podstate sa poneviera niekde na úrovni akejsi nepodarenej gubernie, ktorá vazalsky "šliape blato" v osprostenej zotrvačnosti časti obyvateľstva, kde jedinci, ktorí nepodporujú šikanózne princípy pošliapanej demmokracie a štátnosti sú perzekuovaní ... nuž ani niektorí etickí sudcovia už nie sú výnimkou šikany ...   

Dnes si niečo napíšeme aj na túto tému ... Ešte predtým sa vrátime k záveru poslednej časti tejto témy, zverejnenej v našom článku dňa 11. 11. 2022 ... nech sa páči, záver článku :

Výstup na túto úroveň je podmienený osvojením si aj riadiacich vedomostí a zručností, vrátane tých, ktoré sú nutné pre získanie a realizáciu konceptuálnej moci, kde tvorivá schopnosť je v rovnováhe s etickou a mravnou úrovňou, teda, aby nemohla byť tvorivosť zneužitá na ovládanie iných bytostí. V spoločenských podmienkach, v ktorých sa obyvateľstvo delí na prostý ľud a vládnucu "elitu", v ktorej sa z pokolenia na pokolenie reprodukuje ešte užšia spoločenská skupina, nesúca takú či onakú ezoterickú tradíciu, je výstup na túto úroveň blokovaný systémom jednak všeobecného, ale aj "elitárneho" vzdelávania a výchovy. Dostať sa na túto úroveň je v takejto spoločnosti možný buď svojvoľne (toho sú schopní ojedinelí samoukovia), alebo vďaka príslušnosti k určitým klanom ezoterikov, alebo v dôsledku vyvolenia si jednotlivca týmito klanmi s cieľom začleniť ho do svojich radov.

Toto blokovanie nemá spontánno - prirodzený charakter, ale predstavuje cielene vybudovaný systémotvorný kulturologický faktor, v činnosti ktorého sa prejavuje ochrana monopolu na konceptuálnu moc niektorých klanových skupín, ktorá im umožňuje exploatovať zvyšok spoločnosti - negramotnej v riadení - vo svojich cieľoch. Ide teda o temné ovládacie systémy riadenia, ktoré sú napojené na ovládacie energie a vytvárajú v materiálnom svete lživé intelektuálne propagandy.

V liberálnych ovládacích davo - elitárnych systémoch zriadení s nízkou frekvenciou Vedomia, je len výnimočne možné nájsť Ľudské bytosti s ľudským typom psychiky a priaznivým duchovným napojením, pričom o to náročnejšie je pre nich žiť v liberálnom prostredí, ktoré sa v drvivej väčšine prípadov skôr či neskôr zvrhne k zvrátenostiam psychopatickej a sociopatickej dominancie ...

Práve neschopnosť objektívneho rozpoznávania Dobra (Svetla) a Zla (temnoty), či už pomerove alebo konkrétne v súvislosti s tvorením dejov v materiálnom svete, vytvára v liberálnych davo - elitárnych spoločnostiach u jedincov fatálnu absenciu Svedomia, ako hlbokého spojenia a dialógu Vnútorného Duchovného Ja Ľudskej bytosti povedzme s priaznivým duchovným svetom (čistá intuícia), či Božskou podstatou ...

Dnes pokračujeme ...


Vrátime sa k listu sudcu JUDr. Patrika Števíka, sudcu Okresného súdu Bratislava II, ktorý 17. októbra 2022 adresoval hlave štátu Slovenskej republiky, tu je citácia predmetného listu :

"Vážená Zuzana Čaputová,

využívajúc sokratovský odkaz slobody prejavu sa ohradzujem voči Vašim slovám ako človek, občan Slovenskej republiky a aj ako sudca. Už dva roky pevnou rukou, v ktorej stískate totalitné pero, podpisujete rozsudky smrti pre demokraciu, právny štát, nezávislosť súdnej moci, ľudské práva a suverenitu Slovenskej republiky. Robíte tak pod zámienkou solidarity, slušnosti azodpovednosti.

V skutočnosti však šírite či tolerujete nenávisť a zlobu voči ľuďom, ktorí nezdieľajú Vaše hodnotové nastavenie. Legendárne sú Vaše útoky na slobodu prejavu. Podporujete nenávistné prejavy voči občanom Slovenskej republiky, ktorí sa slobodne rozhodli nezaočkovať, ktorí nenaskočili na Vašu vojnovú rétoriku popierajúcu základné geopolitické zákonitosti a podporujete rozklad právneho štátu útokmi na súdnu moc spochybňovaním súdnych rozhodnutí tak, ako ste to urobili aj vo svojej reakcii na odsúdeniahodnú tragickú smrť dvoch mladých ľudí.

Súdnu moc zbavujete nezávislosti podpisovaním zákonov, ktoré popierajú princípy právneho štátu a obchádzajú legislatívny proces.

Vyzývam Vás, aby ste sa prestali správať v úrade prezidenta ako aktivista šíriaci nenávisť medzi občanmi Slovenskej republiky a útočiť na súdnu moc a rozhodnutia súdov len preto, že sa snažíte zakryť svoj podiel viny za napätú a nedôstojnú situáciu v našej krajine plnú nenávisti. Jej dôsledkom je radikalizácia spoločnosti a úbytok tolerancie a pochopenia. Jej plodom je aj verejný lynč sudcu JUDr. Mareka Fila za to, že ako profesionál nepodľahol verejnému tlaku a rozhodol podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Nič na tom nemení ani odlišný názor druhoinštančného súdu.

Zuzana Čaputová, svojím aktivistickým konaním a ambíciou perzekvovať Generálneho prokurátora SR, lebo sa nespráva podľa Vašich predstáv, opäť len vedome radikalizujete spoločnosť a podnecujete určitú skupinu občanov Slovenskej republiky k nenávisti a atakom.

Ďalej Vás vyzývam, aby ste prestali šíriť vojnovú propagandu a ako hlava štátu sa zasadili za odstránenie rozporov, ktoré viedli k tragickému vojnovému konfliktu na Ukrajine. Prestaňte prenasledovať ľudí, ktorí odsudzujú vojnovú agresiu na Ukrajine, ktorí sú úprimne na strane mieru a zároveň sa pýtajú na príčiny konfliktu. Iba pochopením príčin sa v budúcnosti môžeme vyhnúť opakovaniu vojenských agresií a stratám na ľudských životoch. Som občan Slovenskej republiky a nie je mi jedno akú krajinu odovzdáme našim potomkom.

Aj Vaša nezrelá predstava o riešení konfliktu na Ukrajine eskaluje napätie a radikalizuje našu spoločnosť tým, že ožobračuje občanov Slovenskej republiky, ohrozuje mierový život v našej krajine a prenasleduje ľudí s odlišným názorom. Ako prozápadne orientovaný človek, ktorý si ctí 2500 ročný európsky filozofický, náboženský, politický a morálny odkaz na Vás apelujem, aby ste hľadali mierové riešenie za rokovacím stolom a nie na bojisku, na ktorom zomierajú desaťtisíce Európanov. Ontologická núdza, v ktorej sa ocitla európska spoločnosť sa nesmie riešiť nenávisťou, zbraňami a obeťami na ľudských životoch, ale návratom ku koreňom európskej kultúry. Návrat k Platónovej starostlivosti o dušu, ktorá tvorí jadro európskej identity, je zároveň návratom k mieru, ľudskej dôstojnosti, intelektualizmu a k uspokojivej životnej úrovni. Tak ako sa stal dialóg a zdravý rozum tvorcom európskych hodnôt založených na ius naturale, tak len dialóg ako priestor pre hľadanie pravdy môže uspokojivo previesť Európu cez úskalia dnešných dní.

S pozdravom

Patrik Števík"

...

Z nášho pohľadu má predmetný list vysokú mieru pravdivosti, objektivity a opodstatnenosti, ktorá sa pohybuje na úrovni viac ako 90 %. O tom niet žiadnych pochybností. Pre poniektorých, ktorí nemajú ani šajnu o filozofii pravdy a pravdivosti, je pochopiteľne táto informácia zbytočná. Okrem toho je predmetný list písaný na pomerne vysokej frekvenčnej úrovni etiky a emocionálnej čistoty, kultivovanosti a je možné ho považovať jednoznačne za pravdivý, ktorého tendencia nesie vysokú mieru spravodlivosti. Takto to vyzerá pravdivo z duchovného pohľadu vyššej frekvencie duchovnej energie mravnosti, väčšine pozemšťanov pochopiteľne cudzej, najmä kvôli ich Egu. 

Platí duchovná axióma : čím je úroveň Vedomia spoločenstva nižšia, tým viac písaných zákonov potrebuje, pretože ľudská zadubenosť potrebuje vymedziť prakticky všetko. A naopak, pri vyššej a jemnejšej úrovni etiky a jej mravného vzostupu, sa stáva etika niečím vznešeným, čo je vnútorným Svedomím a energetickou čistotou chránená hodnota cti a spravodlivosti, pravdy a Svetla. 

Niet sa čomu čudovať, že list sudcu JUDr. Patrika Števíka patrí k hrdinským prejavom dnešnej doby. Nie je jediný. Máme tu na Slovensku aj mužov aj ženy, ktoré majú punc svojej kvality a čistoty v súdnictve, napríklad JUDr. Šamko, JUDr. Jelínková Dudzíková, JUDr. Kosová a ďalší, experti ako napr. Doc. JUDr. Drgonec, DrSc, JUDr. Harabin, advokáti JUDr. Weis, JUDr. Krajníková predstavitelia odbornej verejnosti napr. Mgr. Laššáková, ... stále sa prebúdzajú ďalší a ďalší. 

Polemiky o tom, že právo nesmie byť zneužité proti spravodlivosti sa začínajú dostávať na vyššiu frekvenčnú úroveň Vedomia, čo môžeme vo filozofických dialógoch len potvrdiť. Zamýšľanie a hĺbanie nad zmyslom vzostupu vnútornej slobody, vyváženosti, čistoty a spravodlivosti u jednotlivca otvára otázky teórie právnej vedy, prečo tu máme právo a či napĺňa duchovnú úlohu spravodlivosti, ako chráni ľudskú dôstojnosť, prečo sa zneužíva v totalitárnych zriadeniach... Je to tak, či sa to niekomu páči alebo nie. Zisťujeme, že ako zriadenie sme na Slovensku v plienkach ... Nie, prosím nevyhovárajme sa na globalizmus. Píšeme, že väčšina ľudí nedozrela na pochopenie celistvého princípu vyváženosti pre vzostupný evolučný vývoj. Ide o duchovnú lenivosť ... 

Žiadne voľby ani politické strany nezachránia nízku úroveň Vedomia energeticko - informačných polí na Planéte Zem. Pôjde to len "zdola" od vzostupu jednotlivcov. Depresie vznikajú z toho, že "nie je koho voliť". Lenže to nie je pravda, vždy sa nájde riešenie, krok, i keď maličký, pokiaľ ste na vzostupe ...

Zisťujeme, že nízka úroveň Vedomia spoločnosti uzemňuje len také legislatívne rámce, ktoré pracujú s nízkou úrovňou mravnosti a etiky, teda je primeraná démonickému a zvieraciemu typu psychiky. Lenže pokiaľ chceme vzostup evolúcie, musíme vzhliadať vyššie a uzemňovať vyššie hladiny spravodlivosti. Uzemňovať znamená, že v praktickom živote vytvárame "nové" kvality princípov spravodlivosti, lepšie, než tie staršie, zastaralé, nefunkčné. Tí, čo neviete, čo to znamená, nečítajte ďalej. Pretože tvorivé myslenie je pre väčšinu ľudí nepoznaný pojem.


Vizitkou šikanóznych spôsobov je napríklad fakt, že niektorí členovia Súdnej rady SR chcú limitovať slobodu prejavu po tom, ako sudca Števík napísal predmetný vyššie citovaný list. To je neuveriteľné. Namiesto toho, aby mu poďakovali, že napísal list v takom znení ako napísal. To sme ale dopracovali na Slovensku. My zotrvávame na jasnom stanovisku, ako sme vyššie uviedli, i keď je to pre mnohých možno nepochopiteľné. 

...

Čo sa týka vyjadrenia advokátky JUDr. Marice Pirošíkovej, dlhoročnej zástupkyne SR pred ESĽP, tu je nech sa páči (zdroj InfoVojna) :


4. Mediálne výroky sudcu Okresného súdu Bratislava II Patrika Števíka voči Prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej a ich zhodnotenie z hľadiska judikatúry ESĽP

Je nesporné, že obsah listu sudcu Patrika Števíka bol písaný v rámci diskusie o závažných otázkach verejného záujmu, ktorá na Slovensku prebiehala a v súčasnosti stále prebieha v súvislosti s udalosťami celospoločenského významu, ktorými sa list zaoberá, pričom jeho cieľom je kritika Prezidentky Slovenskej republiky za to, ako na tieto udalosti ako hlava štátu reagovala. V tomto ohľade je podstatné, že hodnotiace úsudky, ktoré vyslovil, mali dostatočný skutkový základ. Pripomíname v tejto súvislosti, že podľa ESĽP sloboda prejavu predstavuje jednu z najdôležitejších základov demokratickej spoločnosti a jednu z hlavných podmienok jej pokroku a rozvoja každého jednotlivca. Ďalej, že sa vzťahuje nielen na "informácie" alebo "myšlienky", ktoré sú považované za neškodné alebo sú považované za neurážlivé alebo neutrálne, ale aj na tie, ktoré útočia, šokujú alebo znepokojujú štát ši časť obyvateľstva. Také sú požiadavky plurality, tolerancie a ducha otvorenosti, bez ktorých niet "demokratickej spoločnosti".

Názory sudcu Števíka neobsahovali útoky na iných sudcov, ani neboli namierené proti postupu súdov v prebiehajúcich konaniach pri ktorých ESĽP aplikuje požiadavku zdržanlivosti s cieľom neohroziť autoritu a nestrannosť súdnej moci. Práve naopak, jeho postoje spadajú do kontextu diskusie o závažných otázkach verejného záujmu, ktoré požívajú vysokú ochranu slobody prejavu. Cieľom jeho kritiky bolo okrem iného chrániť súdnu moc pred neodôvodnenými útokmi. V tomto ohľade pripomíname bod 18 Odporúčania Výboru ministrov CM/Rec (2010) 12, podľa ktorého sa pri komentovaní rozhodnutí sudcov musia zákonodárna a výkonná moc vyhnúť kritike, ktorá by podkopala nezávislosť a dôveru verejnosti v súdnictvo. 

Musia sa tiež zdržať akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo spochybniť ich ochotu dodržiavať rozhodnutia sudcov okrem vyjadrenia zámeru podať opravný prostriedok. Podľa ESĽP ak má diskutovaný problém politické súvislosti, toto samo osebe nepostačuje na zabránenie, napríklad sudcovi, aby urobil vyhlásenie vo veci. ESĽP opakovane pripomenul "zmrazujúci účinok", ktorý môže mať strach z potrestania (napríklad straty sudcovskej funkcie) na výkon slobody prejavu ostatných sudcov, osobitne tých, ktorí si želajú zúčastniť sa verejnej diskusie o otázkach súvisiacich so správou a výkonom súdnictva (pozri Kudeshkina v. Rusko z 26. februára 2009, ods. 99‑100) alebo tých, ktorí sa kriticky vyjadrujú voči verejným inštitúciám alebo politike (pozri Kudeshkina v. Rusko z 26. februára 2009, ods. 98 ‑100). 

Takýto účinok je podľa ESĽP na ujmu celej spoločnosti a ovplyvňuje preto posúdenie primeranosti a tým aj odôvodnenosti potrestania sudcov. Podľa konštantnej judikatúry ESĽP článok 10 ods. 2 Dohovoru poskytuje iba malý priestor pre obmedzenie politických prejavov či diskusií o otázkach verejného záujmu (pozri napr. Steel a Morris v. Spojené kráľovstvo z 15. februára 2005, ods. 95). Navyše povaha a prísnosť sankcie spolu so spravodlivosťou konania a poskytnutými procesnými zárukami predstavujú dôležité faktory pri posudzovaní primeranosti zásahu do slobody prejavu zaručenej článkom 10 ods. 2 Dohovoru (pozri, mutatis mutandis, Castells v. Španielsko z 23. apríla 1992, ods. 47-48, Steel a Morris v. Spojené kráľovstvo z 15. februára 2005, ods. 95).

Záver

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že judikatúra ESĽP podobné prejavy sudcov nezakazuje, práve naopak chráni ich. Uvedené by etická komisia mala primerane vziať do úvahy a príslušné vnútroštátne normy vykladať v súlade so svojimi povinnosťami obsiahnutými v článku 154c ústavy. Pripomíname, že v zmysle konštantnej judikatúry ústavného súdu k článku 154c ústavy predstavujú Dohovor a judikatúra ESĽP naň sa vzťahujúca pre vnútroštátne orgány aplikácie práva záväzné výkladové smernice na výklad a uplatňovanie zákonnej úpravy základných práv a slobôd zakotvených v druhej hlave ústavy, a tým normujú rámec, ktorý tieto orgány v konkrétnom prípade nemôžu prekročiť.

...

Totalitárne zriadenia majú rôzne odtiene ovládania, ako je to napríklad popisované v predchádzajúcich článkoch na túto tému, kde vysvetľujeme stručne princípy toxicity liberálnych princípov Vedomia, ktoré len veľmi zriedka obsahujú prvky vyššieho Vedomia ľudskosti. 

Práve rôzne odtiene totality v praktickom živote pri obmedzovaní slobody prejavu, schovávajúc sa pritom za primitivizmus a falošnú etiku, svoju oporu aplikujú v zneužívaní práva rôznymi okliešteniami. Je len na Ľudských bytostiach, aby sa tomu postavili ...

Rozklad štátu a degeneráciu spoločnosti na Slovensku vidieť v rôznych profesiách, čerstvý učebnicový príklad, kedy bývalý diplomat a profesor politológie Drulák vyškolil zúfalo strateného moderátora Startitupu s totálne chaotickým úsudkom v oblasti vzdelania, pochopenia princípov demokracie a geopolitiky :-)    


    © Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, november 2022

    © Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, november 2022

https://www.ariadneknihy.sk/