MUDr. Ján Lakota: „Dokedy ešte budú kolegovia neurológovia mlčať ?

15.02.2022

MUDr. Ján Lakota: "Dokedy ešte budú kolegovia neurológovia mlčať a skupina medicínskych analfabetov, bez akýchkoľvek etických zábran, poškodzovať zdravie obyvateľov Slovenska?"


Onkológ a hematólóg MUDr. Ján Lakota, CSc., z Virologického ústavu Slovenskej akadémie vied vo svojom článku s názvom "Ďalší klinec do rakvy" komentoval najnovšie vedecké štúdie a vplyve experimentálnych očkovacích látok na ľudský organizmus.

Ono to "company oriented" propaganda podávania "vakcíny" má čoraz ťažšie. Priehradný múr postupne presakuje, pričom sa tvoria nové a nové priesaky. Je len otázkou času, kedy sa roztrhne celý múr. Na stránke osel.cz bol opublikovaný príspevok "Spike protein aktivuje endogenní retroviry".

Dovolíme si citovať: "Některé z poznatků nepatří k těm, které potěší. Je jím i chování proteinu, který ve vakcinaci proti koronaviru hraje hlavní roli. Pokud má mezinárodní tým 22 vědců pravdu, tak tento protein navozuje aktivaci retrovirů. A co je na tom tak nežádoucího? Třeba to, že od aktivace retrovirů již není daleko k integraci RNA do genomu. U možnosti nechtěného zapsání něčeho do genomu, bychom měli hodně zbystřit pozornost."

My tú pozornosť zbystrujeme už skoro dva roky. O čo ide? O možnej integrácii mRNA vakcíny proti COVID-19 do ľudského genómu sme písali (https://akw.sk/covid-19/velky-problem-rna-sa-prepisuje-do-dna/).

V úvode je potrebné spomenúť, že endogénne retrovírusové elementy (HERV) predstavujú asi 8% všetkých sekvencií chromozómov, teda celého ľudského genómu. Kým spia, je pokoj. Keď sa aktivujú, je zle. Prečo? O tom nádherne porozprávala práca "The aliens inside us: HERV-W endogenous retroviruses and multiple sclerosis". V práci sa hovorí o dvoch ľudských endogénnych retrovírusoch HERV-W, ktoré sú kofaktormi vzniku sclerosis multiplex (SM).

A teraz to podstatné: V práci "SARS-CoV-2 induces human endogenous retrovirus type W envelope protein expression in blood lymphocytes and in tissues of COVID-19 patients" opublikovanej ako preprint (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.18.21266111v2), autori študovali efekt SARS-CoV-2 expresiu HERV-W and HERV-K obalu (ENV). Ako sme spomínali vyššie o HERV-W je známe, že je zapojený v patogenéze imunologických a neurologických ochorení u ľudí.

Autori pridali rekombinantný spike (S) proteín do kultúry buniek izolovanej z periférnej krvi človeka . To spôsobilo okamžité a výrazné zvýšenie RNA aktivity endoretrovírusov (HER-W a HERV-K) vrátane tvorby ich proteínových obalov.

Tu by sa patrilo zvolať - phobos a deimos, strach a hrôza. Ale my sme "prízemní" experimentátori, ktorí sa desaťročia riadia zásadou - teória je teória, jej bohom je experiment.

Na prvý pohľad si niekto povie - pridali, zmerali, no a čo. In vitro, ktovie, ako to je naozaj. Ale ten experiment už existuje. Bohužiaľ. Dokonca sme o ňom písali: "Súvis mRNA vakcinácie a sklerózy multiplex" (https://akw.sk/covid-19/suvis-mrna-vakcinacie-a-sklerozy-multiplex/). Kruh sa uzavrel.

Dokedy ešte budú kolegovia neurológovia mlčať? Dokedy ešte bude skupina medicínskych analfabetov, bez akýchkoľvek etických zábran, poškodzovať zdravie obyvateľov Slovenska?

Autor: MUDr. Ján Lakota, CSc.

Zdroj: Advokátska kancelária Weis & Partners / InfoVojna

...

Ďakujeme MUDr. Lakotovi za jeho prácu a prajeme všetko najlepšie a veľa síl v jeho ďalšej práci. Vytrvalosť je vzácna cnosť, ktorú dokážu v živote kreovať len silné osobnosti. 


Ďakujeme aj JUDr. Petrovi Weisovi a InfoVojne, že umožnili MUDr. Lakotovi publikovať a zverejniť jeho odborné práce a stanoviská, ktoré sa stotožňujú s mnohými špičkovými vedeckými prácami celosvetového charakteru, ktorých snahou je smerovať k pravdivosti a spravodlivosti, úcte k ľudskej dôstojnosti a na podporu Života, Zdravia, prirodzenej imunity v súlade s Prírodou. 


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, február 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, február 2022

https://www.ariadneknihy.sk/