SPRAVODLIVOSŤ v materiálnom svete sa dosahuje veľmi ťažko, na Slovensku je výnimočná ...

29.11.2022

Duchovné poznanie priaznivého vývoja hovorí o axióme, ktorá znie : "Čím je vyššia frekvencia energie vyváženosti (duchovná sloboda a spravodlivosť, ... úroveň Vedomia), tým ťažšie sa ukotvuje do materiálneho sveta." To je jedna z Právd, ktorá je platná, avšak veľmi nevítaná a nevďačná pre bežných ľudí. Slovensko je výnimočné za posledných 33 rokov napríklad práve tou prehnitosťou a slepotou spravodlivosti, ktorá narobila toľko škody, že potrvá minimálne raz taký časový interval, kým sa to aspoň sčasti napraví. Môžeme hovoriť aj z vlastnej skúsenosti ... niekedy aj to bude. Česť patrí všetkým výnimkám, ktorých je máličko. Podľa opakovaných duchovných komunikácii je asi 1 až 2 % právnikov na Slovensku schopných vnímať, čo to je spravodlivosť. Inak ani nevedia, čo to znamená, pretože nepoznajú celistvú múdrosť a ani potrebu ju poznať. Intelekt na to nestačí, je potrebné zapojiť všetky zložky bytosti, samozrejme Svedomie (pokiaľ u človeka skutočne existuje), podobne, ako aj prekonať strach nie je možné len "rečami", rozumovaním, na to je potrebné zvyšovanie celkovej úrovne Vedomia a kvality ľudskej bytosti.

Za poklonu stojí prístup JUDr. Štefana Harabina, ktorý je v súčasnoti oporou invalidnej dôchodkyni poškodenej pani Kvetoslave, ktorá patrí medzi hrdinov svojej generácie. Totálne nenormálna situácia a škandál, ktorý sa týka šikanovania invalidnej dôchodkyne na Slovensku je možné si prezrieť a vypočuť TU.

Viete ako by mala vyzerať v danom prípade skutočná spravodlivosť, ukotvená energia Pravdy a vyváženosti do hmoty? Prezradíme vám. 

Pani Kvetoslave by sa mala Slovenská republika ospravedlniť a prípadne aj zaplatiť primerané zadosťučinenie v peniazoch, ako reparáciu šikanovania. Zákrok, ktorý bol voči nej vedený, by mal byť riešený samostatným konaním za nátlak na jej osobu. To je najmenej, čo by sa malo udiať v rámci spravodlivosti v tejto veci ...

Samozrejme, že štát s totalitárnym zriadením a jeho konkrétni predstavitelia sa obávajú, že by vznikol spravodlivým rozhodnutím precedens a viacerí ľudia s podobnými skúsenosťami by sa následne "postavili na zadné". Takže preto je aj v danom prípade je zatiaľ vedené celé konanie od samého jeho začiatku tak, ako je vedené.

Držíme pani Kvetoslave palce, nech má veľa Zdravia a síl pre boj za spravodlivosť a ľudskú dôstojnosť. 

...

V ďalšej časti článku sa pozrieme na možnosť, ako sa podieľať na tvorení spravodlivosti ... čo sa týka korupcie šéfky eurokomisie Uršuly von der Leyenovej. Advokát JUDr. Weis aj spolu ďalšími prvými signatármi pripravil na základe opodstatnených skutočností 

PETÍCIU NA VYVODENIE ZODPOVEDNOSTI VOČI VON DER LEYEN ZA PORUŠENIE ÚNIJNÉHO PRÁVA A KORUPCIU.

Jednoznačne podporujeme túto petíciu, pretože je vysoko pravdivá, opodstatnená. Obsedantnú fešandu Leyenovú by mal prejsť smiech aj v súvislosti s jej kšeftami s kamošom - CEO Pfizeru, tiež fešákom Bourlom.

Veľmi dôležitou súčasťou procesu čistenia v tejto súvislosti je aj preverenie činnosti a reparácia všetkých pochybení, ktoré spôsobila v tejto súvislosti aj Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vehementne so šialenosťou jej vlastnou podporovala a financovala očkovaciu kampaň. Strašné prúsery sa budú musieť reparovať.

...

Záverom snáď stojí za zmienku dnešné nedôstojné vystúpenie pani Čaputovej s korunovanou schizofréniou prednesu obsahu správy, ktorá dnes v parlamente SR nijakým spôsobom neohúrila ničím, čo by nezodpovedalo úrovni jej vedomia a úbohosti, snáď to bolo ešte prázdnejšie ako kedykoľvek predtým, bez akejkoľvek príčetnej schopnosti objektivizácie a legitimity vzhľadom k funkcii prezidenta SR. Z jej vystúpenia je jednoznačný záver, že sa nemýlili všetci tí, ktorí tvrdili, že nekoná v záujme Slovenska.


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, november 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, november 2022

https://www.ariadneknihy.sk/