NEVEDOMOSŤ, HLÚPOSŤ, alebo MRAVNÁ SKAZENOSŤ? ... alebo ZLÝ ÚMYSEL VEDENÝ TEMNÝMI ENERGIAMI?

22.01.2022

Zaujal nas výstižný a stručný článok JUDr. Petra Weisa, týkajúci sa postrehu v súvislosti s Dohodou DCA so SŠA ... niet čo dodať.

Dohoda DCA so SŠA - postreh

Napísal: Peter Weis, 21. januára, 2022, Čas čítania: 1 min.

Pani prezidentka avizovala kreovanie interpretačnej doložky k dohode tzv. DCA. 

To znamená jediné: pani prezidentka má pochybnosti o texte dohody (ktorý potrebuje ďalšiu precizáciu pre jej výkladovú jednoznačnosť, resp. zrozumiteľnosť). 

Z tohto dôvodu by mala logicky využiť svoju zákonnú možnosť ako v prípade jej pochybností pri nedávnom referende a mala by sa obrátiť na Ústavný súd SR. Súlad medzinárodnej zmluvy s ústavou je vyslovene odborná otázka, ktorá spadá práve do kompetencie Ústavného súdu, nie Kancelárie prezidenta. Nie je preto veľmi čo dodať. 

Vytváranie interpretačnej doložky namiesto postupu podľa zákona o ústavnom súde vytvára dojem, že SR je pod časovým tlakom bez možnosti rozhodovať sa slobodne. Ak bude pani prezidentka postupovať avizovaným spôsobom, vznikajú vážne pochybnosti o jej záujme riešenia veci v prospech cudzieho štátu a v konečnom dôsledku pochybnosti o zaujatosti hlavy štátu vo veci samej.

...

Z našej strany dodávame, nech si každý vytvorí vlastný názor a súčasne odpovie na otázky : 

"Čím je vedená pani Čaputová pri svojich rozhodnutiach? Všimnite si kontext celistvosti, aký charakter majú jej jednotlivé rozhodnutia vo vzťahu k občanom Slovenskej republiky, jednak samostatne, každé jedno o sebe ale aj komplexne v súvislostiach? Čo vám z toho vychádza? 

Snažte sa upriamiť na mravnú a etickú stránku jej konania. Aké sú princípy? Pekná, prázdna, plytká miska? 

Prečo sa snaží stavať v súčasnosti do pozície obete? Prečo prekrýva rôznymi infantilnými a nedôstojnými spôsobmi profesného života podstatu problémov o ktorých sa rozhoduje? 

Predstavte si, že malé deti ju dokážu bez problémov prekuknúť ... 

JUDr. Peter Weis veľmi trefne pomenoval vo svojom postrehu vyššie uvedenom aj absenciu jej odbornej úrovne, nielen štátnickej, vrátane jej poradcov.

Kedy sa naučíme skutočne schopnosti myslieť ... nielen kriticky ale najmä tvorivo (áno, je to náročné)? Zapojiť všetky zložky ĽUDSKEJ BYTOSTI?


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, január 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, január 2022

https://www.ariadneknihy.sk/