Kniha prof. Šafina : "O ruskom byzantinizme, židovstvujúcich a vesternizácii Ruska" ... od 1. novembra v predpredaji

31.10.2022

Vážení priaznivci, milovníci kníh, máme pre vás ďalšiu pozitívnu správu. Zajtrajším dňom, teda 1. novembra 2022, spúšťame predpredaj limitovanej edície knihy profesora Jána Šafina - "O RUSKOM BYZANTINIZME, ŽIDOVSTVUJÚCICH A VESTERNIZÁCII RUSKA" - 1. diel.

Cena knihy (1. diel) je 25,90 EUR, je brožovaná, formát A5, vydanie bude rozdelené ako rozšírené, do 2. dielov. Od zajtra si ju budete môcť objednať v predpredaji exkluzívne len prostredníctvom nášho e-shopu. Prvý diel tejto knihy bude fyzicky k dispozícii po 15. januári 2023, najneskôr do 31. januára 2023 ju budete mať u seba doma. 

Druhý diel knihy s rovnomenným názvom budeme pripravovať začiatkom roka 2023. V prvom štvrťroku 2023 by malo uzrieť svetlo sveta aj rozšírené a doplnené vydanie knihy prof. Šafina knihy "ŽIL NIEKDY CHRISTOS ?" 


"O RUSKOM BYZANTINIZME, ŽIDOVSTVUJÚCICH A VESTERNIZÁCII RUSKA" - 1. diel.- ide o výnimočnú knihu, ktorá prináša zásadné a vzácne informácie (inak nepublikované) z histórie Ruska a filozofie v dejinách, ktoré majú dôsledky aj v súčasnej dobe. Pre milovníkov histórie, pravdivého poznania je zásadná. Pochopenie súvislostí, prečo sa deje okolo nás to, čo sa deje, aj na Ukrajine, v Európe ...

Ľudia mnoho krát hľadajú okolo seba, chcú naprávať druhých, namiesto toho, aby v prvom rade spoznávali seba, svoju minulosť, svoje slabosti, energetické nánosy a vrstvy, ktoré ich zaťažujú. Potom vývoj ľudskej civilizácie tak aj vyzerá.


Nech sa páči, tu je stručná časť anotáciie knihy :

Na konci roka 1504 bol do Moskvy zvolaný nový cirkevný snem namierený proti "najnebezpečnejšej" heréze židovstvujúcich. Jej stúpenci sa pokúšali všemožne brániť, no ich hlavným žalobcom bol autor veľkého teologického diela známeho ako "Prosvetiteľ" (Osvietiteľ ľudských rozumov), ctih. Jozef Volockij či Volokolamskij - snem rozhodol, aby hlavní heretici boli potrestaní smrťou. A to ani nie natoľko preto, že boli heretikmi, ale predovšetkým preto, že heréza ich viedla k odporu voči veľkému kniežaťu a jeho vláde, k politickým intrigám až vraždám, vrátane otráveniu syna Ivana III. práve ľuďmi spomedzi heretikov... Niektorí z nich ale dali najavo, že sa zo svojich omylov a hriechov kajajú, no ich pokánie nebolo prijaté. Jozef to totiž odmietol s tým, že pokánie vynútené strachom z trestu smrti nemôže byť úprimné. 

Dňa 27. decembra 1504 boli, podľa hispánskeho inkvizičného vzoru, v Moskve v drevených klietkach upálení pisár Volk Kuricyn, Dmitrij Konoplev a Ivan Maximov. V Novgorode upálili archimandritu Kassiána, Nekrasa Rukavoho a iných heretikov. Mnohých zatvorili do väzníc a monastierov. Všetkých heretikov cirkevne prekliali, a dokonca aj po dvoch storočiach po tomto akte každoročne odovzdávali anatéme Kassiána, Kuricyna, Konopleva a Maximova spolu "...so všetkými ich zástancami a rovnako zmýšľajúcimi".

Výsledkom tohto zápasu so židovstvujúcimi sa stala surovejšia politika mocnejúceho ruského štátu vo vzťahu k židom. Na žida pozerali ako na antikrista alebo jeho predchodcu, považovali ho za mága, za takého, ktorý sa zaoberá čiernym umením, za zvodcu, mali pred ním poverčivý strach, za pôvodcu štátnych nepokojov. Len zriedkavo kupci - Židia prichádzali z Litvy a Poľska; s tovarom prechádzali cez Smolensk a Novgorod, no cesta nebola vždy bezpečná. Niekedy obyvatelia pocestných okradli, dokonca aj v stoličnej Moskve sa k nim správali nepriateľsky, ba stalo sa aj to, že im tovar skonfiškovali ...

...

Komunálne voľby len potvrdili kvalitu úrovne informačného poľa a Vedomia na Slovensku (česť výnimkám). Totálna pasivita, Slováci sa majú zrejme stále "veľmi dobre". Konceptuálne myslenie na Slovensku absentuje, schopnosť myslieť je zriedkavá. Civilizácia degeneruje, Calhounov experiment sa potvrdzuje v praxi aj na ľudských bytostiach. 

Ľudia sa zaujímajú o lživú propagandu, ktorá je ľúbivá, namiesto toho aby spoznávali seba, svoje slabosti, vyčistili svoje energetické toxické nánosy a použili toto poznanie pre rast. Výnimiek je veľmi málo, informačné pole Vedomia davu je na veľmi nízkej frekvencii a teda na zvieracej a démonickej úrovni psychiky bytostí, bez potreby poznania pravdy, vnútornej spravodlivosti, vyváženosti, konzumný egoizmus davo - elitárskej spoločnosti víťazí nad priaznivou evolúciou. Máme to, čo si zaslúžime ...

Výnimky, ktoré by mali hypoteticky schopnosť priniesť Nový priaznivý vývoj na Slovensku, sú strhávané duchovným egom, ktoré ich vychyľuje od Svetla, pravdivosti a následne nedokážu spolupracovať. Jeden extrém strieda druhý, hlúposť, obmedzenosť a chorobná túžba po moci sa strieda s mesiášskymi komplexami duchovného ega, alebo hmotného ega. Nevidieť schopnosť formulovať tézy konceptuálneho vývoja na Slovensku, sú to len také plytké táraniny. Právo je v úrovni kaleidoskopického idiotizmu, bez pochopenia etického a mravného významu práva a spravodlivosti (česť minimu výnimiek).

Pokiaľ frekvencia naladenia ľudských bytostí nebude stúpať k vyššej úrovni etiky, vnútornej vyváženosti, sme stratení a spoliehanie sa na "niekoho", že nám pomôže je len ukážkou slepoty ... 


    © Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, október 2022

    © Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, október 2022


https://www.ariadneknihy.sk/