Emeritný sudca Ústavného súdu SR Drgonec o zmluve s USA: Sme im na srandu?

07.02.2022

Doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc sa exkluzívne vyjadril k aktuálnej situácii, ktorú podpis zmluvy vo Washingtone so sebou priniesol.

Emeritny ústavný sudca Ján Drgonec patrí medzi najväčších kritikov obrannej dohody s USA, ktorú pred pár dňami minister zahraničných vecí Ivan Korčok podpísal spolu s vládnym kolegom z obrany Jaroslavom Naďom.

Ústavný sudca reaguje na podpis zmluvy

Ján Drgonec sa exkluzívne vyjadril k aktuálnej situácii, ktorú podpis zmluvy vo Washingtone so sebou priniesol. Slová ústavného právnika pri tom Korčoka s Naďom rozhodne nepotešia.

"Svetlo do časti nejasností spojených s témou dneška - Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických vniesol korešpondent Rozhlasu a televízie Slovenska vo Washingtone. Dňa 4. februára 2022 priniesol informáciu o tom, že Dohodu podpísal americký minister obrany Antony Blinken a dvaja slovenskí ministri. Aspoň počtom podpisujúcich sme mali navrch. USA vzápätí po podpísaní Dohody zverejnili svoju interpretačnú doložku k Dohode, " uvádza Drgonec.

Drgonec sa vyjadril aj k interpretacnej doložke

"Z vyjadrenia dopisovateľa RTV ako keby malo vyplynúť, že Slovenská republika podpísala Dohodu bez znalosti americkej interpretačnej doložky. Potešujúce je, že obe strany si Dohodu vysvetľujú podobne. Dopisovateľa z radostnej vyrovnanosti nevyviedla okolnosť, že slovo "podobne" vyjadruje iný stav ako slovo "rovnako". O prostote a dôverčivosti Slovákov má americká vláda ešte vyhranenejšiu predstavu ako Zuzana Čaputová. Do interpretačnej doložky vláda USA napasovala prázdne proklamácie ako napríklad," uvádza Drgonec k interpretačnej doložke.

"Dohoda taktiež výslovne uznáva plné rešpektovanie suverenity a zákonov Slovenskej republiky Spojenými štátmi ohľadne umiestňovania obrannej výzbroje, zásob a materiálu. Uvedené rešpektovanie suverenity nevyhnutne zahŕňa vzájomné informovanie o svojich medzinárodných záväzkoch a vnútroštátnych zákonoch i porozumenie týchto záväzkov, ako aj očakávanie, že každá zmluvná strana bude brať do úvahy záväzky a zákony druhej Strany pri plánovaní akýchkoľvek spoločne vykonávaných činností."

"Uznávajúc, že jadrové odstrašenie je základom kolektívnej obrany NATO viac ako 70 rokov, že jadrové zbrane USA sú ďalej rozmiestňované na územiach niektorých spojeneckých štátov NATO s ich plným súhlasom a sú v súlade so Zmluvou o nešírení jadrových zbraní, a že Dohoda nepovoľuje ani nezakazuje rozmiestňovanie konkrétneho druhu zbraní, Spojené štáty nemenia svoj pohľad, už skôr komunikovaný zo strany NATO v Zakladajúcom akte o vzájomných vzťahoch, spolupráci a bezpečnosti medzi NATO a Ruskou federáciou (Zakladajúci akt NATO-Rusko), že členské štáty NATO nemajú "nijaký zámer, plán ani dôvod" rozmiestňovať alebo skladovať jadrové zbrane na území jej nových členov, vrátane Slovenska."

Bliken sa netajil, že vie o nevôli

"Minister obrany USA Antony Blinken sa netajil, že v USA vedia o nevôli, akú Dohoda vyvoláva u časti slovenskej verejnosti aj o slovenských obavách z rozmiestnenia jadrových zbraní na Slovensku. Čo bolo jednoduchšie, ako namiesto prívalu slov vypĺňajúcom jeden celý odsek interpretačnej doložky uviesť stručnú vetu o tom, že armáda USA nerozmiestni na Slovensku svoje jadrové zbrane? Rodia sa otázky ohľadne ďalších slov v americkej interpretačnej doložke."

"Účelom interpretačnej doložky je nepredstierane zvýšiť mieru právnej istoty tých zmluvných ustanovení, ktoré nie sú jednoznačné. Takým je napríklad absencia úpravy o poskytnutí 105 miliónov US dolárov v prospech Slovenskej republiky. Ak by interpretačná doložka mala vytvoriť istotu, že takú čiastku USA niekedy poskytnú, výslovne by mala uvádzať koľko dolárov presne a dokedy dajú. Namiesto toho interpretačná doložka hovorí o možných investíciách USA do slovenskej infraštruktúry a spoločného výcviku. Opäť tvar, z ktorého právne záväzným spôsobom nevyplýva vôbec nič."

"Na niektorých miestach textu interpretačná doložka ako keby zosmiešňovala slovenskú stranu. Napríklad: Dohoda taktiež výslovne uznáva plné rešpektovanie suverenity a zákonov Slovenskej republiky Spojenými štátmi ohľadne umiestňovania obrannej výzbroje, zásob a materiálu."

Právny poriadok Slovenskej republiky nemá zákon, ktorý by určoval podmienky rozmiestňovania jadrových zbraní. USA za takého stavu pri rozmiestňovaní jadrových zbraní, chemických zbraní alebo biologických zbraní skutočne môžu plne rešpektovať zákony Slovenskej republiky. Naša chyba, že sme také zákony neprijali.

"Interpretačná doložka neobjasňuje ani to, čomu majú prospieť tie ustanovenia uvedené výslovne v Dohode, ktoré nerešpektujú suverenitu Slovenskej republiky, upierajú jej právomoc, neuvádzajú jej práva? Dobromyseľnosť Spojených štátov amerických by sa nemala čím spochybniť, ak by v Dohode pochybné ustanovenia, údajne zbytočné a nepochopené, vôbec neboli."

Zdroj: ereport.sk / InfoVojna

...

Vychádzajúc z analýzy Doc. Drgonca je o to viac podstatné uvedomiť si, akých idiotov (česť výnimkám) máme na Slovensku medzi politickými elitami (aj tých skrachovaných z minulosti), ktorí nielenže vykazujú evidentne známky neľudskosti (inkarnačné poruchy a omyly), ale aj etickej a mravnej vyprázdnenosti, o mentálnej, emocionálnej a intelektuálnej výbave nehovoriac. Aj napriek tomu rozhodujú o ľudských osudoch.

Už len pokiaľ si uvedomíme zľahčovanie tejto témy, zosmiešňovanie zásadných princípov v súvislosti s DCA ako napríklad: "Slovensko nie je zaujímavé pre USA", alebo "Na čo by USA chceli napadnúť Rusko?", alebo, "Veď DCA je len technická nepodstatná zmluva", alebo "Pokiaľ sa niektorým DCA nepáči nech sa presťahujú do Ruska" a podobne, ďalšie dementné myšlienkové formácie.

Áno, je pravdepodobné, že vzhľadom k našim prejavom ako Slovenskej republiky navonok, vďaka našim štátnickým supraelitám, nás USA zrejme majú za blbcov, ktorí nemajú ľudskú dôstojnosť, absentuje u nás POJEM CTI (česť výnimkám ktorých je máličko).

Nie jeden slovenský politik sa ukázal v novodobých dejinách a médiách, ako sa úboho pchal v Bielom dome po slovensky povedané do riti, polomŕtvym politickým karikatúram vo vedení USA. 

Táto úbohosť presne poukazuje na degeneráciu genofondu, ktorý namiesto toho, aby sa rozvíjal vzostupnou úrovňou frekvencie Vedomia, tak v drvivej väčšine sa rozkladá stagnáciou a pádom. Je smutné, že nemáme záujem využívať latentný potenciál, ktorý je v nás, áno máme na mysli Slovanské špecifiká a možnosti ich nekonečného rozvoja.  

To nekúpite v obchode. V tom je vyšší princíp mravnosti, kde sme si všetci rovní. Zvýšiť úroveň Vedomia sa nedá podplácaním, jednoducho to nezaberá :-). Čistotu a vzostup Vedomia je potrebné si zaslúžiť poctivou prácou na sebe a naladením sa celej ľudskej bytosti. 

Predstavte si, dokonca ani Londýnske banky nedokázali podplatiť sféry Vedomia, aby otvorili niektorým fešákom nové sekvencie nukleotidov a metylové skupiny DNA na dlhovekosť nad 120 rokov, a z toho ich ide poraziť :-).

Takže spamätajme sa prosím, žiadne peniaze nám v tom nepomôžu, ako mať sebaúctu, pojem cti a schopnosť tvoriť nové vyššie etické kvality a hodnoty vyvážené v evolúcii vedecko - technickému pokroku na podporu Života, Prírody a obrích živých celkov. To je vnútorné naladenie Ľudskej bytosti.


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, február 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, február 2022

https://www.ariadneknihy.sk/