DEAN RADIN : THE CONSCIOUS UNIVERSE

Titul je v anglickom originále. Vedecké vysvetlenie duchovných fenoménov, ľudskej psychiky a rôznych úrovní vedomia. Podobné hypotézy ako rozpracoval Rupert Sheldrake vo svojich dielach.

Jazyk: Anglický

Stav: nová, čiernobiela

Počet strán: 408

Formát: A5

ISBN: 978-0-06-177899-5

9,00 €