ČISTÁ TVORIVÁ ENERGIA ŽENY je mimoriadne dôležitá pre LIEČENIE ľudskej civilizácie ...

16.10.2022

Z vlastnej skúsenosti a dlhoročnej praxe ako aj z pozorovaných výskumov viacerých bádateľov v oblasti pôsobenia svetelných priaznivých energii na genetický program ľudskej bytosti dnešného typu je preukázateľné, že pokiaľ je ľudská bytosť inklinujúca svojim vnútorným naladením na Svetlo (dobro), postupne sa jej môžu aktivovať nové sekvencie DNA, ako nové vyššie regeneračné a tvorivé schopnosti. Všetko závisí na vnútornej čistote ľudskej bytosti, schopnosti stabilne sa udržať ako ľudská bytosť v čistých a priaznivých energiách torzných polí ...

 U ľudskej bytosti ženského pohlavia to platí obzvlášť. Pokiaľ žena neinklinuje k žiadnej mágii, satanizmu, rôznym okultným technikám, zaujíma sa o prirodzený priaznivý čistý vzostup svojej bytosti v súlade s Prírodou a obrími živými celkami, môže mať výnimočné schopnosti naladenia na duchovné sféry vysokej energetickej čistoty. To sa prejavuje v materiálnom svete schopnosťou tvoriť čisté vyvážené deje a plody krásy a lásky. Tvorivosť v takomto prípade vnáša do hrubohmotnej matérie mimoriadne kvality harmónie a spolupráce, nie ovládania.

Žiaľ v dnešnom svete aj na Slovensku, vidíme prejavy práve satanizmu, kde práve naopak, genetický program degeneruje, vzniká zvierací a démonický typ psychiky, ľudská bytosť ako otrok konzumu degeneruje ako celok. Rozpoznávanie medzi dobrom a zlom absentuje. Vzniká mravný rozklad vnútra bytosti, Vnútorné duchovné Ja sa rozloží v špine a temnote. Takéto bytosti roznášajúce satanizmus v informačných poliach Planéty Zem vám budú hovoriť o potrebe tolerantnosti, falošnom výklade slobody a demokracie aj vtedy, keď pedofil znásilní vaše dieťa ... Áno, žiaľ dostali sme sa do situácie katastrofálnej úpadkovosti, kedy rôzni grázli vykrikujú, že tradičná rodina neexistuje, že je zbytočná ...


O to viac nás teší, že stále vidíme v spoločnosti aj prejavy odvahy, hrdinstva, ktoré nesú svetlo nádeje. Písali sme o nich napríklad v článku zo dňa 14. 10. 2022. V prípade, keď ľudská bytosť ženy nájde v hĺbke svojho srdca odvahu, môžu byť energetické impulzy čistoty a tvorivosti pre okolie v boji s temnotou ešte dynamickejšie. Ako sme spomínali v reláciách podcasty ... Rozhovory s profesorom Šafinom, niektorí mladí sudcovia, resp. naši rovesníci (päťdesiatnici :-)), sa zaoberajú s filozofickou otázkou významu a zmyslu spravodlivosti v hrubohmotnej materiálnej úrovni na Zemi. Zhodli sme sa z duchovného hľadiska na princípe, že spravodlivosť nemôže byť otrokom zvrátených totalitných vlád, ktoré prijímajú zákony a legislatívu smerujúcu proti životu a ľudskej dôstojnosti. Príkladov je aj na Slovensku za posledné dva roky mnoho, pani Čaputová je jedným z vrcholov zneužívania energie občanov Slovenskej republiky, vrcholného parazitovania na živote. Svetelná a temná strana sily zvádza veľký boj v duchovnom pozadí sveta aj v oblasti pochopenia pravdivého významu, čo to je spravodlivosť.

Ďalší odkaz podporujúci priaznivý vývoj prenesený z duchovného pozadia do materiálneho sveta, je otvorený list krajskej sudkyne Dany Jelinkovej Dudzíkovej, smerovaný spomínanej pani Čaputovej. Nech sa páči :


Vážená p. prezidentka Slovenskej republiky,

nie je to tak dávno, čo ste mi v Prezidentskom paláci odovzdávali menovací dekrét sudcu Slovenskej republiky.

Prvýkrát ste ma ako sudcu sklamali, keď ste odignorovali Otvorený list sudcov z r. 2021, ktorý podpísalo viac ako 340 sudcov namietajúcich spôsob realizácie súdnej reformy. Súdna reforma sa mala diať vo verejnom záujme na prospech občanov ako účastníkov konania a keďže sme mali odôvodnené obavy, že tomu tak nie je, obrátili sme sa na Vás. Aj udalosti dnešných dní dokazujú, že signatári tohto listu mali pravdu v každej jednej námietke, ktorú v liste vzniesli. Mohli ste vstúpiť do procesu reformy, ale neurobili ste to. Na uvedený list ste nenapísali ani to, že ďakujem a beriem na vedomie, vážení sudcovia. Mali ste moc, no nepoužili ste ju.

Druhýkrát ste ma ako sudcu sklamali, keď ste neurobili žiaden právny krok na ochranu slovenskej jurisdikcie a slovenských občanov pri otáznikoch, ktoré vyvolávala obranná zmluva s USA. Mali ste možnosť obrátiť sa na Ústavný súd SR na zodpovedanie právnych otázok, ale neurobili ste to. Bez komentára ste prijali americkú jurisdikciu aj v prípadoch, kedy si okolité štáty vyhradili kontrolné mechanizmy prípadného nesprávneho použitia klauzuly o jurisdikcii. Opäť ste mali v rukách moc, no nepoužili ste ju.

Ďalšie sklamanie pramenilo z Vašich verejných hodnotiacich úsudkov súdnych rozhodnutí, kedy ste bez znalosti veci a potrebnej odbornosti boli pripravená kritizovať aj rozhodnutie najvyšších súdnych autorít.

Takto sa podľa môjho názoru dôvera justície v očiach verejnosti nebuduje.

Vašim dnešným statusom na Vašom facebookovom konte ste našli vinníkov tragédie, ktorá otriasla celým Slovenskom, aj medzi sudcami a prokurátormi. Mohli by ste prosím byť konkrétnejšia? Výrok rozsudku bez odôvodnenia je ukážkou svojvôle a tú si v našej spoločnosti nemôžeme dovoliť. A Váš výrok je vážnym obvinením, ktorý si žiada vysvetlenie.

S poľutovaním musím konštatovať, že Vašimi hodnotiacimi úsudkami zovšeobecňujúceho charakteru z dnešného dňa ste vrazili dýku do fungovania právneho štátu.

Úmysel Vašich vyjadrení si nedovolím hodnotiť verejne.

Veľmi zdvorilo Vás prosím, nie ako občan a fyzická osoba, ale ako predstaviteľ súdnej moci, aby ste vážili slová a nerozdúchavali vášne.

Pokiaľ neviete spoločnosti pomôcť inak ako statusom o Vašom hneve, prosím radšej zvážte realizáciu slobody prejavu. Hnevom sa proti nenávisti nebojuje.


Zdroj: dana.blog.pravda.sk

... podporujeme v plnom rozsahu ...

...

Čo sa týka duchovného pozadia sveta, je jasné ako studňa v lese, akými energiami je pani Čaputová vedená, vieme, čo za ňou v duchovnom pozadí stojí. 

Vidíme aj to, že svetelné systémy v duchovnom pozadí sú pripravené chrániť obyčajných ľudí, občanov SR, len ľudské bytosti musia o tú pomoc stáť a niečo pre jej prejavenie urobiť. 

Na mieste je otázka JUDr. Štefana Harabina, kde je tá naša úžasná politická kvalita opozície, resp. ako sa vyjadril JUDr. Harabin, ... kedy podajú opoziční politici trestnú obžalobu na pani Čaputovú za mnohé zásadné delikty, zneužívanie, maniupuláciu s Ústavou SR, atď ... ?

Pokiaľ potrebujete úplne vážne pochopiť dôležitosť ženskej priaznivej svetelnej energie pre evolúciu, prečo je potrebné si ju vážiť a podporovať, aká je dôležitá, môžete si pozrieť film STAR WARS ... Epizódu IX. ... Vzostup Skywalkera ...

Vážme si čistú svetelnú energiu ženského pohlavia, i keď je veľmi zriedkavá v súčasnosti na Zemi (aj na Slovensku), práve ona môže aj vo vyváženej spolupráci s uzemnením mužského princípu, napomôcť duchovnej liečbe a čisteniu civilizácie. Práve ona vie napomôcť ku schopnosti objektívne rozlišovať dobro a zlo. Uvedomiť a pochopiť princípy, korene návisti a zla, ktoré musia na našej Planéte Zem skončiť ...


    © Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, október 2022

    © Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, október 2022


https://www.ariadneknihy.sk/