DOČKÁME SA EVOLUČNÉHO VZOSTUPU, na základe ktorého ĽUDIA BUDÚ VEDIEŤ vopred PREKUKNÚŤ LOŽ KLAUNOV NA PLANÉTE ZEM ? ... alebo budeme len štatisti ...

20.06.2023
Dobré ráno. Zase sa idete sťažovať? Do kedy sa budete sťažovať? Že politikov platíte a nič nerobia pre ľudí? No tak ich neplaťte. Prestante ich platiť a uvidíte, čo sa zo dňa na deň začne meniť. Prečo si dovoľujú politici, v podstate najväčšia spodina spoločnosti sústavne klamať? Pretože vaše energie a celkové vyladenie im to dovoľuje. Znovu a dokolečka dokola budeme popisovať, že bez celkového priaznivého energetického vzostupu jednotlivcov sa nepohne vývoj správnym smerom. Kecať a kritizovať nestačí. Poniektorí si myslia, že sústavným vybľakovaním politikom, že ich platia niečo zmenia? Nič nezmenia, pretože mnohí nevedia zmeniť ani seba k lepšiemu !!! Takže koho chcú vychovávať a meniť, pokiaľ nevedia zmeniť seba? Strácanie času kecaním nikam nevedie. Vyskakovaním, že "môžem si povedať čo chcem", je taktiež len strata času, pokiaľ nemenia v prvom rade seba k lepšiemu. Konkrétnymi skutkami. Nedokážu rozpoznať pravdu a lož, nedokážu rozpoznať objektívne dobro a zlo, ani sa k tomu nepribližujú, tak ako chcú popisovať a hovoriť o tom čo je dobré pre národ? Zobudia sa už konečne ?! 

Proste zadubenosť je neuveriteľná, aj na Slovensku. Ako môže niekto, kto nevie kontrolovať svoju bytosť, zlepšovať svoju bytosť, rozprávať druhým, čo majú robiť? Veľmi toxické je napríklad, pokiaľ sa niekto dostane k veľkým peniazom, ktoré neunesie a myslí si, že má moc, práve preto, že má peniaze. Toto sú degeneráti nielen na Slovensku. Mnohí nezvládnu, keď sa dostanú z nuly k peniazom. Česť výnimkám. No a keď sa niekto nesprace do kože, tak potom prichádzajú nátresky, rôzne nehody, úrazy, nepredvídané choroby a pod. Pritom je na takej úrovni, že si neprizná, že každá situácia v materiálnom svete má vždy duchovnú príčinu. Vždy! Len nevedomý človek si myslí, že materiálny svet je oddelený od toho, ktorý nie je možné vnímať piatimi fyzickými zmyslami. 

Pracovať na veľkých projektoch bolo vždy náročné. Napríklad aj my (Marian) realizoval ako jeden z hlavných, alebo aj menších subdodávateľov mnoho stavebných diel dialničných úsekov a mostov na Slovensku. Napríklad spolupráca na Moste Apollo cez Dunaj (2004 - 2005), alebo dialnica D1 úsek Ladce - Sverepec (2004), D1 úsek Vrtižer - Hričovské Podhradie v roku 2006 a mnohé iné. Vždy chceli politici kecať aj do stavieb dialnic, ale vždy sme ich upratali. Nenechali sme ich kecať do odborných vecí, proste NIE. Na tých najťažších úsekoch vždy išlo o spoluprácu jednotlivcov, kde každý pomáhal tomu druhému, tímová spolupráca, každý vedel, čo má robiť (mnohokrát aj zdarma). Mnohí z dnešných idiotov v parlamente nemajú ani šajnu o tom, čo to je komplexne zhotoviť veľké dielo. Schovali by sa radšej pod zem, keby mali riadiť napríklad 500 ľudí na dialnici, kde je mnoho mechanizácie, zodpovednosť a pod. A takýto diletanti a zlodeji sedia v parlamente (česť výnimkám). S prepáčením ani zadok si nevedia poriadne utrieť, všelijakí pobehaji a hlupáci. Nulová tvorivosť, nulová sebareflexia, ničotnosť a žiadne ľudské ani odborné kvality a pod.

Pokiaľ by poniektorí ľudia na Slovensku, ale aj vo svete videli, čo sa deje v duchovnom pozadí sveta, rýchlo by stískali zadkami a menili seba k lepšiemu. Obrovská lenivosť v duchovnej aj materiálnej úrovni je nihilizmom, ktorý rozkladá všetko.

Nestačí kontrolovať politikov. To je nezmysel. V prvom rade musíte politikov viesť k etickému a mravnému vzostupu, vysokej úrovni zodpovednosti a to sa dá v materiálnom svete jedine evolučným vzostupom jednotlivcov a byť morálnym vzorom. Inak je to len zacyklenosť. Preto nie je z čoho momentálne vyberať na Slovensku. Minimum čestných ľudí je v politickom priestore. Inak by sme nemali degenerátov vo vládach posledných 30 rokov. Málo výnimiek. Progresívne Slovensko ako stoka a KDH nám idú tvoriť a riadiť štát? Čo sme sa načisto zbláznili? Feťáci nám idú riadiť štát?! Zbláznili sme sa?! Pokiaľ je slobodná vôľa niekoho na takej úrovni, že volí na Slovensku Progresívne Slovensko, tak potom je skutočne len ľudská bytosť v úrovni nízkych pudov, zvieracieho a démonického typu psychiky a "kúsok mäsa". Žiaľ, že čestní ľudia sa veľmi ťažko dostávajú do politiky, je to dané úrovňou kvality ľudí, väčšiny ľudí (morfické pole, egregory). Toto sú tie zvrátené typy bytostí, ktoré v politike vás vedú napríklad k povinnému očkovaniu, užívaniu drôg a pod, najmä u mladých ľudí.

Podľa duchovných zdrojov pravdivého poznania, čo jednoznačne potvrdzujú aj empirické dáta v materiálnom svete, je Progresívne Slovensko najväčšou hrozbou v politických bažinách na Slovensku, hrozba, že z mladých generácii urobia feťácky "šťastný" ale hlúpy výkvet, hrozba totálnej zvrátenosti ľudskej bytosti, tých najnižších a najskazenejších hnilôb ...


... pokračovanie pripravujeme ...


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, jún 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, jún 2023

https://www.ariadneknihy.sk/