AKÉ SÚ ĎALŠIE INFORMÁCIE O UTAJENÝCH UDALOSTIACH MEDZI NACISTAMI A USA v rokoch 1930 - 1945 ? ... Eisenhower a projekt "Alternatíva 2." (5. časť)

29.03.2023

Dnes pokračujeme ďalšou časťou článku na tému operácií a utajovaných projektov amerického Establishmentu, nadväzujúcich na operáciu Paperclip či Alsos. V článku zo dňa 25. marca 2023 sme písali okrem iného o tom, že : 

V roku 1957 v prísne utajenom režime poveril prezident USA Eisenhower elitársku intelektuálnu skupinu v USA s názvom The Jason Society, ktorej členovia boli súčasne členmi amerických nacistických Bonesmanov - Iluminátov (Order of the Quest), ale taktiež členmi Rady pre zahraničné vzťahy (Council of Foreign Relations, CFR), nazývajúci sa aj "Múdri muži", aby vypracovali návrh riešenia katastrofálnej situácie silne ohrozujúcej existenciu ľudstva. Táto skupina pripravila 4 Alternatívy riešení.

....

Dnes budeme písať o projekte, ktorý bol predložený prezidentovi Eisenhowerovi ako  "Alternatíva 2."...

Keď elitárska Jason Society podala prezidentovi USA Eisenhowerovi návrh "Alternatívy 2.", tento vychádzal z informácii, ktoré boli získané v roku 1947 od mimozemských entít, ktoré boli podrobené skúmaniu vrámci utajovanej udalosti v Roswelli (viď kniha Rozhovor s mimozemšťanom). Podľa týchto informácii, potvrdených viacerými zdrojmi na Planéte Zem aj z bývalého SSSR, sa mala v roku 2003 priblížiť k Zemi planéta Nimiru a kolíziou s ňou vyvolať rozsiahle zemetrasenia, obrovskú aktivitu vulkanickej činnosti, mohutné prílivové vlny, skalné zosuvy a mnoho ďalších ničivých javov rozmerov biblickej skazy. Podľa ich názoru bolo jedinou záchranou a možnosťou prežitia hľadať úkryt v podzemí USA, podobne, ako to realizovali niektoré civilizácie v dávnych časoch.

Podstatou navrhovanej "Alternatívy 2.", bolo vytvorenie celého systému podzemných miest s komplexnou infraštruktúrou, dostatočne vybavených pre dlhodobý pobyt ich obyvateľov, jednak v prípade jadrového konfliktu, ale aj pri katastrofických udalostiach veľkého rozsahu. Podľa informácii, ktoré unikli z Ministerstva obrany USA už v roku 1989, bolo vybudovaných na území USA 75 podzemných miest a komplexov, podľa M. Weathera ich bolo v roku 2008 už 200 komplexov. Bádateľ a účastník realizácie P. Schneider uviedol, že už v máji roku 2001 bolo vybudovaných a k osídleniu pripravených 129 podzemných miest, ďalší výskumník S. Swerdlow v rovnakom čase uviedol existenciu 133 podzemných miest, ale nielen na území USA, plne vybaných s funkčnými systémami zabezpečenia, prepojenými diaľkovými trasami podzemných rýchlovlakov tzn. Maglev (Magnetic Levitation). 

Materiály, týkajúce sa máp týchto podzemných komplexov, vrátane kontaktov so základňami nacistov (temné entity nevynímajúc) existujú a popisujú aj lokality v Európe, Ázii, Austrálii a na mnohých ďalších miestach sveta. Je úplne nepodstatné, či tomu niekto verí, alebo nie, nakoľko na skúmaní týchto lokalít sa podieľali celé výskumné tímy a poskytujú mnoho dôkazových materiálov.

Mimoradne utajovanou bola napríklad základňa nachádzajúca sa v strede Austrálie s názvom Pine Gap, ktorá podliehala najvyššiemu stupňu utajenia a určité nacistické štruktúry ju plánovali použiť k utajovaným letom na Mesiac prostredníctvom lietajúcich strojov s antigravitačným pohonom. Druhá základňa sa nachádza v pohorí Snow Mountains.

Pokračujeme ďalej. V roku 2008 - 2009 boli potvrdené podzemné základne v pohorí Tian Shan, na severnom okraji panvi Xinjieng (známej pod názvom Tarimská panva), a taktiež pri meste Serov, v pohorí Ural, ďalšie sa nachádzajú na Kamčatke, neďaleko lokalít Karaga a Sakajin. Veľmi známe sú aj základne v Tibete, Alpách pod horou Mont Blanc, v Kanade pri Banffe, v USA pod horou Mount Shasta a v pohorí Grand Teton. Mapu, ktorú sme spomínali už v predchádzajúcom článku, zrejme zverejníme v niektorej z budúcich kníh.


Niekedy na začiatku roka 1959 boli v USA vytvorené dva rámcové projekty s názvami Project Rand a Project Noah's Ark (Projnekt Noemova archa), ktoré mali presne tieto vyššie spomínané úlohy "Alternatívy 2." zaistiť. Projekt Rand bol zameraný na vybudovanie siete podzemných tunelov, generálnym dodávateľom bola firma R&D Corporation (RAND Corporation), ktorá mala v tejto technologickej oblasti dlhodobé skúsenosti a tradíciu.

Na budovaní podzemných základní, miest a komplexov, ale aj výskumných centier v rámci projektu Noah's Ark sa podieľalo mnoho dodávateľských subjektov: General Electric, AT&T, Hughes Aircraft, Northrop, Sandia, Walsh Construction, Bechtel, Stanford Research Institute, Colorado School of Mines a ďalší. O korporácii Bechtel (Beck - tul) sa hovorilo ako o predĺženej "supertajnej ruke" CIA (Shadow Government), ktorá už na prelome 20. a 21. obopínala celý svet. 

Prečo? Nuž preto, lebo poverení úradníci tejto korporácie majú obvykle v USA výsadné postavenie nad zákonom, pretože sa podieľajú na tzv. WEB systéme (nadnárodný kontrolný a kontaktný systém), čo v praxi predstavuje prepojenie Trilaterálnej komisie, C.F.R., CIA a ďalších tajných zložiek s nacistami, Iluminátmi (Bonesmanni) a skupinou MAJIC. 

Nie je žiadnym tajomstvom, i keď sa to tak snaží navonok "tváriť", že technológie razenia týchto podzemných tunelov a štôlní boli (a sú) pôvodu, ktorý vzhľadom k ich výkonnosti nedokáže pozemská veda celkom jasne vysvetliť. Prečo asi? Odkiaľ pochádzajú tieto technológie? Výkonnosť týchto raziacich súprav je 8 km razenia štôlne za 1 deň v kruhovom priemere 10 metrov, čo je nepredstaviteľné. Ide o doslova "prepaľovanie sa skalami" prostredníctvom plazmových trysiek umiestnených na čelách raziacich štítov, pričom roztavenou lávou sú spevňované bočné strany a steny tunelov. Zdrojom energie je malý kompaktný jadrový reaktor a látka prenášajúca tepelnú energiu, je roztavené kovové lithium, ktorého pracovná teplota sa pohybuje okolo 2 000 stupňov Celsia.

Existujú aj ďalšie výkonné typy "samohybných veľkých krtkov", ktoré realizujú razenie tunelov pomocou laserových diel a ich rýchlosť predstavuje viac ako 11 km za 1 deň. Štôlňa ostáva v primere 10 až 12 metrov. Čo je však úplne nepochopiteľné pre rozum je fakt, že steny sú hladké ako sklo a nepotrebujú žiadnu ďalšiu úpravu. Tieto svedectvá poskytli viacerí inžinieri a pracovníci, ktorí sa osobne zúčastnili týchto prác. Prebytočná vyťažená hornina, je v minimálnom množstve (technické detaily R. Sauder). Tieto technológie razenia majú aj patent, samozrejme v USA - US Patent No 3, 693 731, zo dňa 26. septembra 1972, ktorého pôvodcom je U.S. Atomic Energy Comission. 

Samotné mestá boli budované v podzemných kavernách prírodného pôvodu, alebo malých otvoroch vytváraných explóziou malých jadrových náloží v hĺbkach až 2.000 metrov pod povrchom. Technológie, pozemskej vede neznáme, sa podieľali aj na samotnom projekte Tube Subshuttles Vehicle Maglev, založenom na princípe magnetickej levitácie. Miesto vzduchu je konkrétny voz nadnášaný v magnetickom poli vytváranom supravodivými magnetmi, v pohybe dopredu nadzvukovou rýchlosťou M2 je zaistený lineárnym elektromotorom a v rozdiele v tlaku vzduchu pred a za vozidlom. 

Ako uviedol P. Schneider, špecializovaný inžinier, projektant a R. Souder, PhD, ako architekt výstavby podzemných miest, o ktorých vyššie píšeme, v USA existuje podzemné impérium miest a komplexov, dokonale ukryté pred bežným ľudstvom, ale aj pred Kongresom USA. Objemy jednotlivých miest sa pohybujú od 4,3 km3 do 6,8 km3. 

Po ukončení studenej vojny medzi USA a SSSR došlo k určitému zmierneniu napätia, Kongres oficiálne zastavil tieto mimoriadne nákladné projekty, avšak CIA bez jeho vedomia v projektoch pokračovala, pričom finančné krytie bolo opäť z čiernych fondov tvorených predajom drôg a zbraní. Ročne tieto projety stáli viac ako 1,25 bilióna dolárov, čo bolo zhruba 25 % HDP USA a podľa účastníkov projektu to poukazuje jednoznačne na úroveň "šedej a čiernej ekonomiky" v USA. 


Presné umiestnenie všetkých podzemných komplexov nie je úplne presne známe, uviesť možno nasledovné z amerických zdrojov : Amarilo v Texase, Braxton v Missouri, Dougway v Utahu (je prepojená so základňou Groom Lake), Dulce pri Achuleta Mesa v Novom Mexiku, Los Alamos v Novom Mexiku (podzemná vedecko - výskumná základňa), Mercury v Nevade (mnohopodlažný špeciálne vybavený komplex), Deep Springs v kalifornii, Datil, White Sands v Novom Mexiku, I.T.T. Corporate v New Yersey (podzemný komplex v ktorom je hlavný stan ITT a terminál umožňujúci prístup do ostatných podzemných základní), Montauk Point na Long Islande (osempodlažný podzemný komplex pod bývalou leteckou základňou), Lancaster v Kalifornii (podzemný vojensko - priemyselný komplex), Langley vo Virginii (hlavný stan CIA v sedempodlažnom podzemnom komplexe), Page v Arizone (zrejme podzemná hydroelektráreň), Reno v Nevade, Mount Granite, Mount Hood v Kretone, Mount Lassen v Kalifornii, Mount Weather vo Virginii (Hlavný stan FEMA), Salt Lake v Utahu, St. Paul v Minnesote, Twenty - Nine Palms, Death Valley, Edwards AFB, Bishop, Mojave Desert v Kalifornii, Ute Montains v Utahu, White Mountains, Superstitious Mountains v Arizone a mnoho ďalších ...

V ďalšej časti sa pozrieme na podstatu Alternatívy 3., ktorá bola predkladaná prezidentovi Eisenhowerovi ... 

Záverom snáď len toľko, že úbohosť a totálna vyprázdnenosť, či nedôstojnosť p. Čaputovej, manifestovaná v jej prejave počas Hodnotiacej konferencie o zahraničnej a európskej politike SR, a o ktorej všetci na Slovensku vedia (už aj tí najväčší sympatizanti Čaputovej, i keď to poniektorí nahlas nepovedia), ukázala, ako sa dá položiť koruna mravného úpadku na prázdnu hlávku verejne a s mimoriadnou aroganciou. Ako sa znížila táto osôbka dokonca k vyhrážaniu sa občanom za ich názor, špinením Slovákov a Slovenska len potvrdili, čo za monštruózne entity volili poniektorí občania Slovenska do konkrétnych funkcií. Nech sa páči vážení, len si to pekne "vyžerte do dna", my sme ju nevolili. Nezabúdajme prosím, že hlúposť a prázdnota (ničota), sú nekonečné a na koniec tragédie Slovenska vo funkcii tejto nešťastnice si ešte počkáme.


© Andrea Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, marec 2023

© Marian Svinčiak, www.ariadneknihy.sk, marec 2023

https://www.ariadneknihy.sk/