KONCEPTUÁLNE SYSTÉMY RIADENIA VZNIKAJÚ v našom vnútri a v RODINÁCH ...

28.08.2022

Mnoho ľudí sa zaoberá s otázkou výhľadu Slovenska na najbližších 20 - 30 rokov. Niekedy sú zúfalí, pretože nevidia skutočnú priaznivú víziu. Nikto z politického "viditeľného" spektra ju v súčasnosti neponúka. Niektorí ľudia sú doslova znechutení vstávať ráno z postele, pretože im je zle z toho, že "všetko ovládajú globalistické kliky". Majú strach z otroctva, ktoré je evidentné. Nie je na mieste zúfať. Vždy máme možnosť nájsť vo svojich srdciach ľudskosť, ktorá dáva nádej a odvahu. Vnútorná sloboda (čistota a vyváženosť) sú kľúčom k tomu, aby sme neupadali do depresii a bezvýchodiskových situácii. Keď naša frekvencia naladenia stúpa priaznivým smerom, stále sa nejaké riešenie nájde. V takom prípade nás neovláda zvierací typ psychiky davovo - elitárskej spoločnosti, nie sme biorobotom, ale sme Ľudskou bytosťou so súcitom a jedinečnosťou, ktorú latentne nesieme v sebe.

Navyše, keď sa ľudia dozvedajú, že toxické politické pseudoelity na Slovensku, ktoré majú strach z nenávisti ľudí voči nim na základe situácie, ktorá panuje v spoločnosti, im zakážu účasť ako verejnosti na oslavách 78. výročia SNP, dňa 29. augusta 2022 v Banskej Bystrici. Áno, hlúpe a škandalózne udelenie cien fašistickým pohlavárom, zo strany našej nedôstojnej prezidentky Čaputovej, bolo gigantickou katastrofou minimálne na úrovni našej galaxie.

Prosím toto je jasný prejav totalitných praktík. Neschopnosť sebareflexie pseudoelít, ktoré slovenský národ (drvivá väčšina) nemôže ani vystáť. Namiesto toho, aby okamžite zmizli zo scény v zabudnutí dejín, sa držia zubami nechtami, pretože sú im dobré peniaze prichádzajúce ku nim sústavným bezbrehým parazitovaním na štátnom rozpočte. Isteže, pseudoelity aj na Slovensku sa onedlho rozsypú, lenže škody, ktoré narobili za 2 roky, primárne nezodpovednosťou voličov sú fatálne, postihujúce ďalšie generácie. A to sa dotkne každého ...

Tu prichádza na rad vyšší princíp, duchovná úloha, či národ, má v sebe vnútornú silu a vie princíp svojej existencie. Či dokáže odkryť inšpirácie a impulzy, ktoré dávajú zmysel jeho existencii a poslaniu v historickom kontexte.

Je to vyššia frekvencia priaznivej energie Vedomia, ktorú zvierací typ psychiky u konzumného človeka jednoducho nezachytáva. Konzumný typ človeka zaujíma plný nákupný košík, koniec, bodka. Nič viac, výlučne nízke pudy. 

Pokiaľ nebudeme v praxi realizovať princípy konceptuálnych systémov riadenia, ktoré začínajú na úrovni každého jednotlivca (pochopiteľne zodpovedajúce frekvenčnému naladeniu), nie je možné nájsť kľúče k latentnému driemajúcemu potenciálu, ktorý energeticky vytvára predpoklady pre spoluprácu, teda spája, nie triešti a rozdeľuje. Následne sú to rodiny, ktoré žijú v súlade s filozofickými princípmi vyššej kvality a jemnejšej frekvencie čistoty Života, nie v zadubenosti konzumného egoizmu a nadspotreby, zvieracích a démonických duchovných energiách.

Kľúčová je úprimnosť a čistota, nie falošné, skazené dristy intelektuálnej stoky, ako nám to preukazujú naše kreatúry posledné dva roky. Nie je náhoda, že tu máme v spoločnosti nízke úrovne ľudozvieracieho typu psychiky, u ktorých je za slobodu vydávaný mravný rozklad. Nasúvanie tohto chaosu sa tu viditeľne deje už od 80 rokov 20. storočia (aj v Európe), kde prehnité štruktúry latentného fašizmu so sklonmi k sociopatii a zneužitiu eugeniky vedeli, čo robia práve vytváraním chaosu (Gates, Soros, Lévy a ďalší). Chaos je totiž ideálny pre vytváranie zbytočných povolaní a pafilozofií temnoty (zla), ktoré plodia množstvo kapitálových možností ovládania a teda pochopiteľne vysokú mieru dlhov a závislostí. Táto krátkozrakosť však nedovidela tam, že nakoniec v podstate tento temný systém zničí sám seba, pretože vyššie úrovne Vedomia a frekvencie čistejších energií nedokáže ovládnuť. Keď u človeka nie je vyšší zmysel bytia a života, plytkosť a prázdnota je oporou na pád do hlbokých temnôt na vytváranie nenormality, extrémov s oporou v nihilizme.

Frekvenčné naladenie a jeho priaznivá vzostupná tendencia tu nie je len tak, z pohľadu jemnejších štruktúr priaznivých energií viete rozpoznať zlo, aj keď je preafektované, oblečené do krásnych šiat, cukríčkové, ňuňuškové, vycipkané, atď.. Pomáha to ľuďom k pravdivosti, nenechať sa oklamať, rozpoznať lživú propagandu a lož od pravdy.

Pokiaľ sa pozrieme na duchovnú axiómu, potvrdenú praxou, v štatistickom zmysle logika bezpodmienenčného uprednostnenia vysokofrekvenčných procesov riadenia pred relatívne nízkofrekvenčnými, odlišuje správanie nositeľov vyššie uvedených typov režimu psychiky (zvieracia, démonická, ...) a taktiež rozdeľuje a hierarchicky triedi fragmenty kolektívneho nevedomia, ktoré v spoločnosti plodia nositelia jednotlivých typov režimu psychiky. Takto to vníma aj Planéta Zem.

Pokiaľ sa pozrieme z hľadiska konceptuálneho na spoločnosť ako celok aj na Slovensku, nízke zvieracie typy psychiky môžeme eliminovať kvalitou rodín, žijúcich v súlade s pravdou a Prírodou. Nositelia zvieracieho typu psychiky, tvoria línie správania najmä dominantnými závislosťami, ako alkohol, drogy, narkotiká, rozkošníctvo je ich doménou (nič ma nezaujíma len si užiť). Z hľadiska duchovného pozadia sveta sú doslova vytrhnutí zo sfér riadenia priaznivého vývoja (oni o tom nevedia), stávajú sa parazitujúcimi bytosťami, ktoré vzhľadom k úrovni výkladu slobody z ich pohľadu, vysávajú energiu z iných živých bytostí a systémov. Vysávanie prebieha nevedome (väčšinou), pretože bytosť "parazita" sa cíti vždy lepšie, keď okráda okolie o energiu. Práve ten, ktorý je okrádaný sa naopak cíti horšie, pokiaľ sa nevie brániť svojim energetickým naladením na vyššiu frekvenciu.

Už asi chápete, prečo sa nám stále vrchom spodom snažia tlačiť (Ministerstvo školstva SR) rôzne pafilozofie prekryté mimovládkami, aby sa sústavne podsúvali temné systémy, ktoré vysávajú energiu čistejším bytostiam pod rúškou falošného sentimentu a solidarity. Nie vážení, Planéta Zem nepodporuje solidaritu v jej skrivenom výklade a síce, že Ľudské bytosti, ktoré majú záujem sa posúvať v evolučnom vývoji vyššie, budú doplácať stále na nízke úrovne vedomia, ktoré parazitujú a snažia sa ovládnuť konceptuálne systémy spolupráce a riadenia. Rozkošníctvo (ak chcete hedonizmus) a rôzne jeho odtiene podporujúce zvierací, démonický, zombie typ psychiky, sú z hľadiska duchovného vnímania, v budúcnosti odsúdené práve k zániku a sebazničeniu v orgiách (sú nosným prvkom skazy z hľadiska eschatologického vnímania sveta).

Z tohto pohľadu je pre konceptuálny systém riadenia v spoločnosti (vytvorenie nosných téz pre priaznivý vývoj národa, naplnenie jeho duchovnej úlohy, naplnením duchovnej úlohy jednotlivcov) mimoriadne dôležitý dialóg s vysokou úrovňou kultivovanosti, kde diskutujúci majú úprimný záujem načúvať druhej strane a zároveň čo najúprimnejšie odprezentovať svoj výklad, tak, aby na prvom mieste bola vnútorná čistá potreba pravdivosti, spolupráce, nie osobné ambície a potreba moci, ovládania. Takýto spôsob myslenia je veľmi náročný, teda aspoň pre niektorých, pretože osobný úspech, či sa to niekomu páči alebo nie, nie je primárnym prvkom hodnotového kritéria kvality celku a spravodlivej vyváženosti pri tvorení dejov. Mnoho ľudí sa nepozerá na to, či tým, čo tvoria, neškodia okoliu. Na to nestačí intelekt a emócie, či vôľa. Na to je potrebná aj kvalitná intuícia zapojená do celostného myslenia.  


Na úplne prvom mieste je rozhovor sám so sebou, so svojim vnútrom, kde je potrebná kvalitná duchovná komunikácia, čistá intuícia. Vylepšovaním naladenia samého seba, naučiť sa rozpoznávať dobro a zlo, Svetlo, temnotu. Tam sa úprimnosťou vytvárajú predpoklady pre pravdivosť. Potom je to dialóg medzi najbližšími v rodinách, často veľmi náročný. Najbližšie bytosti v rodinách totiž väčšinou majú prekonať najväčšie bariéry komunikácie. Pokiaľ sa zvláda tento charakter komunikácie, potom sa môže rozvíjať aj na vyšších úrovniach. Pojem sebaúcty, cti a úcty k Pravde, úcta k okoliu, k Prírode, vyšším obrím celkom, rozvíjajú kvalitu dialógu. Podobne ako existuje lipnutie na nízkych pudoch, existuje aj lipnutie na dogmách, čo vidíme najmä vo vede, najhoršie, keď je to so zlým zištným úmyslom. Ničí to ľudstvo. Podobne ako klanové rodinkárstvo, charakteristické pre Slovensko (...to je jedno, že niekto je hlúpy, hlavne že je príbuzný, či známy, pretlačíme ho). Všetky tieto skriveniny vieme eliminovať zvyšovaním vlastnej frekvencie naladenia, jemnosti vyváženosti, rezonancia nám pritom pomáha. Je dôležité pochopiť a vnímať, že Dobro a zlo sú úplne odlišné typy nosnej energie.


Potom zistíme, že oslavy SNP sú viac než len bežnou oslavou historickej udalosti. Nám nebudú nejaká Čaputová, Korčok, Naď, vysvetľovať, čo to bolo SNP. Nebyť udalosti SNP, dnes by vyššie menovaní, nemohli byť zbytoční. Naši starí rodičia nám osobne poctivo rozprávali, ako účastníci bojov v SNP, detailne autentické príbehy a situácie o bojoch partizánskych formácii, ako likvidovali fašistických okupantov. Tak tak vážení. Čo to boli za ťažké boje v okolí Telgártu (nazývaného aj malý Stalingrad), Polomky, Michalovej, a mnohých ďalších miestach Slovenska vieme presné informácie. Nám nebudú nejakí zapredanci rozprávať, čo to je brániť svoju vlasť.  

Hanba všetkým dementom a chrapúňom, ktorí špinia pamiatku SNP porovnávaním jeho výnimočnosti s tým, čo sa deje na Ukrajine. Ide o vymývanie mozgov najmä deťom a mládeži.

Pokiaľ chceme tvoriť nové tézy vývoja na Slovensku na 20 - 30 rokov, bez týchto vyššie uvedených oporných princípov sa nepohneme. Samotný Albert Einstein hovoril, že problém sa nerieši na frekvencii vedomia, na akej vznikol. Je potrebný priaznivý vzostup ľudskosti Vedomia. 

Nikola Tesla so slovanským pôvodom tieto teórie rozvinul, keď zdôraznil, že len pokiaľ sa zvýši vnútorná čistota bytostí, potom je možné otvoriť dvere k vyšším možnostiam vedecko - technického rozvoja. Etický rozmer a tvorivé možnosti človeka musia byť nekonečnou rovnicou. 


    © Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, august 2022

    © Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, august 2022


https://www.ariadneknihy.sk/