KRYM ... prečo je mimoriadny?

02.10.2022

Mnohí z čitateľov sa nás pýtajú na otázku uvedenú v titulku článku. Prečo je Krym a okolitá oblasť taká zaujímavá, čím je mimoriadna? Prečo sa niektoré entity západnej časti sveta snažia dlhodobo o ovládnutie tejto oblasti, pod rôznymi falošnými zámienkami? ... a mnoho súvisiacich doplňujúcich otázok ...

Pri všetkej úcte, odpoveď na tieto otázky, zodpovedá pri serióznom a dôslednom výklade zhruba jednému semestru štúdia na kvalitnej vysokej škole. Skutočne je to tak. Nehovoriac o tom, že niektoré detailné informácie nie je možné v súčasnosti zverejniť, nakoľko drvivá väčšina ľudskej civilizácie nie je pripravená ich prijať tak, aby to nespôsobilo viac škody ako osohu v kolektívnom vedomí (nevedomí, nadvedomí). Áno, história a udalosti v dejinách na Planéte Zem sa odohrávajú na viacerých energetických frekvenčných úrovniach. Tí, čo takto uvažujú, sú na správnej ceste. Len také informácie sa prirodzenou rezonanciou môžu k ľudskej bytosti dostať, na aké je vnútorne pripravená, len tie dvere sa môžu otvoriť, ktoré nás vedú k ceste, na ktorú je pripravenosť ...

I napriek vyššie uvedeným skutočnostiam, sme sa rozhodli určité informácie naznačiť, ktoré síce nie sú žiadnou novinkou, no i napriek tomu sú tabuizované. Pripomíname, že ide len o zrnká poznania, prečo je Krym vzácny. Opakovane sme aj v článkoch aj reláciách (podcasty) naznačili vysokú kvalitu ruskej vedy, ktorá v podstate už pred 100 rokmi disponovala takými informáciami, o ktorých sa ani v súčasnosti mnohým vedcom sveta ani nesníva. Dnes si niečo napíšeme o krymských pyramídach ...


Zaujímavý objav na Kryme urobil kandidát technických vied V. A. Goch. Vitalij Anatoljevič je docent Katedry jadrovej fyziky Vyššej námornej školy v Sevastopole, ktorá školí dôstojníkov pre údržbu jadrových reaktorov na ponorkách, akademik Medzinárodnej akadémie informatiky.

Vynašiel čisto technické zariadenie založené na nukleárnej magnetickej rezonancii, pomocou ktorého vynálezca našiel vodu v rôznych hĺbkach, ropu a čo je najzaujímavejšie, podzemné pyramídy. So svojím zariadením Vitalij Goch cestoval po celom Kryme a v dôsledku toho objavil v podzemí tridsaťsedem pyramíd. Prvých sedem pyramíd bolo zistených vo formácii na línii Sevastopoľ - Jalta. Krymské pyramídy majú vek toľko rokov, že aluviálna vrstva z povodní a ľadových dôb ich ukryla pod zem. Výška objavených pyramíd je 45 - 52 metrov. Všetky sú z vápencových blokov a dnes sú ich vrcholy takmer na povrchu Zeme.

V tomto momente sa naráža, ako to už v "zakázanej" vede býva, na odpor "mainstreamovej" vedy. Oficiálni archeológovia prijali objav Vitalija Gocha s nevraživosťou. Pretože objavenie krymských pyramíd nenecháva kameň na kameni z klasickej histórie Krymu a z histórie celého starovekého sveta. To však nič nemení na principiálnom poctivom prístupe k pravdivému poznaniu minulosti.

Výsledky dôkladnej štúdie jednej z 37 pyramíd fascinujú, viedli k nasledovnému záveru. Po prvé, pyramída nepozostáva len z kamenných blokov, ale majú mimoriadne zložitú štruktúru. Vo výške asi 20 metrov od základne pyramídy, je vrstva pozostávajúca z hliny a síranu železa. Táto vrstva slúži ako clona pred vlhkosťou prichádzajúcou zo zeme. Následne, niekde vo výške 25 metrov je ďalšia vrstva pozostávajúca z oxidu hlinitého plus oxidu meďného - to je už polovodič. Okrem toho sú v tele pyramídy, vrátane rebier pyramídy, umelo vytvorené hermetické dutiny s priemerom približne 60 cm, ktorých steny pozostávajú z troch vrstiev. 

Vrchnú vrstvu tvorí sadrový silikátový náter, ktorého súčasťou je aj vaječný bielok, strednú vrstvu tvorí sadrový betón a vnútornú vrstvu tvorí kremeň. Vnútorná kremenná vrstva v pyramídach nemá všade rovnomernú hrúbku, v strede, nad a pod, sú prstencovité predĺženia kremeňa. Tento dizajn vákuových dutín naznačuje, že nejde o nič iné ako o kvantový žiarič.

Podľa Gochovej hypotézy je hlavnou úlohou pyramídy zozbierať určitú energiu Zemského jadra základňou pyramídy a takmer okamžite ju pomocou efektu torzie energie dopraviť do určitých bodov. Okrem toho podľa tejto hypotézy potvrdenej mnohými bádateľmi, pyramídy slúžili ako transformátory jemných energií prichádzajúcich z hviezd. Táto "hviezdna" energia bola transformovaná v pyramíde a prenesená do Zemského Jadra.

Je známe, že každá pyramída má vlastnosť čerpať vo svojej základni nielen energiu, ale aj kvapalinu, takže sa získa akýsi druh čerpadla. Sedem sevastopoľských pyramíd, stojacich na priamke Sevastopoľ - Jalta, sa nachádza vedľa magmatických komôr zeme a voda nasávaná týmito pyramídami z Čierneho mora magmatické komôrky obmýva a zhasína. Vitalij Goch hovorí, že podzemné pyramídy na Kryme, ktoré dodávajú vodu, vytvárajú druh paliva v jadrovom reaktore zemského jadra, čím sa získava riadená jadrová reakcia. Voda nasávaná z Čierneho mora sevastopoľskými pyramídami tvorí v hĺbke 700 metrov pod hladinou mora obrovskú rieku. Táto rieka, ktorá prechádza magmatickými komorami, sa silne zahrieva a dochádza k silnému vyparovaniu a kondenzácii. V dôsledku toho sa na výstupe tvorí čistá destilovaná voda a ďalšia zložka, koncentrovaný soľný roztok - soľanka, sa usadzuje v oblasti jazera Sivaš. Podzemná rieka čistej destilovanej vody tečie späť do Čierneho mora. No spolu s morskou vodou sú nasávané aj morské riasy, ktoré sa pri kontakte s magmatickými komorami menia na bahnitú konzistenciu a cez bahenné sopky sú vyvrhované na povrch zeme. Toľko stručný výklad ...


Goch predložil odvážnu hypotézu o dôvode stavby pyramíd, ktorá je podľa duchovných zdrojov poznania pravdivá. Hovorí, že všetky pyramídy Zeme spolu s určitými bodmi vo Vesmíre - to sú súhvezdia Capella, Vega, Canopus - ovplyvňujú jadro Zeme a tvoria jasnú energetickú schému. Táto schéma umožňuje po prvé regulovať termonukleárnu reakciu zemského jadra; po druhé, neutralizuje negatívne torzné pole, ktoré vzniká v dôsledku termonukleárnej reakcie v Zemskom jadre. Pyramídy umožňujú odstrániť toto pole zo Zeme, čo zase vytvára priaznivé a stabilné podmienky pre rozvoj ľudstva na vyšších frekvenčných úrovniach. 

Na Slnku sa v dôsledku termonukleárnych reakcií vytvárajú negatívne torzné polia, ktoré ovplyvňujú vedomie ľudí. Ale ovplyvňujú vedomie ľudstva neporovnateľne slabšie, keďže Slnko je od ľudí oveľa ďalej ako Zemské Jadro. Ak by na našej planéte neboli pyramídy, potom by negatívne torzné polia, ktoré vznikajú v dôsledku termonukleárnych procesov prebiehajúcich v zemskom jadre, nedávali príležitosť na rozvoj ľudského vedomia, nedávali by možnosť existencie celej ľudskej civilizácie. 

Spomínaný vedec sa taktiež prikláňa aj spolu s ďalšími ruskými bádateľmi k záveru, že entity s vyšším Vedomím, mimozemského pôvodu, inšpirovali technológiami realizáciu výstavby na Planéte Zem za obdobie posledných nie menej ako posledných 70 tisíc rokov, celkom 144 000 pyramíd rôznej veľkosti a štruktúry. Toto číslo je nie náhodné. Pretože pyramídy sú akýmsi štítom chrániacim od negatívnych torzných polí deštruktívnych pre ľudské vedomie. Z vyššieho nadhľadu však aj energetické siete tohto charakteru môžu byť ovládajúce, najmä pokiaľ sú zneužité na temné ciele. Preto je Zdrojová energia Planéy Zem chránená aj inými vyššími štruktúrami ...


Vitaly Goch okrem iného komplexne predložil teóriu kozmických spojení mimozemských civilizácií prostredníctvom pyramíd, ktoré sa nachádzajú takmer na všetkých kontinentoch Zeme. Himalájske pyramídy v Tibete, pyramídy na Bermudách, ako aj pyramídy juhozápadnej a juhovýchodnej Afriky zabezpečujú energetickú výmenu Zemského jadra so súhvezdím Capella. Mexické, anglické, austrálske a severozápadné africké pyramídy poskytujú energeticko-informačnú výmenu zemského jadra s Vegou zo súhvezdia Lýry (veľmi dôležité spojenie aj vzhľadom k existencii dnešného typu ľudstva). Egyptské, krymské (v okolí Sevastopolu), brazílske a polynézske pyramídy (pri pobreží Veľkonočného ostrova) poskytujú spojenie medzi Zemským Jadrom - s Canopusom, hviezdami Sírius, súhvezdím Orion. Niektoré pyramídy zároveň pracujú na prijímaní kozmickej energie, zatiaľ čo iné prenášajú energiu zo samotnej Zeme do vesmíru.

Podľa Gocha tieto hviezdy už stovky miliónov rokov udržiavajú neustálu výmenu kozmickej energie cez planétu Zem, naše Slnko a galaktické jadro. Opäť sa dostávame na základe Gochovej práce k udalosti pred 11 500 rokmi, o ktorej sme napísali už niekoľko článkov, ktorá spôsobila zánik posledných častí Atlantídy. Prečo? Nuž práve preto, že v období Atlantídy sa mimoriadne manipulovalo s energetickými poliami Planéty Zem prostredníctvom mágie, a ako to už býva, Planéta Zem a vyššie živé celky, sa nemajú problém očistiť aj pre civilizáciu drastickým spôsobom (okrem iného vtedy došlo k prudkému prepólovaniu Zeme).

Použitím charakteristík objavených krymských pyramíd pri analýze mapy geofyzikálneho žiarenia Zeme V. A. Goch a jeho kolegovia navrhli, že podobné objekty existujú aj v iných častiach našej planéty. Boli vypočítané nielen krajiny a ostrovy (Anglicko, Mauretánia a Austrália), ale dokonca boli odhalené aj približné súradnice pyramíd. Správy boli odoslané do nájdených krajín prostredníctvom internetovej počítačovej siete a čoskoro boli prijaté správy, že zodpovedajúce zdroje žiarenia zodpovedajúce charakteristikám krymských pyramíd sa skutočne našli. Je možné, že následné vykopávky na týchto miestach odhalia aj pyramídy v týchto miestach ...

Planéta Zem má obrovský latentný potenciál, ktorý môže ľudskej civilizácii ponúknuť aj v spolupráci na úrovniach, na ktoré sme ešte nedospeli. Avšak len v prípade, pokiaľ bude na to civilizácia pripravená svojou etickou úrovňou a vedomím. 

V žiadnom prípade sa Planéta Zem nenechá nijakým spôsobom energeticky ovládnuť či zneužiť, zo strany ľudskej civilizácie, ona sa snaží pomáhať chrániť evolúciu života.

Žiaľ v dnešnej situácii, vzhľadom k úrovni civilizácie ako celku, ktorá vďaka jej temným "elitám" stále túži po ovládnutí Planéty Zem a jej energetických zdrojov, to neprichádza do úvahy, práve naopak, prídu lekcie ... zrejme už čoskoro ...  


    © Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, október 2022

    © Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, október 2022

 

https://www.ariadneknihy.sk/