NÍZKA ÚROVEŇ VEDOMIA dnešnej civilizácie pripútaná na nízke pudy a vonkajškovosť ... alebo HEDONIZMUS a pôžitkárstvo ako prekliatie ľudstva ...

26.12.2023
Áno, presne tak ... Ešte stále je drvivá väčšina ľudskej civilizácie na Zemi frekvenciou svojho celkového naladenia (Vedomia) na veľmi nízkej úrovni. Česť výnimkám. O čo ide? Ide o celkovú pripútanosť na nízke zvieracie pudy, výlučné a prehnané uspokojovanie základných potrieb (hedonizmus, bonvivánstvo, nenažratosť) a potreba prílišnej vonkajškovosti, pripútanosť na potrebu sústavnej zážitkovosti, na úkor kvality a vyváženosti myslenia a celkovej energetickej bytostnej vyváženosti. O absencii vzostupu celkovej energetickej čistoty nehovoriac ......... V podstate ide o jeden z najzávadnejších princípov, na ktorom stavia aj extrémny neoliberalizmus. Keď analyzujete podrobne duchovné pozadie sveta, čo je veľmi náročné na množstvo vynaloženej energie, zisťujete, že je to presne tak ........... Neoliberalizmus ako extrém v toxicite svojich temných energii z duchovného pozadia, ktoré uzemňuje, vychádza totiž z fikcie bezhraničnej slobody, bez akejkoľvek sebakontroly a zopovednosti, ide o utopické uspokojovanie superegoizmu. Výsledkom je logicky žiaľ následne presne vznik opačného extrému, kedy u ľudskej bytosti absentuje vnútorný mravný princíp etiky a vyváženosti, úprimná snaha o sebazlepšovanie, vzniká pseudokvalita na základe spotreby v materiálnej úrovni. Následne je nevyhnutné mravný úpadok a chaos kontrolovať zvonku, napríklad digitálnym matrixom tzv. total control. Jeden extrém vytvorí opačný extrém ............... V duchovnom pozadí ide o temné systémy, ktoré sú tu na Zemi už dlhodobo (nie menej ako 6 000 rokov), nazývané aj "čierne bratstvo" (lucifer, melkor, morgoth, sauron, satan, baal a mnoho ďalších názvov pre temné štruktúry z minulosti), ktoré môžu ovládať a zneužívať energeticky a duchovne ľudskú bytosť (drvivú väčšinu bytostí) bez toho, aby o tom vedeli ........................ Predstavte si, že v dnešnej spoločnosti sme dospeli do stavu, kedy rôzni arogantní nenažratí egomaniaci, dokonca verejne sa vyhlasujúci za narcisov chcú oslovovať spoločnosť a jednotlivcov, aby sa spájali, aby spoločnosť smerovala v priaznivému vývoju. Chápete? Toto je zvrátenosť a mravný úpadok. Ľudia bez sebakontroly učia spoločnosť, ako má skromne žiť a prípadne myslieť. Nejde len o politikov. Ide aj o rôznych samozvancov, ktorí v podstate celý život parazitovali na energii druhých ľudí, kupčili s ňou, ich životný štýl a zmysel života bol len o hrabaní peňazí a chamtivosti (čokoľvek urobia pre vidinu zisku) a dnes idú na Slovensku učiť ľudí, ako sa majú správať a myslieť, ako sa môžu ľudia vykecávať bez zmyslu. A čo je najsmutnejšie, ľudia takýchto parazitov ešte aj obdivujú na sociálnych sieťach a aj v médiách. Totálny úpadok ............ Výsledok odrazu v spoločnosti? Mladík, ktorý v živote mal najťažší boj so svojimi akné, ide učiť docenta Burdu, dekana právnickej fakulty UK v Bratislave, čo to je právo, ide naznačovať, aký je Burda nebezpečný pre spoločnosť tým, že odborne na vysokej úrovni vysvetlil toxicitu ÚŠP. 

Áno, hovoriť čokoľvek bez zodpovednosti, to je veľmi úbohý výklad slobody. A o to dnes mnohým ide, považujú to za demokraciu. Na tomto extréme majú podiel v prvom rade médiá hlavného prúdu, ale aj poniektoré alternatívne médiá, ktoré vedú ľudí k stádovitosti a k opačnému extrému "vykecávania sa bez zmyslu a významu". "Každý názor môže odznieť, aj keď je zlý", isteže, len kam to speje? Aká to je úroveň Vedomia? Aká je to tendencia, pokiaľ niekto kecá a nenesie zodpovednosť za svoj názor? To je mylný výklad demokracie. To je devolučný princíp. 

Táranie bez zodpovedania za to, čo si vypustím z úst. Mnohým ľuďom to stačí, aby sa uspokojili. Pre ich egočko stačí sa vykecať bez zmyslu, pretože nevedia, čím sú vedení pri myslení a pri svojom prejave. Tu je na mieste uviesť, že mnoho ľudí je celkove nevyzretých, akoby sa zastavil ich vývoj v detstve, či v skorej puberte. Takéto bytosti sú vedené výlučne slasťou a pôžitkárstvom. To je dôkaz ich nevyzretosti. Napríklad, len nech mi niekto niečo sľúbi, čo ja z toho budem mať, tak bude aj voliť klinických idiotov za 500, -- EUR a je mi jedno, čo z toho bude. 

Stretávame mnoho ľudí, ktorí sa priznávajú, že volili progresívne Slovensko z pomsty a nenávisti voči Ficovi, pritom ani nevedia, kto to je Šimečka, kto je za ním, či aký je program tejto pseudostrany. To je úplná demencia ľudí, ktorí by nemali mať ani volebné právo, pretože nezodpovedajú za svoj názor. Pokiaľ vás zaujíma téma čo to znamená odborný názov a klasifikácia "Degenerát", ako ľudská bytosť v duchovnom páde, kde sa jej genetický program poničuje a znižuje jeho kvalita, odporúčame naštudovať dielo Škola Vyššej sociológie - autora G. P. Klimova, ktoré môžete u nás zakúpiť (zostávajúce dve knihy z trilógie Červená kabala a Boží národ vyjdú v januári a februári 2024).

Uviaznutie v nízkych pudoch, či dokonca orgiách, je práve pre extrémy neoliberalizmu bežné a aj na Slovensku veľmi rozšírené. Ľudská bytosť je v takom prípade v démonickej úrovni psychiky ovládaná v duchovnom pozadí rôznymi temnými štruktúrami, bez toho, aby o tom vedela. Ide o zvieracie typy psychiky, ktoré sú vlastné davo-elitárskemu typu spoločnosti. 

Pokiaľ chceme priblížiť korene psychopatov a sociopatov neoliberálnych extrémov rôznych odtieňov, ktorí sú ako narcistickí egomaniaci v chorobnej túžbe vždy vyčnievať, i keď sú hlúpi, pripútanosť na nízke pudy a pôžitkárstva, rozkošníctva má oporu v hedonizme. Hedonizmus je princípom, podporovaným z duchovného pozadia temnými vplyvmi, ktoré vytvárajú chronicky nevyzretého jedinca. Je ako večné dieťa, ktoré potrebuje stále pocit slasti. Pôžitky sú zmyslom jeho života. Nič iné nie je dôležité, len pôžitky a fyzická zážitkovosť ........ Morálka u takýchto jedincov absentuje, resp. je maniakálne egocentrická, doslova ide u týchto zvieracích ľudí o žřavosť, chamtivosť nenažratosť a lakomstvo. Mravné princípy a etický rozmer sú v podstate nulové. Emócie takejto karikatúry človeka sú len a len nízke, nič nie je pre neho dôležitejšie ako chúťky, ktoré nedokáže ovládať. Tento zvierací typ človeka nemá otvorené duchovné štruktúry pre priaznivý vývoj (zvykne to predstierať) a nič vyššie ho úprimne nezaujíma. Nič len obsedantná egocentrická potreba uspokojenia a slasti, čo sa prejavuje často aj v sexuálnych úchylkách (čo statočne využívajú pre ovládanie ľudí), žiadne iné bytosti princípy ani ciele nie sú považované za dôležité .................. Spôsob života takýchto ľudských karikatúr je zarobiť peniaze a stroviť peniaze, dokolečka dokola, peniaze a materiálna chamtivosť. Už sme to spomínali v minulých článkoch a opäť to pripomenieme - je to niečo ako nečlovek, pretože sa riadi často aj heslom : "Prečo by som ja mal niekomu pomáhať zdarma, keď mne nikto nikdy nepomohol v ničom zdarma". V podstate je to typ degeneráta, ktorý nevie, prečo sa narodil na Zemi a na čo žije a taká je aj jeho rodová línia (príkladom je anglosaský typ človeka a prostredie okolo neho). Títo jedinci, chcú byť obdivovaní napríklad aj za svoju hlúposť a ľudskú malosť a verejne sa tým prezentujú, že sú egocentrici ................. Je to práve hedonizmus, ktorý je energeticky podporovaný z duchovného pozadia démonickými štruktúrami, ide o tzv. rozkošníctvo, ako zmysel života. Podľa mytologických výkladov bol jeho inšpirátorom z duchovného pozadia tzv. bytosť archanjel Gabriel, ktorý chcel ovládnuť život v našej Slnečnej sústave vysokou mágiou nepozemského charakteru a pôvodu.

Môžeme uviesť to, čo sme opakovane spomínali aj v našich podcastoch (nájdete to v reláciách Rozhovory s prof. Šafinom), tejto téme sa venoval aj pôvodom ruský filozof a sociológ, ktorý emigroval do USA, kde bol aj profesorom na Harvarde - Pitirim Alexandrovič Sorokin (2. 2. 1889 - 10. 2. 1968). Hovoril okrem iného o tzv. pseudoetike "štastia", ktorá je založená na rozkošníctve. Bol tvorcom sociologickej teórie dynamického kultúrneho vývinu, ktorá sa potvrdila a potvrdzuje v synchronicite a periodicite dejín. Okrem iného Sorokin tvrdil, že ide o princípy založenia celej západnej kultúry, pričom pád Ríma v orgiách, prirovnal k vývojových kvalitám USA v 20. storočí, kde sa vývoj v podstate zopakoval a opakuje do dnes, za čo bol perzekuovaný a titul profesora mu bol odobratý. 

Veľmi kvalitné dielo vytvoril aj John. V. Boldyreff, ktorý analyzoval osobnosti bankárov, panovníkov, mecenášov a boháčov anglosaských dejín, ktorí svojou nízkosťou inklinujú len a výlučne k prepychu a majetku, čím duchovne totálne v páde degenerujú, i keď sa snažia na Zemi vytvoriť elitu nadradených. Ich DNA a genetický program sa i napriek rôznych sobášnym procedúram vyčerpáva a degeneruje stále viac a viac. V minulosti utajované výskumy správania sa genetického nosiča ľudskej bytosti vo svetle, prijímania svetla a vyžarovania svetla (svetelných energii) to jednoznačne potvrdzujú, že ide o degenerátov bez súcitu a ľudskosti.


Pokračovanie nabudúce ...

..................................

Z á v e r  :  

Vidíme okolo seba stále, koľko zla je vo svete, koľko utrpenia sa deje každý deň a vidíme aj to, koľko degenerátov podporuje vo svete temné vplyvy, vojny, násilnie, nacizmus, fašizmus, atď. Je potrebné si veľmi hlboko uvedomiť, že i keď tu máme aj na Slovensku rôzne tendencie ako napríklad možná majdanizácia, podobne ako v roku 2018, digitálne technológie a výdobytky UI (IT technológie), ktoré často podporujú to najhoršie v ľuďoch a najmä deťoch (digitálna demencia, virtuálna realita), to najtemnejšie útočí vždy zvnútra každého jednotlivca ....... Práve temnota a zlo, ako aj vyššie spomínaný hedonizmus, ktoré si nesú ľudské bytosti vo svojom vnútri (drvivá väčšina) vo vrstvách a ktorých je potrebné sa zbaviť, vyčistiť sa z toho, sú najväčšími hrozbami pre priaznivý vývoj na Zemi. Preto je nevyhnutný celkový duchovný vzostup čo najväčšieho počtu jednotlivcov, nárast naladenia ľudskej bytosti na priaznivé čistejšie energie, teda etiku v praktickom živote. Vykecávanie sa, ktoré nemá ani hlavu ani pätu a výlučne uspokojuje egočká jednotlivcov bez zmyslu a priaznivého konceptuálneho vývoja, sú stratou času. Sú potrebné každodenné maličkosti a skutky vo svetle, pravde, kráse a láske. 


© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, december 2023

© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, december 2023

https://www.ariadneknihy.sk/