Jiří Novák: Cesta za hranice hmotného světa (Kniha 1.)

Ľudia si boli od pradávna vedomí existencie niečoho, čo skryte riadi ich osudy aj celý tento svet. Postupne vznikali systémy viery v rôzne nadprirodzené bytosti. Do opozície voči náboženstvu nastúpila veda, dopustila sa však zásadného omylu - celkom odmietla existenciu skrytého duchovného pozadia sveta. 

Potrebujeme nový prístup k životu, k druhým ľuďom, voči Prírode aj planéte Zem. Potrebujeme nájsť cestu odlišnú ako od materializmu, tak aj od náboženstva. Cestu, ktorá nám umožní pochopiť, podľa akých princípov skutočne funguje neviditeľná duchovná rovina našich životov. Hovorí sa tomu "duchovná" cesta životom. Jedine pri takomto spôsobe života dokážeme odhadnúť, aké následky môžeme očakávať v reakcii na naše jednotlivé činy. 

Duchovná cesta nie je na Zemi novinkou. Ukazuje sa však, že mnohé z toho, čo platilo pre dávne civilizácie na Zemi, už pre dnešné ľudstvo neplatí. Máme iné možnosti inú hmotnú a duchovnú výbavu. Táto prvá kniha je úvodom do spirituálnej problematiky týkajúcej sa dnešného človeka. 

Vydavateľstvo: ANAG

Počet strán: 247

Formát: A5

ISBN: 978-80-7263-912-0

11,00 €