DÔKAZY TELEPATIE? ... SPOJENIE MEDZI MARSOM, WASHINGTONOM A FRANCÚZSKOM ...

18.05.2022

Existuje ozajstné spojenie planéty Mars s Francúzskom? Ako naznačujú informácie z knihy Mimozemská inteligencia a cesta na Mars, zrejme to nie je vylúčené. Ide pochopiteľne o telepatický prenos informácií, projekcie Vedomia prenesené do architektúry konkrétnych stavieb a objektov na Zemi, teda formácii na Marse, vo Washingtone D.C., a na konkrétnych miestach na Zemi, vo Francúzsku, Švajčiarsku, Anglicku. Dnes sa povenujeme v tomto článku prienikom informácii medzi Marsom - oblasť Cydónia, Washingtonom D.C. a Francúzskom.


V roku 1976, pokiaľ si toho bola verejnosť vedomá, bol päťstranný objekt na Marse geofyzikálnou anomáliou. Keď vnímame účel tejto formácie, pokiaľ existuje, bol záhadou. Zatiaľ čo história Pentagonu bola veľmi dobre zdokumentovaná. Niet pochýb o tom, že existuje "ťažká ruka" ezoterického symbolizmu (mágie), ktorý sa preukázateľne šíri celým Washingtonom. Proces výstavby a výberu takého zvláštneho tvaru pre administratívnu budovu amerického DOD by mohol objasniť užitočné myšlienky, ktoré by sa dali použiť pri hlbokých úvahách o päťstrannom útvare na Cydónii (obrázok v knihe na str. 95), ktorého názov je Pyramída D&M Tor.

Niektorí jasnovidci a duchovní bádateľa na Zemi opakovane obdržali informáciu, že pokiaľ nie sme schopní si pozrieť Cydóniu priamo na Marse vlastnými očami, tak musí prísť za nami na Zem. Áno, sú to paralely medzi Cydóniou na Marse a Washingtonom na Zemi, ale, a to je dôležité, afinita však existuje aj vo vzťahu k druhej strane veľkej mláky, vo Francúzsku.

Môžeme hovoriť o obrazcoch naprieč časom. Počiatočný päťuholníkový návrh Ministerstva vojny z roku 1941, údajne pochádza z nepríjemného tvaru a povahy pôvodne vybraného miesta na Arlingtonských farmách, východne od Arlingtonského národného cintorína. Pokiaľ chceme vniesť trošku geometrie, pôvodné umiestenie vybrané pre americký Pentagon nájdete predĺžením prepony špeciálneho pravouhlého trojuholníka z Capitolu na západ. Predĺženie jednej strany z analógie Bieleho domu (Tváre na Marse), na juh vytvára opačnú stranu rovnostranného trojuholníka. Analógia päťstrannej pyramídy na Marse ukotvuje geometrickú križovatku medzi týmito dvoma rôznymi trojuholníkmi, čo je skutočne úžasné (viď obrázky v knihe na str. 159).

Neskôr bolo rozhodnuté, že budova bude taká obrovská, že by zatienila výhľady z Arlingtonu na riadiace strediská Washingtonu. Padlo rozhodnutie presunúť budovu na juhovýchod. Jej nové bažinaté umiestnenie, susediace s Hoover Field, bývalým washingtonským letiskom, zahŕňalo aj trefne pomenovanú štvrť Hells Bottom (Dno pekla). Už neexistovala požiadavka na prispôsobenie sa päťuholníkovému tvaru, ktorá bola špecifická pre dané miesto, ale v čase, keď bolo o umiestnení rozhodnuté, už bolo "príliš neskoro a bolo vy príliš nákladné" meniť stavebné plány. Takže pôvodný päťstranný dizajn zostal zachovaný. Ukázalo sa skúmaním, že nová pozícia Pentagonu, sa nachádza v troch štvrtinách cesty pozdĺž zvyšnej strany rovnostranného trojuholníka.


V rozpore s predchádzajúcou výhovorkou "času a peňazí" na zachovanie pôvodnej podoby, teraz odrazu nebolo príliš nákladné rozšíriť existujúce plány tejto, už aj tak obrovskej budovy. Výsledná hmota mala byť taká veľká, že dve úrovne tejto mohutnej betónovej budovy, mali byť zasadené pod zem, aby sa znížil celkový obzor.

Po dokončení všetkých plánov mal na stavbu Pentagonu dohliadať generálporučík Leslie Groves, ktorý tiež riadil projekt Manhattan. V skutočnosti, kedy jedna operácia maskovala inú operáciu, otvorená prevádzka stavby Pentagonu dokázala zakryť veľkú časť logistickej organizácie, potrebnej pre veľmi tajný projekt Manhattan. Toto je oficiálny príbeh o tom, ako sa Pentagon dostal na svoje miesto a ako získal svoju päťstrannú podobu, ale bolo by naivné si myslieť, že čas a peniaze boli jedinými dôvodmi na zachovanie päťuholníkovej štruktúry. Pre američanov existuje v podobe Pentagramu alebo päťuholníka veľa ezoterickej symboliky a mágie. Práve prítomnosť obrovského päťstranného reliéfu juhozápadne od "Tváre na Marse" v oblasti Cydónia na Marse hrala na strunu tých amerických úradníkov, ktorí podrobne študujú snímky zo sond Mariner a Viking. 

Pre zaujímavosť ... Americká armáda prijala päťcípu hviezdu pre insígnie vo všetkých svojich vetvách. Najvyššiu vojenskú hodnosť predstavuje päťcípa hviezda usporiadaná ako päťuholníkové zoskupenie, zatiaľ čo najvyššiu hodnosť námornej pechoty a pobrežnej stráže predstavuje rovnaká päťcípa hviezda usporiadaná ako lineárne štvorčlenné zoskupenie (viď obrázky v knihe na str. 161). Keď sa pozrieme na ďalšie zaujímavosti, 24. júla 2000 bol objavený päťstranný hviezdicový glyf v obilí (obrázok na str. 162 knihy), kde na uhlopriečke mal osadený jediný bod (v šiestom pentagrame tohto glyfu). Tento bod je jednou tridsatinou (1/30) z celkového počtu bodov v tomto glyfe a špirálovej kope. Vonkajší obrys glyfu je pritom pravidelný rovnostranný päťuholník. Keď je čitateľ zdatný v deskriptívnej geometrii, potom pochopí, vzťah ku kopcu Silbury ako jednej z formácii v oblasti Cydónia na Marse, má taktiež sklon 30 stupňov. 


Pozrime sa do Francúzska. Ak bola päťuholníková architektúra americkou armádou a jej inžiniermi obzvlášť obľúbená kvôli administratívnej budove, nebolo to len z ezoterických dôvodov. Vybudovanie národného vojenského úradu v päťuholníkovej podobe obdržalo vojenskú architektúru európskej renesancie 14. až 15. storočia. Tieto pevnosti sa často nazývali bastily alebo bašty. Ich päťstranný tvar spolu s opevnenými vežami pripevnenými k hradbám sa ukázal ako najúčinnejší spôsob výstavby obranných hradov. Je zaujímavé, že obranná práca v piatich rohoch pevnosti bola zvyčajne štvorstranná (štvorboká) s ostrým hrotom, ktorý umožňoval aktívnu obrannú a sprievodnú paľbu. 

Umiestnenie jednej z týchto európskych pevností na západnom parížskom predmestí Suresnes má veľmi zvláštne väzby na správcov Ameriky. Samotná pevnosť bola postavená v roku 1841, relatívne nedávno, čo sa histórie náleziska týka. Genius loci nepochybne využili všetci, ktorí toto miesto využívali, bohužiaľ vrátane nacistov počas 2. svetovej vojny. Stále cítiť smútok z tých dávnych čias, väčšina Parížanov sa s odkazom na smutnú minulosť vyhýba tejto lokalite. Namiesto toho sa odvolávalajú iba na samotné miesto Mont Valérien. 

Na národnom cintoríne v Arlingtone sa v hrobe neznámeho vojaka nachádzajú pozostatky amerického vojaka, odoslané z amerického cintorína pre padlých z druhej svetovej vojny, ktorý sa nachádza hneď za hradbami pevnosti v Mont Valérien. Leží vo svojom arlingtonskom hrobe obklopený frencúzskou pôdou, v ktorej bol pôvodne pochovaný. Repatriácia padlých v rámci pravidiel zvyčajne nezahŕňa pôdu zo zeme, v ktorej padli. Ďalšie prepojenia Washingtonu a Francúzska? Prezident Thomas Jefferson sa kedysi uchýlil do kláštora, ktorý bol na Mont Valérien od 15. storočia (viď obrázky v knihe na str. 163). Tento kláštor bol postavený na tomto mieste výlučne preto, že - rovnako ako v Chartres - ešte v skorších dobách, bola samotná zem považovaná za posvätnú. Ako už bolo uvedené, išlo o počiatočné miesto, miesto genius loci. Vnímaná sila alebo posvätnosť tohto miesta stavia tento veľmi zriedkavý prenos pôdy zo Suresnes do Arlingtonu do súvislostí. 


Je to možné vykladať tak, že pôvodné umiestnenie Pentagonu sa tiež držalo týchto skrytých filozofií. Pri porovnaní päťstranu vo Washingtone s päťstranom na Marse by sme mohli oprávnene dospieť k záveru, že tieto dva, rovnako ako Mont Valérien, zaberajú silné energetické miesta. Kto je citlivejší na vnímanie energií, jasne vníma toto porepojenie a aj určité vplyvy mágie. Ako taká by akákoľvek požadovaná symbolická forma tiež podliehala miestnym obmedzeniam, či už geologickým alebo len priestorovým. To určite ponúka odôvodnenie zmeny plánov na novom mieste. Pentagon, ktorý bol presunutý z pôvodného miesta v Arlingtone, stratil výhody prírodného napájacieho bodu spojeného s požadovanou geometriou. V snahe znovuzískať a kompenzovať túto stratu, bola päťstranná geometria budovy zakotvená na svojom novom mieste ešte hlbšie do zeme, čím sa silnejšie spojila s akýmkoľvek genius loci, zatiaľ, čo jej celkový nárast na objeme hmoty poskytoval divákovi pôsobivú vizuálnu prítomnosť. Ide o celistvé vnímanie energií a súvislostí (nadhľad).

Zámerné prepojenia vojenských pevností vo Francúzsku a tými v Spojených štátoch amerických nebolo osobitne zdokumentované. Aj napriek tomu, že za pôvodného návrhára Washingtonu D.C., bol zvolený američan Pierre Charles L' Enfant s francúzskymi koreňmi. Áno, správne domnienky vyslovujú tí, ktorí si uvedomujú, že francúzsko - americká družba napríklad pri architektúre miest ale aj na iných úrovniach, súvislosti s planétou Mars nevynímajúc, pokračujú dodnes.

Vo Francúzsku bol severozápadne od Paríža vybudovaný celý nový mestský a parkový komplex. Autor Philip Coppens o procese výstavby tohto mesta, ktorý považuje za jednu z najtajnejších súčastí harmonogramu Veľkých projektov a diel prezidenta Francoisa Mitterranda napísal zaujímavý článok. Tieto verejné architektonické projekty boli také grandiózne a Mitterrandov záujem o egyptskú ikonografiu bol tak veľký, že ho francúzske médiá prezývali "faraón" alebo "sfinga".

O tomto Novom Alternatívnom meste autora Philipa Coppensa, spojitosti s oblasťou Cydónia na Marse a projektami NASA sa dozviete viac v nasledujúcom článku ...


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, máj 2022

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, máj 2022


https://www.ariadneknihy.sk/